ایزو چیست؟
بالاترین درخواست گواهینامه

بالاترین درخواست گواهینامه (4)

این مجموعه برای مطالب مرتبط با نام ماژول بالاترین درخواست گواهینامه درست شده.

گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

گرید و رتبه پیمانکاری از انواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بالاترین سطح درخواست گواهینامه را دارا هستند و مورد استفاده شرکتهای پیمانکاری میباشدکه میخواهند غالبا درون مناقصه شرکت کنند و ازآنها درخواست رتبه و گرید پیمانکاری میشود همچنین شرکتهاکه ازشان درخواست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیز میشوند بعنوان پیش نیاز بایستی گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا همان گرید و رتبه پیمانکاری را داشته باشند سپس بتوانند گرید پیمانکاری بگیرند. گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مورد نیاز و استفاده شرکتهای پیمانکاری میباشدکه درحوزه شرکتهای پیمانکاری فعال دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد.

گرید پیمانکاری ویاهمان رتبه پیمانکاری وهمان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری دارای ۵ رتبه میباشدکه بالاترین رتبه ۱ و پایینترین رتبه ۵ میباشد و شرکتها دراولین درخواست تنها میتوانند درخواست دو رتبه ۵ بکنند و تنها شرکتهای پیمانکاری میتوانند رتبه و گرید پیمانکاری بگیرند و شرکتها بایستی باتوجه بنوع فعالیتشان اقدام کنندبه اخذ گرید و رتبه مورد نظرشان.

رتبه پیمانکاری و گرید پیمانکاری توسط سازمان ساجات صادر میگردد و بدلیل درخواست بالای شرکتها بخصوص جهت کسب امتیاز درون مناقصات متقاضیان رابا سوالهای متعددی روبرو میکند مثلا اینکه:

گرید و رتبه پیمانکاری چیست؟

ازکجا رتبه پیمانکاری بگیرم؟

مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

شرایط و ضوابط و الزامات لازم جهت دریافت رتبه پیمانکاری

جهت شرکت در مناقصه چگونه رتبه پیمانکاری بگیرم؟

شرایط لازم جهت دریافت رتبه یک

و بسیاری سوالات دیگرکه برای شرکتها پیش میاید.

گرید و رتبه انفورماتیک ویا گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی مورد نیاز شرکتهای فعال حوزه IT و ICT ودر کل رایانه و کامپیوتر میباشد و بالاترین درخواست گواهی نامه شرکتهای فعال در حوزه کامپیوتر و رایانه هست. گرید و رتبه انفورماتیک ویاهمان گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی قبلا توسط شورایعالی رتبه انفورماتیک صادر میشد و امروزه سازمان برنامه و بودجه صادر کننده گرید انفورماتیک هست. رتبه انفورماتیک دارای ۷ رتبه میباشدکه پائینترین ۷ و بالاترین رتبه ۱ میباشد و شرکتها دراولین درخواست میتوانند درخواست رتبه ۷ بدهند.

شرکتهای متقاضی رتبه انفورماتیک باسوالات متعدد جهت اخذ رتبه روبرو هستند و ازجمله سوالات میتوان بدین موارد اشاره کرد:

رتبه انفورماتیک چیست؟

از کجا رتبه انفورماتیک بگیرم؟

جهت اخذ رتبه انفورماتیک از کجا شروع کنم؟

رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک را چگونه بگیرم؟

مراکز صادر کننده رتبه و گرید انفورماتیک

چگونه بابت شرکتم رتبه انفورماتیک بگیرم؟

مدارک و شرایط و الزامات لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

موارد امتیاز آور جهت دریافت رتبه بالا

و بسیاری سوالات دیگرکه جهت شرکتهای متقاضی رتبه ویا گرید انفورماتیک پیش میاید.

گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک دو مبحث جدا هستند و شرکتها باتوجه زمینه فعالیتشان بایستی دقت کنندکه کدام نوع گرید و رتبه بدردشان میخورد و بکارشان میاید.

گروه بین المللی سامان کاران، مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ،HSE – MS CE ،  و رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک درسریعترین زمان ممکن و باکمترین هزینه صفر تاصد اقدامات لازمه راجهات متقاضیان محترم قرار میدهدتا هرچه سریعتر و زودتربه گواهی مورد نظر و مورد نیاز و گرید و رتبه انفورماتیک خودبرسند.

گواهینامهCE

گواهینامه CE اتحادیه اروپا باعنوان انطباق سازی باقوانین اتحادیه اروپا ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بیشترین و بالاترین درخواست رادارد و شرکتهاکه میخواهند درون مناقصه شرکت کنند ویا میخواهند صادرات انجام دهند ویا هرمنظور دیگر بهش نیاز دارند. CE تنها یک گواهی نیست، شاید بهترین تعریفش یک تایید برروی کیفیت اجناس تولید شدست،.این کلمه مخفف CONFORMITY EUROPEAN هست و توسط انجمنی دراروپا صادر میگردد، ازانجاکه اروپا براجناس و کالاهای ورودی بدین قاره حساسیت زیادی دارد گواهی CE بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید ویا بدین قاره وارد میشوند.

گواهینامه CE یکی از انواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مقاصد مختلف ازجمله شرکت در مناقصات میباشد و البته مهمترین کاربردش بابت صادرات هست.

گواهی نامه CE بعنوان بالاترین درخواست گواهینامه مطرح میباشد که جهت صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا و خارجش بابت تولید کنندگان کاربردی میباشد. بسیاری شرکتها نیز هستند قصد صادرات ندارند اما جهت تبلیغات و جلب رضایت مشتریان و برند سازی و همچنین تبلیغات بابت اینکه الزامات محصول باقواعد و قوانین اتحادیه اروپا همراستاست اقدام میکنندبه اخذ CE اتحادیه اروپا و البته دراین مواقع بجز صادرات اغلب شرکتها ازانواع دیگر گواهی CE بهره میبرندکه درادامه انواع CE رابیان میکنیم و بیشتر بدان میپردازیم.

گواهی CE اتحادیه اروپا ازطریق مراجعی باعنوان نوتی فایبادی notify body اختصارا N.B مدیریت شده و اعتبار یافته و صادر میگردد. اینگونه مراجع ثبت و صدور کواهی CE درون کشورهایی فعالیت دارندکه عضو اتحادیه اروپا میباشند والبته درکشورهای مختلف نمایندگیهای مختص خودرا دارند‌.
گواهینامه CE بابت تمامی محصولات صادر نمیگردد وبه تمامی محصولات تعلق نمیگیرد و اما شرکتها بدون اطلاع ازاین قضیه میایند و درخواست گواهی CE میکنند بدون آنکه بدانند محصولشان قابلیت اخذ CE دارد یانه؟ و متاسفانه دراین میان ممکنست درگیر مراکزی شوندکه گواهی CE رابه آنها باهزینه بالا وبه اسم CE اورجینال ارائه بدهد حال آنکه فاقد هرگونه اعتبار هست. ویا دیده میشود شرکتها بدون اطلاع از اصالت و ماهیت CE نشان CE رابر محصولشان میزنند.

گواهی CE سه نوع هستند و درسه نوع مختلف صادر میگردند: نوع اول CE اصلی ویا همان اورجینال میباشدکه تحت اعتبار NANDO ناندو هستند وبعد آزمایش محصول توسط سازمان ناندو و تایید محصول مطابق دایرکتیوهای تعریف شده سازمان صادر میشود. نوع دوم CE خوداظهاری ویا اظهارنامه میباشدکه سازمان خودش آزمایش میکند و خودش اظهار میکند استاندارد محصولاتش مطابق قواعد و قوانین اتحادیه اروپاست. گواهینامه انطباقی نوع سوم گواهی نامه CE میباشد.

اخذ گواهی CE و دریافت CE بعنوان یکی ازانواع گواهینامه هاکه بالاترین درخواست را درمیان انواع گواهینامه ملی و بین المللی دارد بااین تفاسیر بابت هرقصد و نیت میتواند متفاوت باشد یعنی شرکت متقاضی اول بایستی مشخص کند کدام نوع CE رامیخواهد بگیرد آیاباید گواهینامه اورجینال CE رابگیرد ویا اینکه نوع گواهینامه انطباقی CE و نوع گواهی خود اظهاری CE کارشان راراه میندازد. توصیه اساسی و مهم بشرکتها اینست که حتما باآگاهی کافی جهت دریافت CE اقدامات لازمه رابکنند تا دردام افرادی نیفتندکه گواهینامه خوداظهاری ویا انطباقی رابا اخذ هزینه های گزاف و نجومی بجای CE اورجینال بشرکتها غالب میکنند. اینکه گواهی CE ازطریق کدام مراجع دریافت گردد بسیار مهم هست. درخصوص گواهی CE شرکتهای تولیدی تجهیزات پزشکی بایستی گفت آنها بایدتوسط ۵ مرجعی گواهی CE بگیرندکه اداره کل تجهیزات پزشکی تایید کرده و تعریف کردست.

گواهینامه CE چیست؟

چگونه و ازکجا بایستی گواهی CE بگیریم؟

شرکتها و سازمانها و مراجع و مراکز صادر کننده گواهی نامه CE

مراجع و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهی CE درکشور

طریقه تشخیص گواهی CE اورجینال ازانواع گواهی CE خوداظهاری و CE انطباقی

هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه CE

چگونه گواهی CE رااستعلام بگیریم

نوتی فایبادی NOTIFY BODY چیست؟

ناندو NANDO چیست؟

اخذ گواهی نامه CE بابت صادرات

مراحل و شرایطو الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE

',HIDKHLI SD HD چیست؟

',HIDKHLI زث چیست؟

گواهینامه CE مورد استفاده کدام محصولات هست وبه کدام محصولات تعلق میگیرد؟

گواهی نامه CE توسط کدام مراجع صادر میشود؟ و جهت اخذ گواهی CE بکجا بایستی مراجعه کرد

قوانین اتحادیه اروپا درمورد گرفتن گواهی نامه CE

HSE گواهینامه

HSE ازانواع گواهی مورد نیار شرکتها فارغ ازفعالیت و فرآیندشان جهت مناقصات و صادرات و تبلیغات و رقابت و جلب مشتری و مطرح شدن درون بازارهای جهانی میباشد و یکی ازانواع گواهی نامه هایی میباشدکه بالاترین درخواست گواهینامه رادارد و بسیار مورد نیاز شرکتها میباشد و چگونگی دریافت گواهی HSE سوالی میباشدکه بالطبع باآن روبرو هستند و اخذ HSE گامی مثبت بابت پیشرفت و حرکت روبه جلوی اشخاص ویا مجموعه های بزرگست ویکی ازالزامات و مورد نیاز مشاغل و کارخانجات صنعتی زبراکه نشان میدهد سازمان مربوطه چقدر بهداشت محیط زیست و ایمنی رارعایت کرده و بدان لهمیت میدهد.

دریافت گواهینامه hse باروشهای مختلفی دریافت و اخذ میگردد و استاندارد HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی راسازمانها بدو طریق میتوانند اخذ کنند. گواهی hse دربهترین حالت و روش بهترست بطور همزمان ویا بعد طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ویا ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بهترست انجام شود البته الزامی نیست اماکه بهترست بدین نحو اخذ گردد زیرا استاندارد HSE کاملاهم راستا وهم جهت دو استانداردISO45001 وISO14001 است و الزامات بیان شده درون HSE درحقیقت امر همان الزامات بیان شده دو استاندارد 14001 و 45001 میباشد بااین وجود درنتیجه بهترست قبل ازاقدام جهت دریافت HSE ، طراحی و پیاده سازی استانداردهای ISO45001 ( سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ) و ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) صورت پذیرد و سپس اقدام بجهت اخذ HSE کرد ویا بطور همزمان سه استاندارد رابمرحله اجرا رساند، راه دیگر اخذ و دریافت گواهی HSEبطور مستقل میباشدکه سازمانها میتوانندبه تنهایی نیزاقدام کنندبه طراحی و پیاده سازی و اخذ گواهی HSE اماجهت بهره وری و پیشرفت بیشتر تاکید و پیشنهاد مابه سازمانها راه اول یعنی طراحی و پیاده سازی همزمان سه استاندارد و سه سیستم مدیریتی بایکدیگرست. البته دربسیاری موارداین اشتباه بوجود میایدکه گواهی HSE ترکیبی ازدو استاندارد ایزو 14001 و استاندارد ایزو 45001 میباشد اماکه گواهی HSE خودش یک گواهی کاملا مستقل و کاملا مجزا هست، ودر واقعیت میتوان گفت گواهی HSE همراستا و مرتبط دو استاندارد ایزو 45001 و ایزو14001 هست.

گواهینامه HSE و اخذ گواهی HSE و کسانیکه بدنبال کسب HSE هستند و بدلیل اینکه ازانواع گواهینامه هایی میباشدکه بالاترین درخواست رادر میان شرکتها دارد بابت متقاضیان سوالات بسیاری بوجود میاورد مانند اینکه ازکجا بایستی HSE تهیه کرد، مراجع صادر کننده HSE نیز همچون ایزو توسط مراجع مختلفی امکانپذیرست و توسط مراجع تحت نظارتIAF و تحت نظارت IAFCB ویا همان غیر IAF صادر میشود، گواهی HSE نیزدقیقا ازهمین دومرجع صادرمیشود و مانند ایزو اخذ ازطریق مراجع IAF زمانبر و پرهزینه ست ودرایران باتوجه بشرایط راغب کمتری دارد. دریافت گواهی HSE باهدفهای متفاوتی صورت میگیردکه درایران بیشترین دلیل اینکار شرکت توی مناقصات هست، جهت شرکت درون مناقصات بالاترین سطح درخواست گواهینامه بدلیل اینکه تمامی شرکتهارا شامل میشود و الزامات بیان شدش بابت تمامی شرکتها کاربردیست یکی ازانواع گواهینامه هایی میباشدکه توصسه میشود شرکتها حتما آنرا قبل اقدام بابت مناقصه دریافت کنند وبه جرات میتوان گفت بیشترین دلیل دریافت HSE درایران مناقصه هست و شرکتهای مختلف جهت اخذ امتیاز و حائز امتیاز شدن بدین گواهی نیاز پیدا میکنند والبته کارفرمای مناقصه گزار غالبا ازنوع غیر IAF درخواست میکند ویا اینکه نمیگوید IAF وبا توجه بزمان کم و هزینه مقرون بصرفه ازنوع غیر IAF بهره میبرد.

گواهی HSE ویا HSE - MS دربسیاری مواردبا گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت کار اشتباه گرفته میشود، بهمین جهت متقاضی محترم بایستی بداندکه کدام نوع HSE رامیخواهد و مد نظرش هست.
گواهی نامه HSE ویا HSE-MS دربیشتر مواقع درون سایتها ویا برروی گواهینامه ها کلمه HSE رابهمراه MS میبینید (HSE-MS) سیستم مدیریت رانشان میدهد (management system) مبحث دیگرکه درموضوع HSE میتوان بدان اشاره کرد HSE اموزشی است ودر بعضی موارد بصورت گواهی اموزشی بجهت شخص میباشد.
گواهی HSE بعنوان یکی ازانواع گواهینامه هایی که بالاترین درخواست گواهینامه رادارد سوالات بسیاری جهت متقاضیان پیش میاورد و ازجمله سوالات متداول میتوان بدین سوالات اشاره کرد:

گواهینامه HSE چیست؟

HSEرااز کجا و چگونه بگیرم؟

مراجع و مراکز و سازمانها و نهادهای صادر کننده گواهینامه HSE

کواهینامه HSE ویا کواهینامه HSE-MS

گواهی HSE جهت مناقصه رااز کجا بگیرم؟

گواهینامه HSE با HSE اداره کار چه تفاوتی دارد؟

هزینه اخذ گواهینامه HSE

دریافت گواهینامه HSE و مدت زمان لازمه جهت دریافت گواهی نامه HSE

مراحل و شرایط و مدارک لازمه جهت اخذ کواهی نامه HSE و یا کواهینامه HSE-MS

و بسیاری سوالات دیگرکه متقاضیان گرفتن گواهی HSE باآن روبرو میشوند.

گروه بین المللی سامان کاران باتیمی قوی و باتجربه یکی ازقویترین موسسات مشاوره و نمایندگان ثبت و صدور استانداردهای ایزو ، HSE ، CE ، رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک و انواع گواهینامه ملی و بین المللی میباشد. بایک تماس ازمشاوره رایگان کارشناسان گروه بین المللی سامان کاران برخوردار شوید و جواب تمام سوالات خودرا گرفته و در کمترین زمان و باکمترین هزینه گواهی HSE خودرا بگیرید..

گواهی نامه ایزو

گواهینامه ایزو یکی دیگر ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بالاترین درخواست گواهینامه ملی و بین المللی رادارد وبه جرات میتوان گفت اولین و اساسیترین نوع گواهینامه میباشدکه جهت هرقصد و نیتی اخذ میگردد. غالبا شرکتها بابت مناقصات نیاز مبرم پیدا میکنندبه اخذ گواهی ایزو و دراین میان چند استاندارد اساسی و مهم بیشترین درخواست و تقاضا رادارد. درزیر بطور خلاصه بدین گواهینامه های پر کاربرد با بالاترین درخواست میپردازیم:

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها میباشد و الزامات کیفی تمام استانداردها رادر خودتعریف میکند و بابت تمامی شرکتها باهرنوع فعالیت مهم و کاربردی وبه جرات میتوان گفت الزامی هست.

گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ ISO 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگر ازانواع گواهی نامه میباشدکه الزامات زیست محیطی رادر خوددارد و شرکتهارا راهنمایی میکندکه چکار کنندتا فعالیت و فرآیندشان برروی محیط زیست تاثیرات منفی نگذارد و بتوانند آنرا جهت نسلهای آینده حفظ کنند. گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ازدیگر انواع عمومی گواهینامه های ایزو میباشدکه بابت همه سازمانها اساسی و مهم هست و مورد استفاده قرار گرفته و درون مناقصات درخواست میگردد. گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ بنوعی مکمل یکدیگرند و همراه و یار یکدیگرند و الزامات همدیگر راتکمیل کرده و ضعفهای هم رامیپوشانند و ترکیب الزامات ایندو استاندارد الزامات تعریف شده HSE رابیان میکند بهمین دلیل هنگام اخذ HSE توصیه میگردد درابتدا ویا بطور همزمان سه استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و HSE دریافت گردند. لازم بذکرست گواهینامه HSE نیزاز مهمترین و پرکاربردترین انواع گواهینامه هامیباشدکه بالاترین درخواست اخذ گواهینامه رابین انواع گواهی ملی و بین المللی داراست. همچنین بایستی گفت سه استاندارد و سیستم مدیریتی ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای دراغلب موارد باهم اخذ میگردند و درکنار یکدیگر معنا پیدا میکنند و طراحی و پیاده سازی همزمان و یکپارچه شان باعنوان IMS تعریف میگردد یعنی میگویند سازمان موفق شده یک سیستم مدیریت یکپارچه رادرون مجموعه خودش طراحی و پیاده سازی کندکه اصطلاحا بدین یکپارچه سازی IMS میگویند وبه سازمانهاکه سه کواهی ، کواهی ایزو ۹۰۰۱ ، کواهی ایزو ۱۴۰۰۱ و کواهی ایزو ۴۵۰۰۱ رادرون مجموعه خودشان طراحی و پیاده سازی کنند کواهی IMS داده خواهد شد.
گواهی نامه های ایزو عمومی شرح داده شد و البته یکسری سیستمهای مدیریتی دیگر باعنوان سیستمهای مدیریتی مشتری مداری نیزهستندکه بابت تمامی شرکتها مثمرثمر هست و درخواست بالایی دارد. سیستمهای مدیریتی مشتری مداری باعنوان ایزو ۱۰۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو ۱۰۰۰۲ تحت نام سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و ایزو ۱۰۰۰۴ باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان میباشد.
گواهی نامه های ایزو دیگر نیز هستندکه بفراخور نوع فعالیت و فرآیند سازمان درخواست بالایی دارند و مورد استفاده قرار میگیرند. مثلا ایزو ۲۲۰۰۰ باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ، ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ، ایزو ۱۶۹۴۹ سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی ، ایزو ۲۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همینطور انواع صنایع و مشاغل استاندارد مختص خودرا دارا هستند.

متقاضیان اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ISO باسوالات بسیاری مواجه میشوندکه میتوان ازاین موارد بدینها اشاره کرد:

هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه ایزو

مراجع، سازمانها و مراکز و شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

مراکز و مراجع اعتبار دهنده و صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو

مدارک و شرایط و مراحل طراحی و پیاده سازی تازمان گرفتن گواهینامه

الزامات مورد نیاز سازمانها جهت استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو

مشاوره ایزو

ممیزی ایزو

متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو بایستی بااطلاعات کامل جهت دریافت گواهینامه ایزو ، ',HIDKHLI HDC, ، گواهینامه ISO ، ',HIDKHLI ISO ، گواهینامه هسخ اقدام کنند.

گروه بین المللی سامان کاران باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ، HSE CE و بعنوان یک مرکز بعنوان یک مشاور قابل اعتماد باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ، HSE و CE میتواند راهنما و کارگشای متقاضیان محترم باشد.

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family