ایزو چیست؟

شرایط اخذ گواهی نامه ایزو - سامان کاران | 44810270 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • شرایط اخذ گواهی نامه ایزو

  شرایط اخذ گواهی نامه ایزو

  گرفتن اخذ گواهی نامه ایزو میتواند کاربرد اساسی شرکت دریافت کننده ایزو داشته باشد. اخذ گواهی نامهIZO توسط مرجع صادر کننده مختلف صادر شده تمام درخواست کنندگان میتوانند سوالات خود درموردISO پاسخ دهد. صادر کردن آیزو کار آسان بوده مسئولان صادر کننده صفر تاصد کار انجام میدهند دریافت کننده ایزو فقط هزینه واریز کرده باقی کار صدور توسط مراجع صادرکننده انجام خواهد شد. صادر کننده گواهیISO فایلی خدمت مشتریان ارسال کرده مشخصات شرکت کننده داخل فایل نوشته شده باید این مشخصات پرشود پرونده بایگانی مشتریان حفظ شود. گواهی ایزو برگه پرینت گرفته شده نام شرکت، نام مرجع، گواهی نامه درخواستی، آدرس، تاریخ سه ساله گواهی، کد رجیستری، چاپ شده تحویل داده خواهد شد. همراه گواهینامه فایل مستندات باید ارسال شود. فایل مستندات حاوی چهار هزار صفحه بوده مطالب مفید ارزنده ایی چاپ شده سازمان مستندات میتواند بکار گیرد سودآوری، بهره وری سازمانها بیشتر خواهد شد.

   

  ISO CERTIFICAT

  شرایط اخذ و دریافت گواهینامه ایزو معتبر و ارزان و فوری

   

   

  شرایط گرفتن گواهی ایزو و مستندات چندسال یکبار ویرایش شده ورژن گواهینامه تغییر خواهد کرد. چنانچه مشاغل کاری ندانند ویرایش ایزو انجام شده وظیفه مراجع خواهد بود اطلاع رسانی کرده مباحث ویرایش شده توضیح دهند. توضیحات انجام شده توسط کارشناس تحت امر صادر کنندگان انجام میشود، کارشناس میدانند مشاغل کاری نیاز دارند اطلاعات ایزوی تغییر یافته توضیح دهد. تغییرات سیستم مدیریت کیفیت محتوایی اثر گذار داشته شرکتها میتوانند استفاده لازم ببرند. بیشترین درخواست کنندگان آیزو پیمانکاران. تولیدیها، شرکت کردن جهت مناقصه، کار کردن کارفرمایان سازمانها، میباشند. میخوای مشاغل کاری فراوان باعث شده حتی بدلیل برند سازی همچنین جذب مشتری اقدام گرفتنISO کنند.

  گواهی ایزو تمدید سالیانه داشته سالی یکبار بمدت دو سال اعلام تمدید خواهد شد نامه ایی کتبی توسط مراجع بمشتری اعلام شده تصمیم نهایی تمدید کردن، منصرف شدن برعهده دریافت کننده ایزو میباشد. دریافت مدرک آیزومیتواند جهت مناقصه کاربرد داشته باشد. همچنین کارفرمایان همکاری خود منوط دیدن استاندارد جهانی میگذارند. سیستم مدیریت کیفیت کاربردی ترین مدرک میباشد اکثریت مشاغل کاری خواستار دریافت گواهی میباشند. استاندارد بین المللی پذیرش یک رویکرد فرآیندی مراحل توسعه، استقرار، بهبود اثربخشی، سیستم مدیریت کیفیت بمنظور افزایش رضایت متقاضی طریق برآورده کردن خواسته های مشتری ترغیب مینماید. الزامات خاصی یک رویکرد فرآیندی ضروری مدنظر گرفته شده اند.

   

   

  مراحل اخذ ایزو

  مراحل و شرایط دریافت گواهی ایزو معتبر جهت شرکت در مناقصات

   

   

  گواهینامه ایزو و شرایط اخذ ایزو و درک مدیریت مرتبط بعنوان سیستم اثربخشی همچنین کارایی سازمان دستیابی اهداف مورد نظر کمک میکند. رویکرد سازمان قادر میسازد روابط وابستگی های متقابل میان فرآیندهای سیستم کنترل کند. بطوری عملکرد کلی شرکتها بتواند افزایش یابد. رویکرد فرآیندی شامل تعریف سیستماتیک مدیریت فرآیند اثرات متقابل آنها میباشد. بطوری نتایج مورد انتظار مطابق خط مشی کیفیت بمعنای استراتژیک نهاده ست یابد. مدیریت فرآیندها سیستم کل استفاده چرخه تمرکز کلی تفکر مبتنی ریسک هدف بهره گیری فرصتها جلوگیری نتایج نامطلوب میتواند بدست آید. استفاده رویکرد فرآیندی سیستم مدیریت کیفیت قادر میسازد درک ثبات برآورده سازی الزامات، مدنظر گرفتن فرآیندها، دستیابی عملکرد اثربخش فرآیند، بهبود فرآیندها اساس ارزیابی داده ها اطلاعات، داشته باشد. فرآیند ارائه شده تعامل عناصر میباشد نقاط پایش، اندازه گیری، کنترل ضروری میباشد. فرآیند خاص بسته ریسکها مرتبط متغیر خواهد بود. تفکر مبتنی ریسک دستیابی یک سیستم مدیریت اثربخش ضروری میباشد. مفهوم تفکر مبتنی ریسک نسخه های پیشین استاندارد بین المللی بصورت تلویحی وجود داشته جهت انجام پیشگیرانه عدم انطباقهای بالقوه تجربه، تحلیل هرعدم انطباق بعلل وقوع انجام اقدامات جلوگیری بروز مجدد متناسب اثرات عدم انطباق باشد.
  شرایط دریافت ایزو جهت عدم انطباق الزامات استاندارد بین‌المللی سازمان نیازمند برنامه ریزی اجرای اقدامات پرداختن ریسکها فرصتها میباشد پرداختن ریسکها، فرصتها مبنای افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، دست یابی نتایج بهتر جلوگیری اثرات منفی ایجاد میکند. فرصتها میتواند بعنوان یک نتیجه وضعیتی مطلوب دستیابی نتیجه مورد انتظار باشند. مجموعه شرایط سازمان جذب مشتریان، توسعه محصولات، خدمات، کاهش ضایعات، بهبود بهره وری اجازه میدهد اقدامات بفرصت پرداخته همچنین میتواند شامل نظر گیری ریسک های مرتبط شود. بخش خاص استاندارد سیستم مدیریت کیفیت براساس الزامات استاندارد بین المللی تعداد بخش ها توسعه داده شده اند. برخی استانداردها الزامات اضافی سیستم مدیریت کیفیت تعیین نموده برخی دیگر محدود ارائه راهنمایی استفاده الزامات بین المللی بخش خاصی میباشد. ماتریس نشان دهنده ارتباط بین بندهای نسخهع استاندارد بین المللی ویرایش پیشین میتوان دسترسی آزاد برای عموم دریافت نمود. استاندارد بین المللی ازامات سیستم مدیریت کیفیت مواردی مشخص میکند. سازمان نیاز دارد توانایی فراهم آوردن مداوم محصولات خدمات الزامات قاناونی مقرراتی دارای کاربرد برآورده میسازد. نشان دهد طریق بکارگیری اثربخشی سیستم شامل فرآیندهایی جهت بهبود سیستم تضمین انطباق الزامات متقاضی الزامات قانونی مقرراتی دارای کاربرد رضایمندی افزایش دهد. تمامی الزامات استاندارد بین الملی عمومی بوده تمامی سازمانها بدون توجه نوع، اندازه محصولات خدماتی ارائه میکند قابل بکارگیری باشد.
  الزامات ایزو واژه محصول، خدمات، تنها محصولات خدمات مدنظر گرفته شده خواسته شده توسط درخواست کننده بکار برده میشود. الزامات مربوط قوانین مقررات میتواند بعنوان الزام حقوقی بیان شود. مدارک معرفی شده تمامی بخشهای سند اشاره شده استفاده حیاتی میباشدبرای مراجع تاریخ دار فقط ویرایش ذکر شده معتبر بوده مراجع بدون تاریخ آخرین ویرایش مستند تمامی اصلاحیه ها ارجاع مربوط میگرددمعتبر بوده. سیستم های مدیریت کیفیت مبانی واژگان مقاصد مدرک تعاریف ارائه شده استانداردISO بکار میروند.
  Read more
 • گواهینامه ایزو برای فست ‌فود

  ISO ESTANDARD

  گواهینامه ایزو برای فست ‌فود

   

  مهم‌ترین و اساسی‌ترین استانداردهای ایزو در مشاغل مربوط به زنجیره تامین مواد غذایی

  دو گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت و گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی از مهم‌ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های ایزو در صنایع و مشاغل مربوط به مواد غذایی می‌شوند. رستوران‌ها و طباخی‌ها و فست فودی‌ها از مهم‌ترین مراکزی هستند که بصورت مستقیم با سلامت و ایمنی افراد جامعه سر و کار دارند و باید بتوانند به هر نحو ممکن رعایت اصول ایمنی و سلامت مصرف کنندگان و مشتریان خود را تضمین نمایند.

   

  ISO9001 (Quality Manegment systems )

  اصول حاکم بر گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ باعث می شود تا رستوران‌ها و مراکز فست فود به خاطر اجرای سیستم مدیریت کیفیتQMS و عملکرد مطلوب مجموعه توسعه و گسترش یابند و همچنین توانایی مراکز فوق برای برآورده سازی خواسته ها و نیازهای مشتریان بهبود یابد. بهبودQMS منجر می‌شود تا رستوران و همچنین فست فود های شما درآمد و سودآوری بیشتری را داشته باشد. بنابراین استانداردهای ایزو یکی از نیازهای کسب و کار رستوران و مراکز توزیع غذای شما محسوب می شوند. گواهینامه ایزو یعنی نشان دادن تعهد واقعی و کیفیت محصول و خدمات است و می‌تواند روند کسب و کار شما را به سمت بهبود بیشتر تغییر دهد زیرا کارکنان سازمان هم توسعه مداوم و مستمر را جزء ضرورت‌ها قرار می‌دهند.

   

  ISO22OOO (Food Safety Manegment systems )

  ایزو ۲۲۰۰۰ یک سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی است که می‌تواند به طور مستقل برای سایر سیستم های مدیریتی در زنجیره تامین مواد غذایی اعمال شود و دو عملکرد مهم شامل تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی یا همان استانداردHaccp و عملکرد خوب تولید یاهمان استانداردGmp را در کنار هم به صورت یکپارچه اعمال نماید. استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ می‌تواند به غیر از مراکزی که به صورت مستقیم غذا و مشتقات آن را به مشتریان ارائه می دهند، برای سازمان‌های مرتبط مانند تولیدکنندگان تجهیزات، مواد بسته بندی، پاک کننده ها و افزودنی ها و مواد تشکیل دهنده آنها نیزاعمال شود. همچنین گواهینامهISO 22000 برای ارائه دهندگان خدمات نیز اعمال می‌شود.

   

  مزایای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ( گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ )

  اطمینان مشتریان از کیفیت غذا و اجرای مداوم سیستم و اثبات اینکه سازمان شما ایمنی مواد غذایی را در اولویت قرار داده است. سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی به خوبی در مجموعه شما برنامه ریزی و نظارت می‌شود و با اعمال ممیزی داخلی و خارجی و با بازخورد تصمیم گیرندگان و بازرسان ارائه می شود. مسلما هنگامی که اصول و قواعد به این ظرافت و کیفیت اعمال شوند اثرات بسیار مطلوب و خوشایندی را اعم از کسب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان و شهرت برند و تبلیغات گسترده‌تر و سود‌آوری بیشتر همراه با توسعه مداوم را برای سازمان و مرکز مربوطه به ارمغان می‌آورد.

   

  اعمالFSMS یاISO 22000 چگونه انجام می‌شود؟

  درخواست فرم ثبت نام گواهینامه ایزو و ارسال درخواست اطلاعات

  توافق بین مرکز صادر کننده گواهینامه ایزو و متقاضیان

  مشخص نمودن اهداف سازمان

  انتخاب مناسب گواهینامه ایزو

  انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو

  طراحی، اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو

  انجام مرحله اول ممیزی یا همان ممیزی درون سازمانی توسط کارشناس مجموعه

  انجام مرحله دوم ممیزی یا همان ممیزی خارجی و نهایی توسط بازرس مرجع صدور گواهینامه ایزو

  اعمال توصیه‌ها و تأکیدهای مبنی بر رعایت اصول گواهینامه ایزو

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  مراجع ثبت و صدور گواهینامهISO مرتبط به فست‌فودها کدامند؟

  مراجع صدور گواهینامه ایزو به دو دسته مراجع بین‌المللی و معتبر و مراجع خصوصی با اعتبار داخلی تقسیم بندی می‌شوند. اخذ گواهینامه ایزو برای رستوران و مراکز فست‌ فود همانند دیگر مشاغل و کسب و کارها از طریق هر دو نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود. اهداف سازمان‌ها مشخص می‌کنند که کدام مرجع صدور گواهینامه ایزو را باید انتخاب نمود. چنانچه مجموعه ‌ای به طور واقعی بدنبال طراحی و پیاده سازی استانداردهای مربوط به صنایع و مواد غذایی را داشته باشد باید حتما از طریق مراجع صدور بین‌ المللی گواهینامه ایزو را دریافت نمایند. در غیر این صورت برای اهدافی همچون تبلیغات و بازاریابی وسیع‌تر و جلب مشتری از مراجع داخلی می‌توانند گواهینامه ایزو مورد نظر را دریافت نمایند. البته لازم به ذکر است هر سازمانی برای بهبود مستمر و توسعه پایدار نیازمند پیاده سازی واقعی اصول و قواعد استانداردهای ایزو در مجموعه‌اش می‌باشد. اخذ گواهینامه ایزو از مراجع بین المللی بعلت انجام پیاده سازی مستندات، به هزینه و‌ مدت زمان بیشتری نیاز دارد. مرکز سپاهان با کسب چندین سال تجربه کاری موفق در حوزه ایزو با رعایت اصول مشتری مداری بصورت ۲۴ ساعته همراه با مشاوره رایگان و ارائه خدمات برتر در خدمت متقاضیان محترم می‌باشد.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • گواهینامه ایزو برای مناقصه

   گواهینامه ایزو برای مناقصه

  گواهینامه ایزو برای مناقصه

  گواهینامه ایزو برای مناقصه هدف و قصد اصلی و مهم و والای غالب شرکتها و نهادهاست که وقتی بابت شرکت در مناقصات اقدام می کنند از آنها خواسته می شود. همچنین در مناقصات گواهی نامه های زیادی دیگری نیز ممکنه درخواست بشود از قبیل: گواهیHSE یاHSE – MS سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اصطلاحاHSE اداره کار و انواع و اقسام گواهی نامه های ملی و بین المللی . ولیکن گواهی نامه ایزوISO و همچنینHSE یا همانHSE – MS از تمامی گواهی نامه های دیگر دارای عمومیت بالاتری برخوردارند. انواع گواهی نامه های ایزو که در ادامه به آنها می پردازیم جهت مناقصات کاربردی هست.

  ورود به عرصه رقابت های تجاری و همچنین مناقصات نیازمند عواملی بسیاری است. یکی از این عوامل گواهی ایزو است. استاندارد های ایزو تاثیر شگرف و مهمی در اعتبار بخشیدن به کسب و کار شرکتها دارند. گذشته از این مسئله، رعایت الزامات استاندارد های ایزو ، به بهبود وضعیت کیفی مشاغل کمک شایانی می کند. اما چگونه می توان از این گواهی نامه های ایزو بهره برد. گواهینامه های ایزو توسط سازمان جهانی ایزو تهیه و تدوین و منتشر می گردد. یکی از نهاد های این سازمان، انجمنIAF می باشد که وظیفه معرفی نمایندگان سازمان ایزو را در کشورهای مختلف دارد. این نمایندگان به (AB) معروف هستند.AB ها زیر نظر انجمنIAF سطح اعتبار مراجع صادر کننده گواهینامه های ایزو را مشخص می کنند. این مراجعCB نامیده می شوند. درایران تعدادCB ها بسیار است اما فقط بعضی از آنها زیر نظر انجمنIAF می باشند. گواهینامه های صادره از طرف این مراجع اعتبار بالایی داشته و در همه زمینه ها مورد قبول می باشد اما گواهی ایزو صادره ازCB های دیگر، اعتبار کمتری داشته و در برخی فعالیتها، ازجمله صادرات شاید مورد قبول واقع نگردد. دراین گونه مواقع، شرکتهای متقاضی می توانند با صرف اختلاف هزینه های اجرای استاندارد های ایزو، سطح اعتبار گواهی ایزو خودرا بالاتر برده تا بتوانند درفعالیت مذکور شرکت کنند. اما مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو برای مناقصات می توانند مراجع غیرIAF باشند و در اغلب موارد مراجع غیرIAF کارآمدی کافی را دارند مگر در موارد نادر که کارفرمای مناقصه گزار درخواست گواهی ایزو دارای سطحIAF باشد.

  برای بعضی از سازمانها پیاده سازی کامل استاندارد ها و اخذ آن از مراجع صادر کننده با اعتبارIAF مقدور نمی باشد. برخی شرکتها به دلیل مخارج بالای دریافت گواهی ایزو نمی خواهند به مراجع تحت اعتبارIAF مراجعه کنند، بنابراین بهCB های بااعتبار کمتر روی می آورند. برخی شرکتها بخصوص شرکتهایی که می خواهند گواهی ایزو را برای مناقصات بگیرند نیز بدلیل محدویت زمانی که دارند و نمی توانند منتظر اجرا وپیاده سازی مستندات گواهی ایزو بمانند، ازاین مراکز استفاده می کنند. با این وجود پیمانکارانی که برای ورود به مناقصه مورد نظر باید دارای گواهی ایزو باشند، ازاین دسته مراجع غیرIAF استفاده می کنند.

  گواهینامه های ایزو برای مناقصات انواع گوناگونی دارند. استاندارد هایی وجود دارند که تخصصی بوده ودر حوزه های مشخصی بکار برده می شوند، بعنوان مثال ایزو 22000 یا سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی تنها درمشاغل مربوط به همین صنعت قابل استفاده است و نمی توان از آن در صنایع راهسازی بهره برد. قابل ذکر است برای دریافت این ایزو های تخصصی، اخذ ایزو های عمومی بسیار مهم و تاثیرگذار است. بعضی از ایزو ها نیز عمومی بوده و در حوزه های مختلف کاربرد دارند. گواهی ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) نمونه این نوع ایزو ها می باشد. استاندارد های تعیین شده در ایزو 9001جهت بهبود کیفیت کالا یاخدمات ارائه شده، توسط سازمان جهانی ایزو طراحی شده اند. گواهی ایزو 14001( سیستم مدیریت زیست محیطی ) هم از ایزو های پرکاربرد محسوب می شود. استاندارد های ایزو 14001 درجهت حفظ منابع طبیعی ومحیط زیست معین شده است. اجرای این استاندارد ها باعث توجه بیشتر به محیط زیست پیرامون وجلوگیری ازعوارض زیست محیطی در محیط های شغلی می شود. ایزو 45001 ( سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت )، یکی دیگر از ایزو های عمومی می باشد. استاندارد های سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت، به ایجاد محیط امنی شغلی کمک کرده وباعث کاهش حوادث شغلی می شود. اجرای کامل ایزو 45001 ( سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ) موجب بهبود سطح امنیت وسلامتی کارکنان مجموعه متقاضی وبالا رفتن انگیزه آنان شده، درنتیجه بهره وری مجموعه بهتر خواهد شد. بعضی کارفرماهای مناقصه گزار از شرکتها ممکنه درخواستHSE یا همانHSE – MS سیستم مدیریت زیست محیطی و بهداشت حرفه ای کنند که در حقیقت یک مدل هست و ممکنست از شرکتها جهت مناقصه درخواست بشود. الزامات تعریف شده یHSE همان گونه که از نامش پیداست تلفیق دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو45001 هست. همچنین ادغام ایزو 45001 ( سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ) و ایزو 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) وقتی به طور همزمان طراحی و پیاده سازی می شوند، ایجاد یک ( سیستم مدیریت یکپارچه ) را درون سازمان می کنند که اصطلاحاIMS نامیده می شود.

  بعد ازانتخاب نوع ایزو در مناقصات مناسب کسب و کار نوبت انتخاب مرجع صادر کننده گواهی ایزو می شود، سپس مراحل: مستند سازی و پیاده سازی ایزو ، برگزاری دوره های آموزشی کارکنان درخصوص استاندارد های ایزو ، پیاده سازی کامل بند های مستندات ایزو و ممیزی توسط مرجع صادر کننده می باشد.

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو برای مناقصات

  انتخاب مراجع ثبت و صدور ایزو

  مستند سازی و استقرار و پیاده سازی ایزو

  ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ایزو

  ممیزی نهایی ایزو

  ثبت و صدور گواهی ایزو

  گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران به عنوان بزرگترین و یکی از اولین مراکز مشاوره و ثبت و صدور گواهی ایزو ، انواع و اقسام گواهی نامه ایزو را متناسب نیاز سازمان صادر می کند. جهت شرکت در مناقصه و اخذ گواهی ایزو جهت شرکت در مناقصات و کسب اطلاعات کافی از خدمات مشاوره رایگان مرکز بهره ببرید و در سریعترین زمان ممکن به گواهی ایزو خود برسید.

   

  مراحل دریافت گواهی نامه ایزوصفحه  ما را در اینستاگرام دنبال کنید

   

  {KomentoLock}

  Read more
 • نحوه گرفتن گواهینامه ایزو برای رستوران

  نحوه گرفتن گواهینامه ایزو برای رستوران

  نحوه گرفتن گواهینامه ایزو برای رستوران

  گواهینامه ایزو برای رستوران و فست فود و سالن های غذاخوری امروزه به عنوان یکی از باب ترین مسائلی هست که برای رستوران داران پیش میاید که آیا آنها نیز برای رستوران خود نیاز به گواهینامه ایزو دارند؟ آیا گواهی ایزو برای آنها کارآیی دارد؟ آیا برای حرفه ی آنها گواهی ایزو تعریف شده است؟ چگونه برای رستوران گواهینامه ایزو بگیرم؟ نحوه دریافت گواهینامه ایزو برای رستوران ؟

  گواهینامه ایزو چیست؟

  در ابتدا لازمست بدانیم گواهینامه ایزو چیست و سپس بدانیم کدام گواهی ایزو برای رستوران مناسب است؟

  بسیاری از نهادهای بین المللی به سازمان ها گواهی می دهند و بنابراین راه های جدیدی را برای نوآوری و توسعه تجارت ارائه می کنند.ISO یکی از این سازمان هاست. این استاندارد همچنین تضمین می کند که محصولات و خدمات سازمان مطابق با الزامات مشتری و نظارتی است و بهبود مستمر را نشان می دهد. این یک سازمان مستقل، غیر دولتی و بین المللی است که استانداردهایی را برای تضمین کیفیت، ایمنی، کارایی محصولات/خدمات/سیستم ها ایجاد می کند.

     گواهیISO همچنین گواهی می دهد که سیستم مدیریت، فرآیند تولید، خدمات یا فرآیند مستندسازی دارای کلیه الزامات استانداردسازی و تضمین کیفیت است.

     این گواهی در بسیاری از زمینه های صنعت، از مدیریت انرژی و مسئولیت اجتماعی گرفته تا دستگاه های پزشکی و مدیریت ریسک ارائه می شود.

  سامان کاران کلیه گواهینامه هایISO از جملهISO 9001ISO 14001 ،ISO45001 ،ISO 20000 ،ISO 27001 ،ISO 50001 ، و غیره را ارائه می دهد.

  گواهینامه های ایزو برای رستوران

  گواهی نامه های ایزو برای رستوران را می توان اینچنین طبقه بندی کرد:

  ISO 9001 (سیستم های مدیریت کیفیت)

  ISO 9001 معیارهایی را برای سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) تعیین می کند، اگرچه این ضروری نیست. هر شرکتی علیرغم اندازه (بزرگ یا کوچک) یا زمینه فعالیتش می تواند تحت این ثبت نام کند.

  ISO 14001 ( سیستم های مدیریت زیست محیطی )

  این گواهی صرف نظر از اندازه، نوع و ماهیت به هر سازمانی تعلق می‌گیرد و در جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌ها، محصولات یا خدماتی که سازمان تشخیص می‌دهد می‌تواند با توجه به چشم‌انداز چرخه عمر آن‌ها را کنترل یا تحت تأثیر قرار دهد، اعمال می‌شود.

  ISO 45001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

  این گواهی الزامات هر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را مشخص می کند که راهنمایی برای استفاده از آن می دهد. این سازمان ها را قادر می سازد تا مکان های کاری ایمن و سالم را فراهم کنند و از آسیب های ناشی از کار و بیماری های ناخوشایند جلوگیری کنند.

  ISO 22000 (مدیریت ایمنی مواد غذایی)

  این گواهی توانایی آن را در کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی برای اطمینان از ایمن بودن غذا نشان می دهد. این می تواند توسط هر سازمانی صرف نظر از اندازه یا موقعیت آن در زنجیره غذایی استفاده شود.

   

  HACCP (نقطه کنترل بحرانی تجزیه و تحلیل خطر)

  تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی یاHACCP یک استاندارد صنایع غذایی است. این یک برنامه سیستماتیک ایمنی مواد غذایی است که توسط صنایع غذایی ایجاد شده است که هر مرحله از عملیات فرآوری مواد غذایی را بررسی می کند. مانند شناسایی یک خطر خاص، اجرای اقدامات کنترلی موثر و رویه های نظارت.

  سه استاندارد ابتدایی یعنی ایزو9001 و ایزو14001 و ایزو45001 جزو استانداردهای عمومی لازمه برای رستوران محسوب می شود که از این بین ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت از همه مهمتر و کارآمدتر هست. دو استاندارد ایزو29001 وHACCP دو استاندارد تخصصی حوزه مواد غذایی من جمله رستوران و فست فود محسوب می شوند.

   

  پرکاربردترین گواهینامه های ایزو

  ISO 29990 (خدمات یادگیری برای آموزش و پرورش غیر رسمی)

  این استانداردISO یک مدل عمومی برای تمرین و عملکرد حرفه ای با کیفیت ارائه می دهد. همچنین مرجع مشترکی برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری (LSP) و مشتریان در توسعه، طراحی و ارائه آموزش، آموزش و توسعه غیررسمی فراهم می کند.

  ISO 50001 (سیستم مدیریت انرژی)

  این نوع گواهینامهISO الزامات ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند. هدف از این امر پیروی از یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی، از جمله بهره وری انرژی، مصرف انرژی و مصرف است.

  ISO 27001 (سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات)

  این استانداردISO الزامات لازم برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را مشخص می کند. علاوه بر این، همچنین شامل الزاماتی برای ارزیابی و درمان خطرات امنیت اطلاعات متناسب با نیازهای سازمان است.

  ISO 20000 (فناوری اطلاعات)

  گواهینامهISO/IEC 20000 یکی از این گواهینامه های استاندارد است که به پیاده سازی یکSQMS کارآمد در شرکت های فناوری اطلاعات کمک می کند. این گواهینامه در سطح بین المللی مورد تحسین قرار گرفته است و اکثر شرکت های فناوری اطلاعات از آن برای افزایش کیفیت خدماتی که به مشتریان ارائه می دهند استفاده می کنند. گواهیISO/IEC 20000 برای شرکت هایی که در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می کنند و خدمات مختلفی را به مشتریان ارائه می دهند اجباری است. کسب این گواهی به آنها در نظارت آسان و بهبود کیفیت خدمات کمک می کند.

  ISO 13485 ( تجهیزات پزشکی)

  این یک نوع گواهی است که الزاماتQMS را مشخص می کند که در آن سازمان باید توانایی خود را در ارائه تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط که به طور مداوم الزامات نظارتی مشتری و قابل اجرا را برآورده می کند، نشان دهد.

  ISO 31000 (مدیریت ریسک)

  این استاندارد دستورالعمل های خاصی را در مورد مدیریت ریسک توسط سازمان ها ارائه می دهد. این دستورالعمل ها را می توان برای هر سازمان و زمینه آن سفارشی کرد.علاوه بر این، اینها همچنین می توانند در طول عمر سازمان و در هر فعالیتی (از جمله تصمیم گیری در تمام سطوح) مورد استفاده قرار گیرند.

   

  نحوه اخذ گواهینامه ایزو برای رستوران

  ابتدا با مرکز سامان کاران تماس بگیرید و پس از کسب اطلاعات کافی و مشاوره کاملا رایگان برای شما لیست اعلام قیمت فرستاده می شود و متقاضی محترم با توجه به نیاز خود هر مرجعی را که بخواهد انتخاب می کند و سپس فرم درخواست ایزو برای متقاضی ارسال خواهد شد که این فرم در قالب وورد تدوین شده. متقاضی محترم پس از پر کردن فرم و اطلاعات لازم دوباره فرم را توسط واتساپ و تلگرام برای مرکز می فرستد و پس از اصلاحات کافی و تایید متقاضی فایل به واحد اجرایی جهت اقدامات لازمه ارجاع داده می شود. همچنین شما متقاضی محترم می توانید به طور مستقیم فرم درخواست ایزو را با کلیک روی آیکون زیر دریافت نمایید.

  سامان کاران به عنوان یک مرکز معتبر در خصوص استانداردهای ایزو ، انواع گواهینامه های ایزو را متناسب نیاز شما با کمترین هزینه و در کمترین زمان ارائه می کند.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family