ایزو چیست؟

سازمان ايزو - سامان کاران | 44810270 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • سازمان ISO

  iso organization

   

  سازمانISO

  سال های زیادی است که سازمان ایزو توانسته است فعالیت خود به نحو عالی را شروع کند و کماکان به روند کاری خود با تلاش بیشتری ادامه می دهد. در این راستا محصولات مرغوبی برای مشتریان خود عرضه کرده اند و اینگونه توانستند موجب جذب زیاد مصرف کنندگان در سراسر جهان شوند. با گذر زمان هر روز بر ساخت ایزوهای جدیدتری البته با کیفیت عالی تری تلاش می کنندکه این مدل ها مدرن تر و به روز ترهستند و ویژگی های خاصی در خود بوجود اورده اند که باعث شده است کاربران متنوعی به خود جذب کرده اند و آنها را راغب کرده اند که هرچه سریعتر به سویISO هابشتابند. صاحبان شرکت ها ایزویی را که مناسب با هدف شرکت است پیدا می کنند و کوشش می کنند آنرا بدست آورند و در زمینه کاریشان استفاده کنند و به اهدافی که می خواهند برسند. هر متقاصی مدرک می بایست در ابتدا بمراجع معتبر رجوع کنند و فرم هایی که لازم است پر کنند وبعد تکمیل کردن همراه پرونده شرکتشان به کارکنان بدهند. مسئولان بعد بررسی پرسش نامه و پرونده داوطلبان و بعد از گذراندن مراحلی که با تایید کردن درست انجام عملکردهای صاحبان، برایشان گواهینامه صادر می کنند. صادر کردن گواهی بمعنی مجاز بودن برای شروع به تاسیس کارخانه و آغاز فعالیت است. و با تلاش و کوشش قادر خواهند بود در این راستا محصولات خوبی تولید کنند و آنها را به هرکجای دنیا که مشتریان تقاضا کنند ارسال کنند و موجب محبوبیت و شهرت رسیدن نام سرمایه گذاران و کارخانه خواهد شد. مراحل یکه بایستی به خوبی رعایت کنند عبارتند:

  1- مرجع صادرکننده گواهی ایزو، برای شرکت های متقاضی فرم هایی را ترتیب داده اند تا آن شرکت ها هنگام درخواست دریافت مدرک ایزو آنها را پر کنند و تحویل مرجع صادرکننده گواهی ایزو بدهند.

  2- مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای مدیر و مدیران ارشد شرکت ها جلسات یرا مشخص م یکند و زمان آن را به شرکت ها یمتقاضی اعلام می کنند تا مدیر و مدیران ارشد شرکت های متقاضی در تمام جلسات مشخص شده حاضر شوند و از آن بهره ببرند.

  3- مرجع صادرکننده گواهی ایزوبرای کارکنان شرکت های متقاضی دریافت ایزو، جلساتی را ترتیب می دهد تا تمام اعضای شرکت حاضر شوند و در مورد وظایف محول شده و مامموریت هایی که ممکن است از طرف شرکت به هر یک از آنها داده شود اطلاعات لازم را کسب نمایند.

  4- مرجع صادرکننده برای هر شرکت و سازمانی یک طرح کلی و جامعی را ارائه می دهد تا مدیر و مدیران ارشد شرکت آن طرح ها را در راستای اهداف شرکت پیش ببرند واگر در مسیر آن مشکلی ایجاد شود آن مشکل را حل کنند.

  5- مرجع صادر کننده گواهی ایزو، برای پیشرفت و ترقی شرکت و سازمان های متقاضی دریافت ایزو،راهکارهایی را ارائه می دهند و مدیر و مدیران شرکت موظف هستند آنها را در سطح شرکت و سازمان پیاده و اجرا کنند و نظارت کامل و تامی بر کار و عملکرد کارمندان شرکت داشته باشند و کارکنان و اعضای شرکت را موظف کنند که راهکارها را در حیطه کاری خود اِعمال کنند و اگر موانعی برای صاحبان شرکت ایجاد شد در زمینه اجرای راهکارهای شرکت، آن موانع را به خوبی برطرف کنند تا مشکلی پیش نیاید و اگر کارمندان و اعضای دیگر شرکت مشکل و موانعی را در حیطه کاری خود مشاهده کردند آن را فوراً به مدیر و مدیران ارشد گزارش دهند تا مدیران جهت رفع آن مشکل اقدام کنند.

  6- مرجع صادرکننده گواهی ایزو، اهداف هر شرکت را جداگانه بررسی می کند و شرکت را در مسیر آن اهداف پیش می برد.

  7- مرجع صادرکننده گواهی ایزو برای مدیران شرکت جلساتی را به صورت عمومی و خصوصی در زمان مشخصی معین و مشخص می کند و به آنها اعلام می کند و از آنها م یخواهد که در زمان مقرر حاضر شوند و از آن جلسات بهره مند شوند. جلسات عمومی به صورت برگزاری کنفرانس ها، سمینارها، همایش ها و.... برگزار می شود که همه مدیران شرکت های متقاضی حضور دارند اما جلسات خصوصی برای هر شرکت یبه صورت جداگانه برگزار می شود تا هر کدام از صاحبان شرکت به صورت مجزا حاضر شوندو نکاتی را که برای ارتقای شرکت لازم است انجام دهند، بدانند. و در غیر این صورت اگر سازمان و شرکت متقاضی دریافت ایزو، نتوانست در جلسات حضور یدا کند این به معنی عدم درخواست گواهی ایزوخواهد بود و مراجع صادرکننده ایزو دیگر به درخواست انها ترتیب اثر نخواهد داد و آنها را ازلیست خارج خواهد کرد.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • سازمان ايزو

  ISO CERTIFICAT

  سازمان ايزو

  سازمان ايزو و همه مشاغل وصنعتها، بمنبعي احتياج دارندكه شاخصهاي ثابتي راارائه دهند وخطي مشي اي برايشان باشداين مشخصات توسط علائم بين المللي نمودار ميشوندكه طرفداران بسياري پيدا كردست. ازطرفي كاربران ومصرف كننده ها به علامت هاي استاندارد توجه نشان ميدهند وازطرف ديگر، صاحبان كسب وكار براي جلب اعتماد وتوجه مشتريان به آنها علاقمند شده اند. سازمان ايزو ابتدا سالهاي پيش توسط گروهي از مهندسان، براي تعيين مقدار اندازه گيري شكل گرفت اما با گذشت زمان فعاليت هايشان گسترده شد وصنايع گوناگوني راتحت پوشش قرار دادند. اين افراد ابتدا دردفتر كوچكي به اموراتشان رسيدگي ميكردند واستاندارد هاي تعيين شده دراختيار همگان قرار ميدادند. درحقيقت سازمانISO بابت انتشار و هماهنگي مقياسهاي صنعتي شكل گرفته واعضاي آن، ازتمام كشورهاي عضو ايزو تشكيل شده است وهركشور تنها يك عضو ميتواند داشته باشد. لازم بذكر استكه شركتهاي خصوصي نمي توانند عضو اين موسسه باشند وتنها نماينده هاي معرفي شده ازسوي كشورها، جزئي ازآن خواهند بود. درحال حاضر آيزو 165 نماينده ازكشورهاي مختلف داردكه سالانه گردهماييهايي راترتيب داده وبه بررسي مصوبات مي پردازند. انجمنIAF يكي اززير مجموعه هاي اين سازمان ميباشدكه وظيفه آن، تعيين نمايندگاني از ايزو دركشورهاي ديگر ميباشد. اين نمايندگان راACRIDATE BODY ياAB مينامند.AB ها مسئول معرفي مراجع صادر كننده گواهينامه هايISO بوده كهCERTIFI BODY ياCB نام دارند.CB ها تحت نظارت انجمنIAF مدارك خود رااعطاء مي كنند وميبايد دقت وسخت گيري بسياري درپياده سازي استانداردها ازخود نشان دهند. بهمين دليل اخذ گواهي آيزو، نيازمند اجراي كامل مستنداتش ودرنتيجه آن، صرف زمان وهزينه هاي مربوطه ميباشد. دركشور ما يكAB مشخص شده كهNACI نام دارداما تعداد زيادي ازصادر كننده ها رادر خود جاي داده است كه البته برخي ازآنها نيز تحت نظارت انجمنIAF نبوده وبطور مستقل فعاليت مينمايند.

  مدارك ثبت شده توسط اين مراجع، اعتبار پاييني داشته وتنها درايران وبرخي كشورهاي همسايه مورد قبول واقع ميشود. اما ازآنجائيكه دربر پايي استانداردها، دقت چنداني اعمال نمي كنند، بهمين دليل بسياري از شركتها وموسسات به اين مراكز روي مياورند. بعضي ازمتقاضيان تمايلي به پياده سازي دستورالعمل هاي سيستم هاي مديريت ندارند، همينطور برخي ازآنها نيز، همچون شركتهاي نوپا، توان پرداخت هزينه هاي اجراي الزامات را ندارند وبسياري ازپيمانكاران نيز، وقت وزمان كافي براي اينكار نداشته ودرپي اخذ سريع اين اسناد هستند، ازاينرو به اين صادر كننده ها مراجعه ميكنند. بااينكه اينچنين گواهينامه ها اعتبار لازم رانداشته وبالاخصص براي فعاليتهايي مانند صادرات كاربرد نخواهد داشت،‌ اما باوصف اينحال،‌ خواستاران زيادي دارد. البته لازم به توضيح است كه، همه افراد ميتوانند درصورت تمايل ودرصورت نياز بمدارك معتبر تر، اقدام به پياده سازي كامل مستندات بپردازند وگواهي خودرا تحت نظارتIAF ثبت نمايند.

  ایزو و استانداردISO انواع مختلفي دارند. بعضي ازآنها مختص بحوزه هاي مشخصي ميباشند مانندISO 22000 ( سيستم مديريت ايمني غذايي ) كه فقط مربوط بفعاليت هاي صنايع غذايي بوده وجهت صنعت ديگري همچون ماشين سازي وراهسازي كاربرد نخواهد داشت. برخي ديگر نيز درمنطقه هاي بخصوصي استفاده ميشود، همانند گواهيCE كه دركشور هاي اروپايي مورد استفاده قرار مي گيرد. دسته اي ازآيزو ها عمومي هستند ودر زمينه هاي مختلف بكار برده ميشوند.

  ISO 9001 ( سيستم مديريت كيفيت ) ازشناخته شده ترين استانداردها ميباشدكه مستنداتش جهت بهبود كيفيت كالا ها وخدمات شكل گرفته است.ISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) هم جزء اين دسته محسوب ميشودكه دستورالعمل هايش بخاطر توجه بيشتر بمنابع طبيعي ومحيط زيست تعيين شده واجرايشان موجب پيشگيري ازعوارض وآلودگيهاي زيست محيطي مي گردد.ISO 45001 (سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) نيز پركاربرد بوده والزاماتش بمنظور بالا بردن سطح امنيت وسلامت كاركنان ومحيط كاري وضع گشته وبرپاييشان باعث كاهش خطرات وحوادث شغلي خواهد شد. دركشور ما گواهيHSE نيز وجود داردكه ازاستفاده مكرر سيستم مديريت ايمني وبهداشت وسيستم مديريت زيست محيطي شكل گرفته است. درحقيقت كارفرمايان اغلب، شركتهاي طرف قرار دادشان رامجبور به اخذ (ISO 45001, ISO 14001) مي كنندكه همين مسئله موجب شده متقاضيان بصورت همزمان به كسب اين دو گواهينامه بپردازند وبدين ترتيب، گواهيHSE بوجود آمده است. البته دريافت اين گواهي بهمراه ايزو 9001 ، سيستم مديريت يكپارچه (IMS ) راتشكيل ميدهد. ازجمله ديگر آيزو ها ميتوان به: سيستم مديريت انرژي (ISO 50001 ) كه بمنظور بهبود مصرف انرژي تعيين شده است، و سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISO 27001 ) تامين امنيت اطلاعات ديجيتال، اشاره كرد. بطور كل استاندارد ها بيان كننده بهترين روش انجام كارها ميباشند وپياده سازيشان، مزاياي بسياري براي سازمانها خواهد داشت.    
  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family