گواهینامه MIS

گواهینامه MIS سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM سیستم اطلاعات مدیریت نام دارد وMIS هم مخفف همین جمله می‌باشد. گواهی نامهmis بیانگر یک سامانه یا سیستم مدیریت اطلاعات درهر مجموعه ای می‌باشد. اکثر سازمانهای مناقصه گذار و همچنین مدیران آگاه سازمانهای مختلفی که متقاضی اخذ گواهی ایزو ۹۰۰۱هستند درکنارش گواهیmis راهم درخواست میکنند تا درهر مرحله اهداف خود رابدرستی شناسایی کنند و اگربه هر دلیلی ازاهداف دور شدند دلایل انحراف راپیدا کرده و نواقص و معایب رابدرستی رفع کنند و هم عوامل بهبود و پیشرفت و هم عوامل افت و‌ضرر وزیان راپیدا کنند. سیستم اطلاعات مدیریت برنامه ای جهت جمع آوری و کنترل و پردازش اطلاعات مورد نیاز فعالیت و حرفه هرسازمانی می‌باشد. سیستمmis برنامه ریزی و کنترل تمامی فرآیندها درسطوح مختلف مدیریتی رادراختیار مدیران و کاربران قرار میدهد.

MIS بطور کلی سیستم کامپیوتری می‌باشد که ازابزارها و برنامه هایی جهت سازمان دهی و ارزشیابی بخش ها و سطح های مختلف سازمان دراختیار مدیریت سازمان قرار میدهد. اجزای تشکیل دهنده سازمان شامل سخت افزارها، نرم افزارها، کارکنان و پرسنل و همچنین سیستم های مخابراتی و دادها میشود.Mis اطلاعات دقیق و مشخصی راجهت برنامه ریزی و تصمیم گیریهای درست دراختیار کاربران علی الخصوص مدیران مجموعه ها قرار میدهد. درتمام مواقع مدیران بدنبال حقیقت و داشتن اطلاعات دقیق ازاهداف و برنامه های سازمان خود میباشند. درگذشته کار جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم داده ها و اطلاعات برعهده کارکنان بود و بصورت دستی و باکمبود امکانات انجام میشد و‌مسلما کم وکاستیهایی درنتیجه کار مشاهده میشد ولی با گذشت زمان و پیشرفت صنعت و تکنولوژی داشتن اطلاعات دقیق بسیار لازم و ضروری بوده و هرسازمانی براحتی میتواند گواهیmis رادریافت نماید وباجمع آوری اطلاعات دقیق و‌ کاربردی و برنامه ریزی صحیح کلیه مراحل و فرآیندهای سازمان راارتقا بخشید.

درگذشته کارکنان و پرسنل سازمانها مسئول جمع آوری اطلاعات و کنترل و تهیه و تنظیم داده ها مورد نیاز سازمان راانجام میدادند و خب طبیعی بود که کم و کاستی و خطاهایی دراطلاعات بوجود می آمد ولی امروزه باپیاده سازی برنامه وسامانه سیستم مدیریت اطلاعات جمع آوری و گرد آوری کلیه اطلاعات و تجزیه و تحلیل و ذخیره سازی اطلاعات بصورت کاملا دقیق و درست انجام میشود و نه تنها درزمان حال بلکه درزمان آینده هم برای ارتقا کار مدیران و تصمیم گیری های درست مورد استفاده قرار میگیرند. باورود این سامانه کارمندان و پرسنل مجموعه ها احساس خطر کردند که مبادا ازکار بی کار شوند و جایگاهی درسازمان نداشته باشند ولی نه تنها این افراد سمت و جایگاه شغلی خود رااز دست نمی‌دهند بلکه وقتی تمام کارهای خود رابا استفاده ازاین سیستم انجام میدهند یک اعتماد و اطمینان خاصی بین کارمندان و مدیران سازمانها و مجموعه ها ایجاد میگردد. کارکنان و شاغلان باید بدانند استفاده ازتکنولوژی و سیستم رایانه ای نه تنها مانع از پیشرفت و ازدست دادن جایگاهشان نمیشود بلکه سبب ارتقا شغلی و تثبیت جایگاهشان میشود.

سیستم اطلاعات مدیریتMIS ازطریق شناسایی و درک و حل و فصل مسائل و مشخص کردن نوع اهداف و شناسایی راه رسیدن به اهداف به مدیران مجموعه ها و سازمانها کمک شایانی می‌کند. هدف استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت ارائه نرم افزارهای یکپارچه قابل استفاده در کنترل فرآیندهای اصلی سازمان است که میتواند شامل بخش های حسابداری، منابع انسانی و تولید و کنترل موجودی و توزیع باشد. سیستم اطلاعات مدیریت فرآیندی است که اطلاعات رادریافت میکند و بعداز پردازش بهترین و مناسب‌ترین اطلاعات و راهکار رادراختیار مدیران قرار میدهد. سیستم اطلاعات مدیریت میتواند در کلیه تصمیم گیریها چه بلند مدت چه کوتاه مدت به مدیران کمک کند و همین امر باعث رشد و توسعه سازمان و کنار زدن رقیبان میشود و استفاده ازاین سامانه مدیریتی زمان و هزینه انجام کارها و فرآیندها کاهش می یابد. سیستم اطلاعات مدیریت مدیران راجهت تصمیم گیری های کلیه کارهای انجام شده یا نیمه انجام شده یا انجام نشده هدایت میکند.

مزایای پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS )

1.     بااستفاده ازاین روش سازمانها و شرکتها می‌توانند کلیه نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنند و گزارش و ثبت عملکرد کارکنان براحتی مشخص میشود و روشهای ارزش یابی عملکردها بااین سیستم براحتی اماکن پذیر میشود.

2.     مدیریت تصور یکدست و یکپارچه ای ازسازمان خود دارد.

3.     سیستم اطلاعات مدیریت بصورت یک سیستم برنامه ریزی و اطلاعاتی عمل میکند.

4.     دسترسی به اطلاعات مشتریان و بازخوردهای آن به هماهنگ سازی و رسیدگی به فرآیندهای تجاری مشتریان کمک میکند.

5.     مدیریت کارهای مشتریان باعث اجرای برنامه های ارزیابی مستقیم و بالا رفتن فروش اجناس و خدمات و تولیدات میگردد.

6.     سازمانها و شرکتها رادر رقابت یکه تازی میکند و سرعت کار شرکتها را بالا میبرد.

قابل ذکر است بدانیدMIS باIMS بسیار متفاوت می‌باشد و دو مقوله جدا از هم می‌باشند.MIS بانام سیستم مدیریت اطلاعاتی شناخته میشود و سیستمی یکپارچه است که اطلاعات مجموعه راجمع آوری و تجزیه و تحلیل و گرد آوری میکند.IMS بانام سیستم مدیریت یکپارچه شناخته میشود و هنگامی که سازمانی بطور همزمان سه گواهی نامهISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت وISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رادریافت نماید و هرسه استاندارد رابصورت همزمان و یکپارچه اجزا و پیاده سازی نماید درواقع گفته میشود سازمان سیستم مدیریت یکپارچه راپبادن سازی کرده است. مدیران آگاه و توانمند سازمانها بهتر است بدانند که پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت اطلاعات همراه با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ باعث شناسایی درست اهداف میشود و حتی اگر سازمانی به هر دلیلی ازهدفش دور شود به سرعت دلایل انحراف شناسایی میشود و عوامل بهبود و توسعه پایدار شناسایی و اعمال میشود.

گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران با داشتن چندین سال سابقه درخشان و موفق دراخذ و صدور انواع گواهینامه های ملی و بین المللی و همچنین با کسب امتیاز ویژه در مشتری مداری توانسته است جایگاه بالا و معتبری را میان مشتریان و درخواست کنندگان بدین آورد و برآورده کردن نیاز متقاضیان راسرلوحه تمام امورش قرار داده است. گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران باداشتن بهترین و مجرب‌ترین مشاوران و کارشناسان پاسخگوی ۲۴ ساعته و ارائه مشاوره رایگان به کلیه بازدید کنندگان و‌متفاضیان می‌باشد.

Read more