ایزو چیست؟

نشانCE

 • CE چیست؟

  CE  چیست؟

  CE بمعنای انطباق سازی باقوانین و قواعد اروپاست گواهینامه CEنشانه ایمنی کالا و محصولات میباشد وقتیکه سی ای بدانها تعلق میگیرد درواقع باداشتن آرم CEمشتری رابابت استفاده ازمحصول مورد نظر مطمئن می میکنند.‏CE  در حقیقت گواهینامه میباشدکه بمحصولات تعلق میگیرد و جهت صادرات بابت محصولاتیکه بدآنها تعلق میگیرد اخذ سی ای لازم و ضروریست. گواهینامه سی ای گاهی درمیان محصولاتیکه آرم سی ای بدانها تعلق نمیگیردهم مورد درخواست میباشد اما چیزیکه هست بمحصولات آنها CEتعلق نمیگیرد ولی همچنان اینگونه شرکتها باتماس بامراکز مشاوره اصرار بدین دارندکه گواهینامه سی ای برروی محصول خودبگیرد درصورتیکه بمحصول آنها تعلق نمیگیرد و بهمین دلیل خودسرانه اقدام بدرجه نشانه سی ای بهروی محصول خودشان میکنند بدون اینکه بداننداز ماهیت CEو بدانندکه سی ای چیست بسیاری اوقات دیده میشودکه شرکتها بادرج یک آرم یک لوگو برچسب مهر برجسته یک کد چهار رقمی قلابی گواهینامه راکه در قالب یک برگه بی ارزش هست بمتقاضیها ارائه میدهند و حتی بشرکتهاکه سی ای بهشان تعلق نمیگیرد. گواهینامه CEبه سه صورت موجودست گواهینامه سی ای اصیل ویا اورجینال ، گواهی نامه سی ای خود اظهاری ویا اظهارنامه و گواهی سی ای انطباقی و ازبین اینها سی ای ارجینال جهت صادرات بکشورهای اتحادیه اروپا مناسب میباشد. گواهی CEاورجینال دارای یک کد ۴ رقمی میباشدکه آنرا ازدیگر انواع CEمتمایز میکند.

   

   

  CE چیست

  CE اتحادیه اروپا و مراجع صدور گواهینامه CE معتبر و قابل استعلام

   

   

  مراجع صدور گواهینامه CEرااختصارا N.Bمینامندکه این N.Bهاخود زیر نظر سازمانی بنام ناندو NANDOمدیریت میشوند خود اظهاری زیر نظر همین سازمان ناندو ازطرف N.Bصادر میشود بااین تفاوت درمورد سی ای اورجینال آزمایش توسط خودسازمان ان بی صورت میگیرد ولی درنوع خود اظهاری خودسازمان متقاضی شرایط آزمایش رادارد و خودش اظهار میکندکه محصولش و کیفیت محصولاتش منطبق با قوانین و قواعد اروپا میباشد.

  کاربران گرامی هنگام گشتن درفضای مجازی بخصوص گوگل بدنبال مراجع اخذ CEو اینکه بدانند سی ای چیست با سوالات متعددی روبرو می شوند مانند:

  مراحل اخذCE

  جهت اخذ گواهی نامهCE

  چگونه گواهیCE بگیریم؟

  گرفتن مدرکce

  گرفتن مدرک گواهی نامهce

  شرایط اخذ مدرک گواهیCE

  گرفتن گواهینامهCE

  گرفتن مدرک گواهی سی ایی

  اخذ مدرک گواهی سی ایی

  گرفتن مدرک سی ایی

  دریافت مدرک گواهی سی ایی

  دریافت مدرک گواهیCE

  گرفتن نشان سی ایی

  گرفتن نشانCE

  اخذ نشانCE

  دریافت نشانCE

  گرفتن مدرک گواهینامهCE

  نحوه گرفتن گواهی نامهce

  نحوه اخذ گواهینامهCE

  نحوه گرفتن کواهی نامهce

  نحوه اخذ کواهینامهCE

  اخذ گواهیce

  اخذ نشانce

  گواهینامه CEچیست؟

  شرکتها و سازمانها و مراجع و مراکز صادر کننده گواهی نامهCE

  چگونه و ازکجا بایستی گواهی CEبگیریم؟

  مراجع و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهی CEدرکشور

  هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه CE

  چگونه گواهی CEرااستعلام بگیریم

  نوتی فایبادی NOTIFY BODYچیست؟

  اخذ‘,HID KHLI CEبابت صادرات

  مراحل و شرایطو الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE

  گواهی نامه CEتوسط کدام مراجع صادر میشود؟

   

   

  CE 3

  CE اتحادیه اروپا و مراجع صدور گواهینامه CE ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

   
   
  اخذ CEنشان کیفیت کالاست بهمین جهت توصیه میشودکه سازمانها قبل ازاینکه اقدام کنندبه اخذ CEدرابتدا ایزو ۹۰۰۱سیستم مدیریت کیفیت رابگیرند و داشته باشند و طراحی و پیاده سازی کنند و سپس نسبت به اخذ CEاقدام کنند و البته ملزم نیستندبه طراحی و پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ اما بسیار بهترست و تاکید میشود درابتدا گواهی ایزو ۹۰۰۱ رابگیرند.
  گروه سامان کاران درراستایی خدمت بمتقاضیان درزمینه ، اخذ گواهینامه ایزو وCE کمک میکند تادرجهت دریافت گواهی نامه های ایزو وCE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه های ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
  Read more
 • تماس با ما ایزو ISO , HSE
  Read more
 • خدمات CE

  خدمات CE

  خدماتCE

  کلمهCE از دو کلمه فوانسوی «Conformite Europene» گرفته شده است بمعنی « تطابق اروپایی » است. آرم سی ای نشان دهنده آن است که قوانیین و ضوابطی که برای ارائه محولات و کالاهای خود مقرر می کنند، بایستی مطابق با شرایط اتحادیه اروپا باشند و درصورت هماهنگ بودن میتوانند محصولات شرکت را با نشانCE تولید کنند. کالاهایی که هماهنگ اسناد اتحادیه اروپا عرضه میشوند و دارای علامت سی ای داشته باشند میتوانند محصولات شرکت را بکشورهایی که در منطقه اتحادیه کشورهای اروپایی تجارت می کنند ارسال کنند و بدین وسیله می توانند با فروش وسایلات، با دیگر کشورها ارتباط شغلی ایجاد کنند و آن رابطه را گسترش دهند، تولیدات انبوه خود را ارسال کنند، مشتریانی را در سراسر جهان جذب کنند و علاوه برآن با توسعه فعالیت شغلی مشتریان را زیاد کنند و سود و درآمد عالی برای صاحبان موسسات بوجود می آورد که بتوانند صنایع و ابزارآلات با کیفیت و مرغوب تولید و عرضه کنند.

  خدمات علامتCE

  نشان سی ای داشتن بر روی محصولات سازمان ها موجب خدماتی می شودکه اینخدمات عبارتند:

  1-مشتریانی که کالای با آرمCE را می خواهند خریداری کنند بایستی ابتدا در موردش مطالعه کنند و اطلاعات کافی بدست آورند و بعد اقدام بخریداری کنند.

  2-مدیرانی که خواستار این هستند که اظهارنامه ای برای فعالیت شرکت مشخص و معین کنند می بایست هماهنگ تطابق اروپا باشد تا با دارا بودن این اظهارنامه بتوانند محصولات و کالاهایی را طبق ضوابطCEعرضه کنند.

  3- برای اینکه دانسته شود اظهارنامه آماده شده مطابق ضوابط و قوانین در تطابق اروپا است یا نه، مورد بررسی قرار می گیرد که وظیفه بررسی برعهده موسسان بازرسی است که اینکارانجام می دهند. موسسان بازرسی اظهارنامه شرکت مورد بررسی قرار می دهند و در صورتیکه مطابق با تطابق اروپایی بود می­توانند محصولات و کالاهای دارای آرمCE را تولید و ارسال کنند.

  مراحل گرفتنCE

  کسانی که متقاضی هستند گواهینامهCE دریافت کنند و فعالیت در این زمینه داشته باشند نیازمند این است که مراحلی را برای دریافت و گرفتن آرم و نشانCE بگذرانند. این مراحل برای کسانی که مشتاق برای گرفتن آرم و نشانCE هستند راحت و آسان است که براحتی و سهولت قابل بدست آوردن است و می توانند بمحض دریافت و گرفتن مدرکCE فعالیت خود را در این زمینه شروع کنند و شاهد موفقیت های خود باشند. برای گرفتن این مدرک می بایست این مراحل طی شوند که عبارت است:

  1-داوطلبان دریافت مدرک حتما باید برای مواد تولید شده توسط شرکت بصورت مجزا دایرکتیوهای مخصوص انتخاب کنند.

  2-افرادی که خواستار اسناد هستند می بایست طبق استانداردهای اتحادیه اروپا، استانداردهای لازم مشخص و معین کنند. استانداردهای انتخاب شده می بایست طبق استانداردهای اتحادیه اروپا باشند.

  3- برای گرفتن مدرک سی ای می بایست احتمال بروز خطرها و مشکلات را داد و قبل هرچیزی مشکلات و خطرها را مورد بررسی قرار دهند و مشکلات و خطرها را بازشناسایی کنند و در جهت رفع آن تلاش کنند.

  4-افراد خواهانCE می بایست استانداردهایی که طبق استانداردهای اتحادیه اروپا است را در شرکت خود اعمال و اجرا کنند.

  5-درخواست کنندگان گواهیCE باید برای گرفتن و اخذ مدرک فنی لازم دارا باشند . بنابراین سعی کنند مدرک فنی خواسته شده کسب کنند تا بتوانند مدرک بدست بیاورند.

  6-داوطلبان گواهینامهCE می بایست طبق اظهارنامه اتحادیه اروپا، اظهارنامه ای برای شرکت خود درست کنند و بتوانند مطابق آن اظهارنامه عمل کنند.

  7- برای اینکه مشخص شود اظهارنامه موسسه مطابق اظهارنامه اتحادیه اروپا هست می بایست مورد ارزیابی قرار بگیرد. موسسات بازرسی کار بازرسی انجام می دهند که بتوانند اظهارنامه مورد بررسی و تحلیل قرار بدهند و صحت و درستی اظهارنامه را تعیین کنند.

  8-متقاضیان گواهینامهCE حتما باید بعد از گرفتن مدرک روی همه محصولات و کالاهای شرکت نشان و آرمCE حک کند. آرمCE نشانگر معتبر و استاندارد بودن وسایلات شرکت است. مصرف کنندگان با مشاهده برند درمی یابند که ساخته های شرکت معتبر هستند و بدون نگرانی و ترس از اینکه نکند تولیدات بی کیفیتی باشند می توانند موادهای تولید شده شرکت بخرند و مصرف کنند و از خرید کردن آنچه محبوبشان است لذّت کامل را ببرند و مشتری دائم شرکت ها شوند و دوستان و آشنایان خود را ترغیب کنند. اینگونه موجب بشهرت رسیدن و محبوب شدن نام شرکت و مدیران و علی الخصوص اسم برند می شود.

  خدمات CE 

  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • شرایط گرفتن CE

  شرایط گرفتن  CE

  CE اتحادیه اروپا باعنوان انطباق سازی باقوانین اتحادیه اروپا ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بیشترین و بالاترین درخواست رادارد و شرکتهاییکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند ویا میخواهند صادرات انجام دهند ویا بمنظور دیگر بدان مدرک نیازدارند. CEتنها یکگواهی نامه ساده نیست، شاید بهترین تعریفش یک تایید برروی کیفیت اجناس تولید شدست.CEتوسط انجمنی توی اروپا صادر میگردد، ازانجاکه اروپا براجناس و کالاهای ورودی بدین قاره حساسیت زیادی دارد. گواهی CEبمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید ویابه قاره اروپا وارد میشوند.گواهینامه CEیکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مقاصد مختلف ازجمله شرکت درون مناقصات میباشد و البته مهمترین کاربردش بابت صادرات کشورهای عضو اتحادیه میباشد.

  شرایط گرفتنCE و گواهی نامه CEبعنوان بالاترین درخواست گواهینامه مطرح میباشدکه جهت صادرات بکشورهای اتحادیه اروپا و خارج ازآن بابت تولید کنندگان بسیارکاربردی میباشد. بسیاری شرکتها نیزهستند قصد صادرات ندارند اماجهت تبلیغات و جلب رضایت مشتریان و برند سازی و همچنین تبلیغات بابت اینکه الزامات محصول با قواعد و قوانین اتحادیه اروپا همراست اقدام میکنندتا کواهی CEاخذ کنند. اتحادیه اروپا و البته دراین مواقع بجز صادرات اغلب شرکتها ازانواع دیگر گواهی  CE بهرمند میشوند درادامه انواع CEراآشنا میشویم و بیشتربدانها میپردازیم.گواهی CEاتحادیه اروپا ازطریق مراجعی باعنوانNotify Body NB مدیریت شده و اعتبار دهی میشود و بمرحله صدور میرسد. اینگونه مراجع ثبت و صدورگواهی CEدرون کشورهایی فعالیت دارندکه عضو اتحادیه اروپا میباشند والبته درکشورهای مختلف نمایندگیهای مربوطه خودرا دارند‌.

   

   

  شرایط گرفتن CE

  شرایط گرفتن و اخذ گواهینامه CE ازطریق مراجع معتبر NANDO

   

   

  مدرک CEبابت تمامی محصولات صادر نمیشود وبتمامی محصولات تعلق نمیگیرد واما شرکتها بدون اطلاع ازچنین موضوعی میایند و درخواست گواهی CEمیکنند بدون آنکه بدانند محصولشان قابلیت اخذ CEدارد یاخیر؟ و متاسفانه دراین میان ممکنست درگیر اشخاص حقیقی یاحقوقی میشوندکه گواهی CEرابه آنها باهزینه بالا وبه اسم CEاورجینال ارائه بدهد حال آنکه فاقد هرگونه اعتبار بوده. ویا دیده میشود شرکتها بدون اطلاع از اصالت و ماهیت CEلوگوی CEرابرروی محصولشان درج میکنند.

  گواهی CEسه نوع هستند و درسه نوع مختلف صادر میگردند: نوع اول CEاصلی ویا همان اورجینال میباشدکه تحت اعتبار NANDO بوده بعد آزمایش محصول توسط سازمان ناندو و تایید محصول مطابق دستورالعملهای تعریف شده سازمان صادر میشود. نوع دوم CEخوداظهاری ویا اظهارنامه میباشدکه سازمان خودش آزمایش میکند و خودش اظهار میکند استاندارد محصولاتش مطابق قواعد و قوانین اتحادیه اروپاست. گواهینامه انطباقی نوع سوم گواهی نامه CEمیباشد. اخذ گواهی CEبعنوان یکی ازانواع گواهینامه هاکه بالاترین درخواست رادرمیان انواع گواهی نامه بین المللی دارد بااین تفاسیر بابت هرقصد و نیت میتواند متفاوت باشد یعنی شرکت متقاضی اول بایستی مشخص کند کدام نوع گواهی CEرامیخواهد دریافت کند. آیابایدگواهینامه اورجینال CEرابگیرد ویا اینکه نوع انطباقی CEو نوع خود اظهاری CEکارشان راراه میندازد. توصیه جدی و مهم بشرکتها اینستکه حتما باآگاهی کافی جهت دریافت CEاقدامات لازمه راانجام دهند تادر دام افرادی گرفتارنشوندکه گواهینامه خوداظهاری ویا انطباقی رابا اخذ هزینه های بالا بجای CEاورجینال بشرکتها بفروشند. اینکه گواهی CEازطریق کدام مراجع دریافت گردد بسیار مهم هست. درخصوص گواهی CEشرکتهای تولیدی تجهیزات پزشکی بایستی گفت آنها بایدتوسط ۵ مرجعی گواهی CEبگیرندکه اداره کل تجهیزات پزشکی تایید کرده و تعریف شده سازمان نامبرده میباشد.

   

   

  گواهینامه CE اتحادیه اروپا

  گواهینامه CE و اخذ گواهینامه CE ازطریق مراجع معتبر NANDO

   
   
  گواهینامه CEچیست؟
  شرکتها و سازمانها و مراجع و مراکز صادر کننده گواهی نامهCE
  چگونه و ازکجا بایستی گواهی CEبگیریم؟
  مراجع و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهی CEدرکشور
  هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه CE
  چگونه گواهی CEرااستعلام بگیریم
  نوتی فایبادی NOTIFY BODYچیست؟
  اخذ‘,HID KHLI CEبابت صادرات
  مراحل و شرایطو الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE
  گواهی نامه CEتوسط کدام مراجع صادر میشود؟

  گروه سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذ گواهینامه ایزو ،CE و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان، مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

  Read more
 • گواهی CE

  گواهی CE

  گواهیCE

  CE درخصوص اجرا وپياده سازي درمناطق مشخصي تعيين شده است. كميسيون اروپايي براي تضمين سلامت وايمني كالاها ومحصولات، اين استاندارد رابوجود آورده تاسطح بهداشت اجناس رابهبود بخشد.CE ازكلمه (CONFORMITY EUROPEAN ) گرفته شده كه بمعني مقررات اروپايي ميباشد ومعمولا كالا هايي كه ازاين نشان برخوردار هستند ميبايد باقوانينERUO مطابق باشند. اصولا اين نشان مختص بتوليدات ومحصولات ساخته شده ميباشد، درنتيجه سازندگان وكارخانجات اغلب درپي كسب آن هستند. البته لازم بذكر است كه به هرتوليدي اختصاص نگرفته وتنها بعضي ازكالا هاي معين ميتوانند ازگواهي مورد نظر برخوردار باشند. اقلامي مانند لوازم پزشكي، وسائل الكترونيكي وماشين آلات راميتوان برايشان سي اي كسب نمود، پس امكان اخذ نشان ذكر شده براي فراورده هايي چون مواد غذايي ودارويي وجود ندارد. لازم بتوضيح است كه برخي افراد سود جو ازناآگاهي متقاضيان سوء استفاده كرده واقدام بصدور گواهي براي محصولاتي كه سي اي برايشان مجاز نميباشد، مينمايندكه بطور حتم فاقد ارزش واعتبار ميباشد. اما متقاضي بيخبر ازاين موضوع مبالغ سنگيني راهزينه كرده وپيامد آن مشكلاتي رابرايشان ايجاد خواهد كرد. بااين تفاصيل، هرمحصول وتوليداتي كه حروفC-E رويشان درج شده باشد، هيچ گونه عوارضي براي مصرف كنندگان ومحيط زيست نخواهند داشت. بهمين دليل اغلب مردم به اين نشان توجه ويژه اي دارند واز خريد محصولاتي كه فاقد اين علائم هستند، اجتناب مي كنند. اما بغير ازتامين امنيت اجناس، مزيت ديگري هم دارد وآن اجازه فروش محصول ميباشد. باتوجه به اين موضوع كه سي اي مختص به كشور هاي اروپايي است، اما توليد كنندگان ساير كشورها نيز، درصورت تمايل صادرات كالا هاي خود به اين مناطق، قادر خواهند بود بادريافت گواهي مورد نظر، مجوز داد وستد توليدات خودرا بدست آورده وبازارهاي اين كشورها راازآن خود نمايند.

  موسسهNANDOO زير نظر كميسيونEURO بوده ومسئول معرفي مراجع صادر كننده CE اين گونه اسناد ميباشد. اين مراجع راNOTIFIED BODY مينامند. مدارك ارائه شده توسطNB ها كاملا معتبر بوده ودر همه كشورهاي عضو اتحاديه (EURO) قابل استفاده ميباشد. بهمين جهت درارائه اسناد ذكر شده دقت كافي مبذول داشته ومطابق بامقررات عمل مي كنند. اما برخي ازموسسات هم تحت نظارت ناندو نيستند ومدارك بدون اعتباري ارائه ميدهندكه تنها براي تبليغات بكار برده ميشود وبراي فعاليتهايي مانند صادرات كاملا بي اعتبار است. نوتي فاي بادي ها زير نظر ناندو، ابتدا محصولات درخواست شده رابررسي مينمايند ودرصورتيكه ساختارش پيچيده باشد، آزمايشاتي رابر رويش انجام داده تا تطابق ساختش، باقوانين اروپايي مشخص شود. سپس گواهينامه اورژينال واصلي رابموسسه تقاضا كننده ارائه ميدهند. گاهي اوقات نيز ساختار كالاي مذكور، شامل پيچيدگي خاصي نمي باشد، دراين مواقع، توليد كننده ميتواند آزمايشات لازم رادر سازمان خود انجام داده ونتيجه آنرا دراختيار نوتي فاي بادي قرار دهد. مرجعNB نيز بابررسي نتايج بدست آمده ودرصورت تاييد ايمني وكيفيت محصول، گواهينامه خوداظهاري راصادر خواهد نمود. دركشور ما نوع ديگري از سي اي وجود داردكه توسط نوتي فاي بادي هاي معتبر ارائه نمي شود. معمولا براي تبليغات به اين مراكز رجوع مي كنند ومسلما نمي توان ازمدارك اينچنيني، براي صادرات محصولات استفاده كرد. اما آنچه كه مسلم است، توجه چنداني به مقررات نشده وبراحتي ميتوان اسنادش راتهيه كرد. اين نوعCE را، گواهينامه انطباقي مي گويند. معمولا اكثر صادر كننده هاي آيزو، گواهي انطباقي رانيز ثبت مي كنند وبراي اينكار، هزينه هاي بسيار كمي رااخذ مينمايند.

  كسانيكه قصد دريافت سي اي رادارند،‌ قبل ازشروع بايد ازاصالت نوتي فاي بادي مطمئن شوند. به اينمنظور ميبايست رونوشتي ازمجوز صادر كننده دريافت كرد وآنرا ارزيابي نمود. البته كميسيونEURO ليستNB هاي معتبر خودرا درسايت هايشان اعلام ميدارند وشركتهاي تقاضا كننده ميتوانند نام ومشخصات كامل مراجع راآنجا جستجو كرده وازاعتبارشان اطمينان حاصل نمايند. اما گاهي اوقات ديده ميشودكه نوتي فاي بادي هاي معتبر نيز جهت سود جويي بيشتر، مدارك بدون اعتباري به متقاضيان ارائه ميدهند. جهت جلوگيري ازاين عمل، كد چهاررقمي روي مدرك اعطاء شده درج شده است كه ميتوان آنرا درسايت مرجع مورد بررسي قرار داد. دقت درمدارك دريافت شده وجنس كاغذ وامضاء وهولوگرام مندرج برآن نيز تا حدودي اصل بودنش رانمايان خواهد كرد اما نمي توان فقط بهمين موضوع اكتفاء كرد. روش ديگر براي استعلام گواهي، مراجعه بمراكز مشاوره ميباشد. اين مراكز بصورت رايگان مدارك شمارا استعلام كرده وبه شما اعلام ميدارند. اين موسسات قادر خواهند بود درتمام مراحل كسب نشانCE، درخواست كنندگان راهمراهي كرده وآنها راراهنمايي نمايند. همچيني بسته به درخواست مشتري، ونوع گواهينامه درخواستي، اقدام به دريافت آن نموده ومدرك مورد نظر راثبت نمايند.

   

  گواهی CE صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • مراجع صدور گواهینامه CE

  مراجع صدور گواهینامه CE

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family