مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ابتدا نیازبه شناخت استاندارد ایزو دارد، دراینجا بطور خلاصه مراجع صدور گواهی ایزو رامعرفی میکنیم، مراجع صدور ایزو CB نام دارد مخفف کلمات CERTIFICATION BODY بمعنی موسسه صدور گواهینامه ست، CBهاخود زیرنظر موسسه بنام ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتباردهیست وبطور اختصار AB گفته میشود.

مراجع صدور گواهی نامه ایزو تعداد بسیار زیادی هستندکه البته درایران توسط موسسات واسطه گواهینامه ایزو بین المللی صادر میکنند، البته موسسات صدور استاندارد ایزو درایران همگی بدودسته تقسیم میشوند، اول موسسات، تحت نظر و زیرمجموعه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و انرا NACI مینامند، دوم مراجعی خصوصی فعال بطور خصوصی، دراینجابه بررسی ایندومرجع میپردازیم.

 

 

ایزو ارزان و فوری

مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

 

 

مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو درایران تنوع بسیار زیادی ازنظر تعداد دارند، همگی انها نیز خودرا معتبر میدانند وسعی دارندتا بتوانند ازرقبای خود پیشی بگیرند، اماحقیقت امراین میباشدکه همگی ازنظر اعتبار دریک سطح هستند واین اختلافهای نمایشی تنهایک بازی تبلیغاتیست، ودرعین گستردگی فقط و فقط دو دسته طبقه بندی دارند، دسته اول مراجع زیرنظر مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) فعالیت میکنند و دسته دوم دسته ای بصورت خصوصی فعالیت میکنند، دسته اول مستقیما زیرنظر IAF هستند. خب شایداین سوال درذهن مخاطب بوجود بیایدکه IAF چیست انجمن بین المللی IAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی هست، انجمن IAF و مستقیم برروی AB هاو بطور غیر مستقیم برروی CB هانظارت میکند، انجمن IAF درهر کشور ABهایی راتعیین کردست و درایران ایندست AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI نام داردکه برحدود CBهای زیرمجموعه خودنظارت میکند، ازذکر AB های تعریف شده کشورها چند نمونه میتوان DAKKS موسسه اعتباردهی المان ، SAS موسسه اعتباردهی سوییس ، UKAS موسسه اعتباردهی انگلیس ،ACCREDIA  موسسه اعتبار دهی ایتالیا ،TORKAK موسسه اعتبار دهی ترکیه وغیره میتوان بامراجعه بسایت مربوطه لیست کشورها واین موسسات اعتباردهی (AB) رامشاهده کرد، یکسری CB هاکه تحت نظراین انجمن فعالیت نمیکنند و میتوان گفت تحت نظر انجمن IAFفعالیت نمیکنند اماباتدوین و اجرای استانداردها و تدابیر همراستا و موازی باانواع استانداردهای انجمن IAF اقدام میکنندبه صدور گواهی ایزو و البته باپروتکل راحتتر، سهولت بیشتر، هزینه بسیار کمتر و زمان کوتاهتری نیزدر مقایسهCB های زیرنظر و تحت نظارت NACI درایران هستند اینکار راانجام میدهندکه دربیشتر مواقع حتی مورد استقبال اشخاص یامجموعه هانیز قرار میگیرداما دریافت ایزو ازموسسات خصوصی بیشتربرای شرکتها و یااشخاصی بیشتر مقرون بصرفه و قابل توجیه میباشدکه فعالیت بین المللی نداشته باشند، البته موسسات خصوصی نیزبرای خودیک انجمن ومرجع دارندکه انرا IAFCB مینامند انجمنی خصوصیست و بااهدافی همراستاباIAF فعالیت میکند و قوانین و پروتکلهای انجمن IAFCB بجهت نظارت وبررسی CB خودتا حد زیادی باانجمن IAF همراستاست وبرای صدور گواهی ایزو قوانین و استانداردهایی یکسان رادنبال میکنند.

 

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو البته درصورت داشتن مجوزهای لازمه ومعتبر میتوانندبا نمایندگیهای ABهاوCB های عضو IAF درکشورهای مختلف کار کنند، امابایدبه این نکته توجه داشت مراجع صدوری زیر نظر IAF هستند بهیچ عنوان نمیتوانند گواهی IAFCB صادر کننداما موسسات و مراجع فعال خصوصی میتوانند گواهیهای IAFCB راثبت و صادر کنند ودرعین حال میتوانند گواهیIAF رانیز صادر کنند.

 

 

از کجا ایزو بگیریم

مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ارزان و فوری

 
 
مراجع صدور استاندارد ایزو چون درایران نمایندگی رسمی ندارند بعلت شرایط کشور ایران فقط میتوان ازطریق موسسات بصورت واسطه منباب اخذ ایزو اقدام کرد، البته موسسات ایزو بایداز مشاورین خوبی بهره مند باشند تا اعتبار خود را نزد متقاضیان بالا ببرندیکی ازکارهای مهم نیز تسلط کامل مشاور برایزوهای پرکاربرد وتقسیم بندی هرایزو برمبنای نوع شرکت وفعالیت شرکت موردنظر است. گواهینامه ISO ازسری استانداردهای مورد نیاز جهت محصولات و خدمات وهمچنین صادرات میباشد. گواهی ایزو ازالزامات موردنیاز جهت مناقصات بوده وجهت سازمانها باهر گونه فعالیت کاربردی میباشد. استاندارد ISO نشانه مرغوبیت کالا ومحصولات تولیدی وکیفیت کالا وخدمات ارائه شده میباشد. گواهی نامه ISO دردو نوع تخصصی و عمومی بوده وباتوجه بدینکه شرکت متقاضی درچه زمینه ای فعالیت دارد گواهی نامه ایزو مورد نیازش متغیر بوده وتعیین میگردد. استاندارد ایزو عمومی مورداستفاده تمام سازمانها باهرگونه فعالیتی میباشد. عمومی ترین استاندارد موردنیاز ومورد استفاده تمامی سازمانهاکه الزامات موردنیاز تمامی استانداردها درونش تعریف شده باعنوان سیستم مدیریت کیفیتISO9001میباشد اصلی ترین ومهمترین ایزو میباشد، اختصاری CB ثبت وصدور میگرددکه مراجع CB زیرنظر مرجعی باعنوان AB مدیریت میشوند وفعالیت میکنند ودرنهایت بالاترین وراس کارجهت ثبت وصدور گواهینامه ایزو ،

گروه بین المللی سامان کاران باتیمی قوی و مشاورین با تجربه وحرفه ای اماده ارائه مشاوره درباره ایزو،گواهی CE، گواهی HSE وغیره بصورت کاملا رایگان است وبا محوریت اطمینان واعتماد مخاطب اماده همکاری با تمامی شرکت ها ومجموعه وهمچنین مدیران محترم میباشد، همچنین ارائه مدرکهای اموزشی ایزو HSE ومدرک اموزش ایمنی وزارت کار توسط این کارگزاری صورت میگیرد.

نظرات (1)

این نظر توسط مدیر کوچک شده

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو کدامند و از کجا میتونم ایزو بگیرم

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family