ایزو چیست؟

آرم CE - سامان کاران | 44810270 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • CE چیست؟

  CE  چیست؟

  CE بمعنای انطباق سازی باقوانین و قواعد اروپاست گواهینامه CEنشانه ایمنی کالا و محصولات میباشد وقتیکه سی ای بدانها تعلق میگیرد درواقع باداشتن آرم CEمشتری رابابت استفاده ازمحصول مورد نظر مطمئن می میکنند.‏CE  در حقیقت گواهینامه میباشدکه بمحصولات تعلق میگیرد و جهت صادرات بابت محصولاتیکه بدآنها تعلق میگیرد اخذ سی ای لازم و ضروریست. گواهینامه سی ای گاهی درمیان محصولاتیکه آرم سی ای بدانها تعلق نمیگیردهم مورد درخواست میباشد اما چیزیکه هست بمحصولات آنها CEتعلق نمیگیرد ولی همچنان اینگونه شرکتها باتماس بامراکز مشاوره اصرار بدین دارندکه گواهینامه سی ای برروی محصول خودبگیرد درصورتیکه بمحصول آنها تعلق نمیگیرد و بهمین دلیل خودسرانه اقدام بدرجه نشانه سی ای بهروی محصول خودشان میکنند بدون اینکه بداننداز ماهیت CEو بدانندکه سی ای چیست بسیاری اوقات دیده میشودکه شرکتها بادرج یک آرم یک لوگو برچسب مهر برجسته یک کد چهار رقمی قلابی گواهینامه راکه در قالب یک برگه بی ارزش هست بمتقاضیها ارائه میدهند و حتی بشرکتهاکه سی ای بهشان تعلق نمیگیرد. گواهینامه CEبه سه صورت موجودست گواهینامه سی ای اصیل ویا اورجینال ، گواهی نامه سی ای خود اظهاری ویا اظهارنامه و گواهی سی ای انطباقی و ازبین اینها سی ای ارجینال جهت صادرات بکشورهای اتحادیه اروپا مناسب میباشد. گواهی CEاورجینال دارای یک کد ۴ رقمی میباشدکه آنرا ازدیگر انواع CEمتمایز میکند.

   

   

  CE چیست

  CE اتحادیه اروپا و مراجع صدور گواهینامه CE معتبر و قابل استعلام

   

   

  مراجع صدور گواهینامه CEرااختصارا N.Bمینامندکه این N.Bهاخود زیر نظر سازمانی بنام ناندو NANDOمدیریت میشوند خود اظهاری زیر نظر همین سازمان ناندو ازطرف N.Bصادر میشود بااین تفاوت درمورد سی ای اورجینال آزمایش توسط خودسازمان ان بی صورت میگیرد ولی درنوع خود اظهاری خودسازمان متقاضی شرایط آزمایش رادارد و خودش اظهار میکندکه محصولش و کیفیت محصولاتش منطبق با قوانین و قواعد اروپا میباشد.

  کاربران گرامی هنگام گشتن درفضای مجازی بخصوص گوگل بدنبال مراجع اخذ CEو اینکه بدانند سی ای چیست با سوالات متعددی روبرو می شوند مانند:

  مراحل اخذCE

  جهت اخذ گواهی نامهCE

  چگونه گواهیCE بگیریم؟

  گرفتن مدرکce

  گرفتن مدرک گواهی نامهce

  شرایط اخذ مدرک گواهیCE

  گرفتن گواهینامهCE

  گرفتن مدرک گواهی سی ایی

  اخذ مدرک گواهی سی ایی

  گرفتن مدرک سی ایی

  دریافت مدرک گواهی سی ایی

  دریافت مدرک گواهیCE

  گرفتن نشان سی ایی

  گرفتن نشانCE

  اخذ نشانCE

  دریافت نشانCE

  گرفتن مدرک گواهینامهCE

  نحوه گرفتن گواهی نامهce

  نحوه اخذ گواهینامهCE

  نحوه گرفتن کواهی نامهce

  نحوه اخذ کواهینامهCE

  اخذ گواهیce

  اخذ نشانce

  گواهینامه CEچیست؟

  شرکتها و سازمانها و مراجع و مراکز صادر کننده گواهی نامهCE

  چگونه و ازکجا بایستی گواهی CEبگیریم؟

  مراجع و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهی CEدرکشور

  هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه CE

  چگونه گواهی CEرااستعلام بگیریم

  نوتی فایبادی NOTIFY BODYچیست؟

  اخذ‘,HID KHLI CEبابت صادرات

  مراحل و شرایطو الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE

  گواهی نامه CEتوسط کدام مراجع صادر میشود؟

   

   

  CE 3

  CE اتحادیه اروپا و مراجع صدور گواهینامه CE ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

   
   
  اخذ CEنشان کیفیت کالاست بهمین جهت توصیه میشودکه سازمانها قبل ازاینکه اقدام کنندبه اخذ CEدرابتدا ایزو ۹۰۰۱سیستم مدیریت کیفیت رابگیرند و داشته باشند و طراحی و پیاده سازی کنند و سپس نسبت به اخذ CEاقدام کنند و البته ملزم نیستندبه طراحی و پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ اما بسیار بهترست و تاکید میشود درابتدا گواهی ایزو ۹۰۰۱ رابگیرند.
  گروه سامان کاران درراستایی خدمت بمتقاضیان درزمینه ، اخذ گواهینامه ایزو وCE کمک میکند تادرجهت دریافت گواهی نامه های ایزو وCE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه های ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
  Read more
 • CE

  CE

  CE از دو واژه فوانسوی «Conformite Europene» گرفته شده و معنیش « تطابق اروپایی » هست. آرمCE نشان دهنده اینست و قوانین و ضوابطی بابت ارائه محصولات و کالاهای خودمقرر میکننداین مقررات بایستی مطابق باقوانین اتحادیه اروپا باشند و درصورت مطابق بودن میتوانند محصولات خودرابا آرمCE تولید کنند. محصولاتیکه طبق اتحادیه اروپا تولید شده اندو آرمCE رادارند میتوانند محصولات خودرابه کشورهاییکه درمحدوده­ اتحادیه کشورهای اروپایی فعالیت میکنند بفرستند و ازاین طریق میتوانندبا فروش محصولات خود، بادیگر کشورها ارتباط شغلی ایجاد کنند و آنرا گسترش دهند، انبوهی از محصولات و کالاهای خود را بفروشند، مشتریانی رادر کشورهای دیگر جذب کنند و همچنین باگسترش ارتباطات شغلی مشتریان راافزایش دهند، افزایش سود و درآمد عالی بابت صاحبان محصولات و کالاها و...... همگی اینها درصورتیست محصولات با کیفیت و مرغوب و با آرمCE تولید و عرضه کنند.

   

   

  CE CERTIFICAT

  CE معتبر و فوری و ارزان جهت صادرات توی بازار جهانی

   

   

  خدمات نشانCE و نشان و آرمCE داشتن بر روی محصولات و کالاها موجب خدماتی می شود که این خدمات عبارتند از: کسانی که کالای با آرمCE رامیخواهند خریداری کنند میتوانند ابتدا درمورد آرم و نشان مطالعه کنند و اطلاعاتی رابه دست آورند و بعد اقدام بخریداری کنند. اظهارنامه ای بابت تولید محصولات و کالاها توسط صاحبان کالا و محصولات مشخص و معین میشوند بایستی طبق تطابق اروپا باشد تابا داشتن اظهارنامه بتوانند محصولات و کالاهایی راطبق ضوابطCE ارائه دهند. اظهارنامه ای طبق تطابق اروپا مهیا شدست بابت اینکه دانسته شود آیا ضوابط و قوانین درتطابق اروپا دراین اظهارنامه رعایت شدست یانه مورد بررسی قرار میگیردکه وظیفه بررسی برعهده موسسان بازرسیست واین کاررا انجام میدهندکه موسسان بازرسی اظهارنامه رامورد بررسی قرار میدهند و درصورتیکه مطابق با تطابق اروپایی بودمیتوانند محصولات و کالاهای دارای آرمCE راتولید و عرضه کنند.

  مزایایCE و داشتن آرمCE بابت محصولات و کالاها مزایایی راایجاد میکند مانند: محصولات و کالاها چون آرمCE دارند به راحتی می توانند به صورت قانونی در تمامی کشورهایی که جزء اعضای اتحادیه اروپا هستند و مناطق آزاد اروپا که مناطق تجاری هستند به فروش برسند و همچنین به راحتی و آسانی از کشوری به کشور دیگر ارسال و انتقال پیدا کند. آرمCE داشتن نشان دهنده معتبر بودن این کالاها و محصولات هست و در بازارهای داخلی و خارجی دارای اعتبار هستند. داشتن آرمCE نشان دهنده این است که این آرم در میان رقبا مزیت بالاتری نسبت به بقیه رقبا دارد و در زمینه تبلیغات می توان از این آرم استفاده کرد برای اینکه آن محصول به فروش برسد.

   

   

  گواهینامه CE اتحادیه اروپا

  CE اتحادیه اروپا و اخذ CE معتبر و قابل استعلام

   
   
  داشتن آرمCE برروی کالاها و محصولات این اطمینان را برای مشتریان و مصرف کننده ها ایجاد می کند که این کالا و محصول از نظر کیفیت و مرغوبیت از مرتبه بالایی برخوردار هستند و مصرف کننده ها بدون نگرانی آن را خریداری و مصرف کنند. مدیرانی که دارای آرم و نشانCE هستند به راحتی می توانند در مناقصات بزرگ مانند: مناقصات نفت، گاز، پتروشیمی شرکت کنند و موفق شوند. مدیران محصولات و کالاهای دارای آرمCE در تولید محصولات و کالاها در تلاش هستند که حقوق مصرف کنندگان و مشتریان خود را رعایت کنند و بهترین محصول و کالا را با بهترین کیفیت و مرغوبیت را برای مصرف کنندگان ارائه دهند. وقتی مدیران بتوانند محصولات و کالاهای خوبی تولید کنند و دارای آرمCE هستند می توانند محصولات و کالاهای خود را به سایر کشورهایی که دارای استاندارد هستند صادر کنند. این کشورهایی که می توان برای آنها کالا و محصولات صادر کند عبارتند از: خلیج فارس، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه، عراق، آدربایجان، آفریقای جنوبی، ارمنستان، و.....هستند که به راحتی می توان محصولات را ارسال کرد و موجب مشهوریت و محبوبیت مدیران و همچنین نام محصولات و کالاها شد. ولید محصول و کالاهای با آرمCE برای فروشنده هایی که در بازار خرده فروش ها هستنداین اطمینان رابه وجود میآورندکه میتوانند باخریدن اینمحصولات و کالاها و فروش آنها در بازار خرده فروشی سود و درآمد بالایی به دست بیاورند و موجب جذب مشتری شوند و بر مشتریان خود بیفزایند
  Read more
 • CE چيست

  CE 2

  CE چيست

  استاندارد هاي بسياري وجود دارند كه اغلب صاحبان كسب وكارها ازآنها براي اعتبار بخشي به خدمات وتوليدات خود استفاده مينمايند. اكثر اين علائم بين المللي ميباشند ونشان دهنده كيفيت وسطح مرغوبيت آنهاست كه مصرف كنندگان وكاربران نيز به آنها توجه ويژه اي دارند. يكي ازاين علائم نشانCE مي باشد كه بيشتر درحوزه كشورهاي اروپايي مورد استفاده قرار ميگيرد ودرحقيقت مخفف (CONFORMITY EUROPEAN) ميباشد كه بمعني ( قوانين اروپايي ) است. بطور كل بسياري از كالا هاي مورد معامله دربازار كشور هاي اروپايي شامل حروفC-E ميباشندكه نشان ميدهند اين محصولات منطبق باالزامات ايمني مقرر اتحاديه اروپا هستند. با چسباندن مارکCE بر روی یک محصول، تولید کننده اعلام می داردکه این كالا، تمام شرایط ودستورالعمل هاي قانونی رابجا آورده است ومی تواند در سراسر اتحاديه اروپا فروخته شود. این مسئله درمورد محصولات ساخته شده کشورهای دیگر،که قصد فروش دراروپا رادارند نيز صدق میکند. درحقيقت دو مزيت اصلي اين نشان عبارتند از: 1-صاحبان مشاغل مي دانندكه اين كالاها راميتوانند بدون محدوديت دراروپا معامله كنند. 2-مصرف كنندگان مطمئن ميشوندكه اين محصولات ازنظر ايمني وعوارض زيست محيطي درسطح خوبي قرار دارند. گواهينامه سي اي مربوط به توليد كنندگان وسازندگان بوده ومعمولا شركتهاي توليدي وسازندگان بدنبال دربافت آن هستند. همه اجناسي كه آرمCE بر روي آنها درج شده باشد، مصرف كنندگان به آنها توجه بيشتري داشته وبنحوي مورد اعتماد آنها مي باشد. درحقيقت وجود اين نشان برروي محصولي اذعان ميداردكه اين كالا ايمن بوده وهيچگونه خطراتي رابراي مصرف كنندگان ومحيط زيست نخواهد داشت. اخذ اين گواهينامه بمنزله تطابق بامقررات اروپايي است وبه تجار، اجازه عرضه آن به كشورهاي اروپايي راميدهد واين امر ازاهميت بالايي برخوردار ميباشد زيرا بواسطه آن، بازارهاي اروپايي وكشورهاي ديگري رابدست خواهند آورد. البته بايدبه اين مطلب توجه كردكه نمي توان براي هر كالايي ازاين نماد بهره برد ونتها براي برخي ازآنها مانند: لوازم وتجهيزات پزشكي، وسائل الكترونيكي وماشين آلات وغيره قابل استفاده هستند. توليدات غذايي ودارويي ازجمله فراورده هايي ميباشند كه گواهيCE برايشان كاربردي ندارد اما بعضي متقاضيان بخاطر بي اطلاعي وعدم دانش كافي، اقدام به اخذ آن مينمايند ومعمولا دراينگونه موارد هستند موسساتي كه از فرصت استفاده كرده وبادريافت مبالغي، گواهينامه سي اي صوري دراختيارشان قرار دهند كه مطمئنا كاربردي برايشان نداشته وكاملا بي ارزش است. ناگفته نماند، بسياري ازشركتها وارگانها جهت تبليغات وبالا بردن سطح اعتبار توليداتشان، دانسته وبه اختيار ازاين نوع (سي اي)ها بهره ميبرند.

  سازمان ناندو (NANDOO ) كه توسط كميسيون اروپا اداره مي شود، مسئول اعتبار دهي به مراكز صادر كننده گواهينامهCE ميباشد واين مراكز رامعرفي ميكند كه اصطلاحا به آنهاNOTIFIED BODY يا (NB ) ميگويند. ناندو بطور مداوم درسايت خود اساميNB هايي كه تاييد شده اند رااعلام ميدارد واشخاص ميتوانند بمنظور تعيين صلاحيت مراجع صدور، ازآن استفاده نمايند. بنابراين مداركي كه بوسيله اين موسسات ثبت ميشود معتبر بوده ودرهمه كشور هاي اروپايي وغير اروپايي قابل قبول خواهد بود. البته دركشور ما بعضا مراجعي وجود دارند كه تحت نظارت ناندو نبوده ونشان سي اي راارائه ميدهندكه بطور حتم اعتبار چنداني نداشته وفقط جهت تبليغات بكار برده ميشود. سه نوع گواهينامهCE درايران وجود داردكه البته دركشورهاي عضو اتحاديهEUROPEAN اينگونه نيست. نوع اول اصلي واورجينال است كه توسط ( نوتي فاي بادي )ها ارائه ميگردد ومراحل كسب آن بدين صورت استكه ابتدا به بررسي محصول مورد نظر مي پردازند تاچنانچه شامل پيچيدگيهاي بخوصي باشد، آنرا توسط خود سازمان مورد آزمايش قرار ميدهند ودرصورتيكه ازنظر ايمني وبهداشت مطابق قوانين اروپايي باشد، گواهينامه راصادر مينمايند. اما اگر كالاي مذكور داراي پيچيدگي خاصي نباشد، سازنده وتوليد كننده ميتواند آزمايشات ايمني رابر روي توليدات خود انجام داده ونتايج بدست آمده رادر اختيارNB يا همان صادر كننده گواهي قرار دهد تا بعد ازارزيابي اسناد وتطبيق آن بامقررات وضع شده، مدركCE رااعطا كند. اين نوع گواهينامه راخود اظهاري مي نامند. نوع سوم كه انطباقي نام دارد، توسط موسسات معتبر اروپايي ارائه نمي شود و دركشور ما بوجود آمده است وهيچ گونه ارزش واقعي ندارد چراكه زير نظر سازمانNANDOO نيست. مسلما ازاين (سي اي) ها نميتوان براي صادرات محصولات، آنهم به اروپا استفاده كرد كه اصطلاحا به آنها انطباقي گفته ميشود. موسسه هاي بسياري هستندكه گواهي نامه انطباقي راصادر مينمايند. بطور كل اغلب مراجع صادر كننده ايزو، اقدام بصدور آن مي كنند اما ازآنجائيكه اعتبار چنداني نداشته وكاربرد موثري بالاخص براي صادرات ندارد، ازاينرو هزينه زيادي راشامل نميشود.

  بهر حال باوجود افراد سود جو وهمينطور گواهينامه هاي تقلبي وجعلي، توصيه ميشود متقاضيان قبل ازهر اقدامي بمراكز مشاوره مراجعه كرده واطلاعات كافي دراين زمينه بدست بياورند تااز مشكلات احتمالي جلوگيري كنند.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  Read more
 • اخذ گواهی CE

  اخذ گواهیCE

  اخذ گواهیCE بابت بدست آوردن علائم استاندارد ، بايداطلاعات كاملي درباره آنها كسب كرد. سيستم هاي مديريت جهت بهبود روابط تجاري تعيين شده اند وپياده سازي آنها موجب بالا رفتن سطح كيفيت جامعه شغلي خواهد شد. استانداردهاي تنوع زيادي دارند. برخي ازآنها تحت شرايط ويژه اي اعطاء ميشوند. برخي ديگر تخصصي بوده ودر زمينه هاي بخصوصي استفاده ميشوند مانند سيستم مديريت ايمني غذايي ( ايزو 22000 ) تنها مرتبط بافعاليتهاي حوزه صنايع غذايي بوده ودر صنعت ديگري مانند ماشين سازي وراهسازي كاربردي ندارد. تعدادي ازاستانداردها نيز عمومي هستند ودرزمينه هاي مختلف استفاده ميشوند. سيستم مديريت كيفيت يا( ايزو 9001 ) ازجمله اين استانداردها محسوب ميشودكه جزء شناخته شده ترين گواهينامه ميباشد. بسياري ازشركتها براي بالا بردن اعتبار مجموعه خود ازايزو 9001 استفاده مينمايند. همچنين موسساتي كه فقط بعنوان تبليغات درصدد اخذ علائم استاندارد ميباشند، ازاين قبيل ايزوها بهره ميبرند. گاهي اوقات شركتها وپيمانكاران براي عقد قرار دادهاي كاري، كارفرمايانشان نوعي سيستمهاي مديريت را، ازشروط همكاري قرار ميدهند، بهمين دليل متقاضيان به گواهينامه هاي بخصوصي روي مياورند. برخي گواهينامه ها نيز درمناطق معيني كاربرد دارد.

   

   

  اخذ گواهی CE

  اخذ گواهینامه CE معتبر و ارزان و فوری ازطریق مراجع صادر کننده CE

   

   

  گواهيCE ازاين دسته محسوب ميشودكه توسط كميسيون اروپايي تشكيل شده وجهت اعمال دركشورهاي عضو اتحاديه اروپا ارائه ميشود. سي اي ازكلمه (CONFORMITY EUROPEAN ) برداشت شده كه مفهوم قوانين اروپايي راداراست ومحصولاتيكه ازاين نشان بهره ميبرند بيانگر اين موضوع هستندكه مطابق با مقررات اروپايي توليد شده اند. اين قوائد درخصوص ايمني وسلامت كالاها معين شده است وامنيت محصولات راتاييد مينمايد. بدين ترتيب كليه اجناسي كه حروفC-E روي آنها درج شده باشد، ايمن بوده وعوارضي براي مصرف كننده ها ومحيط زيست نخواهند داشت. البته اين نشان به همه كالا ها تعلق نمي گيرد وتنها براي محصولات مشخص شده اي مانند: لوازم پزشكي، وسايل الكترونيكي وماشين آلات فراهم ميباشد. بدين ترتيب فراورده هايي همچون توليدات غذايي ودارويي نمي توانند ازاين علائم برخوردار باشند. اين مسئله ازاهميت ويژه اي برخوردار است چراكه برخي ازمتقاضيان بدليل عدم آگاهي، اقدام بكسب اين مدارك براي محصولاتي مينمايندكه سي اي به آنها تعلق نمي گيرد وموسسات صادر كننده نيز ازفرصت استفاده كرده وهزينه هاي بالايي ازآنها دريافت ميكنند. ازاينرو توصيه ميشود قبل ازهر كاري، بامراكز مشاوره تماس گرفته وپس ازمشورت وكسب اطلاعات مورد نياز، اقدام به گرفتن اين نشان بنمايند. گواهي سي اي مختص به سازندگان وتوليد كنندگان ميباشد ومعمولا شركتهاي توليدي وكارخانجات ازآن استفاده مينمايند. بااينكه اين گواهينامه مربوط به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ميباشد، اما توليد كنندگان ساير كشورها، درصورتيكه قصد صادرات محصولات خود به اين كشورها راداشته باشند، ميتوانند آنرا اخذ نمايند وبا اينكار، مجوز فروش توليدات خودرا بدست خواهند آورد وهمچنين بازارهاي اروپايي رانيز ازآن خود خواهند كرد.

  موسسهNANDOO مسئول معرفي صادر كنندگان گواهيCE ميباشدكه عضو كميسيون اروپايي است. ناندو بطور مستمر درسايت خود ليست مراجع معتبر رااعلام ميكند تا متقاضيان نام مرجع مورد نظر خود راآنجا جستجو كرده واز اعتبار آن اطمينان حاصل نمايند. بااينكار ازايجاد مشكلات احتمالي نيز جلوگيري ميكنند. مراجع صادر كننده سي اي، نوتي فاي بادي نام دارند ومدارك ارائه شده توسط آنها ازاعتبار بالايي برخوردار ميباشدكه درهمه كشورها قابل قبول خواهد بود. البته برخي مواقع اين مراجع مدارك بي اعتبار وثبت نشده ارائه ميدهندكه براي پيشگيري ازاين مشكل،‌ ميبايست كد چهار رقمي درج شده روي گواهينامه را، درسايتNB مورد بررسي قرار داد واز صحتش مطمئن شد.

   

   

  اخذ گواهی CE

  اخذ و دریافت CE معتبر و ارزان و فوری جهت شرکت در مناقصات

   

   

  روش اخذCE بدين ترتيبست ابتدا نوتي فاي بادي، كالاي مورد نظر راارزيابي ميكند واگر ساختار آن پيچيده باشد، خود موسسه نوتي فاي بادي آزمايشات لازم راانجام داده درصورت تطابق بامقررات اروپايي ونيز درصورت تاييد ايمني محصول، گواهينامه اورژينال رااعطاء مينمايد. برخي مواقع محصول مورد نظر شامل پيچيدگي خاصي نميباشد، دراين مواقع توليد كننده آن ميتواند درسازمان خود آزمايشات راانجام داده ونتايج آنرا بهNB اطلاع دهد. سپس مرجع نوتي فاي بادي نتايج بدست آمده رابررسي كرده وگواهينامه خوداظهاري راصادر مينمايد. اين دو گواهي جهت صادرات كالاها وفروش دركشورهاي اروپايي مناسب ميباشند اما نوع ديگري وجود داردكه نمي توان ازآن براي صادرات بهره بردو تنها درايران ارائه ميشود. اين مدرك راگواهينامه انطباقي مينامند وتحت نظارت سازمان ناندو وياNB هاي معتبر صادر نميگردد. اغلب اين اسناد رااز مراجع ثبت كننده ايزو درداخل كشور ميتوان تهيه كرد وبيشتر جنبه تبليغاتي دارد. همچنين لازم بذكر استكه اين مدارك فاقد كد چهار رقمي بوده وبدين ترتيب اعتبار لازم براي صادرات رانخواهد داشت. بهمين دليل هزينه هاي دريافت آنها نيز، پايين ميباشد.

  Read more
 • استعلام CE

  استعلامCE

  استعلامCE و سنجش اعتبار گواهینامه سی یی بیشتربرای شرکتهایی مهم میباشدکه دراروپا هستند و میزبان اجناس وارداتی میباشند ویا شرکتهایی درایران یاهر جای دیگر دنیاکه قصد صادرات مقصد قاره اروپا رادارند، زیرا همانطورکه میدانید منباب صادرات بخصوص قاره اروپا نشانce یکی ازالزامات میباشد و اکنون باپیدایش تعداد بسیار زیادی موسسات مشاوره ایزو تشخیص اعتبار موسسه و مدرک دریافت شده مرجع سختر میشود استانداردce مدرکی بین المللی میباشدکه منباب ورود کالا و صادرات بدین قاره بایدهرمحصولی بصورت جداگانه آنرا دریافت کند ازاینرو شناخت و اجرای استاندارد هاوالزامات همین مدرک میتواند ازجهات زیادی بنفع سازمان باشد، گواهینامه استاندارد سی یی درگذشته ابتدافقط جهت استاندارد سازی و بالابردن کیفیت اجناس تولیدی درقاره اروپا بود ولی باگسترش فعالیتهای سایر کشورها بااروپا و حضور هرچه بیشتر و روزافزون کشورهامختلف دربازارهای اروپایی اهمیت دریافت نشانce بیشتر اهمیت پیدا میکند، دراین مقاله سعی میکنیم توضیحی مختصر ازنوع استانداردCE بدهیم و تاحداقل شناختی نسبی پیدا کنید، کلمه ceمخفف conformity Europeanو منباب اعتبار بخشیدن و رعایت استاندارد اجناس تولیدی گرفته میشود بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید ویابه قاره اروپا وارد میشوند.

   

   

  استعلام CE

  استعلام CE و اخذ CE ازطریق مراجع معتبر صادر کننده

   

   

  استعلامce رامیتوان ازطریقه و شرایط صدور آن بطور کامل سنجید، CEدرگذر زمان دستخوش تغییراتی شدست، دریافت گواهینامهسی ی همانطورکه گفته شددرابتدا فقط جهت شرکتهای تولیدکننده اروپایی بود و هدف دریافتش نظارت برروی محصولاتی بودکه دراروپا تولید میشد یابا ورود کشورهای دیگربه اتحادیه اروپا و تبادل بیشتر اقتصادی اروپا باکشورهای دیگر همچنین علاقه بیشتر کشورهابرای ورودبه بازارهای اروپایی تبدیل به الزام منباب کالاهای ورودی اروپا شد لذا هرشخص یاشرکتی قصد تولید کالا و وارد کردنش رابه بازارهای اروپارا داشته باشند ملزم بگرفتن گواهی ceمحصول خودهستند. نشان ceبمرور زمان بحدی مورد استقبال قرار گرفتکه امروزه تبدیل شدبه یک ابزار تبلیغاتی درشرکتها شده ست و یکی ازاهرم هاقوی تبلیغاتی شرکتهای جهان شده و شرایط صدور گواهی ceدرکشور ایران بستگی بروشی جهت اخذ گواهی CEانتخاب میکنید دارد، حتی نام گواهی CEبرروی اجناس میتواند یک اهرم قوی تبلیغاتی باشد، بغیر ازتمایز درزمینه تبلیغات درزمینه دیگری هم میتواند مزایای فراوانی راداشته باشدکه ازمهمترین انها میتوانبه ایجاد اطمینان درمصرف کننده و بازار فروش خود وغیره اشاره کرد.

  استعلامce رویه تقریبا برابربا اعتبار سنجی ایزو دارد و همان مراحل راباید بگذرانید، استعلام زمانی امکانپذیر میباشدکه ازیک مرکز و مرجع معتبر صادر گردیده باشد، فقط تفاوتی کوچک بین مراحل گرفتنiso و سی یی وجود دارد وآن تفاوت مرجع صدور استاندارد میباشد، زیرامانند گواهی ایزو نمیتوان مدرک بین المللی رابدون ممیزی و شرایط سختگیرانه مراجع دریافت کردتنها موسسات خاصی حق صدور گواهینامهCE رادارندکه تحت نظر و مورد تایید اتحادیه اروپا هستند، آنهاراnb میگویند. کارشناسانNB هاجهت صدور گواهینامهCE استاندارهای سختگیرانه درزمینه ایمنی محصول دارند وهمه شرکتها جهت دریافت گواهی بایدآنها رارعایت کنند. دریافت سی یی نیزمانند گواهینامه ایزو ازدو روش انجام میگیرد، روش اصلی و اخذ مدرک ازمراکز عضو ناندوNANDO میباشدکهce دراین روش بسیار پرهزینه هست.

   

   

  سایت CE MARK

  اخذ CE اتحادیه اروپا جهت صادرات کشورهای اتحادیه اروپا

   
   
  مراحل اخذ CE رابرایتان بازگو میکنیم، ابتدا درخواست رابهnb مورد نظر ارسال میکنیم، سپس درادامه روند صادر کارشناسان خودرا جهت انجام آزمایش های مورد نظر برروی محصول تایید کنندکه محصول مورد نظر صلاحیت گرفتن گواهی سی ای رادارد،طبیعتا انجام چنین پروسه هزینه سنگینی رااعم ازهزینه سفر و اقامت کارشناسان درکشور مورد نظر و غیرراکه البته درکشور مااینکار باتوجه بعدم صادرات موفق و پایداربرای بیشتر شرکتها توجیه اقتصادی ندارد. هزینه هاو سختگیریهای زیاد بعضی ازشرکتهای رابخصوص درداخل ایران مجبوربه استفاده ازروش خود اظهاری میکند دراین روش شرکت یا شخص درخواست کننده ازمایشات مورد نظر راخود درآزمایشگاه انجام داده سپس نتایج رابهNB مدنظر ارسال میکنند و لوگوی صادر خواهد شدکه هزینه همین روش هزینه بسیار کمتری ازروشهای دیگرست و زمان بسیار کمتری هم نیاز کالاهایی که خطری برای مصرف کننده ندارند کالاهای پزشکی و مرتبط بهیچ عنوان شامل اینروش نیستند.Ce صادر شده بدین روش مورد تایید اتحادیه اروپا نبوده و باآن امکان صادرات به کشورهای اروپایی وجود ندارد.
  مجموعه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتیمی قوی و مشاورین باتجربه وحرفه ای اماده ارائه مشاوره درباره ایزو، گواهیCE ، گواهیHSE وغیره بصورت کاملا رایگان است وبا محوریت اطمینان واعتماد مخاطب اماده همکاری باتمامی شرکتها ومجموعه های بزرگ میباشد، همچنین ارائه مدرکهای اموزشی ایزو وhse و مدرک آموزش ایمنی وزارت کار توسط این شرکت صورت میگیرد.

  Read more
 • استعلام سی ای

  استعلام CE

  استعلام سی ای

  استفاده از استاندارد هاي بين المللي جهت اعتبار بخشيدن بكسب وكارخود، راه خوبي براي پيشروي ازرقيبان است اما اينكار بسادگي هم امكان پذير نيست وضوابط خاص خودرا ميطلبد. اول اينكه تنوع سيستم هاي مديريت زياد است وتشخيص اين مطلب كه كداميك ازآنها مناسب سازمان ما مي باشد، چندان آسان نيست. هريك ازسيستم هاي مديريت درصنايع بخصوصي كاربرد دارند ونحوه كسب آنها بايكديگر متفاوت است. همچنين مراكزي كه اين اسناد راارائه ميدهند ازنظر سطح اعتبار تفاوت هايي دارند. برخي ازاين مراجع زير نظر سازمان هاي معتبر فعاليت ميكنند وبرخي نيز بطور مستقل اسنادي اعطاء مي كنندكه ارزش قانوني ندارد. بهمين منظور قبل ازهراقدامي ميبايست دانش كافي دراين خصوص جمع آوري كرد تااز هرگونه پيش آمد زيان آور جلوگيري كرد. يكي ازمباحثي كه دراينگونه موارد ضروري است، استعلام اين مدارك است.

  ابتدا اطلاعاتي درباره استاندارد ها وسيستم هاي مديريت دراختيارتان قرار ميدهيم تا آشنايي كلي دراين زمينه داشته باشيد. گواهيناه هاي بسياري براي مشاغل تعيين شده اندكه هريك درنوبه خود كارايي زيادي دارد. تعدادي ازآنها عمومي هستند ودرصنايع مختلف بكار برده ميشوند ولي برخي ازآنها نيز تنها درحوزه هاي بخصوصي كاربرد دارند. يكي ازاصلي ترين وشناخته شده ترين استاندارد ها، ايزو 9001 يا سيستم مديريت كيفيت بوده كه بنوعي پايه استاندارد ها ميباشد. پياده سازي الزامات اينISO ، سبب بهبود كيفيت توليدات وخدمات ميشود واغلب متقاضياني كه براي تبليغ وبالا بردن اعبتار مجموعه خوددر پي كسب ايزوها هستند، ازاين ايزو استفاده ميكنند.CE جزء گواهينامه هايي است كه تنها درمناطق جغرافيايي محدودي كاربرد داشته اما بعضي متقاضيان بعلت عدم آگاهي بدنبال بدست آوردن آن هستند.CE درواقع مخفف دو كلمه (CONFORMITY EUROPESN ) بوده كه معني آن ( قوانين اروپايي ) است. بدين ترتيب كسانيكه ازآن استفاده مينمايند، ميبايد ازمقررات اروپايي پيروي كنند. ( سي اي ) مربوط به همه كالا ها نبوده وتنها درمورد برخي محصولات بكار گرفته ميشود مانند لوازم پزشكي، وسائل الكترونيكي ويا ماشين آلات. بنابراين توليداتي مانند مواد غذايي يا دارويي نمي توانند ازاين نشان بهره ببرند. باوصف اين حال عده زيادي بدليل بي اطلاعي، ازاين نشانها براي توليدات خود استفاده ميكنند. ناگفته نماندكه افراد سود جو نيز ازاين فرصت استفاده كرده وبادريافت مبالغي، اسنادي دراختيار درخواست كنندگان قرار ميدهندكه بطور حتم فاقد هرگونه ارزش قانوني است.

  گواهي سي اي مربوط به توليد كنندگان وسازندگان محصولات بوده ومعمولا كارخانجات وشركتهاي توليد بدنبال كسب آن هستند وبرخورداري ازآن فوايد زيادي برايشان دارد چراكه بوسيله آن ميتوانند محصولات خودرا دركشور هاي اروپايي بفروش برسانند واين درحاليست كه، اتحاديه اروپا تنها به اجناسي كه شامل آرمCE باشد اجازه داد وستد دراين مناطق ميدهند. الزاات (سي اي) بمنظور بالا بردن سطح امنيت كالا تعيين شده است واخذ آن، نشان دهنده ايمن بودن آن براي مصرف كنندگان ومحيط زيست مي باشد. درنتيجه اين گواهي جهت ايجاد اطمينان مصرف كنندگان به ايمن بودن آن وهمچنين تطابق باقوانين اروپايي معين شده وبه تجار، اجازه معامله آن دركشورهاي اتحاديه اروپا راميدهد. بطور كلي كاربران نيز اغلب بكالا هايي كه ازاين نشان برخوردار هستند، توجه بيشتري نشان ميدهند. باتوجه به اين توضيحات،CE به هركالايي تعلق نمي گيرد ودرجايي كاربرد ندارد ولي كارخانجاتي كه قصد صادرات محصول خودبه كشورهاي اروپايي رادارند، بايد آنرا بدست آورند اما ازكجا وچگونه؟ قبل ازپاسخ به اين سوال، ابتدا انواع آنرا برايتان شرح ميدهيم.

  كميسيون اروپا، بخشي باعنوانNANDOO تاسيس كرده كه يكي ازوظايفش، معرفي صادر كننده هاي گواهيCE ميباشد. اين مراجع راNOTIFIED BODY يا (NB ) ميگويندكه ليست اسامي آنها جهت استعلام درسايت ناندو موجود ميباشد. متقاضيان اين نشان محصول خودرا به اين مراكز ارجاع ميدهند تا پس از انجام آزمايشات لازم ودر صورتيكه بااستاندارد هاي قوانين اروپايي مطابقت داشته ونيز ازنظر امنيت سلامت براي مصرف كنندگان ومحيط زيست عوارضي نداشته باشد، مدرك مربوطه راصادر مينمايند. اين گواهينامه اصلي وهمان اورژينالCE مي باشد. برخي موارد، ساختار كالاي مورد نظر ساده بوده واز پيچيدگي بخصوصي بهره نمي برد. دراين حالت سازمان ياكارخانه توليدكننده ميتواند آزمايشات لازم راانجام داده ونتايج بدست آمده رابه نوتي فاي بادي ارائه دهد. دراين روش گواهي خوداظهاري صادر مي گرددكه شامل اعتبار مورد نظر ميباشد. اما روشي ديگري وجود داردكه تنها درايران استفاده ميشود واز سوي مراجعNB ارائه نمي گردد وگواهينامه انطباقي نام دارد ومعمولا شركتها وبرخي سازندگان، بخاطر تبليغات ازآن استفاده ميكنندكه البته هزينه هاي زيادي رانيز دربر نخواهد داشت. اما متقاضياني كه بدنبال اخذ گواهي اصل هستند، بايد مراقب كلاهبرداران باشند تاگواهي انطباقي رابجاي آن دريافت ننمايند. براي استعلام مدرك خود ميتوانند به سايت هاي ناندو مراجعه كرده تااز اعتبار صادركننده اطمينان حاصل نمايند ويا كد چهار رقمي درج شده درگواهينامه را، درسايت هاي اصلي جستجو كرده واز اصالت آن مطمئن شوند.

   

   نحوه اخذ ايزو ارزان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  Read more
 • ایزو

  این مجموعه ایزو متصل به منوی ایزو درمنوی اصلی هست

  Read more
 • تماس با ما ایزو ISO , HSE
  Read more
 • خدمات CE

  خدمات CE

  خدماتCE

  کلمهCE از دو کلمه فوانسوی «Conformite Europene» گرفته شده است بمعنی « تطابق اروپایی » است. آرم سی ای نشان دهنده آن است که قوانیین و ضوابطی که برای ارائه محولات و کالاهای خود مقرر می کنند، بایستی مطابق با شرایط اتحادیه اروپا باشند و درصورت هماهنگ بودن میتوانند محصولات شرکت را با نشانCE تولید کنند. کالاهایی که هماهنگ اسناد اتحادیه اروپا عرضه میشوند و دارای علامت سی ای داشته باشند میتوانند محصولات شرکت را بکشورهایی که در منطقه اتحادیه کشورهای اروپایی تجارت می کنند ارسال کنند و بدین وسیله می توانند با فروش وسایلات، با دیگر کشورها ارتباط شغلی ایجاد کنند و آن رابطه را گسترش دهند، تولیدات انبوه خود را ارسال کنند، مشتریانی را در سراسر جهان جذب کنند و علاوه برآن با توسعه فعالیت شغلی مشتریان را زیاد کنند و سود و درآمد عالی برای صاحبان موسسات بوجود می آورد که بتوانند صنایع و ابزارآلات با کیفیت و مرغوب تولید و عرضه کنند.

  خدمات علامتCE

  نشان سی ای داشتن بر روی محصولات سازمان ها موجب خدماتی می شودکه اینخدمات عبارتند:

  1-مشتریانی که کالای با آرمCE را می خواهند خریداری کنند بایستی ابتدا در موردش مطالعه کنند و اطلاعات کافی بدست آورند و بعد اقدام بخریداری کنند.

  2-مدیرانی که خواستار این هستند که اظهارنامه ای برای فعالیت شرکت مشخص و معین کنند می بایست هماهنگ تطابق اروپا باشد تا با دارا بودن این اظهارنامه بتوانند محصولات و کالاهایی را طبق ضوابطCEعرضه کنند.

  3- برای اینکه دانسته شود اظهارنامه آماده شده مطابق ضوابط و قوانین در تطابق اروپا است یا نه، مورد بررسی قرار می گیرد که وظیفه بررسی برعهده موسسان بازرسی است که اینکارانجام می دهند. موسسان بازرسی اظهارنامه شرکت مورد بررسی قرار می دهند و در صورتیکه مطابق با تطابق اروپایی بود می­توانند محصولات و کالاهای دارای آرمCE را تولید و ارسال کنند.

  مراحل گرفتنCE

  کسانی که متقاضی هستند گواهینامهCE دریافت کنند و فعالیت در این زمینه داشته باشند نیازمند این است که مراحلی را برای دریافت و گرفتن آرم و نشانCE بگذرانند. این مراحل برای کسانی که مشتاق برای گرفتن آرم و نشانCE هستند راحت و آسان است که براحتی و سهولت قابل بدست آوردن است و می توانند بمحض دریافت و گرفتن مدرکCE فعالیت خود را در این زمینه شروع کنند و شاهد موفقیت های خود باشند. برای گرفتن این مدرک می بایست این مراحل طی شوند که عبارت است:

  1-داوطلبان دریافت مدرک حتما باید برای مواد تولید شده توسط شرکت بصورت مجزا دایرکتیوهای مخصوص انتخاب کنند.

  2-افرادی که خواستار اسناد هستند می بایست طبق استانداردهای اتحادیه اروپا، استانداردهای لازم مشخص و معین کنند. استانداردهای انتخاب شده می بایست طبق استانداردهای اتحادیه اروپا باشند.

  3- برای گرفتن مدرک سی ای می بایست احتمال بروز خطرها و مشکلات را داد و قبل هرچیزی مشکلات و خطرها را مورد بررسی قرار دهند و مشکلات و خطرها را بازشناسایی کنند و در جهت رفع آن تلاش کنند.

  4-افراد خواهانCE می بایست استانداردهایی که طبق استانداردهای اتحادیه اروپا است را در شرکت خود اعمال و اجرا کنند.

  5-درخواست کنندگان گواهیCE باید برای گرفتن و اخذ مدرک فنی لازم دارا باشند . بنابراین سعی کنند مدرک فنی خواسته شده کسب کنند تا بتوانند مدرک بدست بیاورند.

  6-داوطلبان گواهینامهCE می بایست طبق اظهارنامه اتحادیه اروپا، اظهارنامه ای برای شرکت خود درست کنند و بتوانند مطابق آن اظهارنامه عمل کنند.

  7- برای اینکه مشخص شود اظهارنامه موسسه مطابق اظهارنامه اتحادیه اروپا هست می بایست مورد ارزیابی قرار بگیرد. موسسات بازرسی کار بازرسی انجام می دهند که بتوانند اظهارنامه مورد بررسی و تحلیل قرار بدهند و صحت و درستی اظهارنامه را تعیین کنند.

  8-متقاضیان گواهینامهCE حتما باید بعد از گرفتن مدرک روی همه محصولات و کالاهای شرکت نشان و آرمCE حک کند. آرمCE نشانگر معتبر و استاندارد بودن وسایلات شرکت است. مصرف کنندگان با مشاهده برند درمی یابند که ساخته های شرکت معتبر هستند و بدون نگرانی و ترس از اینکه نکند تولیدات بی کیفیتی باشند می توانند موادهای تولید شده شرکت بخرند و مصرف کنند و از خرید کردن آنچه محبوبشان است لذّت کامل را ببرند و مشتری دائم شرکت ها شوند و دوستان و آشنایان خود را ترغیب کنند. اینگونه موجب بشهرت رسیدن و محبوب شدن نام شرکت و مدیران و علی الخصوص اسم برند می شود.

  خدمات CE 

  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • سايت CE

  سایت CE

  سايتCE

  سايتهاي بسياري درزمينه استاندارد هاي بين المللي وجود دارند كه برخي ازآنها مربوط بمراجع صادر كننده اين استاندارد ها مي باشد، برخي ديگر همان سايت هاي اصلي سازمان هاي تعيين اعتبار وتعدادي هم مختص بمراكز مشاوره دراين حوزه ميباشند. شركتها وسازمانها واغلب صاحبان مشاغل، براي اعتبار بخشيدن به كسب وكار وتوليدات خود، ازانواع اين گواهينامه ها بهره ميبرند اما تعدد، چگونگي ونحوه اخذ آنها باعث شده تا بهره بردن ازاين علائم بدون آگاهي ودانش كافي، كمي دشوار باشد. نشان سي اي يكي ازاين نوع گواهي ها ميباشدكه بخاطر مشكلات دريافت آن ونيز مراجع متعدد صادر كننده آن، نياز بدانش وآگاهيهاي لازم براي اخذ آن، بيشتر احساس ميشود.

  كلمهCE برگرفته شده از (CONFORMITY EUROPEAN ) ميباشد كه بمعني قوانين اروپايي است. كليه توليداتي كه حروفC-E بر روي آنها حك شده است ازاعتبار ويژه اي برخوردار بوده ونشان دهنده اين مطلب استكه ازمقررات معين شده اروپايي پيروي كرده ومنطبق باآنهاست. بسياري ازكالا هاي مورد معامله دربازار هاي اروپا، ازاين علائم بهره مند هستند ودر حقيقت بيان كننده اين موضوع است كه محصولات مورد نظر سطح ايمني وبهداشت بالايي دارند. هدف ازايجاد الزامات اي سي، بهبود كيفيت وايمني توليدات مي باشد ومسئله مهمتر اينكه، اجناس توليد شده هيچ گونه خطر ياعوارضي براي كاربران ومحيط زيست نداشته باشد. ازاينرو بديهي استكه كارخانجات وسازندگان وتوليدكنندگان بدنبال كسب اين نشان باشند وبا بدست آوردن آن، هم مصرف كنندگان اطمينان بيشتري نسبت به امنيت وسلامت محصول پيدا ميكنند وهم معامله گران وتجار باخيالي آسوده به خريد وفروش آن مبادرت مي ورزند. بااينكه اين نشان دركشور هاي اروپايي مورد استفاده قرار ميگيرد، اما توليدكنندگان ديگر كشورها نيز مترصد دريافت آن ميباشند زيرا بوسيله آن، بازارهاي كشور هاي عضو اتحاديهEURO رانيز بدست خواهند آورد.

  كالا هاي بسياري ميتوانند ازاين علائم بهره ببرند ولي براي همه توليدات وهرمحصولي كاربرد ندارد وتنها دربرخي صنايع بكار بده ميشود ازقبيل ماشين آلات، لوازم پزشكي ووسائل الكترونيكي، وجهت فراورده هايي همچون تولبدات غذايي ودارويي نمي توان استفاده كرد. باوصف اين حال برخي افراد بدليل بي اطلاعي وعدم آگاهي درپي كسب اين گواهي براي كالا هاي خود ميباشند والبته كلاهبرداران وافراد سود جو ازاين فرصت استفاده كرده درقبال مبالغ نچندان زيادي گواهينامه هاي صوري وجعلي دراختيارشان ميگذارند، درصورتيكه فاقد هرگونه ارزش واعتبار ميباشد. لازم بذكر است، بعضي مواقع شركتها جهت تبليغات بيشتر براي محصولات خود، باآنكه ميدانند اين نوع مدارك ارزش خاصي ندارند، اقدام بدريافت آن مينمايند. بطور كل سي اي زير نظر سازمان ناندو ( كميسيون اروپا ) صادر ميشود. ناندو نمايندگان وصادر كنندگان مدركCE رامعرفي كرده واعتبار دهي مينمايدكه به آنها (NOTIFIED BODY ) ميگويند.NANDOO اساميNB هاي معتبر وتعيين شده را درسايت خود درج كرده وبدين ترتيب متقاضيان مي توانند ازصحت واعتبار صادر كنندگان مورد نظرشان اطمينان حاصل نمايند. گواهيCE بدو روش ارائه ميگردد. روش اول مربوط به كالاهايي استكه ساختار آنها پيچيده مي باشد، بنابراينNB، اقدام به انجام آزمايشات مربوطه كرده تابا ارزيابي محصول،‌ ايمني آن اثبات شده واطمينان حاصل شودكه باقوانين اروپايي مطابقت دارد ودرنهايت گواهينامه اصلي يا اورژينال راصادر ميكند. اما اگر كالاي مذكور، پيچيدگي خاصي نداشته باشد، دراينصورت توليدكننده ميتواند كليه آزمايشات راانجام داده وسپس نتايج آنرا به نوتي فاي بادي اعلام كند. مركزNB نيز بعداز بررسي نتايج، نشان سي اي رااعطاء مينمايدكه به آن اصطلاحا گواهي خوداظهاري مي گويند. درايران نوع ديگري هم وجود داردكه گواهي نامه انطباقي نام داردكه البته دراتحاديهEURO مورد قبول واقع نخواهد شد، توسط مراجع اروپايي ثبت نميشود، تحت نظارت سازمان ناندو نيست، كاربردي براي صادرات كالا ندارد وفاقد اعتبار ميباشد. مدارك انطباقي راميتوان از هرمرجعي همچون صادركننده هاي ايزو دريافت كرد بااين حال توصيه ميشود قبل ازهر اقدامي بامراكز مشاوره ارتباط برقرار كرده واطلاعات كاملي دراين خصوص بدست آوريد اما دليل نامعتبر بودن اين مدارك، اخذ آن هزينه زيادي در بر نخواهد داشت.

  يكي ازمزيتهاي وجود سايت هايCE، اين استكه ميتواند بررسي اصالت گواهي راممكن سازد. براي پيشگيري ازمشكلات احتمالي، ضروري استكه حتما ازيك مركز مشاوره راهنمايي بگيريد تادرخصوص نوع سي اي مورد درخواست شما ومتناسب باشرايط ووضعيت مجموعه، بهترين راه حل وروشها رابرايتان مشخص نمايد. اما بهر حال متقاضيان ميتوانند جهت استعلام گواهينامه ، به سايت مراكز صدور ويا سايت كميسيون اروپا ويا ناندو مراجعه كنند. سايت ناندو همانطوركه گفته شد، اسامي كليه صادركنندگان راثبت نموده است ومتقاضيان قادر خواهند بود نام مرجع مورد نظر خودرا درآن جستجو كرده واز اعتبار آن اطمينان پيدا كنند.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
  Read more
 • شرایط گرفتن CE

  شرایط گرفتن  CE

  CE اتحادیه اروپا باعنوان انطباق سازی باقوانین اتحادیه اروپا ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بیشترین و بالاترین درخواست رادارد و شرکتهاییکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند ویا میخواهند صادرات انجام دهند ویا بمنظور دیگر بدان مدرک نیازدارند. CEتنها یکگواهی نامه ساده نیست، شاید بهترین تعریفش یک تایید برروی کیفیت اجناس تولید شدست.CEتوسط انجمنی توی اروپا صادر میگردد، ازانجاکه اروپا براجناس و کالاهای ورودی بدین قاره حساسیت زیادی دارد. گواهی CEبمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید ویابه قاره اروپا وارد میشوند.گواهینامه CEیکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مقاصد مختلف ازجمله شرکت درون مناقصات میباشد و البته مهمترین کاربردش بابت صادرات کشورهای عضو اتحادیه میباشد.

  شرایط گرفتنCE و گواهی نامه CEبعنوان بالاترین درخواست گواهینامه مطرح میباشدکه جهت صادرات بکشورهای اتحادیه اروپا و خارج ازآن بابت تولید کنندگان بسیارکاربردی میباشد. بسیاری شرکتها نیزهستند قصد صادرات ندارند اماجهت تبلیغات و جلب رضایت مشتریان و برند سازی و همچنین تبلیغات بابت اینکه الزامات محصول با قواعد و قوانین اتحادیه اروپا همراست اقدام میکنندتا کواهی CEاخذ کنند. اتحادیه اروپا و البته دراین مواقع بجز صادرات اغلب شرکتها ازانواع دیگر گواهی  CE بهرمند میشوند درادامه انواع CEراآشنا میشویم و بیشتربدانها میپردازیم.گواهی CEاتحادیه اروپا ازطریق مراجعی باعنوانNotify Body NB مدیریت شده و اعتبار دهی میشود و بمرحله صدور میرسد. اینگونه مراجع ثبت و صدورگواهی CEدرون کشورهایی فعالیت دارندکه عضو اتحادیه اروپا میباشند والبته درکشورهای مختلف نمایندگیهای مربوطه خودرا دارند‌.

   

   

  شرایط گرفتن CE

  شرایط گرفتن و اخذ گواهینامه CE ازطریق مراجع معتبر NANDO

   

   

  مدرک CEبابت تمامی محصولات صادر نمیشود وبتمامی محصولات تعلق نمیگیرد واما شرکتها بدون اطلاع ازچنین موضوعی میایند و درخواست گواهی CEمیکنند بدون آنکه بدانند محصولشان قابلیت اخذ CEدارد یاخیر؟ و متاسفانه دراین میان ممکنست درگیر اشخاص حقیقی یاحقوقی میشوندکه گواهی CEرابه آنها باهزینه بالا وبه اسم CEاورجینال ارائه بدهد حال آنکه فاقد هرگونه اعتبار بوده. ویا دیده میشود شرکتها بدون اطلاع از اصالت و ماهیت CEلوگوی CEرابرروی محصولشان درج میکنند.

  گواهی CEسه نوع هستند و درسه نوع مختلف صادر میگردند: نوع اول CEاصلی ویا همان اورجینال میباشدکه تحت اعتبار NANDO بوده بعد آزمایش محصول توسط سازمان ناندو و تایید محصول مطابق دستورالعملهای تعریف شده سازمان صادر میشود. نوع دوم CEخوداظهاری ویا اظهارنامه میباشدکه سازمان خودش آزمایش میکند و خودش اظهار میکند استاندارد محصولاتش مطابق قواعد و قوانین اتحادیه اروپاست. گواهینامه انطباقی نوع سوم گواهی نامه CEمیباشد. اخذ گواهی CEبعنوان یکی ازانواع گواهینامه هاکه بالاترین درخواست رادرمیان انواع گواهی نامه بین المللی دارد بااین تفاسیر بابت هرقصد و نیت میتواند متفاوت باشد یعنی شرکت متقاضی اول بایستی مشخص کند کدام نوع گواهی CEرامیخواهد دریافت کند. آیابایدگواهینامه اورجینال CEرابگیرد ویا اینکه نوع انطباقی CEو نوع خود اظهاری CEکارشان راراه میندازد. توصیه جدی و مهم بشرکتها اینستکه حتما باآگاهی کافی جهت دریافت CEاقدامات لازمه راانجام دهند تادر دام افرادی گرفتارنشوندکه گواهینامه خوداظهاری ویا انطباقی رابا اخذ هزینه های بالا بجای CEاورجینال بشرکتها بفروشند. اینکه گواهی CEازطریق کدام مراجع دریافت گردد بسیار مهم هست. درخصوص گواهی CEشرکتهای تولیدی تجهیزات پزشکی بایستی گفت آنها بایدتوسط ۵ مرجعی گواهی CEبگیرندکه اداره کل تجهیزات پزشکی تایید کرده و تعریف شده سازمان نامبرده میباشد.

   

   

  گواهینامه CE اتحادیه اروپا

  گواهینامه CE و اخذ گواهینامه CE ازطریق مراجع معتبر NANDO

   
   
  گواهینامه CEچیست؟
  شرکتها و سازمانها و مراجع و مراکز صادر کننده گواهی نامهCE
  چگونه و ازکجا بایستی گواهی CEبگیریم؟
  مراجع و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهی CEدرکشور
  هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه CE
  چگونه گواهی CEرااستعلام بگیریم
  نوتی فایبادی NOTIFY BODYچیست؟
  اخذ‘,HID KHLI CEبابت صادرات
  مراحل و شرایطو الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE
  گواهی نامه CEتوسط کدام مراجع صادر میشود؟

  گروه سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذ گواهینامه ایزو ،CE و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان، مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

  Read more
 • شرکت CE

  شرکت CE

  شرکتCE

  کلمةCE  از سال 1993 بجای توانست بصورت حرف ای بر سر زبان ها بیفتد و نام و رسمی برای خود پیدا کند. علامتیکه روی کالاهای کارخانه ها هست نشان می دهد که کالاهای بوجود آمده موسسات منطبق با قوانین تعیین شده کشور اروپا می باشد. زمانی که خریداران به بازار می روند تا وسیلة مورد نیازشان یخرند با دیدن آرم می بینند محصولات سازمان منطبق با علایق مشتریان است. درخواست کنندگانی که علامت را اخذ کردند قادر خواهند بود هر زمان و هر کجا که مصرف کنندگان تقاضای دریافت کالایی را بکنند اینها خود را موظف می دانند که ابزار آلاتشان را به نحو صحیح و سالم بدست خریداران سریع و بدون وقفه زمانی ارسال کنند چونکه رضایت خاطر مشتریان برای کارخانه داران خیلی مهم هست و همیشه کوشش می کنند تا چیزی را بسازند که علاوه بر برند شدن رضایت مشتری های خود را جلب کنند و به کسانیکه در منطقه های آزاد تجارت می کنند. موادهای لازم بفرستند و خودشان آنجا به معاملات مشغول شوند.

   

  قوانین اتحادیه اروپا

  برای گرفتن برند مقرراتی در متحده وجود دارد که سرمایه گذاران ملزم هستند عملی کنند.داوطلبان در ابتدا باید چک هایی که متحده مشخص کرده اند. آماده کنند و پرونده های خودشان را همراه اعلامیه هایی که منطبق با قانون معین شده صادر کرده اند تحویل کارکنان بدهند و زمانیکه در محیط بیرون اتحادیه اروپا مشغول هستند می توانند مدارکشان را به نمایندگان خودشان که در منطقة فعالیت دارند برسانند تا آنها راحت بروند و به کارمندان سازمان بدهند. برای اینکه بدانیم اساسنامه های کارخانه ها منطبق با اتحادیه است برای اینکار موسسه ای مجزا اما داخل متحده اروپا مشغول بکار میشود و شغلشان در این زمینه شروع می کند. کارکنان سازمان بایستی از روی بی طرفانه و بصورت قانونی کار کنند و طرفداری از هیچ کدام را نکنند و مصالحت آمیز انجام دهند.

   

  امتیازCE

  وجود برند موجب دارا بودن امتیازهای زیادی برای صاحبانش میشود. کارخانه داران برای بدست آوردنش نیازمند هستند محصولاتشان بصورت قانونمندی بکشورهایی که حوزة اروپا هستند ارسال کنند و اینگونه خودشان را معروف و مشهور در همه جای دنیا کنند. وقتی صاحبان موسسه ها موادهایی ببایع فروشان انتقال میدهند باعث مطمئن تر کردن فروشنده هایی که بصورت خرده فروشی تجارت میکنند ساخته های آنها عالی است واینگونه آنها با خیال بهتری خریداری میکنند و بمشتریان خودشان که این کالاها دوست دارند بفروش میرسانند. کاربران بخاطر احترام گذاشتن به علایقشان حاضر میشوند دفعات بیشتری بسراغ مغازه ها بروند همیشه خرید کنند، دوستانشان هم تشویق بخریدن محصولات ایجاد شده کنند. کارخانه دارها با خلق کردن ابزارهای مورد تقاضای مردم و دارا بودن گواهی و رعایت کردن ضرورت های موجود ساخته ها برای عرضه شوندگان اطمینان خاطر درست میکنند موادهای آنها مرغوب است و با تلاش و کوششان خواهند توانست حقوق متقاضیانشان مراعات کنند چونکه در وهلة اول رضایت مشتری برای سرمایه دارن و شناخته شدنشان در دنیا خیلی مهم است و در این مسیر همه جدیت خود را در این جهت بکار میبرند تا تولیدات عالی خلق کنند. و همچنین با تولید کردن سازه های تازه، داشتن برند به سهولت قادر خواهند بود رقابت هایی که در مراحل مختلف وجود دارد شرکت کنند و رتبه های بالاتری سهم خودشان کنند و تبلیغات ها را ضمیمه ای برا ی پیشرفتشان کنند تا برند خودشان در سطوح مختلف استفاده کنند و در سطح جهان برند شوند و بدینگونه کالاهایشان به تمامی مناطق عرضه کنند. رئیسان وقتیکه مهارتشان برای ساخته شدن محصولات بسنجند و وجود گواهینامه با خیال راحتتری قادر هستند کلیة مناقصه هایی که در طی سال برای زمان مقرر شده برای کارخانه داران مصوب شده شرکت کنند و بتوانند امتیازهای عالی برای خوشدان کسب کنند. مناقصاتیکه آنها مجاز بشرکت هستند عبارتند: نفت، گاز، پتروشیمی است.هر فردی که علاقمند است برندشود نیازمند مشارکت و برنده شدن در مسابقه های موجودی است که فصول مختلف برگزار میشود.

   

  شغل هایی کهCE در آنها وجود دارد

  CE داخل شغل های گوناگون مورد استفاده افراد شاغل قرار می گیرد مانند سیستمهای محافظتی برای رشته های مهندسی و حوزه ساختمان سازی و.... بکار می رود، آسانسورهایی که درون آپارتمان ها کاربرد دارند و برای راحتی افراد ساختمان استفاده می شود، تجهیزاتی که افراد در بنا کردن ساختمان از آنها استفاده می کنند، ابزارهایی که پزشکان در حوزه کاریشان استفاده می کنند، چیزهاییکه دارای وزنند بصورت دستی کار میکنند، ابزارهایی که برای حفاظت کردن مردم استفاده می شوند.

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • گواهی CE

  گواهی CE

  گواهیCE

  CE درخصوص اجرا وپياده سازي درمناطق مشخصي تعيين شده است. كميسيون اروپايي براي تضمين سلامت وايمني كالاها ومحصولات، اين استاندارد رابوجود آورده تاسطح بهداشت اجناس رابهبود بخشد.CE ازكلمه (CONFORMITY EUROPEAN ) گرفته شده كه بمعني مقررات اروپايي ميباشد ومعمولا كالا هايي كه ازاين نشان برخوردار هستند ميبايد باقوانينERUO مطابق باشند. اصولا اين نشان مختص بتوليدات ومحصولات ساخته شده ميباشد، درنتيجه سازندگان وكارخانجات اغلب درپي كسب آن هستند. البته لازم بذكر است كه به هرتوليدي اختصاص نگرفته وتنها بعضي ازكالا هاي معين ميتوانند ازگواهي مورد نظر برخوردار باشند. اقلامي مانند لوازم پزشكي، وسائل الكترونيكي وماشين آلات راميتوان برايشان سي اي كسب نمود، پس امكان اخذ نشان ذكر شده براي فراورده هايي چون مواد غذايي ودارويي وجود ندارد. لازم بتوضيح است كه برخي افراد سود جو ازناآگاهي متقاضيان سوء استفاده كرده واقدام بصدور گواهي براي محصولاتي كه سي اي برايشان مجاز نميباشد، مينمايندكه بطور حتم فاقد ارزش واعتبار ميباشد. اما متقاضي بيخبر ازاين موضوع مبالغ سنگيني راهزينه كرده وپيامد آن مشكلاتي رابرايشان ايجاد خواهد كرد. بااين تفاصيل، هرمحصول وتوليداتي كه حروفC-E رويشان درج شده باشد، هيچ گونه عوارضي براي مصرف كنندگان ومحيط زيست نخواهند داشت. بهمين دليل اغلب مردم به اين نشان توجه ويژه اي دارند واز خريد محصولاتي كه فاقد اين علائم هستند، اجتناب مي كنند. اما بغير ازتامين امنيت اجناس، مزيت ديگري هم دارد وآن اجازه فروش محصول ميباشد. باتوجه به اين موضوع كه سي اي مختص به كشور هاي اروپايي است، اما توليد كنندگان ساير كشورها نيز، درصورت تمايل صادرات كالا هاي خود به اين مناطق، قادر خواهند بود بادريافت گواهي مورد نظر، مجوز داد وستد توليدات خودرا بدست آورده وبازارهاي اين كشورها راازآن خود نمايند.

  موسسهNANDOO زير نظر كميسيونEURO بوده ومسئول معرفي مراجع صادر كننده CE اين گونه اسناد ميباشد. اين مراجع راNOTIFIED BODY مينامند. مدارك ارائه شده توسطNB ها كاملا معتبر بوده ودر همه كشورهاي عضو اتحاديه (EURO) قابل استفاده ميباشد. بهمين جهت درارائه اسناد ذكر شده دقت كافي مبذول داشته ومطابق بامقررات عمل مي كنند. اما برخي ازموسسات هم تحت نظارت ناندو نيستند ومدارك بدون اعتباري ارائه ميدهندكه تنها براي تبليغات بكار برده ميشود وبراي فعاليتهايي مانند صادرات كاملا بي اعتبار است. نوتي فاي بادي ها زير نظر ناندو، ابتدا محصولات درخواست شده رابررسي مينمايند ودرصورتيكه ساختارش پيچيده باشد، آزمايشاتي رابر رويش انجام داده تا تطابق ساختش، باقوانين اروپايي مشخص شود. سپس گواهينامه اورژينال واصلي رابموسسه تقاضا كننده ارائه ميدهند. گاهي اوقات نيز ساختار كالاي مذكور، شامل پيچيدگي خاصي نمي باشد، دراين مواقع، توليد كننده ميتواند آزمايشات لازم رادر سازمان خود انجام داده ونتيجه آنرا دراختيار نوتي فاي بادي قرار دهد. مرجعNB نيز بابررسي نتايج بدست آمده ودرصورت تاييد ايمني وكيفيت محصول، گواهينامه خوداظهاري راصادر خواهد نمود. دركشور ما نوع ديگري از سي اي وجود داردكه توسط نوتي فاي بادي هاي معتبر ارائه نمي شود. معمولا براي تبليغات به اين مراكز رجوع مي كنند ومسلما نمي توان ازمدارك اينچنيني، براي صادرات محصولات استفاده كرد. اما آنچه كه مسلم است، توجه چنداني به مقررات نشده وبراحتي ميتوان اسنادش راتهيه كرد. اين نوعCE را، گواهينامه انطباقي مي گويند. معمولا اكثر صادر كننده هاي آيزو، گواهي انطباقي رانيز ثبت مي كنند وبراي اينكار، هزينه هاي بسيار كمي رااخذ مينمايند.

  كسانيكه قصد دريافت سي اي رادارند،‌ قبل ازشروع بايد ازاصالت نوتي فاي بادي مطمئن شوند. به اينمنظور ميبايست رونوشتي ازمجوز صادر كننده دريافت كرد وآنرا ارزيابي نمود. البته كميسيونEURO ليستNB هاي معتبر خودرا درسايت هايشان اعلام ميدارند وشركتهاي تقاضا كننده ميتوانند نام ومشخصات كامل مراجع راآنجا جستجو كرده وازاعتبارشان اطمينان حاصل نمايند. اما گاهي اوقات ديده ميشودكه نوتي فاي بادي هاي معتبر نيز جهت سود جويي بيشتر، مدارك بدون اعتباري به متقاضيان ارائه ميدهند. جهت جلوگيري ازاين عمل، كد چهاررقمي روي مدرك اعطاء شده درج شده است كه ميتوان آنرا درسايت مرجع مورد بررسي قرار داد. دقت درمدارك دريافت شده وجنس كاغذ وامضاء وهولوگرام مندرج برآن نيز تا حدودي اصل بودنش رانمايان خواهد كرد اما نمي توان فقط بهمين موضوع اكتفاء كرد. روش ديگر براي استعلام گواهي، مراجعه بمراكز مشاوره ميباشد. اين مراكز بصورت رايگان مدارك شمارا استعلام كرده وبه شما اعلام ميدارند. اين موسسات قادر خواهند بود درتمام مراحل كسب نشانCE، درخواست كنندگان راهمراهي كرده وآنها راراهنمايي نمايند. همچيني بسته به درخواست مشتري، ونوع گواهينامه درخواستي، اقدام به دريافت آن نموده ومدرك مورد نظر راثبت نمايند.

   

  گواهی CE صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • گواهینامه CE

  گواهینامهCE

  گواهینامهCE یک گواهی مهم جهت صادرات بازار جهانی و رقابت دربازار بین المللی میباشدکه نشانگر ایمن بودن کالاست و جهت اعتبار بخشیدن و رعایت استاندارد محصولات تولید کنندگان و صادر کنندگان آندسته شرکتهاکهCE بهشان تعلق میگیرد کاربردیست و اخذCE بمنظور اعتبار بخشی جهانی ایندست محصولات زیر مجموعه دریافتCE مورد نیارست و ازدید وسیعتر دریافت گواهی و مدرکCE بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید شده و بدین قاره وارد میشوند.

  گواهیCE تنهابرای محصولات صادر میشودکه البته همه محصولات راشامل نمیشود و محدودیتهایی دارد و البته متاسفانه گاها شرکتها بااین وجود وقتی گواهیCE بجهت محصولشان تعلق نمیگیرد همچنان اصراربه اخذ و دریافتCE دارند. بعنوان مثال مجموعه ها و موسسات فعال مواد غذایی ، مواد شیمیایی ، لوازم ارایشی محصولشان شامل گواهینامهCE نمیشوند، وهمچنین درزمینه قطعات خودرو واینکه قطعات خودرو گواهی نامهCE بهش تعلق نمیگیرد بلکه یک گواهی مشابهCE رادریافت میکنند واین گواهینامه بانام گواهیCE MARK نامیده میشودکه مشابه گواهیCE هست واما گواهیCE نیست.

   

   

  گواهینامه CE

  گواهینامه CE اتحادیه اروپا جهت صادرات کشورهای اتحادیه اروپا

   

   

  گواهی نامهCE درابتدا فقط بجهت نظارت برروی محصولاتی بودکه دراروپا تولید میشدکه باورود کشورهای دیگربه اتحادیه اروپا تبدیل شدبه یک الزام جهت کالاهای ورودیه اروپا لذاهر شخص یاشرکتی قصد تولید کالا و وارد کردنش بجهت بازارهای اروپارا داشته باشند ملزم گرفتن گواهیCE منباب محصول خود هستنداین نشان بحدی مورد استقبال قرار گرفت و امروزه تبدبل یک ابزار تبلیغاتی بابت شرکتها شدست وبه واسطه ش دربازارهای رقابتی بارقبا انرا برخ بکشند.

  گواهیCE درکشور ایران بغیر ازتمایز درزمینه تبلیغات درزمینه های دیگرهم میتواند مزایای فراوانی راداشته باشدکه ازمهمترین انهامیتوان امکان صادرات اروپا، سهولت واردات، ایجاد اطمینان درمصرف کننده و بازار خرده فروشی و... اشاره کرد.گواهینامهCE باشرکتها و مراجع و مراکز و موسسات خاصی تحت نظر و مورد تایید اتحادیه اروپا صادر میکنندکه بدانهاNB گفته میشود.NB مخفف کلمهnotify body هست. تعداداین موسسات درسطح جهان 2500 عددست، تمام 2500 موسسهNB موجود درسطح دنیا نیززیر نظر سازمانی بنامNANDO فعالیت میکنند و مدیریت میشوند.
  گواهیce استاندارهای سختگیرانه ای درزمینه ایمنی محصول تدوین کردست و همه شرکتهابرای دریافت گواهیCE بایستی انهارا رعایت کنند. دریافت گواهیCE دو روش اصولی و یک روش غیر اصولی داردکه البته بعلت شرایط ایران بیشتر درکشور مااین روش رواج دارد.چون ایران درزمینه صادرات خصوصابه اروپا بسیار کمرنگست. روش اصولی گرفتن گواهیCE مورد درخواست ازطریقnb مورد نظرست وآنها بافرستادن کارشناسان خودو انجام ازمایشهای مورد نظر برروی محصول تایید میکنندکه محصول مورد نظر صلاحیت گرفتن گواهی رادارد و کارشان سنجش و تایید محصولات جهت صادرات کشورهایی اروپایی هست، طبیعتا انجام اینچنین پروسه هزینه سنگینی رااعم ازهزینه سفر و اقامت کارشناسان درکشور مورد نظر و فراهم کردن بهترین شرایط اقامت بابت انها رابه شرکت یاشخص درخواست کننده گواهیCE دارد تحمیل میکند و زمانبرست و درکشور ما اینکار باتوجه عدم صادرات موفق و پایداربرای بیشتر شرکتها توجیه اقتصادی ندارد. ازطرفی این کارشناسان سختگیریها و الزامات سختی جهت ازمایش های مورد نظر تعیین کرده اندکه ازمهمترین انهامیتوان الزام کارشناسان بابت نوع ازمایشگاه میزبان منباب ازمایشات مورد نظر اشاره کرد و تاجایی این سختگیری جدی ترمیشودکه انها تنهادر ازمایشگاهی دارای استانداردiso17025 ازمایشات مورد نظررا انجام میدهنداین سختگیریها و هزینه های بالا بعضی ازشرکتها رابخصوص درداخل ایران مجبوربه استفاده ازروش خود اظهاری میکند دراین روش شرکت یاشخص درخواست کننده ازمایشات مورد نظررا خوددر ازمایشگاه انجام داده سپس نتیجه رابهNB مدنظر ارسال میکنند و گواهی صادر خواهد شدکه هزینه اینروش بسیار کمتراز هزینه روش اولست و زمان بسیار کمترهم نیاز داردکه البته اینروش فقط بابت کالاهای بادارای ریسک پایین امکان پذیرست کالاهاکه خطری بجهت مصرف کننده ندارند کالاهای پزشکی و مرتبط بهیچ عنوان شامل روشهاش نیستند البتهCE صادر شده بروش خوداظهاری مورد تایید اتحادیه اروپا نبوده و باان امکان صادرات کشورهای اروپایی وجود ندارد.

   

   

  CE اتحادیه اروپا

  اخذ فوری گواهینامه CE اتحادیه اروپا جهت صادرات کشورهای اتحادیه اروپا

   
   
  مدرکCE رادر کشور ایران میتوان ازطریق موسسات خصوصی نیزدریافت کردکه بسیار کم هزینه تر وبه صرفه تراز روشهای قبلیست. صدور گواهی باروش خوداظهاری فقط بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و قابلیت صادرات ندارداین گواهیها توسطCB های غیرIAF درداخل کشور بصورت خصوصی فعالیت میکنند صادر میشوند ودر کشورمان روشهای خود اظهاری و انطباقی رایجست و مورد استقبال شرکتهابرای تبلیغات قرار گرفته است.

  نشانCE سوالات بسیاری متقاضیان اخذ و دریافت گواهیCE رابه خود مشغول میکند. سوالاتی مثل:

  گواهینامهCE چیست؟

  مراجع ثبت و صدور گواهیCE

  هزینه اخذ و دریافت گواهینامهCE

  زمان دریافت و اخذ گواهی نامهCE

  شرایط اخذ مدرکCE

  گواهیCE اتحادیه اروپا

  چگونهCE بگیریم؟

  ازکجاCE بگیریم؟

  نحوه دریافت گواهیCE

  گواهینامهCE جهت صادرات

  گروه بین المللی سامان کاران باتیمی قوی و مشاوره رایگان درمورد استنانداردها ایزوها و انواع گواهینامه هایCE ، HSE-MS و غیره و تمام گواهیهای مربوطه اداره کار اماده ارائه خدمات درتمام زمینه های فوق بشما بزرگواران هستیم.

  Read more
 • مراجع صدور گواهینامه CE

  مراجع صدور گواهینامه CE

  Read more
 • مراحل اخذ CE

  مراحل اخذCE

  مراحل اخذCE گواهینامهCE بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپاست. شکل کنونی خودرا سال 1985 نشان دادکه سازنده یا وارد کننده ادعا میکند مطابق قانون اتحادیه اروپا مربوطه یک محصول، صرف نظر محل تولید، مطابقت دارد. قرار دادن نشانCE برروی محصول، یک تولید کننده بطور مؤثر، تنهابا مسئولیت خود، مطابقت و باکلیه الزامات قانونی بابت دستیابی مارکCE اعلام میکند امکان فروش آزاد کالا سراسر منطقه اقتصادی اروپا فراهم میکند. کلیه محصولات بابت صادرات ،دریافت مدرکCE شاملشان نمیشود ولی میتوانند تبلیغات گسترده ای بابت گواهینامهCE ایجادکنند و فقط دسته بندی محصولات مشمول دستورالعمل ها ویامقررات مربوطه هستند، و دارای مارکCE میباشند و مجاز هستند. اکثر محصولات دارای علامتCE فقط میتوانند درمعرض کنترل تولید داخلی توسط سازنده قرار بگیرند، بدون بررسی مستقل ازمطابقت محصول باقوانین اتحادیه اروپا هشدارداده وازجمله موارد دیگر،علامت گذاری بعنوانCE نمیتواند علامت ایمنی بخاطرمصرف کنندگان درنظرگرفته شود. متقاضیان واژه های فراوانی همچون

  مراحل اخذCE

  جهت اخذ گواهی نامه CE

  چگونه گواهیCE بگیریم؟

  گرفتن مدرکce

  گرفتن مدرک گواهی نامهce

  شرایط اخذ مدرک گواهیCE

  گرفتن گواهینامهCE

  گرفتن مدرک گواهی سی ایی

  اخذ مدرک گواهی سی ایی

  گرفتن مدرک سی ایی

  دریافت مدرک گواهی سی ایی

  دریافت مدرک گواهیCE

  گرفتن نشان سی ایی

  گرفتن نشانCE

  اخذ نشانCE

  دریافت نشانCE

  گرفتن مدرک گواهینامهCE

  نحوه گرفتن گواهی نامهce

  نحوه اخذ گواهینامهCE

  نحوه گرفتن کواهی نامهce

  نحوه اخذ کواهینامهCE

  اخذ گواهیce

  اخذ نشانce

   

   

  CE اتحادیه اروپا

  مراحل اخذ و دریافت گواهینامه CE توسط مراجع صدور CE

   

   

  گواهینامهCE انواع مختلفی دارد و میتوان به دو نوع اشاره کرد:CE اصلی ویا اورجینال ،CE انطباقی و البته تنهانوع اورجینالش مورد تایید اتحادیه اروپا میباشد ومنباب صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپاه کاملا بدون ابهام میباشد.CE اصلی توسط مراجعNB همانNOTIFIED BODY صادرمیشود و تحت نظرNANDO مدیریت میشوند و دارای کد چهار رقمی میباشد واز مشخصه های نوع اورجینال میباشدبهمین جهت مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار بالایی بابت متقاضی دارد و دیگر انواع گواهینامه ها دارای کداستعلام چهار رقمی نمیباشند. نوع دوم گواهینامه انطباقی هست و جهت محصولاتی مورد استفاده قرار میگیردکهCE بدانها تعلق نمیگیرد و توسطNB صادر نمیشود و توسط سازمانهای غیرNB صادر میگردند و ازطریق سایت تعریف شده نهاد صادرکننده رجیستری میشود و درداخل کشورمیتوان بعنوان مدرکCE درون مناقصات و همچنین ایجاد تبلیغات گسترده بمتقاضیان نشانCE کمک شایان و بسزایی کند. قطعا جهت صادرات، گواهینامه انطباقی دارای اعتبار و قابل استفاده نیستند احیانا بسته به کارفرمای موردنظر دارد کهCE انطباق رامورد قبول قرار دهد.

  گواهینامهCE و داشتن مدرکCE مزایایی دارد و میتوان بچند مورد اشاره کرد: پیشی گرفتن دارندگان گواهی نامهCE ازرقیبان و افزایش سطح تبلیغات .امکان واردات آسانتربه کشور جمهوری اسلامی ایران. سهولت صادرات به کشورهای اروپایی و سایر کشورها، منوط بدینکه استانداردCE اورجینال داشته و تمامی جوانب مورد نظر رارعایت کرده باشند. عدم ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان. راضی بودن نهادها و ارگانهای قانونی. حصول اطمینان مصرف کنندگان و خرده فروشان.

  گروه بین المللی سامان کاران درراستایی خدمت بمتقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو وCE کمک میکند تادرجهت دریافت گواهی نامه های ایزو وCE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه های ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

  Read more
 • نحوه دریافت CE

  نحوه دریافت  CE

  نحوه دریافتCE گواهینامه CEبمفهوم انطباق سازی قواعد، مقررات و قوانین اروپا و برند CEنشانه دهنده ایمنی کالاست و درج لوگوی CE هنگامیکهمحصول و کالا نشان میدهد بدان محصول ایمن بودن محصول مورد نظرست و بیانگر اینست هیچ خطری بابت استفاده کننده ندارد و کالا ازهمه لحاظ ایمن هست واین گواهی نامه توسط اتحادیه اروپا بابت کنترل محصولات و ایمن بودنشان دردرون اروپا ایجاد شده و بهمین جهت شرکتهای صادر کننده بازارهای اتحادیه اروپا بایستی گواهی CEرابگیرند.گواهی نامه CEجهت شرکت درمناقصات ازانواع گواهی مورد نیاز بابت مناقصه میباشدکه ممکنست ازشرکتها جهت مناقصات درخواست گردد.

  نحوه دریافت CE گواهی CEبه سه دسته تقسیم میشوند،گواهی CEاورجینال ویا اصلی ،CEخود اظهاری و CEانطباقی .گواهی نامه CEبتمامی محصولات تعلق نمیگیرد و هرمحصول CEمختص خودرا دارد. بسیاری شرکتها بدون اینکه بدانندگواهیCE بدانها تعلق نمیگیرد و بدون آگاهی ازاصل ماهیت CEاقدام میکنندبه درج نشان CEبرروی محصولاتش و اطلاعات کافی ندارند و اصلا نمیدانندچیست. گفته شد هرمحصول CEمختص خودرا دارد، مثلا ماشین آلات ، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات الکترونیکی ، مواد غذایی و محصولات ساختمانی هرکدام CEمختص خودرا دارند.

   

   

  نحوه دریافت گواهی نامه CE

  نحوه اخذ و دریافت گواهینامه CE ازطریق مراجع N.B معتبر

   

   

  نحوه دریافتCE نشانCE آهسته آهسته تبدیل به یک برند جهانی شده و همگان تلاش میکنندکه گواهینامهCE رادریافت کنند. حتی دربعضی مواقع نشانCE تبدیل به یک ابزار تبلیغاتی شد و بدترازآنکه خیلی ازتولیدکنندگان بدون اطلاع داشتن ازمسائل فنی و حقوقی گواهینامهCE اقدام درج نشانCE بروی محصولاتشان میکنند، چون کسی حاضر نیست تاجلودار کارشان باشد فقط درصورتیکه قصد صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا راداشته باشند بدنبال گواهینامهCE اصل همراه استعلام واقعی میروند. نکته مهم اینجاست گواهینامهCE بابت تمامی کارها و کالاها موضوعیت ندارد. ازجمله کالاهایی مانند محصولات دارویی، غذایی علامت گذاری نشان دهنده تولید نیست یااینکه اتحادیه اروپا و یک مقام دیگر، محصول بعنوان ایمن مطابق تصویب کرده. الزامات اتحادیه اروپا میتواند شامل ایمنی، سلامتی و حفاظت محیط زیست باشد و صورت تصریح درهرگونه قانون محصول اتحادیه اروپا، ارزیابی توسط یک نهاد مطلع تولیدمطابق یک سیستم باکیفیت تولیدمعتبر باشد. علامتCE همچنین نشان میدهد محصول باالزامات گواهینامه ce مطابقت دارد.            

  دراینجا توضیح مختصری درخصوص سه نوع گواهی CEنام برده خواهیم داد. CEاورجینال ویا اصلی ، اصلیترین نوع CEمیباشدکه توسط NBمخففNotify Bodyتحت نظر NANDOOصادر میشود.NB  مراجع صادر کننده گواهینامه CEهستند و NANDOO بدانها اعتبارمیدهد و آنهارا مدیریت میکند CEاورجینال دارای کدی چهار رقمی میباشدکه اصلیترین تفاوتش بادیگر انواع گواهی CEمیباشد و میتوان CEاورجینال راازدیگر انواع CEتشخیص داد. همچنین CEاورجینال ازطریق سایت ناندو NANDOO رجیستری شده و قابلیت استعلام دارد. دراین نوع CEآزمایشات توسط آزمایشگاههای تعریف شده سازمانNANDOO انجام گرفته و محصول جهت اخذ CEتایید میگردد CEخوداظهاری نیزهمانند اصلی بوده و روش رجیستریش مانند اورجینال میباشد بااینوجه تمایزکه آزمایشات توسط خودسازمان صورت میگیرد و خودش اظهار و اعلام میکند محصولاتش مطابق قوانین واستانداردهای اتحادیه اروپا میباشد انطباقی نوع دیگر گواهی CEمیباشدکه توسط سازمانهای خصوصی و همچنین مراجع صادر کننده ایزو صادر میشود و ازطریق سایت صادر کننده نیزقابلیت رجیستری دارد و اما آنچه مشخصا معلوم هست باآن نمیتوان صادرات بکشورهای اتحادیه اروپا انجام داد. البته صادرات باCE انطباق بستگی بشخص دریافت کننده محصول درکشور مقصد داردکه آیاCE انطباق مورد قبولش هست ویاخیر.

   

   

  گواهی CE

  نحوه اخذ و دریافت گواهینامه CE ارزان و فوری و قابل استعلام

   

  CE اورجینال هزینه و قیمت بالاتری دارد و طبیعی میباشد زیرامطابق قواعد و مقررات اتحادیه اروپاست و آزمایشات انجام شده جهت تایید هزینه بالایی دارد و همچنین زمان زیادی بابت دریافت گواهی نامه CE اصلی لحاظ میشود. نکته قابل توجه اینکه بسیاری موسسات تقلبی هستندکه گواهی CEانطباقی رابجای اورجینال بمتقاضیان میفروشند و درقبال مبالغ هنگفتی دریافت میکنند و شرکتها بدنبال اخذ CEبایستی مراقب باشند و باآگاهی کامل اقدام نمایند تا دردام کلاهبرداران نیافتند.گواهی نامه CEراتوصیه میشود شرکتها بعداز دریافت کواهی نامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت دریافت کنند تاهم بهره وری بهتری داشته باشد و هم الزامات تعریف شده مورد نیاز درون ایزو 9001 تعریف گردیده.

  گروه سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو، رتبه ، پیمانکاری و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ، جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family