ایزو چیست؟

مدل - سامان کاران | 44810270 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • ازکجا HSE بگیریم؟

  ازکجاHSE بگیریم؟

  ازکجاHSE بگیریم گواهینامه HSEبمعنای سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست میباشد. عمدتا موسسات و شرکتها جهت ارتقا حوزه فعالیتشان درزمینه های گوناگون محصولات اقدام مینمایندبه دریافت مدرک HSE. دریافت HSEازطریق مراجع IAFزمان و هزینه بالایی گریبان گیر متقاضیان و مشتریان میشود و اخذ نشان HSEتحت نظرمراجع IAFشامل موسساتی میشودکهمیخواهند درمناقصاتی بزرگ شرکت کنند و یامیخواهند صادرات انجام دهند و طرف مورد معامله ویا کارفرما تقاضای مدرک HSEمرجع IAFکند بهمین منظور دریافت گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست کمی دشوارتر خواهد شد. البته درون مناقصات چنانچه کارفرما مناقصه گذار درمواقع نادر درخواست گواهینامه HSEازمراجعIAF کند و البته تنها مرجعIAF ایرانNACI میباشد ودیگرکشورها هرکدام مراجعAB تحت اعتبارIAF مختص خودشان دارند و میتوانند ازطریق کشورهای دیگرگواهی ایزو بگیرند. لازمست بدانند اخذ مدرکHSE ازمراجعIAF درداخل گواهینامه لوگویIAF درج نمیشود ولی درسایتIAF قابلیت رجیستر دارد و متقاضیان میتوانند گواهی نامهHSE خودرا درسایتCB مشاهده کنند. لازم بذکرست دریافت مدرکHSE ازمراجع غیرIAF ضمن داشتن هزینه کمتر میتوان درمدت زمان کوتاهی گواهیHSE رامتقاضیان دریافت کنند.

   

   

  از کجا HSE بگیریم

  مراجع معتبر صادر کننده مدل HSE و نحوه دریافت HSE

   

   

  ازکجاHSE بگیریم گواهی نامهhseبنظربرخی شباهت فراوانی باHSE اداره کار ویاهمان تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارد و بایدتشریح کرد ایندو کاملا دو موضوع و گواهی جداگانه هستند. ایزو14001سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت بهداشت شغلی شباهت فراوانی به کواهینامه سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست و مدل HSEدارند بهمین جهت اشخاص حقیقی و حقوقیکه متقاضی ایزو 14001 و ایزو 45001 هستند طبیعتا راه گرفتن مدرکHSE برایشان هموار میشود لذا پایه و اساس گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001 و گواهی نامه HSE، سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 میباشدولی الزامی بابت دریافت ایزو 9001 ندارد.

  کواهی نامه HSEسیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست لازم بذکرست بابت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت HSEبهترست ابتدا ویا همزمان سیستم مدیریت کیفیتایزو 9001نیز طراحی و پیاده سازی گردد. دلیل چنین کاری وجود اشتراکات اساسی بین سه استانداردست و همچین کاری باعث کاهش هزینه های دوباره کاری خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت گواهینامهایزو 9001 تحقیقات و مطالعات تخصصی بیشتری به اشتراک گذاشته شدست. مزایای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSEمیتوان مواردی رانام برد مانند، عدم افزایش حوادث درون سازمان.کاهش عواقب بلند مدت برروی زندگی کارکنان بواسطه کاهش صدمات جانی و نقص عضو. افزایش ارائه تولید ویا خدمات بهتر و بیشتر جهت ارتقا سازمان. افزایش انگیزه کارکنان بدلیل کار درون محیط امن وکارا ایده ال. شناسایی و ارزیابی خطراتیکه درون محیط وجود دارد اما دیده نمیشود. عدم افزایش ضایعات چه محصول باشد و چه خدمت کاهش آلودگی محیط زیست شامل آلودگی آب ، خاک و هوا. نگهداری منابع طبیعی جهت پایداری نسلهای آینده. مدیریت صحیح و بموقع پسماندها. کاهش بیماری و امراض بطرق حفظ اقلیم محیط زیست. ایجاد تفکر و فرهنگ اجتماعی نسل کنونی و انتقال به نسلهای بعدی.

   

   

  گواهینامه HSE

  از کجا HSE بگیریم و مراکز معتبر صادر کننده ایزو ارزان و فوری

   
   
  ازکجاHSE بگیریم گواهی نامه HSEسیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست جهت طراحی و اجرا و پیاده سازی درون سازمانها ،نهادها و شرکتهاییکه میل بابت افزایش تبلیغات و بالا رفتن سطح فروش بابت خدمات و محصولات تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان دارند انگیزه بالایی جهت فعالیت بیشتر درون ذهنشان برپا میکند. اخذ مدرک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیستhse صاحبان مشاغل رابابت افزایش ایمنی درمحیط کاری بجهت ایمنی و سلامت کارکنان درون سازمان اجبار میکند طبق قوانین و مقررات استاندارد HSEرعایت و اجرایی کنند. شرایط رقابتی شدید امروز داخل بازار جهانی، بابت شرکتهای طیف گسترده بخشهای تولیدی و خدماتی ضروری شده و اجرای متغیر تضمین کیفیت محصولات ویا خدمات خود ارائه دهند. حداقل شرایط لازم منباب ایجاد یک سیستم ایمنی باکیفیت،محیطی،غذایی، ایمنی، شغلی مستند ایجاد کرده و گواهی پیروی استانداردها اکنون معیارهای بین المللی ارزیابی تبدیل شده. اعتبار و توانایی شرکت مطابقت مداوم استانداردهای کیفیتی بابت رضایت مشتری.

  گروه بین المللی سامان کاران با استئانت ازخداوند متعال و سابقه درخشان درحوزه مشاوره جهت دریافت گواهی نامه ایزو ،گواهینامهHSE و غیره باکادری مجرب و توانا آماده همکاری باتمامی ارگانها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای خصوصی ودولتی میباشد.

  Read more
 • شرایط گرفتن HSE

  شرایط گرفتنHSE

  شرایط گرفتنHSE ملزم داشتن شرایط خاص نیست شرایط دریافتHSE درحقیقت سوالی میباشدکه متقاضیان اخذHSE باهاش درگیرند و هنگامیکه متقاضیان میخواهند بابت شرکت خودشان باهر نیت گواهیHSE دریافت کنند و بگیرند باهاش درگیرندکه شرایط و مدارک و ضوابط و قوانین لازم بابت دریافت و اخذ و گرفتنHSE چیست؟ اخذ و دریافت و گرفتن گواهینامهHSE بابت شرکت متقاضی و متقاضیان محترم، مستلزم شرایط و الزامات سختی نیست اماباید توجه کردکه باتوجه نوع مرجع مورد نظر و سختگیریها و شرایط هرکدام مراجع و درجه اعتبارشون باعث ایجاد شرایط میشود بدین معناکه مراجعIAF جهت صدور گواهی دارای اعتبارIAF منباب پیاده سازی و ممیزی سختگیری میکنند. حالا سوال اینجا پیش میادکهIAF چیه؟ مرجعIAF چیه؟IAF یک نهاد بین المللی هستش وAB هایی نیززیر نظرش هستندکه هرکشور نمایندگیAB مختص خودرادارد و برخی کشورها دو ویا سه نمایندگی دارند والبته کشور ایران تنها مرجعIAF ،NACI هست ومثلا کشور آلمانDAKKS وAB انگلستان UKAS ، کشور ایتالیاACCREDIA وAB کشور سوئیسSAS وAB کشور استرالیاJAS-ANZ و غیره و نحوه رجیستریش نیزاینطور هست و بایستی سازمان متقاضی بدین صورت عمل کندکه وارد سایتIAF بشود وAB مورد نظر رامشخص و انتخاب کند و ازآنجا استعلام و رجیستری گواهی ایزو راپیگیری کند

   

   

  گواهینامه ایزو فوری

  شرایط اخذ و دریافت و گرفتن HSE

   

   

  شرایط اخذHSE و گواهیHSE را ازکجا میتوان دریافت کرد، چگونگی دریافتHSE نیزمانندHSE ازطریق مراجعی مختلفست وباعناوین مختلفی دارد، دریافتHSE نیزاز مراجع مختلفی امکانپذیرست مانندHSE توسط مراجع تحت نظارتIAF و تحت نظارتIAFCB یاهمان مراجع خصوصی زیرنظر مجمعIAF نیستند صادر میشوداین گواهی نیست دقیقا ازهمین دومرجع صادرمیشود ومانندHSE اخذ ازمراجعIAF زمانبر و پرهزینه ست ودرایران باتوجه بشرایط سیاسی و بین المللی ایران و همچنین عدم نظارت خیلی سخت و پروتکلهای طاقت فرسا ازسوی بازرسان ویا حتی مقامات ناظر بر فعالیت کارخانجات وشرکتها راغب کمتری دارد وبیشتر کارخانه ها ویاشرکتها حاضر نیستند دراون حد متحمل هزینه ویا اتلاف وقت مجموعه شوند،. دریافت گواهیHSE نیزبه هدفهای متفاوتی صورت میگیردکه درایران بیشترین دلیل اینکار شرکت درمناقصات است، برای شرکت درمناقصات یکی ازالزاماتی کارفرما درمناقصات کشور دریافتHSE وارائه ان جهت شرکت درمناقصات است ازاینرو بیشترین دلیل دریافتHSE درایران دلیل مناقصه است،وبا توجه به زمان کمی که دراختیار شرکتهای پیمانکاری قرار میدهند قبل مناقصه وعدم سختگیری کارفرما درنوع و مرجع صادر کننده مدرک درکشورمان ایران بیشتراز مراجع غیرIAF اخذ میگردد. البته دریافت گواهیhse در ایران دراغلب مواردبا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت کار صادر میگردد اشتباه گرفته میشود، لذا پیمانکاران میبایست حتمابه فرم درخواست کارفرما دقت کرده سپس اقدامات لازم جهت اخذ گواهی را انجام دهد. دریافتHSE هم درمواردی جهت امور تبلیغات انجام میشود،امابا توجه بشناخت کمترمردم عام جامعه ازاین گواهی شرکتها ترجیح میدهند بیشترHSE رامحوریت تبلیغات خود قراردهند،که بیشتر شناخته شده درمیان عوام جامعه است، دربیشتر مواقع کلمهHSE رابهمراهMS میبینید (HSE-MS )که سیستم مدیریت رانشان میدهد MSمخفف کلمه (management system ).

   

   

  شرایط صدور مدرک HSE

  شرایط دریافت HSE فوری و ارزان ازطریق مراجع معتبر

   

   

  شرایط گرفتنHSE متقاضیان رابا سوالات و ابهامات بسیاری روبرو میکند، مثل اینکه:

  HSE چیست و گواهی نامهHSE کاربردش چیه؟

  چطور و چگونهHSE بگیرم؟

  شرایط اخذ و دریافت گواهیHSE شرکتها

  میخوام گواهینامهHSE بگیرم، چگونه و ازکجا شروع کنم؟

  گواهینامهHSE رااز طریق کدام مراکز و نهاد و شرکت و مرجع بگیرم؟

  مراجع معتبر صادر کننده گواهیHSE

  مراحل دریافت و گرفتن و اخذHSE

  مراحل و شرایط و مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE

  شرایط دریافت و گرفتن و اخذHSE

  مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE

  شرایط و مراحل اخذ و دریافت و گرفتنHSE

  گواهینامهHSE جهت صنایع مختلف

  گواهیHSE بابت شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

  گواهی نامهHSE منباب سازمانها و صنایع فعال تجهیزات پزشکی

  HSE شرکتهای پیمانکاری

  HSE شرکتهای تولیدی

  چرا و چگونه گواهیHSE بگیریم؟

  اخذHSE بابت شرکت درون مناقصات

  دریافتHSE منباب صادرات

  اخذ و دریافتHSE بابت تبلیغات و رقابت درون بازارهای جهانی

  HSE ویاHSE اداره کار؟

  و بسیاری پرسشها و ابهامات دیگرکه شرکتها باهاش درگیرند.

  شرایط گرفتنHSE مورد سوال شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامهHSE میباشد و برایشان مبهم هست و باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامهHSE شرایط اخذHSE مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورندکه یکی ازاین مراکز مشاوره معتبرو باتجربه گروه سامان کاران میباشدکه باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهد.
  Read more
 • گواهینامه HSE فوری

  گواهینامهHSE فوری

  گواهینامهHSE فوری و البته ارزان دلایل فراوانی وجود داردکه متقاضیان درجستجوی اخذ گواهینامهHSE هستند امادلیل عمده شرکت درمناقصات میباشدکه اشخاص حقیقی ویاحقوقی تقاضای مدلHSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست دارند البته بدلیل شتاب فراوان و ازدست ندادن فرصت حضوردرمناقصه اکثرا بدنبال گواهی نامهHSE فوری والبته ارزان هستند گواهینامهHSE فوری جهت شرکتها سعی میکنند حداکثر امتیاز کسب نمایند مناقصات شرکتها خیلی مطرح شده مورد توجه همه پیمانکاران قرار گرفته اینکه اکثر مراجع ثبت و صدور گواهی نامهHSE بدون انجام ممیزی گواهینامهHSE فوری برایشان صادر شود ودرقبال مبالغ هنگفتی دریافت میکنند. شرکتهای مناقصه گذار فقط بدنبال مدرکHSE هستند فقط برگه رویتHSE بدون استعلام واقعی نیاز دارند. اینکه مدت زمان صدور زمانبر میباشد، پیاده سازی هزینه برخواهد بود بدلیل اینکه وقت ندارند مناقصه سریع برگذار میشود گواهینامهHSE تحت اعتبار IAF بکار شرکت مناقصه گذار نمیاد زیرازمان و هزینه بالاتری نسبت به مراجع غیرIAF دربرمیگیرد وگواهینامهHSE فوری دریافت میکنند. گواهینامهHSE تحت اعتبارIAF جهت شناسایی نظام خطرات اثرات ناشی فعالیت مواد مورد استفاده ایجاد نمایدوتنها مرجع درایران که نهاد بین المللیIAF تاییدش کردهNACI میباشد و لازم بذکرست که هزینه دریافت گواهینامه ازNACI گاها از خودIAF بالاتر میشود. بنظربرخی گواهی نامهHSE شباهت زیادی با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارد ولزوما میتوان تشریح کرد ایندو کاملا موضوع و گواهی متفاوت ازیکدیگر میباشند.

   

   

  گواهینامه HSE

  گواهینامه HSE فوری و ارزان و معتبر و قابل استعلام

   

   

  گواهینامهHSE فوری شرکتهایی تمایل دارند گواهینامه فوری دریافت کنند. این گواهینامه ها بسیار ارزان بوده تحت اعتبارIAF نمیباشد تاییدیهIAF ندارند بدلیل اینکه شرکتها مناقصه، برند سازی شرکت نیاز دارند مدلHSE دریافت کنند گواهینامهHSE فوری سریع دردسترس عموم قرار میگیرد. قیمت گواهینامهHSE فوری بسیار ارزان بوده شرکتها تمایل ندارند هزینه زیادی پرداخت کنند گواهینامه ارزان فوریHSE دریافت میکنند. برند بودن گواهینامهHSE تاییدیهIAF میباشد. گواهینامهHSE فوری وقت بسیاری جهت صدور نیاز ندارد و طی یک یا دوروز سریعا آماده میشود. گواهینامهHSE سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیستHSE میباشد. بکارگیری اصول مدیریت عمومی توسعه، استقرار، خط مشیHSE میگویند.

  دریافت گواهی نامهHSE فوری ملزم دریافت گواهینامه ایزو14001سیستم مدیریت زیست محیطی و دریافت گواهینامه ایزو45001 سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای میباشدکه ازطریق مراجع ثبت و صدورگواهینامه ایزو انجام میشود. استانداردISO14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی ازانواع گواهینامه ایزو میباشدکه بجهت مناقصات نیز درخواست میگردد. جهت دریافت مدلHSE بهترست ابتدا گواهینامهHDC, 14001 بهمراه کواهی نامهHDC, 45001 طراحی و پیاده سازی گرددو سپس استانداردHSE طراحی و پیاده سازی گردد. دریافت گواهینامه ایزو 14001 فوری ازطریق مراجع صادر کننده غیرIAF انجام میگیرد و امکانپذیرمیباشد. گواهینامه ایزو 14001سیستم مدیریت زیست محیطی فوری مانند گواهینامهHSE فوری بدلیل پیاده سازی زمانبر ازطریق مراجع غیرIAF بدلیل اینکه برروی پیاده سازی سختگیرانه عمل نمیکند انجام پذیرست اما ازطریق مراجعIAF بدلیل سختگیری برروی پیاده سازی امکانپذیر نیست همچنین دریافت گواهینامهISO45001 سریع بهمین صورت میباشد وازطریق مراجع غیرIAF بدلیل سختگیری کمترمراجع غیرIAF درامر پیاده سازی و ممیزی زمان کمتری میبرد اماازطریق مراجعIAF امکانپذیر نیست.

   

   

   HSE فوری

  مراجع معتبر صادر کننده HSE ارزان و فوری

   
   
  گواهینامهHSE فوریhse یک اصطلاح کلی منباب مقررات، روشها و فرآیندهای طراحی شده بخاطرکمک و حافظت ازکارگران ، محیط زیست و مردم ازآسیب میباشد. روش یک محیط کار ایمن بدون خطرات و تصادفات بااجرای مؤثر سیستم مدیریت سلامت و ایمنی سراسر شرکتhse حاصل میشود. بنابراین آموزش مجدد پرسنل مورد بهترین روشهای بهداشتی و ایمنی جهانی نمیتواند نادیده گرفته شود. فرآیندهای موجود درونhse ازطریق آموزش مجدد افراد درمعرض خطرات آموخته میشود. بعلاوه یک آموزش و مجوزHSE ممکنست حلقه مفقودی بابت یافتن شغل بعدی شما باشد. اصولا صنایع صنعت بابت جلوگیری ازآسیب دیدگی ، بیماری و حتی مرگ داخل محل کار نیازمند آموزشHSE دارند. همچنین ، همه ، صرف نظر از صنعت ، الزاما بدانندکه چگونه از محیط زیست برابرآلودگی و حفظ سلامتی محافظت کنند.
  گروه بین المللی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
  Read more
 • مراحل اخذ HSE

  مراحل اخذHSE

  مراحل اخذHSE و گواهیHSE و چگونگی دریافت گواهیHSE مبحث و سوالی میباشدکه موسسات و مجموعه های متقاضی باهاش درگیر هستند و بابت مناقصه و صادرات و تبلیغات و رقابت توی بازار جهانی باآن درگیرند و فارغ ازنوع فعالیت و فرآیند و محصولاتشان نیازمند اخذ و دریافت گواهیHSE هستند و ممکنست ازشان درخواست گواهیHSE بشود بخصوص شرکتهای پیمانکاری و بهمین جهت چنانچه بخواهند پیاده سازی نیزبکنند نیازبه کارشناسHSE پیدا میکنند و بهمین جهت شرکتهای متقاضی اخذHSE ازطریق مراجع داخلی اقدام میکنندبه اخذHSE یعنی مراجع غیرIAF زیراکه نیازبه پیاده سازی ندارند و البته پیاده سازیHSE بسیار مهم و حائز اهمیت هست.

  گواهینامهHSE و اخذ و دریافت گواهیHSE و مراحل گرفتن مدلHSE ممکنه شرکتها رابا مراجع و مراکز مختلفی روبرو کندکه بادادن و ارائه گواهی هابا ظواهری مثل اینکه لیبل و برچسب و مهر برجسته و لوگو و غیره آنهارا موجه نشان میدهند و درصورتیکه درواقعیت امر دارای اعتبار نیست و معتبر نمیباشد و فقط ظاهری موجه و موقر دارد و درحقیقت امر هیچ اعتباری ندارد و تقلبی هست و متاسفانه تعدادشان کم نیست و چون مرکز دولتی و نهاد خاصی برآنها وبر مراکز صدور نظارت نمیکند تعدادشان درحال افزایش هست و بسیار راحت بکارشان ادامه میدهند بهمین جهت نحوه رجیستری و استعلام گواهیHSE مرجع صادر کننده بسیار مهم میباشد

   

   

  شرایط صدور مدرک HSE

  مراحل اخذ HSE و دریافت و گرفتن HSE توسط مراجع معتبر

   

   

  مراحل اخذ استانداردHSE اخذ گواهیHSE اخذ گواهینامهHSE اخذ گواهی نامهHSE اخذ کواهیHSE اخذ مدرکHSE اخذ استانداردHSE اقدام کنند. بابت اخذHSE باسوالات متعددی رودررو میشوند. سوالاتی مثل اینکه:

  HSE چیست و گواهی نامهHSE کاربردش چیه؟
  چطور و چگونهHSE بگیرم؟
  شرایط اخذ و دریافت گواهیHSE شرکتها
  میخوام گواهینامهHSE بگیرم، چگونه و ازکجا شروع کنم؟
  گواهینامهHSE رااز طریق کدام مراکز و نهاد و شرکت و مرجع بگیرم؟
  مراجع معتبر صادر کننده گواهیHSE
  مراحل دریافت و گرفتن و اخذHSE
  مراحل و شرایط و مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE
  شرایط دریافت و گرفتن و اخذHSE
  مدارک دریافت و گرفتن و اخذHSE
  شرایط و مراحل اخذ و دریافت و گرفتنHSE
  گواهینامهHSE جهت صنایع مختلف
  گواهیHSE بابت شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی
  گواهی نامهHSE منباب سازمانها و صنایع فعال تجهیزات پزشکی
  HSE شرکتهای پیمانکاری
  HSE شرکتهای تولیدی
  چرا و چگونه گواهیHSE بگیریم؟
  اخذHSE بابت شرکت درون مناقصات
  دریافتHSE منباب صادرات
  اخذ و دریافتHSE بابت تبلیغات و رقابت درون بازارهای جهانی
  HSE ویاHSE اداره کار؟
  و بسیاری پرسشها و ابهامات دیگرکه شرکتها باهاش درگیرند.

   

   

  مراحل دریافت گواهی نامه HSE

  مراحل اخذ و دریافت گواهینامه HSE فوری و ارزان معتبر و قابل استعلام

   
   
  مراحل اخذHSE همانطورکه گفته شد مبحثی مهم درشرکتها و کارخانجاتست، امااز تمام مباحث مرتبط بااخذ گواهیHSE مشکلترین بخش پیاده سازی استانداردهای مربوطهHSE-MS هست و کاملا همراستا وهمجهت پیاده سازیHSEایزو 45001 و ایزو 14001 گواهیHSE هست، بهمین دلیل توصیه میشود قبل اقدام جهت دریافتHSE و پیاده سازی استانداردHSE ابتدا ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رادریافت و پیاده سازی شود و سپس اقدام شودبه اخذ HSEویا بطور همزمان هرسه استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 وHSE راانجام داد، دربسیاری موارداین اشتباه بوجود میایداین گواهی ترکیبی ازدو استانداردHSE ذکرشدست اما گواهی و مدل HSEو استانداردISO 45001 و ISO 14001 دو گواهی کاملا مجزا هستند، بطور خلاصه میتوان گفت گواهی HSEهمراستای ترکیب ایزو 45001 و ایزو 14001 هست باکمی تغییر، عامیانه ترین توضیح بابت تفاوت ایندوگواهیست.
  مراحل اخذHSE مورد سوال شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامهHSE میباشدکه باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامهHSEشرایط اخذHSE مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورندکه یکی ازاین مراکز مشاوره معتبرو باتجربه گروه بین المللی شامان کارانمیباشدکه باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهد.
  Read more
 • مشاور HSE

  مشاورHSE

  مشاورHSE همواره دربسیاری ازموسسات و مراکز مشاوره و صدور گواهی مهمترین سمت و بخش مرکز میباشد و منباب کسب اعتماد متقاضیان کارشناسان اگاه و صادق دریک موسسه میتوانند بزرگترین کمک باشند، بخصوص درزمانیکه بسیاری ازموسسات و مراکز مشاوره استاندارد اچسیی بفکر منافع خودبوده و فقط قصد فروش مدارک هاخودرا دارند. مشاور یعنی کسیکه بتواند نوع مدرکی راکه قصد گرفتن آنرادارد بطور واضح برای مخاطب معرفی وسپس دلایل مخاطب جهت گرفتن مدرک راشنیده و بررسی کند وبا توجه بدلیل دریافت استاندارد مورد نظرش راهی مناسب منباب گرفتن گواهی اچ اس یی پیشنهاد کندو کسب آنهم ازهمه لحاظ برای مخاطب توجیه داشته باشد، ازنظر زمان واز نظر هزینه وهمینطور اعتبار مرجع صادرکننده باتوجه بجاییکه میخاهد مدرک راارائه دهد.

   

   

  مشاور HSE

  مشاور HSE و مشاوره HSE جهت اخذ HSE برای شرکت در مناقصات

   

   

  مشاورهHSE بادرنظر گرفتن تمام جوانب بابت دریافت اچ اس یی نیازمند علم و دانش بحث بسیاری بخصوص دربحث ایزو و انواع دیگر مدارک استاندارد دارند هست و بتواند بادرنظرگرفتن همه جوانب و شرایط متقاضی بهترین پیشنهاد رابرای اخذ مدرک بمخاطب ارائه دهد.

  مشاورHSE معمولا درزمان ارائه مشاور مباحث مختلفی توضیحات ارائه میکند ولی ماچندمورد ازمباحث پرتکرار ازسوی متقاضیان رابررسی میکنیم مسائلی ازجمله سوال نحوه دریافت استاندارد مربوطه و مراحل صادر اچسیی وسوالاتی ماننداین دراینجا توضیحی مختصر درباره کسب مدرک مربوطه میدهیم تارفع ابهام کوچکی دراینباره باشد، ابتدا یک مشاور خوب مستندات رابطورکامل ودقیق معرفی میکند، دراینجا معرفی ایمنی اچسیی بهطور خلاصه انجام میدهیم وبه اطلاعات سازمان اچ ایسیی میپردازیم، مخفف سه کلمهHealthy ،Safety،Hnviroment میباشدو بمعنای سلامتی ، ایمنی ، محیط زیست میباشدکه ازمعنای لغوی کلمهHSE میتوان ماهیت گواهیش رانیز فهمید، اچسیی سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست رادر مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، ایث مربوطه سالها پیش درابتدا توسط یک نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردید و باتوجه به استاندارد والزامات دقیقی و جامع موجوددر مستنداتش رفته رفته توانست رونق بگیرد تاجاییکه امروزه شرکتهای خیلی زیادی بخصوص شرکتهای پیمانکاری و صنعتی بدنبال دریافت گواهینامه اچ اس یی هستند تابدین ترتیب بتوانند امار حوادث تلخ درکارخانجات صنعتی رابه حداقل برسانند.

   

   

  مشاور HSEE

  گواهینامه HSE و اخذ مدل HSE معتبر و ارزان و فوری

   

   

  نمایندگیHSE یاهمان مرکز و موسسه مشاور و صدور گواهینامه میباشد و نکته جالب درمورد ارتباط و نقطه مشترکی بین موضوع مورد بحث و استاندارد ایزو وجود داردکه الزامات و قوانین پیاده سازی استاندارد کاملا همراستا وهمجهت پیاده سازی استانداردISO45001 وISO14001 میباشدکه درنتیجه بهتراست قبل ازاقدامات لازم منباب اخذ مدرک مربوطه وپیاده سازی الزمات گواهیناههHSE ابتدا ایزو 45001 سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رابگیرد و پیاده سازی کنیم سپس اقدام باخذ کرد ویا بطور همزمان اینکار راانجام داد، دربسیاری ازموارد اشتباه بوجود میایدکه مدرک مذکور ترکیبی ازدو استاندارد ایزو ذکرشده میباشندولی مدرک نامبرده و استاندارد ایزو45001 و ایزو 14001دو مدرک کاملا مجذا هستند،بطور خلاصه میتوان گفت اسناد مربوطه هم راستای ترکیب ایزو45001 وایزو14001 هست باکمی تغییر،عامیانه ترین توضیح بابت تفاوت گواهینامهHSE و ایزو 14001 و ایزو 45001 ست، مبحث بعدی مراجع صادر کننده مدرک میباشدکه درایران دقیقا مراحلی مشابه استاندارد ایزو دارد، گرفتنHSE_MS نیزمراجع مختلفی امکانپذیرست مانند ایزو مراجع تحت نظارتIAF و تحت نظارتIAFCB اقدام میکنندبه صدور اسث و دقیقا ازهمین دومرجع صادرمیشود ومانند ایزو گرفته شده مدارک مراجعIAF زمانبر و پرهزینه ست ودر ایران با توجه بشرایط متقاضیان کمتری نیزدارد کمتری دارد. درایران بیشترین دلیل کسب مستندات نامبرده شرکت درمناقصات میباشد و منباب شرکت درمناقصات یکی ازالزاماتی کارفرما درمناقصات کشور دریافت گواهنامه هااینچنینی میباشد ازاینرو بیشترین دلیل اخذ نامبرده درایران دلیل مناقصه است،وبا توجه بزمان کم دراختیار شرکتهای پیمانکاری متقاضی مناقصه قبل مناقصه وعدم سختگیری کارفرما درنوع و مرجع صادر کننده برگه و اسناد استاندارد درکشورمان ایران بیشتراز مراجع غیرIAF گرفته میشود.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتجربه درزمینه گرفتنHSE وISO ایزو و پیاده سازی تمامی اسث بین المللی است و میباشد و سالهاست درجهت پیشبرد اهداف سازمان ایزو والزامات استاندارد جهانی مختلف مانند درکشور تمام تلاش خودرا کرده و همیشه باارائه ایزو و معتبر درتمامی زمینه ها و پروژه های بین المللی و داخلی شمابا گرفتن گواهینامه معتبر و ارائه اخرین و جدیدترین مستندات بین المللی میتواند کمک شایانی درپیشبرد پروژه کرده و درعین حال تمامی جوانب استاندارد جهانی رعایت میگردد و فواید فراوانی ازجمله رفع کامل خطرات در پروژه هاشمارا دارد البته اگربطورکامل تمامی مستندات واستانداردهای سازمان رعایت گردد چون برنامه کاملی راارائه کرده است.

  Read more
 • مطالب مرتبط با دریافت HSE

  مطالب مرتبط با دریافتHSE

  گواهینامهHSE گواهیHSE گواهی نامهHSE کواهیHSE استانداردHSE کواهینامهHSE کواهی نامهHSE مدرکHSE لوگوHSE مبحث گسترده و مفصلی هست و قطعا متقاضیان اخذ گواهیHSE رابا مسائل و سوالات و مطالب بسیاری روبرو میکندکه دراین مقال سعی ما پاسخگویی بابت نیازهای متقاضیان درخصوص مسائلی میباشدکه ذهنیت آنهارا درگیر میکند و سعی شده تمامی سوالات دراینجاد رباره استاندارد ایزو و یا ce پاسخ داده شود. مطالب زیر معمولا مسائلی میباشدکه شرکتها باآن روبرو خواهند شد.

  مطالب مرتبط با دریافتHSE عبارتند از:

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family