ایزو چیست؟

ISO معتبر - سامان کاران | 44810270 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • اخذ ایزو اصلی

  اخذ ایزو اصلی

  اخذ ایزو اصلی جمله ایستکه بسیاری آنرا جهت دریافت ایزو جستجو میکنند و البته کلمه ایزو اصلی شاید برایتان چنین سوالی رابوجود بیاوردکهISO غیراصل ویا حتی ایزو کپی چیست و حتی برایتان سوال شودکه اصلا چنین ایزو هاباچنین مشخصاتی وجود دارند و بسیاری سوال دیگرکه درصورت دانستن پاسخ هایشان درزمینه پیشرفت مجموعه خود و بسیاری مسائل دیگر جلوتر ازرقبا باشید و ازقرار گرفتن دردام افراد سودجو دراین زمینه نیز جلوگیری کنید، استاندارد ایزو درحال حاضر مسئله ای مهمست زیرادراین مورد هیچ نظارت و نهاد رسمی وجود ندارد ازاینرو موسسات تقلبی و سودجوکه دربیشتر موارد آندسته ازمتقاضیان ایزو راکه اطلاعات کمی دارند هدف میگیرند زیاد مشود درسطح کشور، دراین مقاله توضیحی کوتاه دراین مورد ارائه میکنیم.

   

   

  اخذ ایزو اصلی

  اخذ ایزو معتبر و فوری و ارزان و اصلی جهت شرکت در مناقصات

   

   

  اخذ ایزو اصلی دومنظور رامیتواند داشته باشد اول منظورIZO اصلی عضو انجمنIAF میباشد و یا استانداردIZO صادر شده حتما قابلیت رجیستری و استعلام ازسایت صادر کننده راداشته باشند البته بیشتر مراجع غیر IAFهستند در ایران مورد استقبال قرار میگیرند، استعلامآیزوو بررسی اعتبار گواهی ایزو دریافت شده و انتخاب نوع مرجع باشناخت کلی گواهی ایزو ومراجع صدور بسیار راحتتر و ایمنترست، بدین منظور فرق مرجع خصوصی و مراجع IAFراتوضیح میدهیم واکنون یک مخاطب اخذ ایزو باتوجه بدلیل اخذ گواهی ایزو مرجع مناسب رامیتواند انتخاب کند، اکنون باید صحت استعلام اصلی و سایتی یک گواهی رابررسی کنیم، استعلام و ریجستری شدن درسایت بسیار مهم است و اعتبار برگه گواهی ایزو بدون قابلیت رهگیری و رجیستر بودن هیچ اعتباری ندارد رجیستری شدن مدرک ایزو ازبرگه ایزو مهمترست و درغیر اینصورت حتی گواهینامه ایزو دریافتی جنبه تبلیغات رانیزندارد زیرا منباب تبلیغات ممکنست شرکتهایی راکه درحال همکاری هستید بادیدن تبلیغ خود و استعلام ایزو گرفته شده توسط شما اعتبار خود رازیر سوال ببرید، پس درنتیجه استعلام گواهینامه ایزو ازخود مدرک ایزو اهمیت بیشتری دارد، بهمین دلیل منظور اعتبار سنجی گواهی ایزو بسیار مهمست استعلام گواهینامه ایزو بوسیله شماره برگه ایزو موجود دربرگه گواهی ایزو درسایت مورد نظر مرجع صادر کننده ایزو قابل انجام است، همواره بایدبه اینکته توجه داشته باشیدکه درهرحالت گواهی ایزو باید رجیستری شود و حتی اگرسایت صدور ایزو عضو انجمن IAFنباشد بایددرسایت خود مرجع صادرکننده ایزو ریجستر شده وقابل استعلام باشد، همان استعلام میتواند برگه گواهی نامه ایزو شمارا اعتبار بخشد، توضیحی خلاصه واراز مراجع صدور آیزو دراینبخش میدهیم تاسوالات دراینباره پاسخ داده شود، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی استانداردinternational standard organization بانام مخفف سازمانISO صادر میگردد البته نه بصورت مستقیم، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارد وبمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشد، همگیCB هادر جهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنندکه بدانهاAB گفته میشودکه اعتبار دهندهCB هاهستند،AB مخفف موسسه اعتبار دهی میباشدکه هرکشورAB مجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه انجمنی بین المللی هستند بنام مجموعهIAF مخفف کلمهINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی میباشد، انجمنIAF درهرکشورAB هابخصوص ومتفاوتی را تعریف کرده درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF میباشد.

   

   

  اخذ ایزو ISO اصلی

  روند اخذ گواهینامه ایزو معتبر و فوری ازطریق مراجع صادر کننده ایزو

   
   
  درایران درمراکز خصوصی بیشتر انجام میشودکه انها زیر نظر انجمنIAFCB فعالیت دارند انجمنی خصوصی و ازاد بصورت مجزااز انجمنIAF فعالیت میکند، البته درهنگام اخذ گواهینامه ایزو مشاور موسسه ایزو مربوطه ازطریق همان اقدام کردیدبه دریافت ایزو تمام مراحل رابرای شما توضیح خواهد داد، تابتوانید بدرستی مرجع صدور ایزو خودرا انتخاب کنید، ولی قطعا اگر موسسه معتبر باشد تمام مدرک صادر شده موسسه قابل رجستر بوده وازسایت مرجع ایزو استعلام میشود، بدان معناست مدرک ویا گواهی ایزو استعلام نمیشود ویا درسایت مورد نظر ریجستر نمیشود قطعا از موسسه غیرمجاز اقدام به اخذ ایزو شده است، زیرا تمامی مدرکهای صادرشده حتی مراجع خصوصی و غیر IAFهم درسایت مورد نظر ریجستر میشوند ومعتبر هستند. اعتبار یک شرکت هنگام استفاده ازنام ایزو دریافتی در همه جا بخصوص درتبلیغات هنگامی میتواند موجب اخذ مشتری بیشتر و اعتبار درمیان جامعه به نسبت شرکتهای دیگر شودکه ایزو دریافتی درسایت قابل ریجستری باشد و سایت مرجع نیز دراینترنت قابل رویئت باشد.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران اماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و موارد مرتبط بوده و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استانداردها و مجوزهای CEبصورت کاملا حرفه ای با قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن و انجام کلیه امور ازصفر تا صد آماده خدمت گذاری به شما بزرگوارانست، جهت دریافت مشاوره ازکارشناسان سامان کاران میتواند درتمام ساعت شبانه روز و بصورت رایگان تماس بگیرید.

  Read more
 • گواهینامه ایزو معتبر

   گواهینامه ایزو معتبر

  گواهینامه ایزو معتبر

  نحوه بررسی اعتبار گواهینامه ISO

  نحوه بررسی اعتبار گواهی iso

  هنگام ارزیابی تامین کنندگان بالقوه برای سازمان شما ، بخشی از معیارهای ارزیابی شما ممکن است این باشد که سیستم مدیریت آنها دارای یک یا چند استاندارد سیستم مدیریت ISOباشد. اگر چنین است ، شما باید باشید:

  درخواست کنید که آنها یک کپی از گواهینامه های ISOخود را به شما ارائه دهند ؛ و بررسی اینکه:

  گواهینامه های (( ISO  آنها معتبر است

  تأمین کننده احتمالی شما باید بتواند گواهینامه های ISOخود را به سرعت و به آسانی از طریق ایمیل پاسخ با پیوست فایل ارائه دهد - این روزها همه دستگاههای صدور گواهینامه به عنوان فایل pdfارائه می دهند.

  هنگامی که گواهینامه ISOرا از تأمین کننده بالقوه خود دریافت می کنید ، مهم است که اعتبار آنها را نیز بررسی کنید

  چیزی که بسیاری از مردم متوجه آن نیستند این است که اعتبار همه گواهینامه های ISO منوط به ممیزی های نظارتی رضایت بخش (که معمولاً سالانه در طول سه سال صدور گواهینامه انجام می شود) است. اگر هر 12 ماه یکبار نتایج رضایت بخشی انجام نشده باشد ، سازمان صدور گواهینامه ممکن است گواهینامه ( هایISO ) را لغو کند.

  اگر گواهینامه ISOلغو شده باشد ، ممکن است به دلیل تغییر در ساختار کسب و کار یا خرابی عمده در اثربخشی عملیات تجاری و/یا سیستم (های) مدیریت باشد.

  بنابراین ، اکنون باید اهمیت نه تنها دریافت کپی گواهی (های) ISOتأمین کنندگان بالقوه خود را بررسی کنید ، بلکه اعتبار آنها را نیز بررسی کنید.

  چند راه وجود دارد که می توانید اعتبار گواهینامه ISOرا بررسی کنید

  در ثبت نام آنلاین بین المللی (این تا سال 2020 جدید است) ؛ و/یا

  در ثبت نام آنلاین منطقه ای ؛ و/یا

  در مرجع ثبت نام آنلاین (همیشه در دسترس نیست)

  بیایید نگاهی به هریک از این گزینه ها بیندازیم

   

  1 -تأیید گواهی ISOدر ثبت نام آنلاین بین المللی

  در سال 2020 ، انجمن اعتباربخشی بین المللی (IAF)یک ثبت جهانی آنلاین منتشر کرد که در آن هر گواهی ISOدر سراسر جهان را می توان در یک پلت فرم تأیید کرد.

  تنها چیزی که باید بدانید نام کسب و کار است.

  به IAF CertSearchبروید ، نام کسب و کار را در نوار جستجو تایپ کنید و در صورت تأیید کسب و کار ، آنها ظاهر می شوند. سپس می توانید بر روی لیست آنها کلیک کنید تا ارز گواهی (های( ISO آنها معتبر شود.

  این ساده ترین و ساده ترین راه برای تأیید اعتبار گواهینامه ISOاست. در اینجا ظاهر آن با استفاده از مثال تجارت ما کارشناسان صدور گواهینامه ISO:

  نام شرکت را جستجو کنید

  نحوه بررسی گواهینامه ISOبا استفاده از IAF CertSearch

  مشاهده لیست

  نحوه بررسی اعتبار گواهینامه ISO

  تأیید گواهینامه تأیید گواهینامه ISO

  2 - تأیید گواهینامه ISOدر ثبت آنلاین منطقه ای

  IAF CertSearch در بالا توضیح داده شد عالی است ، اما شما محدود به تعداد جستجوهایی هستید که می توانید در روز انجام دهید ، و سپس باید ثبت نام کنید. حتی در آن زمان ، کاربران ثبت نام شده هنوز با تعداد جستجوهای روزانه مجاز هستند

  بنابراین ، بهترین گزینه بعدی تأیید گواهینامه ISOدر زنجیره تأمین (یا زنجیره تأمین احتمالی) شما از طریق وب سایت های محلی اعتبارسنجی محلی است

  برای استرالیا و نیوزلند ، مرجع محلی JAS-ANZاست-سیستم اعتباربخشی مشترک استرالیا و نیوزلند. ما در استرالیا مستقر هستیم ، بنابراین از این به عنوان مثال خود استفاده می کنیم.

  ابتدا باید لوگوی مرجع اعتبارسنجی را در گواهی ISOتأمین کنندگان بالقوه خود جستجو کنید و سپس به وب سایت آنها بروید. بنابراین ، برای مثال ما

  به وب سایت JAS-ANZبه جستجوی سازمانهای دارای مجوز JAS-ANZبروید.

  نام سازمان و کشور را وارد کنید.

  روی "جستجو" کلیک کنید.

  نحوه بررسی سازمانهای دارای مجوز ISOدر JAS ANZ 1

  همه گواهینامه های معتبر برای آن سازمان نمایش داده می شود و می توانید بر روی گواهی (های) مورد علاقه خود کلیک کنید تا از فعال بودن وضعیت اطمینان حاصل کنید.

  نحوه بررسی سازمانهای دارای گواهینامه ISOدر JAS ANZ 2 3.تأیید گواهینامه ISOدر ثبت نام آنلاین سازمان صدور گواهینامه

   

  3 - گزینه سوم این است که گواهی ISOرا مستقیماً با سازمان صدور گواهینامه تأیید کنید.

  با این حال ، ابتدا بررسی کنید که گواهینامه دارای نشان رسمی اعتبار بخشی محلی برای آن منطقه است (به عنوان مثال ،JAS-ANZبرای استرالیا و نیوزلند). گواهی دارای لوگوی مرجع اعتباربخشی و/یا آرم IAFدر سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

  به وب سایت سازمان صدور گواهینامه معتبر بروید

  نام کسب و کار مورد نظر خود را جستجو کنید و سپس می توانید بر روی لیست آنها کلیک کنید تا ارز گواهینامه (های ISO  (آنها معتبر شود.

  لطفاً توجه داشته باشید که این فرآیند جستجو می تواند از Certifierبه Certifierمتفاوت باشد.

  نحوه بررسی اعتبار گواهینامه ISOدر PWC

  ما روش های بررسی اعتبار گواهینامه ISOرا پوشش داده ایم ، اما این نکات کلیدی را در فرآیند بررسی خود نیز در نظر داشته باشید:

   

  نهاد صدور گواهینامه: بدنبال نام گواهینامه معتبر یعنی شرکت صادرکننده گواهینامه باشید.

  مرجع اعتباربخشی: به دنبال مهر مقام اعتباربخشی باشید. در استرالیا و نیوزلند ( این JAS-ANZ سیستم اعتباربخشی مشترک استرالیا و نیوزلند) خواهد بود.

  به رسمیت شناختن مجمع بین المللی اعتباربخشی (IAF):در گواهی به دنبال آرم IAFباشید - این نشان می دهد که نهاد اعتباربخشی عضو IAFاست و اطمینان می دهد که گواهینامه دارای اعتبار بین المللی است. با این حال ، توجه داشته باشید که همه گواهینامه ها نماد IAFرا نشان نمی دهند - این می تواند از گواهینامه به گواهی دهنده متفاوت باشد

   

  اعتبار گواهینامه: اعتبار گواهی (ها) را از طریق یک یا چند روش توضیح داده شده در این مقاله تأیید کنید.

  تاریخ انقضا: آیا مدت اعتبار گواهینامه نزدیک است یا عملاً منقضی شده است؟ گواهینامه ها به مدت سه سال معتبر هستند و مشمول ممیزی های نظارتی رضایت بخش هستند.

  محدوده صدور گواهینامه: آیا کل عملیات تجاری و همه مکانها دارای مجوز هستند؟ این گواهینامه باید شامل محدوده عملیات تجاری تأیید شده و مکانهای تأیید شده باشد. گاهی اوقات تنها بخش کوچکی از عملیات تجاری دارای گواهینامه است ، و شاید بخشی که شما به آن علاقه مند نیستید

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family