چاپ کردن این صفحه

رتبه

رتبه

شنبه, 21 تیر 1399 ساعت 11:27 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
رتبه رتبه گرید صلاحیت پیمانکاری و انفورماتیک ساجات www.emkansabt.ir

گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

گرید و رتبه پیمانکاری ویا درحقیقت همان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ازانواع مهم گواهی نامه های درخواستی مهم میباشد بابت شرکتهایی میباشدکه میخواهند درمهمترین هدف و شرکت درون مناقصات حائز کسب امتیاز لازمه بشوند و بنابراین بایستی گرید و رتبه شرکتهای پیمانکاری رابگیرند. گرید و رتبه پیمانکاری مورد استفاده و نیاز شرکتهایی میباشدکه درخصوص پیمانکاری فعالیت میکنند و زمینه فعالیتشان دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد و همچنین پیش نیاز شرکتهایی میباشدکه میخواهند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بگیرند و حتماباید قبل دریافت و اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درابتدا گرید ویا رتبه پیمانکاری و همان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری راداشته باشند.

گرید و رتبه پیمانکاری برای شرکتهای پیمانکاری همچنین بجهت دریافت پروژه ازنهادها و سازمانهای دولتی مورد نیازست و بایستی حتما کرید پیمانکاری و رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری راداشته باشند. مرجع صادرکننده چنین گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد لازم بذکرست سازمان ساجات جدا ازاداره ثبت شرکتها بوده و هیچ ارتباطی بینشان وجود ندارد.رتبه ،گواهی صلاحیت پیمانکاری نشان دهنده میزان توان مالی ، فنی و سیستمی شرکت میباشد وازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نظام فنی واجرایی کشور بشرکتها تعلق میگیرد. گرید یا رتبه یا گواهی صلاحیت سازمان برنامه و بودجه تنها بشرکتهای مشاور، پیمانکار ، انفورماتیکی ، طراحی و ساخت صنعتی ، طراحی و ساخت غیره و مدیریت طرح تعلق میگیرد و باقی شرکتها باموضوعات پشتیبانی ، خدماتی و فنی و مهندسی بجهتی ازطریق وزارت کار اقدام نموده و صلاحیت اداره کاریا مجوزکار بایستی دریافت نمایند.

رتبه پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بدلیل مبحث پیچیده اش و عدم شناخت شرکتها بابتش متقاضیان رابا سوالهای متعددی روبرو میکند مثلا اینکه:

گرید و رتبه پیمانکاری چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری رااز کجا و چگونه و چطور بگیرم؟

رتبه پیمانکاری ازکجا بگیرم؟

نهاد و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مدارک و اسناد لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

شرایط و ضوابط و الزامات لازم جهت دریافت رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری رابابت شرکت در مناقصه چگونه بگیرم؟

شرایط لازم جهت دریافت رتبه یک تا پنج

و بسیاری سوالات دیگرکه برای شرکتها و سازمانهای متقاضی اخذ گرید و رتبه پیمانکاری پیش میاید.

گرید و رتبه انفورماتیک گواهی صلاحیت انفورماتیک تنها شرکتهایی میتوانند دریافت کنندکه موضوع اساسنامه شرکتشان صرفا ، موضوعات فناوری اطلاعات، انفورماتیک ،مخابرات و ارتباطات ویا مجموعا IT  و ITC باشد. چنانچه موضوع اساسنامه علاوه برموضوعات فناوری اطلاعات ، انفورماتیکی و ارتباطات دربرگیرنده موضوعات دیگری باشد ، شرکت صلاحیت اخذگرید انفورماتیک راندارد و نمیتواند گرید و رتبه انفورماتیک رابگیرد. مدت زمان اعتبارگواهینامه صلاحیت انفورماتیک تازمان درج مقاله مورد نظر دوساله میباشد و شرکتهای انفورماتیکی لزوما قبل ازسررسید تاریخ اعتبارگواهی صلاحیت انفورماتیک ، مدارک جدیدرابایدبه سازمان برنامه و بودجه تحویل نموده و رتبه جدید انفورماتیک اخذ نمایند.. قبلا گرید انفورماتیک را شورایعالی انفورماتیک صادر میکرد و اماامروزه سازمان برنامه و بودجه آنرا صادر میکند. شرکتهای دارای رتبه میتوانند باارائه اظهارنامه مالیاتی مورد تایید اداره مالیات به سازمان برنامه و بودجه، همچنین داشتن کارکنان امتیاز آور ، امتیاز بالاتر ودرنتیجه رتبه بهتری دریافت نمایند. رتبه انفورماتیک دارای 7 رتبه هست و بالاترین رتبه 1 و پایینترینش 7 هست.

رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیک مبحث پیچیده ای هست و بهمین جهت شرکتها باسوالات متعدد جهت اخذ رتبه و گرید انفورماتیک روبرو هستند و ازجمله ایندست سوالات میتوان بدین موارد اشاره کرد:

گرید و رتبه انفورماتیک چیست؟

گرید انفورماتیک را چگونه و از کجا بگیرم؟

جهت اخذ گرید و رتبه انفورماتیک ازکجا شروع کنم؟

گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی راچگونه بگیرم؟

نهاد و شرکتها و مراکز صادر کننده رتبه و گرید انفورماتیک

رتبه انفورماتیک راچگونه بابت شرکتم بگیرم؟

مدارک و اسناد و ضوابط و شرایط و الزامات لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

موارد امتیاز آور جهت دریافت رتبه و رتبه بهتر

و سوالات سیارکه جهت شرکتهای متقاضی اخذ رتبه ویا گرید انفورماتیک پیش میاید.

گرید و رتبه انفورماتیک و رتبه و گرید پیمانکاری دو مبحث جدا هستند و بهمین جهت شرکتها باتوجه بزمینه فعالیت و فرآیندشان بایستی دقت کنند کدام نوع گرید و رتبه رابگیرند و بدردشان میخورد و بکارشان میاید.

گروه بین المللی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، رتبه وگرید انفورماتیک و غیره بمتقاضیان کمک میکندتا درجهت دریافت گواهینامه های فوق راه آسانتری راانتخاب کرده ، فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ، مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک ، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

خواندن 4464 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در دوشنبه, 21 مهر 1399 ساعت 12:06
کد: 300
Super User

آخرین‌ها از Super User

موارد مرتبط