ایزو چیست؟

 

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک جهت مناقصات تبلیغات صادرات

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک یاهمون گرید پیمانکاری و گرید انفورماتیک ، یکی ازمهمترین مدارک موردنیاز جهت شرکت در مناقصات میباشدکه کارفرمایان ازشرکت کنندگان مناقصه برمبنای حوزه فعالیت شرکتشان میخواهند. قطعا شرکتها زمانیکه ازشان یکی ازاین دو گواهینامه درخواست میگردد نمیدانندکه ایندو گواهینامه و گرید چیست ودر اینجا سعی داریم توضیحی مختصر ازاین دو گواهی ارائه کنیم تاشرکتهای متقاضی اخذ رتبه جهت مناقصات اطلاعات مختصری داشته باشند و بایک اطلاعات حداقلی جهت اخذ رتبه پیمانکاری ویا جهت اخذ گرید انفورماتیک اقدام نمایند، اخذ رتبه پیمانکاری در ۱۱ رشته مختلف و 5 رتبه (۱،۲،۳،۴،۵) صورت میگیردکه رتبه ۵ کمترین و ۱ بیشترین رتبه میباشدکه یک شرکت میتواند کسب کند. رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری بمنظور بررسی میزان توانایی شرکت صورت میگیرداین بررسی براساس معیارهایی چون تعداد پرسنل شرکت و سوابق کاری پرسنل، تجربه کاری و توان مالی شرکت صورت میگیرد.

رتبه شرکتهای پیمانکاری ویا همان رتبه و گرید پیمانکاری رادر یازده رشته مختلف رتبه بندی میکندکه عبارتنداز ساختمان، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوشهای زمینی، ارتباطات، نفت، گاز و نیرو . درساليان گذشته ‌گريد ، رتبه‌بندي شركتها بخصوص درون مناقصات بسيار اهميت پیدا کردست، زيراکه مناقصات برگزار شده باتوجه‌ رتبه شركتها و گريد آ‌نها دسته‌بندي ميشوند، بطور مثال دریک مناقصه‌ ‌فقط شركتهايي‌ بامیزان رتبه 1 یا 2 ميتوانستند شركت كنند، يادر مناقصاتي دیگر ‌شركتهايي ‌با رتبه 3و4و5 ميتوانستند شركت كنند. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ویا همان گرید و رتبه پیمانکاری پیش نیاز اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد یعنی شرکتهاکه میخواهند گرید پیمانکاری و یا رتبه پیمانکاری رابگیرند بایدابتدا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رابگیرند.

 

 

رتبه انفورماتیک

رتبه و گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیک

 

رتبه انفورماتیک ویا گرید انفورماتیک و همان گواهینامه صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی مختص شرکتهایی میباشدکه درزمینه IT و ICT و درکل رایانه و کامپیوتر فعالیت دارند و بابت شرکتهایی ‌بازمینه فعالیت درحوزه رایانه، IT و فناوری اطلاعات میباشد. و درون اساسنامه شان بایستی یکی ازهمین زمینه فعالیتها باشد و ذکر گردد و موضوع اساسنامه جهت اخذ رتبه انفورماتیک، بسیار مهمست زیرا باتوجه‌ ‌بموضوع اساسنامه گرایش دریافت رتبه انفورماتیک مشخص میشود شرکت متقاضی درچه رشته وچه گرایشهایی میتواند موفق‌ شودبه اخذ رتبه انفورماتیک . درحال حاضر اخذ رتبه انفورماتیک، بابت شرکت‌ها‌که میخواهند درزمینه IT  و فناوری اطلاعات ‌ورایانه درمناقصه‌ای‌‌ با‌موضوعات رایانه و فناوری اطلاعات و IT شرکت نمایند الزام ‌میباشد. البته شرکتهای بازمینه فعالیت غیراز it و اطلاعات و رایانه نیزباید اقدام کندبه اخذ مجوز و البته بابت شرکتهای خدماتی اخذ مجوز صلاحیت پیمانکاری یاهمان گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ازطریق ساجات الزام شدست. رتبه انفورماتیک در 7 رتبه تعلق میگیردبه شرکتهای انفورماتیک بدین معناکه از رتبه 7 الی رتبه 1 متغیرست و بالاترین رتبه 1 و پایینترینش 7 هست.

شرکتهای متقاضی اخذ رتبه و گرید انفورماتیک وهمان گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی جهت پیچیده بودن و  سخت بودن و ناشناخته بودن رتبه انفورماتیک باسوالات و پرسشهای مختلف و متعدد و بسیاری جهت اخذ رتبه روبرو هستند و باسوالات بسیاری موتجه میشوند. ازجمله سوالات که متقاضیان اخذ رتبه انفورماتیک باآن ممکنست روبرو شوند میتوان بدین سوالات اشاره کرد:

گرید انفورماتیک چیست؟

رتبه انفورماتیک چیست؟

گواهینامه صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی چیست؟

رتبه انفورماتیک رااز طریق کدام مرکز و منبع دریافت کنم و از کجا رتبه انفورماتیک بگیرم؟

جهت اقدام بابت اخذ رتبه انفورماتیک از کجا شروع کنم؟

شرکتها و سازمانها و نهادها و مراجع و مراکز صادر کننده رتبه انفورماتیک ویا گرید انفورماتیک کدامند؟

اخذ رتبه انفورماتیک چگونه هست و گرید انفورماتیک راچگونه بابت شرکتم دریافت کرده و بگیرم؟

مدارک لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

شرایط و الزامات لازم جهت اخذ و دریافت گرید و رتبه انفورماتیک

شرایط لازم جهت اخذ رتبه یک

شرایط لازم جهت اخذ رتبه بالا و کسب امتیاز بالا جهت برنده شدن در مناقصه

رتبه پیمانکاری و گرید پیمانکاری جهت شرکت توی مناقصات بسیار مهم هست و مورد نیاز تمامی شرکتهای پیمانکاری هست که جهت مناقصات نیازمند اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و گواهینامه صلاحیت شرکتهای پیمانکاری هستند و قطعا دراین خصوص باسوالات متعددی روبرو میشوند، سوالاتی همچون:

گرید پیمانکاری چیست؟

رتبه پیمانکاری چیست؟

گواهینامه صلاحیت شرکتهای پیمانکاری چیست؟

رتبه پیمانکاری رااز طریق کدام مرکز و منبع دریافت کنم و از کجا رتبه پیمانکاری بگیرم؟

جهت اقدام بابت اخذ رتبه پیمانکاری از کجا شروع کنم؟

شرکتها و سازمانها و نهادها و مراجع و مراکز صادر کننده رتبه پیمانکاری ویا گرید پیمانکاری کدامند؟

اخذ رتبه پیمانکاری چگونه هست و گرید پیمانکاری راچگونه بابت شرکتم دریافت کرده و بگیرم؟

مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

شرایط و الزامات لازم جهت اخذ گرید و رتبه پیمانکاری

شرایط لازم جهت اخذ رتبه یک

شرایط لازم جهت اخذ رتبه بالا و کسب امتیاز بالا جهت برنده شدن در مناقصه .

گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک کاملا بایکدیگر فرق دارند و حوزه ها و زمینه های متفاوتی دارند بهمین جهت شرکتها بایدبا اطلاعات لازم و مکفی جهت اخذ رتبه مورد نظرشان اقدام نمایند.

شرکتهای متقاضی اخذ رتبه و گرید اغلب درون گوگل بدنبال کسب اطلاعات و مشاوره جهت اخذ رتبه مورد نظر خودهستند و مراکز متعدد و بسیاری هستند و یکی ازاین مراکز گروه بین المللی سامان کاران باحضور مشاورین باتجربه و خبره میباشدکه بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی درخصوص انواع گواهی ایزو ، گواهی نامه HSE، گواهینامه CE و گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک میباشد و متقاضیان محترم تنها بایک تماس میتوانند ازصفر تا صد کارشان رابما بسپارند و در سریعترین زمان و کمترین هزینه متناسب شرایطشان برسندبه گواهی مورد نظرشان.

چهارشنبه, 25 تیر 1399 ساعت 05:02

گرید و رتبه جهت شرکت در مناقصات

گرید و رتبه جهت شرکت در مناقصات

گرید و رتبه جهت شرکت در مناقصات شامل دو گرید و رتبه میشود، گرید ویا رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک . انواع دیگر گواهینامه مورد نیاز مناقصات ایزو ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد دو گرید انفورماتیک و پیمانکاری کاملا باهم متفاوتند ودر زیر بتوضیح بیشتراین دو گرید میپردازیم.

گرید و رتبه پیمانکاری و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری جهت شرکت در مناقصات درابتدا ملزم شناخت رتبه پیمانکاری میباشد واینکه اصلا رتبه پیمانکاری چیست؟ رتبه پیمانکاری ازانواع گواهی مورد نیاز جهت مناقصات میباشدکه فعال درحوزه شرکتهای پیمانکاری دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. رتبه پیمانکاری 5 رتبه هست و از رتبه 5 الی 1 متغیرست و بالاترین رتبه 1 و پایینترینش 5 هست. شرکتها درابتدا میتوانند جهت دریافت رتبه 5 اقدام کنند. متقاضی اخذ رتبه پیمانکاری ، بایستی شرکت فعال و ثبت شده داشته باشد و اگرکه شرکت ثبت شده نداشته باشد بایستی درحوزه فعالیت خودش و زمینه کاریش شرکت ثبت کند. یک سوم اعضای هیات مدیره و مدیران بایدکه دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد. بایستی یک نفر مهندس انتخاب کندکه دارای 7 سال سابقه کار هست و مهندسی درون شرکتشان باشدکه 7 سال سابقه کار داشته باشد، درون هیات مدیره و میان اعضای هیات مدیره بایددو نفر مهندس دارای سابقه بیمه باشدکه دارای سه سال سابقه کار مرتبط و اگرکه دو نفر مهندس عضو هیات مدیره باشد شرکت متقاضی گرید پیمانکاری میتوانددردو رشته درخواست رتبه بدهد و دو رتبه اخذ کند.

 

 

گرید GRAID رتبه

اخذ رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک فوری و ارزان

 

 

رتبه و گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی دیگراز انواع گواهینامه مورد نیاز شرکتها میباشدکه درزمینه IT و ICT و کامپیوتر فعالیت میکنندکه دارای 7 رتبه هست و از 7 الی 1 متغیرست و بالاترین رتبه 1 و پایینترین رتبه 7 میباشد. رتبه انفورماتیک قبلا توسط شورایعالی انفورماتیک صادر میشد و امروزه سازمان برنامه و بودجه آنرا صادر میکند و مدیریت و مسئول ثبت و صدور رتبه انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه میباشد. گرید انفورماتیک ویا رتبه انفورماتیک گفته شد مختص سازمانها و شرکتها و موسسات فعال درحوزه کامپیوتر و رایانه میباشدکه توی اساسنامهآنها مضامین ذیل نباشد: الکترونیک، برق، تاسیسات، خرید و فروش، صادرات و واردات ماشینهای اداری و وارداتی و صادرات کلیه کالاها وتجهیزات مجاز بازرگانی و انجام امور خدمات . جهت اخذ رتبه انفورماتیک بایستی حتما تحصیلات مدیر عامل لیسانس باشد و بهتر هست لیسانس مرتبط داشته باشد و چنانچه لیسانس مرتبط نباشد بایستی دارای مدرک دیپلم و سابقه 7 سال سابقه کاری مرتبط باشد. تحصیلات مرتبط مدیر عامل جهت اخذ رتبه انفورماتیک امتیاز آور میباشد و هرچه تعداد افراد امتیاز آور بیشتر باشد شرکت میتواند حائز امتیاز بهتری گردد و رتبه بالاتری دریافت کند. قرار دادهای کاری گران و با قیمتهای بالا نیزاز عوامل دیگر امتیاز آور جهت شرکتهای انفورماتیکی میباشد.

گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک جهت شرکت در مناقصات مورد نیاز شرکتهای زیادیست و اغلب درون گوگل بدنبال چنین شرکتهایی جستجو میکنند و بامراکزی همچون گروه بین المللی سامان کاران برخورد میکنندکه باحضور مشاورین باتجربه و خبره بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی در خصوص انواع گواهی ایزو ، گواهی نامه HSE، گواهینامه CE و گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک جهت متقاضیان میباشد و ازصفر تا صد کنار آنهاست تادر سریعترین زمان و کمترین هزینه متناسب شزایطشان برسندبه گواهی مورد نظرشان.

سه شنبه, 24 تیر 1399 ساعت 06:56

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک

رتبه و گرید

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک یاهمون گرید، هردو ازمهمترین مدارک موردنیاز شرکتها جهت شرکت در مناقصات

شنبه, 21 تیر 1399 ساعت 11:27

رتبه

گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

گرید و رتبه پیمانکاری ویا درحقیقت همان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ازانواع مهم گواهی نامه های درخواستی مهم میباشد بابت شرکتهایی میباشدکه میخواهند درمهمترین هدف و شرکت درون مناقصات حائز کسب امتیاز لازمه بشوند و بنابراین بایستی گرید و رتبه شرکتهای پیمانکاری رابگیرند. گرید و رتبه پیمانکاری مورد استفاده و نیاز شرکتهایی میباشدکه درخصوص پیمانکاری فعالیت میکنند و زمینه فعالیتشان دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد و همچنین پیش نیاز شرکتهایی میباشدکه میخواهند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بگیرند و حتماباید قبل دریافت و اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درابتدا گرید ویا رتبه پیمانکاری و همان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری راداشته باشند.

گرید و رتبه پیمانکاری برای شرکتهای پیمانکاری همچنین بجهت دریافت پروژه ازنهادها و سازمانهای دولتی مورد نیازست و بایستی حتما کرید پیمانکاری و رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری راداشته باشند. مرجع صادرکننده چنین گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد لازم بذکرست سازمان ساجات جدا ازاداره ثبت شرکتها بوده و هیچ ارتباطی بینشان وجود ندارد.رتبه ،گواهی صلاحیت پیمانکاری نشان دهنده میزان توان مالی ، فنی و سیستمی شرکت میباشد وازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نظام فنی واجرایی کشور بشرکتها تعلق میگیرد. گرید یا رتبه یا گواهی صلاحیت سازمان برنامه و بودجه تنها بشرکتهای مشاور، پیمانکار ، انفورماتیکی ، طراحی و ساخت صنعتی ، طراحی و ساخت غیره و مدیریت طرح تعلق میگیرد و باقی شرکتها باموضوعات پشتیبانی ، خدماتی و فنی و مهندسی بجهتی ازطریق وزارت کار اقدام نموده و صلاحیت اداره کاریا مجوزکار بایستی دریافت نمایند.

رتبه پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بدلیل مبحث پیچیده اش و عدم شناخت شرکتها بابتش متقاضیان رابا سوالهای متعددی روبرو میکند مثلا اینکه:

گرید و رتبه پیمانکاری چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری رااز کجا و چگونه و چطور بگیرم؟

رتبه پیمانکاری ازکجا بگیرم؟

نهاد و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مدارک و اسناد لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

شرایط و ضوابط و الزامات لازم جهت دریافت رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری رابابت شرکت در مناقصه چگونه بگیرم؟

شرایط لازم جهت دریافت رتبه یک تا پنج

و بسیاری سوالات دیگرکه برای شرکتها و سازمانهای متقاضی اخذ گرید و رتبه پیمانکاری پیش میاید.

گرید و رتبه انفورماتیک گواهی صلاحیت انفورماتیک تنها شرکتهایی میتوانند دریافت کنندکه موضوع اساسنامه شرکتشان صرفا ، موضوعات فناوری اطلاعات، انفورماتیک ،مخابرات و ارتباطات ویا مجموعا IT  و ITC باشد. چنانچه موضوع اساسنامه علاوه برموضوعات فناوری اطلاعات ، انفورماتیکی و ارتباطات دربرگیرنده موضوعات دیگری باشد ، شرکت صلاحیت اخذگرید انفورماتیک راندارد و نمیتواند گرید و رتبه انفورماتیک رابگیرد. مدت زمان اعتبارگواهینامه صلاحیت انفورماتیک تازمان درج مقاله مورد نظر دوساله میباشد و شرکتهای انفورماتیکی لزوما قبل ازسررسید تاریخ اعتبارگواهی صلاحیت انفورماتیک ، مدارک جدیدرابایدبه سازمان برنامه و بودجه تحویل نموده و رتبه جدید انفورماتیک اخذ نمایند.. قبلا گرید انفورماتیک را شورایعالی انفورماتیک صادر میکرد و اماامروزه سازمان برنامه و بودجه آنرا صادر میکند. شرکتهای دارای رتبه میتوانند باارائه اظهارنامه مالیاتی مورد تایید اداره مالیات به سازمان برنامه و بودجه، همچنین داشتن کارکنان امتیاز آور ، امتیاز بالاتر ودرنتیجه رتبه بهتری دریافت نمایند. رتبه انفورماتیک دارای 7 رتبه هست و بالاترین رتبه 1 و پایینترینش 7 هست.

رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیک مبحث پیچیده ای هست و بهمین جهت شرکتها باسوالات متعدد جهت اخذ رتبه و گرید انفورماتیک روبرو هستند و ازجمله ایندست سوالات میتوان بدین موارد اشاره کرد:

گرید و رتبه انفورماتیک چیست؟

گرید انفورماتیک را چگونه و از کجا بگیرم؟

جهت اخذ گرید و رتبه انفورماتیک ازکجا شروع کنم؟

گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی راچگونه بگیرم؟

نهاد و شرکتها و مراکز صادر کننده رتبه و گرید انفورماتیک

رتبه انفورماتیک راچگونه بابت شرکتم بگیرم؟

مدارک و اسناد و ضوابط و شرایط و الزامات لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

موارد امتیاز آور جهت دریافت رتبه و رتبه بهتر

و سوالات سیارکه جهت شرکتهای متقاضی اخذ رتبه ویا گرید انفورماتیک پیش میاید.

گرید و رتبه انفورماتیک و رتبه و گرید پیمانکاری دو مبحث جدا هستند و بهمین جهت شرکتها باتوجه بزمینه فعالیت و فرآیندشان بایستی دقت کنند کدام نوع گرید و رتبه رابگیرند و بدردشان میخورد و بکارشان میاید.

گروه بین المللی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، رتبه وگرید انفورماتیک و غیره بمتقاضیان کمک میکندتا درجهت دریافت گواهینامه های فوق راه آسانتری راانتخاب کرده ، فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ، مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک ، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

سه شنبه, 10 تیر 1399 ساعت 11:21

روش دریافت رتبه و گرید

نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

نحوه اخذ رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک حائز اهمیت بوده و اولین و مهمترین سوال پیش آمده بابت متقاضیان اخذ و دریافت گرید و رتبه میباشد و بستگی بشرایط متقاضی دارد، عموما متقاضیان گواهی اخذ رتبه انفورماتیک ویا گرید انفورماتیک و همچنین گرید پیمانکاری و رتبه پیمانکاری بدلیل شرکت در مناقصات اقدام میکنندبه اخذ رتبه ویا گرید و بدلیل اینکه اخذ گرید ویاهمان رتبه ناشناخته و کمی شاید پیچیده باشد شرکتهاجهت شروع اولین گام بایدبا موسسات مشاوره درخصوص رتبه و گرید تماس گرفته و بعداز مشاوره اقدام کنندبه انجام کارهای لازمه و فراهم کردن شرایط اخذ رتبه .

نحوه اخذ رتبه پیمانکاری ویاهمان گرید پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مختص شرکتهایی میباشدکه درزمینه پیمانکاری فعالیت میکنند و فعالیتشان درحوزه آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. رتبه پیمانکاری از رتبه 1 الی 5 متغیرست و بهترین رتبه 5 و کمترین 1 میباشد. لازم بذکرست جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیزباید شرکتها درابتدا رتبه و گرید پیمانکاری رادریافت کنند. جهت اخذ رتبه پیمانکاری ویاهمان گرید پیمانکاری هرگاه شرکتی بخواهد توی مناقصات دولتی شرکت نماید، برایش سوال پیش میایدچه رتبه ای میتواند بگیرد و بدنبال اخذ رتبه بهتر و بالاتر میباشد و بهمین جهت اولین سوالش اینست چه رتبه پیمانکاری میتواند بگیرد آیا میتواند رتبه خوب و بالایی بگیرد و چکار کند رتبه بهتری بگیرد و حائز امتیاز خوبی شود. بدون داشتن رتبه پیمانکاری درحقیقت قادر نخواهید بود درهیچ مناقصه ای برنده شده و بکارتان ادامه بدهید.

نحوه اخذ رتبه پیمانکاری دراولین قدم اینست متقاضی اخذ رتبه پیمانکاری شرکت ثبت شده داشته باشد و دارای شرکت ثبت شده باشد. مشاورین محترم کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتوجه بنوع شرکت پیمانکاری و تخصص و خدماتیکه تمایل ارائه آنرا دارید مدارک لازم و تخصصهای مورد نیازتان رابه شما معرفی میکنند. سپس میتوانیداین امور رابدین کارگزاری محول نموده تاسایر کارهای لازم راانجام دهند. رتبه بندی شرکتها براساس دستور العملیکه توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری تهیه و اعلام شده وبراساس ضوابط مندرج درآن و باارائه کلیه مدارک تعیین میشود. هرمیزان برتجارب کاری و سایر مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری افزوده شده و تواناییهای شرکت پیمانکاری درارائه خدمات خودبه مشتریانش بیشتر شود ازاینرو میتوانید بابت اخذ رتبه 4 پیمانکاری و بالاتر اقدام نماید.

اخذ رتبه پیمانکاری نیازمند مدارک و شرایطی میباشدکه میتوان بدین موارد اشاره کرد: حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره میباید تحصیلات دانشگاهی مرتبط رشته پیمانکاری رادارا باشند و مدرک تحصیلی شان حداقل لیسانس باشد، ارائه کارت وضعیت خدمت وظیفه اعضای آقای هیئت مدیره، مدارک مربوط بسوابق بیمه ای، مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تغییرات،صورت جلسه، شرکت نامه و تقاضا نامه، سند مالکیت ویا اجاره نامه رسمی دفتر مرکزی شرکت، مدارک هویتی اعضا هیات مدیره و سهامداران و پرسنل امتیازآور، مستندات مربوطه تایید سوابق کاری و مرتبط بودن آنهابا رتبه درخواستی، سوابق تحصیلی هیات مدیره و پرسنل امتیازآور، اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی، قرارداد های 15 سال اخیر، مستندات مربوطه تاییدهای مالی قراردادها، تعهد نامه های قانونی. رتبه پیمانکاری توسط سازمان ساجات انجام میپذیرد.
نحوه اخذ گرید پیمانکاری ویاهمان رتبه پیمانکاری سوالات بسیاری جهت متقاضیان پیش میاورد. همچون:
گرید و رتبه پیمانکاری چیست؟
ازکجا و چگونه گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری بگیرم؟
مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری
مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری
شرایط و ضوابط و الزامات لازم جهت دریافت رتبه پیمانکاری
جهت شرکت در مناقصه چگونه رتبه پیمانکاری بگیرم؟
شرایط لازم جهت دریافت رتبه یک
و بسیاری سوالات دیگرکه برای شرکتها پیش میاید.
نحوه اخذ رتبه انفورماتیک مورد سوال شرکتهایی میباشدکه درزمینه انفورماتیک ( IT و ICT و رایانه و کامپیوتر ) فعالیت دارند. منظوراز شرکت انفورماتیکی، شرکتی باموضوع فعالیت درحوزه انفورماتیک هست و بطور قانونی ثبت شدست. رتبه انفورماتیک قبلا توسط شورایعالی انفورماتیک صادر میشد واما امروزه توسط سازمان برنامه و بودجه مدیریت شده و صادر میگردد. گرید انفورماتیک ، سطح کیفی و کمی شرکتهای فعال درعرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور رانشان میدهد. مرجع صدور رتبه بندی انفورماتیک ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ویا شورای عالی انفورماتیک کشورست. محدوده اخذ رتبه انفورماتیک از ۱ تا ۷ است. شرکتهای انفورماتیکی گریدهای ۱ و ۷ بترتیب دارای بالاترین رتبه و پایینترین رتبه هستند.

شرکتهای متقاضی رتبه انفورماتیک باسوالات متعدد جهت اخذ رتبه روبرو هستند و ازجمله سوالات میتوان بدین موارد اشاره کرد:

رتبه انفورماتیک چیست؟

از کجا رتبه انفورماتیک بگیرم؟

جهت اخذ رتبه انفورماتیک از کجا شروع کنم؟

رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک را چگونه بگیرم؟

مراکز صادر کننده رتبه و گرید انفورماتیک

چگونه بابت شرکتم رتبه انفورماتیک بگیرم؟

مدارک و شرایط و الزامات لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

موارد امتیاز آور جهت دریافت رتبه بالا

و بسیاری سوالات دیگرکه جهت شرکتهای متقاضی رتبه ویا گرید انفورماتیک پیش میاید.

گروه بین المللی سامان کاران ، مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ، HSE – MS  CE ، و رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک درسریعترین زمان ممکن و باکمترین هزینه صفر تاصد اقدامات لازمه راجهات متقاضیان محترم قرار میدهدتا هرچه سریعتر و زودتربه گواهی مورد نظر و مورد نیاز و گرید و رتبه انفورماتیک خودبرسند.

گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

گرید و رتبه پیمانکاری از انواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بالاترین سطح درخواست گواهینامه را دارا هستند و مورد استفاده شرکتهای پیمانکاری میباشدکه میخواهند غالبا درون مناقصه شرکت کنند و ازآنها درخواست رتبه و گرید پیمانکاری میشود همچنین شرکتهاکه ازشان درخواست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیز میشوند بعنوان پیش نیاز بایستی گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا همان گرید و رتبه پیمانکاری را داشته باشند سپس بتوانند گرید پیمانکاری بگیرند. گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مورد نیاز و استفاده شرکتهای پیمانکاری میباشدکه درحوزه شرکتهای پیمانکاری فعال دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد.

گرید پیمانکاری ویاهمان رتبه پیمانکاری وهمان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری دارای ۵ رتبه میباشدکه بالاترین رتبه ۱ و پایینترین رتبه ۵ میباشد و شرکتها دراولین درخواست تنها میتوانند درخواست دو رتبه ۵ بکنند و تنها شرکتهای پیمانکاری میتوانند رتبه و گرید پیمانکاری بگیرند و شرکتها بایستی باتوجه بنوع فعالیتشان اقدام کنندبه اخذ گرید و رتبه مورد نظرشان.

رتبه پیمانکاری و گرید پیمانکاری توسط سازمان ساجات صادر میگردد و بدلیل درخواست بالای شرکتها بخصوص جهت کسب امتیاز درون مناقصات متقاضیان رابا سوالهای متعددی روبرو میکند مثلا اینکه:

گرید و رتبه پیمانکاری چیست؟

ازکجا رتبه پیمانکاری بگیرم؟

مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

شرایط و ضوابط و الزامات لازم جهت دریافت رتبه پیمانکاری

جهت شرکت در مناقصه چگونه رتبه پیمانکاری بگیرم؟

شرایط لازم جهت دریافت رتبه یک

و بسیاری سوالات دیگرکه برای شرکتها پیش میاید.

گرید و رتبه انفورماتیک ویا گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی مورد نیاز شرکتهای فعال حوزه IT و ICT ودر کل رایانه و کامپیوتر میباشد و بالاترین درخواست گواهی نامه شرکتهای فعال در حوزه کامپیوتر و رایانه هست. گرید و رتبه انفورماتیک ویاهمان گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی قبلا توسط شورایعالی رتبه انفورماتیک صادر میشد و امروزه سازمان برنامه و بودجه صادر کننده گرید انفورماتیک هست. رتبه انفورماتیک دارای ۷ رتبه میباشدکه پائینترین ۷ و بالاترین رتبه ۱ میباشد و شرکتها دراولین درخواست میتوانند درخواست رتبه ۷ بدهند.

شرکتهای متقاضی رتبه انفورماتیک باسوالات متعدد جهت اخذ رتبه روبرو هستند و ازجمله سوالات میتوان بدین موارد اشاره کرد:

رتبه انفورماتیک چیست؟

از کجا رتبه انفورماتیک بگیرم؟

جهت اخذ رتبه انفورماتیک از کجا شروع کنم؟

رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک را چگونه بگیرم؟

مراکز صادر کننده رتبه و گرید انفورماتیک

چگونه بابت شرکتم رتبه انفورماتیک بگیرم؟

مدارک و شرایط و الزامات لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

موارد امتیاز آور جهت دریافت رتبه بالا

و بسیاری سوالات دیگرکه جهت شرکتهای متقاضی رتبه ویا گرید انفورماتیک پیش میاید.

گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک دو مبحث جدا هستند و شرکتها باتوجه زمینه فعالیتشان بایستی دقت کنندکه کدام نوع گرید و رتبه بدردشان میخورد و بکارشان میاید.

گروه بین المللی سامان کاران، مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ،HSE – MS CE ،  و رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک درسریعترین زمان ممکن و باکمترین هزینه صفر تاصد اقدامات لازمه راجهات متقاضیان محترم قرار میدهدتا هرچه سریعتر و زودتربه گواهی مورد نظر و مورد نیاز و گرید و رتبه انفورماتیک خودبرسند.

چهارشنبه, 04 تیر 1399 ساعت 09:38

رتبه و گرید پیمانکاری انفورماتیک

 

رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک

رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند جهت مناقصه شرکت کنند و باتوجه بنوع فعالیتشان رتبه مورد نظر خودرا بایستی ازطریق سازمان مربوطه دریافت کنند. دو رتبه پیمانکاری و انفورماتیک اغلب بسیار برای شرکتها جای سوال دارد و ناشناخته میباشد و کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت باحضور مشاورین متخصص درخصوص گرید پیمانکاری ، گرید انفورماتیک ، رتبه پیمانکاری و گرید پیمانکاری درخدمت شما متقاضیان محترم میباشد.

رتبه انفورماتیک ، گرید انفورماتیک ، گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی ، گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی ازانواع گواهی نامه های مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات میباشدکه سازمانها و نهادها و شرکتها ممکنست درون مناقصات ازطریق کارفرمای مناقصه گزار ازشان درخواست گردد و مناقصه گزار جهت کسب امتیاز شدن ازآنها درخواست کند. گرید انفورماتیک ویا رتبه انفورماتیک مختص شرکتهای IT و ICT و کامپیوتری میباشدکه میخواهند باهر منظور منجمله مناقصه آنرا دریافت کنند واز انواع گواهی نامه های داخلی و ملی میباشد. گرید ویا رتبه انفورماتیک مخصوص سازمانها و نهادها و شرکتهای فعال حوزه کامپیوتر و رایانه میباشدکه درون اساسنامه شان موضوعات الکترونیک، برق، تاسیسات، خرید و فروش، صادرات و واردات ماشینهای اداری و وارداتی و صادرات کلیه کالاها وتجهیزات مجاز بازرگانی و انجام امور خدمات نباشد.

رتبه انفورماتیک قبلا توسط شورایعالی انفورماتیک مدیریت شده و صادر میشد و شورایعالی انفورماتیک وظیفه صدور و مدیریتش راداشت اماامروزه سازمان برنامه و بودجه یاهمان ساجات وظیفه صدور رتبه انفورماتیک رادارد و آنرا مدیریت میکند و شرکتها بایستی ازطریق سازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) جهت اخذ رتبه انفورماتیک اقدام کنند نه ازطریق سازمان برنامه و بودجه کشور .

رتبه انفورماتیک ویا همان گرید انفورماتیک از رتبه 7 به 1 متغیر هست و دارای 7 رتبه هست. آندسته شرکتهاکه بار اول میخواهند گرید انفورماتیک بگیرند بایستی جهت دریافت رتبه 7 درخواست داده و اقدام کنند.
ازدغدغه های مهم متقاضیان دریافت گرید و رتبه پیمانکاری میتوان بموارد زیر اشاره کرد:
هزینه دریافت گرید انفورماتیک ویا رتبه انفورماتیک
مدت زمان اخذ و دریافت گرید انفورماتیک
مراجع، مراکز و شرکتهای معتبر صادر کننده رتبه انفورماتیک
مراجع اعتبار دهی و ثبت و صدور گرید انفورماتیک
مراحل و شرایط اخذ و دریافت و گرفتن گرید انفورماتیک
الزامات، زیر ساختها و نیازمندیهای لازمه جهت دریافت رتبه انفورماتیک

گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مورد نیاز و استفاده شرکتهای پیمانکاری میباشدکه درحوزه شرکتهای پیمانکاری فعال دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. شرکتهای پیمانکاری فعال دراین حوزه ها باتوجه الزام اداره کار بایدجهت مناقصات بابت اخذ گرید ویا رتبه پیمانکاری اقدام نمایند وبه جهت دریافت گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری شرکت پیمانکاری بایدکه درابتدا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رابگیرند و سپس جهت اخذ رتبه پیمانکاری اقدام نمایند. رتبه پیمانکاری از رتبه 5به1 متغیر میباشد. شرکتهای پیمانکاری متقاضی گرید بایدکه بابت درخواست اول رتبه 5 راتقاضا کند. پیش نیاز اخذ گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد و یعنی شرکتها ابتدا بایستی گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رابگیرند و سپس جهت اخذ رتبه اقدام کنند.

رتبه پیمانکاری ویا همان گرید پیمانکاری دراینجا بایستی گفت رتبه پیمانکاری 5 رتبه هستند و بالترین رتبه 1 و پایینترینش 5 هست. شرکتهای پیمانکاری دراولین درخواست میتوانند درخصوص دوتا رتبه 5 درخواست و تقاضای رتبه بدهند و دردو رتبه 5 صلاحیت دریافت رتبه راداشته باشند و احراز صلاحیت شوند. شرکتهای پیمانکاری تنها میتوانند جهت سه رتبه و اخذ سه رتبه بطور همزمان درحوزه و رشته های ساختمان و ابنیه ، تاسیات و تجهیزات و مرمت آثار باستانی رتبه 5 بگیرند.

گروه بین المللی سامان کاران مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ، HSE – MS ، CE و رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک درسریعترین زمان ممکن و باکمترین هزینه صفر تاصد اقدامات لازمه راجهات متقاضیان محترم قرار میدهدتا هرچه سریعتر و زودتربه گواهی مورد نظر و مورد نیاز و گرید و رتبه پیمانکاری خودبرسند.

ازدغدغه های مهم متقاضیان دریافت گرید و رتبه پیمانکاری میتوان بموارد زیر اشاره کرد:
هزینه دریافت گرید پیمانکاری
مدت زمان دریافت گرید پیمانکاری
مراجع، مراکز و شرکتهای معتبر صادر کننده رتبه پیمانکاری
مراجع اعتبار دهی و ثبت و صدور گرید پیمانکاری
مراحل و شرایط اخذ و دریافت و گرفتن گرید پیمانکاری
الزامات، زیر ساختها و نیازمندیهای لازمه جهت دریافت رتبه پیمانکاری

دریافت فوری و ارزان رتبه گرید صلاحیت پیمانکاری و رتبه گرید انفورماتیک معتبر و اصلی ازنهاد سازمان برنامه بمنظور شرکت در مناقصات و برندینگ

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family