ایزو چیست؟
گواهی مهم جهت شرکت در مناقصات

گواهی مهم جهت شرکت در مناقصات (4)

گواهی مهم جهت شرکت در مناقصات درقسمت سمت چپ اسلاید شو

گرید و رتبه جهت شرکت در مناقصات

گرید و رتبه جهت شرکت در مناقصات شامل دو گرید و رتبه میشود، گرید ویا رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک . انواع دیگر گواهینامه مورد نیاز مناقصات ایزو ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد دو گرید انفورماتیک و پیمانکاری کاملا باهم متفاوتند ودر زیر بتوضیح بیشتراین دو گرید میپردازیم.

گرید و رتبه پیمانکاری و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری جهت شرکت در مناقصات درابتدا ملزم شناخت رتبه پیمانکاری میباشد واینکه اصلا رتبه پیمانکاری چیست؟ رتبه پیمانکاری ازانواع گواهی مورد نیاز جهت مناقصات میباشدکه فعال درحوزه شرکتهای پیمانکاری دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. رتبه پیمانکاری 5 رتبه هست و از رتبه 5 الی 1 متغیرست و بالاترین رتبه 1 و پایینترینش 5 هست. شرکتها درابتدا میتوانند جهت دریافت رتبه 5 اقدام کنند. متقاضی اخذ رتبه پیمانکاری ، بایستی شرکت فعال و ثبت شده داشته باشد و اگرکه شرکت ثبت شده نداشته باشد بایستی درحوزه فعالیت خودش و زمینه کاریش شرکت ثبت کند. یک سوم اعضای هیات مدیره و مدیران بایدکه دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد. بایستی یک نفر مهندس انتخاب کندکه دارای 7 سال سابقه کار هست و مهندسی درون شرکتشان باشدکه 7 سال سابقه کار داشته باشد، درون هیات مدیره و میان اعضای هیات مدیره بایددو نفر مهندس دارای سابقه بیمه باشدکه دارای سه سال سابقه کار مرتبط و اگرکه دو نفر مهندس عضو هیات مدیره باشد شرکت متقاضی گرید پیمانکاری میتوانددردو رشته درخواست رتبه بدهد و دو رتبه اخذ کند.

 

 

گرید GRAID رتبه

اخذ رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک فوری و ارزان

 

 

رتبه و گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی دیگراز انواع گواهینامه مورد نیاز شرکتها میباشدکه درزمینه IT و ICT و کامپیوتر فعالیت میکنندکه دارای 7 رتبه هست و از 7 الی 1 متغیرست و بالاترین رتبه 1 و پایینترین رتبه 7 میباشد. رتبه انفورماتیک قبلا توسط شورایعالی انفورماتیک صادر میشد و امروزه سازمان برنامه و بودجه آنرا صادر میکند و مدیریت و مسئول ثبت و صدور رتبه انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه میباشد. گرید انفورماتیک ویا رتبه انفورماتیک گفته شد مختص سازمانها و شرکتها و موسسات فعال درحوزه کامپیوتر و رایانه میباشدکه توی اساسنامهآنها مضامین ذیل نباشد: الکترونیک، برق، تاسیسات، خرید و فروش، صادرات و واردات ماشینهای اداری و وارداتی و صادرات کلیه کالاها وتجهیزات مجاز بازرگانی و انجام امور خدمات . جهت اخذ رتبه انفورماتیک بایستی حتما تحصیلات مدیر عامل لیسانس باشد و بهتر هست لیسانس مرتبط داشته باشد و چنانچه لیسانس مرتبط نباشد بایستی دارای مدرک دیپلم و سابقه 7 سال سابقه کاری مرتبط باشد. تحصیلات مرتبط مدیر عامل جهت اخذ رتبه انفورماتیک امتیاز آور میباشد و هرچه تعداد افراد امتیاز آور بیشتر باشد شرکت میتواند حائز امتیاز بهتری گردد و رتبه بالاتری دریافت کند. قرار دادهای کاری گران و با قیمتهای بالا نیزاز عوامل دیگر امتیاز آور جهت شرکتهای انفورماتیکی میباشد.

گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک جهت شرکت در مناقصات مورد نیاز شرکتهای زیادیست و اغلب درون گوگل بدنبال چنین شرکتهایی جستجو میکنند و بامراکزی همچون گروه بین المللی سامان کاران برخورد میکنندکه باحضور مشاورین باتجربه و خبره بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی در خصوص انواع گواهی ایزو ، گواهی نامه HSE، گواهینامه CE و گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک جهت متقاضیان میباشد و ازصفر تا صد کنار آنهاست تادر سریعترین زمان و کمترین هزینه متناسب شزایطشان برسندبه گواهی مورد نظرشان.

 

گواهینامه CE جهت شرکت در مناقصات ویا صادرات

گواهی نامه CE جهت شرکت در مناقصات ازانواع گواهی مورد نیاز بابت مناقصه میباشدکه ممکنست ازشرکتها و سازمانها و موسسات جهت مناقصات درخواست گردد. انواع دیگر گواهینامه مورد نیاز مناقصات ایزو ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد.

گواهی CE سه دسته میشوند: گواهی CE اورجینال ویا اصلی ، CE خود اظهاری و CE انطباقی . گواهی نامه CE بتمامی محصولات تعلق نمیگیرد و هرمحصول CE مختص خودرا دارد. بسیاری شرکتها بدون اینکه بدانند گواهی CE بدانها تعلق نمیگیرد و بدون آگاهی ازاصل ماهیت CE اقدام میکنندبه درج نشان CE برروی محصولاتش و نمیدانند اصلا چیست. گفتیم هرمحصول CE مختص خودرا دارد، مثلا ماشین آلات ، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات الکترونیکی ، مواد غذایی و محصولات ساختمانی هرکدام CE مختص خودرا دارند. گواهینامه CE مخفف Conformity European هست، بمفهوم انطباق سازی قواعدو مقررات و قوانین اروپا و نشان CE نشانه دهنده ایمنی کالاست و درج نشان CE روی یک محصول و کالا نشاندهنده ایمن بودن محصول مورد نظرست و نشانگر اینست هیچ خطری بابت استفاده کننده ندارد و کالایش ازهر لحاظ ایمن هست واین گواهی نامه توسط اتحادیه اروپا بابت کنترل محصولات وایمن بودنشان دردرون اروپا ایجاد شده است و بهمین جهت شرکتهای صادر کننده بازارهای اتحادیه اروپا بایستی گواهی CE رابگیرند.

 

دراینجا توضیح مختصری درخصوص سه نوع گواهی CE نام برده خواهیم داد. CE اورجینال ویا اصلی ، اساسیترین و اصلیترین نوع CE میباشدکه توسط N.B ( مخفف NOTIFY BODY ) تحت نظر NANDOO صادر میشود. N.B مراجع صادر کننده گواهینامه CE هستند و سازمانی باعنوان NANDOO بدانها اعتبار میدهد و آنهارا مدیریت میکند. CE اورجینال دارای کدی چهار رقمی میباشدکه وجه تمایزش بادیگر انواع گواهی CE میباشد و بوسیله اش میتوان CE اورجینال رااز دیگر انواع CE تشخیص داد. همچنین CE اورجینال ازطریق سایت ناندو NANDOO رجیستری شده و قابلیت استعلام دارد. دراین نوع CE آزمایشات توسط آزمایشگاههای تعریف شده سازمان NANDOO انجام گرفته و محصول جهت اخذ CE تایید میگردد. CE خوداظهاری نیزمانند اورجینال بوده و طریقه رجیستریش مانند اورجینال میباشد بااین تفاوت که آزمایشات توسط خودسازمان صورت میگیرد و خودش اظهار میکند محصولاتش مطابق قوانین واستانداردهای اتحادیه اروپا هست. CE انطباقی نوع دیگر گواهی CE میباشدکه توسط سازمانهای خصوصی و همچنین مراجع صادر کننده ایزو صادر میشود و ازطریق همان سایت صادر کننده نیزقابلیت رجیستری دارد و اما آنچه مشخصا معلوم هست باآن نمیتوان صادرات انجام دادبه اتحادیه اروپا .

 

 

CE اتحادیه اروپا

اخذ CE ارزان و فوری ازطریق مراجع معتبر صادر کننده CE

 
 
گواهینامه CE تجهیزات پزشکی تنهاباید توسط 5 مرجعی اقدام شودکه تعریف شده اداره کل تجهیزات پزشکی بوده و توسط اداره کل تجهیزات پزشکی صادر میگردد و سازمانهای فعال تجهیزات پزشکی تنها میتوانند جهت صادرات ازطریق همین 5 مرجع اقدام نمایند. انواع CE دارای قیمتهای متفاوتی هستند، CE اورجینال هزینه و قیمت بالاتری دارد و طبیعی هست زیرامطابق قواعد و مقررات اتحادیه اروپاست و آزمایشات انجان شده جهت تایید هزینه بالایی دارد و همچنین زمان زیادی. مطلب قابل توجه اینکه بسیاری مراکز تقلبی هستندکه گواهی CE انطباقی رابه جای اورجینال غالب میکنند و مبلغ هنگفتی دریافت میکنند و شرکتها بدنبال اخذ CE بایستی مراقب باشند و باآگاهی کامل اقدام نمایند
گواهی نامه CE راتوصیه میشود شرکتها بعداز دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت دریافت کنند تاهم بهره وری بهتری داشته باشد و هم الزامات تعریف شده مورد نیازش درون ایزو 9001 تعریف گردیده است.

گواهی CE جهت شرکت در مناقصات مورد نیاز شرکتهای زیادی هست و اغلب درون گوگل بدنبال چنین شرکتهایی جستجو میکنند و بامراکزی همچون گروه بین المللی سامان کاران برخورد میکنندکه باحضور مشاورین باتجربه و خبره بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی در خصوص انواع گواهی ایزو ، گواهی نامه HSE، گواهینامه CE و گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک جهت متقاضیان میباشد و ازصفر تا صد کنار آنهاست تادر سریعترین زمان و کمترین هزینه متناسب شزایطشان برسندبه گواهی مورد نظرشان.

 

گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات

گواهی HSE جهت شرکت در مناقصات ازانواع دیگر گواهینامه های مورد نیاز و مورد درخواست مناقصات هست و شرکتها فرای فعالیتشان ممکنه درون مناقصات ازآنها درخواست HSE شود. درابتدا شرکتهااین سوال برایشان پیش میایدکه HSE چیست و چگونه بدست میاید و توسط کدام مراجع اخذ میگردد.

گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای درحقیقت الزامات دو سیستم مدیریتی زیست محیطی ( ایزو 14001 ) و ایمنی و بهداشت شغلی ( ایزو 45001 ) رادر بردارد. بااین تفاسیر گواهی نامه HSE بادو طریق میتواند دریافت گرددکه درذیل بدان میپردازیم

گواهی HSE جهت شرکت در مناقصات ازدو طریق بدست میاید و شرکتها میتوانندبه دو طریق گواهی نامه HSE رابگیرندیا مستقل ویا قبل و همزمان طراحی و پیاده سازی ایزو 45001 و ایزو 14001 . شرکتهای متقاضی HSE بهترست و بهشان توصیه میشود همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی HSE ، ایزو 14001 و ایزو 45001 راطراحی و پیاده سازی نماید. بهترین راه جهت اخذ HSE بابهره وری بیشتر اخذ دو سیستم مدیریتی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشدکه بهره وری بیشتری دارد زیراکه الزامات دو سیستم فوق همان الزامات ذکر شده درون HSE میباشد و بهمین جهت کار سازمان رادر پیاده سازی و طراحی HSE بسیار هموارتر میکند. سازمانها و شرکتها و موسسات البته ملزم نیستند حتما ایندو استاندارد رانیز دریافت کنند و میتوانند طی یک پروسه زمانی و بتدریج سه سیستم راجهت سازمانشان طراحی و پیاده سازی نمایند. طریقه دیگر طراحی و پیاده سازی و اخذ استاندارد HSE بصورت مستقل میباشد یعنی سازمان بدون اخذ دو سیستم مدیریتی HSE رابگیرد و البته هدف سازمان و درک سازمان ازاین استاندارد درنوع دریافت HSE موثرست.

 

 

HSE

اخذ فوری گواهینامه HSE ارزان ازطریق مراجع معتبر

 
 
گواهینامه HSE همینطور الزامات تعریف شده مورد نیازی داردکه درون گواهینامه ایزو 9001 تعریف شده است و البته سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو 9001 ) الزامات کیفی تمام استانداردها رادرون خودش دارد و ضمن اینکه ازدریافت همزمان سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 سیستم مدیریت یکپارچه بدست میاید و اصطلاحا میگویند سازمان موفق گردیدبه اخذ سیستم مدیریت یکپارچه جهت سازمانش.
مراجع صادر کننده گواهی نامه HSE همان مراجع صادر کننده ایزو هستند یعنی یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . توضیح بیشتر اینکه مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر و مدیریت یک مرجع بالا دست بانام AB مدیریت میشوند و در نهایت یک نهاد بین المللی باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی باعنوان IAF برآنها نظارت میکنندکه پروسه زمانبری هست و هزینه بیشتری دارد و جهت صادرات بایستی ازآن استفاده کرد و درموارد نادر بنابر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار و تصمیمش ازاین نوع IAF درخواست گردد واما بندرت چنین اتفاقی میوفتد. نوع دیگر گواهی غیر IAF هستندکه بیشتر کارفرمای مناقصه گزار منظورش همین نوع گواهی HSE هست و مراجع زیادی هستند چنین گواهی نامه ای صادر میکنند و باهزینه های متفاوت و دارای نوسان ولی دارای اعتبار یکسان و سازمان میتواند بنابر نیاز و شرایطش ازهر کدام برند جهت دریافت HSE اقدام نماید.

گواهی HSE جهت شرکت در مناقصات مورد نیاز شرکتهای زیادی هست و اغلب درون گوگل بدنبال چنین شرکتهایی جستجو میکنند و بامراکزی همچون گروه بین المللی سامان کاران برخورد میکنندکه باحضور مشاورین باتجربه و خبره بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی در خصوص انواع گواهی ایزو ، گواهی نامه HSE ، گواهینامه CE و گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک جهت متقاضیان میباشد و از صفر تا صد کنار آنهاست تادر سریعترین زمان و کمترین هزینه متناسب شزایطشان برسندبه گواهی مورد نظرشان.

 گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه ایزو بنابر دلایل متعددی مورد درخواست هست ازجمله دلایل مهم شرکت توی مناقصات میباشد. گواهی نامه ایزو ازانواع گواهی مهم مناقصات میباشدکه اغلب ازسوی کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست میگردد. اغلب شرکتها نیز بنابر دلایل خودشان همچون مسائل و مشکلات مالی ، اقتصادی و بسیاری مسائل دیگر خواهان اخذ فوری و ارزان گواهی نامه ایزو هستند و میخواهند هرچه زودتر و باکمترین هزینه برسندبه ایزو . انواع عمومی ایزو جهت مناقصات چند نوع گواهی میباشدکه اغلب فرای فعالیتهای شرکتها ازشرکتها درخواست میگردد وطبعا درخواست اخذ ایزو دراین چند نوع گواهی بیشتر هست. ازاین انواع ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت مهمترین و عمومیترین ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه هستندکه ازاکثر شرکتها ممکنه درخواست شود. انواع دیگر گواهی ایزو جهت مناقصات ایزو های مشتری مداری هست مانند ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان میباشندکه شرکتها میخواهند جهت مناقصه زودتر بدان دست پیدا کنند و اغلب نیز بنابر دلایل مختلف همچون مالی دنبال گرفتن ایزو ارزان هستند واینکه گواهی ایزو رابا هزینه هرچه کمتر بدست بیاورند. انواع گواهی ایزو دیگر جهت مناقصات بستگی داردبه نوع فعالیت شرکت و مثلا شرکتهای فعال صنایع غذایی ازشان درخواست ایزو 22000 میگردد و شرکتهای فعال درون صنایع خودرو سازی ایزو 16949 و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 و غیره.

 

 

 

ISO

گواهینامه ایزو ارزان و فوری و معتبر

 

 

گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات و اخذش ابتدا ملزم شناخت مراجع صادر کننده ایزو میباشدکه میتوانند گواهی ایزو صادر کنند. مراجع و مراکز و شرکتهای صادر کننده ایزو درکل دو دسته میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . حتمابرای متقاضیان سوال پیش میایدکه IAF و غیر IAF چیست؟ مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر و اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت میشوندکه خودشان تحت اعتبار یک نهاد بین المللی باعنوان IAF مدیریت شده و اعتبار میگیرند واین دست گواهی ایزو دارای بالاترین سطح اعتبار و اعتبار جهانی میباشد. اخذ فوری و ارزان گواهی نامه ایزو دراینگونه مراجع غیر ممکنست زیراضمن زمانبر بودن هزینه برنیز هست. مستند سازی و پیاده سازی زمانبرست و ممیزی و رفع عدم انطباقها نیزممکنه چند مرحله طول بکشد وطی چند مرحله انجام گیرد و پیاده سازی نیزسختگیرانه انجام میشود و شرکتها ملزم هستندبه پیاده سازی ایزو . مراجع غیر IAF درحقیقت مراجع داخلی هستندکه گواهینامه ایزو صادر میکنند و AB و CB تحت نظر نهاد بین المللی IAF نیستند و درداخل کشور صادر میشوند وبهمین جهت ممیزی صوری و پیاده سازی طبق درخواست و میل و انتخاب شرکت متقاضی انجام میشود بهمین جهت اخذ فوری و ارزان گواهی ایزو دراین دست گواهیهای غیر IAF وجود دارد.

گواهینامه ایزو ارزان و فوری جهت شرکت در مناقصات بااین تفاسیر میتواند تحت نظر و اعتبار مراجع غیر IAF تنها انجام گیرد البته چنانچه درمواقع نادر و بندرت کارفرمای مناقصه گزار درخواست نوع گواهی ایزو IAF نکندکه البته بندرت چنین چیزی ممکنست.

گواهی ایزو جهت شرکت در مناقصات مورد نیاز شرکتهای زیادی هست و اغلب درون گوگل بدنبال چنین شرکتهایی جستجو میکنند و بامراکزی همچون گروه بین المللی سامان کاران برخورد میکنندکه باحضور مشاورین باتجربه و خبره بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی در خصوص انواع گواهی ایزو ، گواهی نامه HSE ، گواهینامه CE و گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک جهت متقاضیان میباشد و از صفر تا صد کنار آنهاست تادر سریعترین زمان و کمترین هزینه متناسب شرایطشان برسندبه گواهی مورد نظرشان.

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family