ایزو چیست؟

ایزو 22000 - سامان کاران | 44810270 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • ISO 22000

  گواهینامه ایزو 22000

  ISO 22000

  گواهیISO 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی الزامات ایمنی درون صنایع غذایی رابیان میکندو امروزه جایگزینHACCP گردیده و هسپ منسوخ شده و استاندارد 22000 جایHACCP راگرفته است. بهمین جهت سازمانها بایستی بدین سطح آگاهی برسندکه تقاضایISO 22000 رابجایHACCP بدهند و اصراری برروی طراحی و پیاده سازی هسپ نکنند وهمچنین مراجع صادر کننده و مراکز مشاوره معتبر آنهارا راهنمایی میکندکهHACCP کلا امروزه اعتباری نداشته و مورد استفاده قرار نمیگیرد وبرای سازمانها آرا صادر نمیکنند.

  گواهینامهISO 22000 امروزه بسیار مهم هست وبا پیشرفت علم و تکنولوژی دیگر مردم محصولات غذایی و غذاهای دستی رانمیپسندند و تقاضای غذاهای ماشینی بالا رفته و از لحاظ نظافت و تمیزی و بهداشتی بودن حائز امتیاز هستند و شرکتهای تولید کننده مواد غذایی درراستای فعالیتشان با دریافت ایزو 22000 نشان میدهند تمامی الزامات ایمنی رادر تهیه مواد غذایی بکار برده اند و محصولاتشان ازلحاظ ایمنی دارای بالترین سطح ایمنی هست و مشتریان نیزبا خیال راحت ازاین محصولات استفاده میکنند و تقاضای استفاده محصولات شرکتهای دارای گواهینامه ایزو 22000 بیشتر بوده و برایشان جهت جذب مشتری و بهره وری بسیار مفید هست.

  استانداردISO 22000 راتمامی شرکتهای فعال حوزه مواد غذایی باهر گستردگی و فارغ ازکوچک ویا بزرگ بودنشان بدان نیاز دارندتا بتوانند بابقیه مجموعه ها همکاری کنند. ایزو 22000 مورد استفادهتولید کنندگان غذا و خوراک دام، برداشتكنندگانمحصولات،صنفكشاورزان،توليدكنندگانموادتشكيل دهنده، شرکتهای تولیدیموادغذايي، افرادخردهفروش،سازمانها و نهادها و شرکتهایارائهدهندهخدماتغذايي و همچنین خدماتپذيرايي، سازمانها و شرکتها و نهادهای فعالتأمينكنندهخدماتپاكيزهسازيوبهسازي،حملونقل،انبارداريوخدماتتوزيعمي باشد و همچنین تمامی و کلیه شرکتها و سازمانهاکه بطور غیر مستقیم درزمینه زنجیره غذایی مشغول فعالیت هستند همچون شرکتهای تأمينكننده ماشينآلاتوتجهيزات،موادپاكيزهسازي،بهسازي،بستهبنديوسايرمواد درتماس بااین موادغذایی. استاندارد 22000 شامل سازمانهای کوچک و تازه تاسیس و توسه یافته و نوپا نیز میشود مثلايكمزرعةكوچك،يكواحدبستهبندي كنندهياتوزيعكنندهكوچكموادغذايي،يكخردهفروشكوچكياارائهدهندهخدماتموادغذايي .

  کواهی نامهISO 22000 ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات میباشد و شرکتهای حوزه مواد غذایی و زنجیره تامین غذایی درون مناقصه ممکنه ازطرف کارفرمای مناقصه گزار ازشان درخواست گواهی ایزو 22000 شود ویا جهت صادرات قطعا بدین گواهی نیاز دارند. البته بایستی گفت ازطریق مراجعIAF بایستی درخواست کنند. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا و بطور اختصارCB میگویندکه خوداینCB تحت نظر و اعتبارAB فعالیت میکنند ودر بالاترین راسشان یک نهاد بین المللی باعنوانIAF قرار دارد. گواهینامه های دارای اعتبارIAF دارای بالاترین سطح اعتبار هست و یکسری مراجع نیزهستند غیرIAF وCB وAB تحت اعتبار داخلی هستند و درون ایران ساخته و پرداخته شدند.
  گواهینامهISO 22000 الزامات بسیاری داردکه درون ایزو 9001 تعریف شده است. الزامات کیفیتی مورد نیاز ایزو 22000 درون ایزو 9001 موجودست بهمین جهت توصیه میشودکه سازمانها قبل ویا بطور همزمان بهمراه طراحی و پیاده سازی ایزو 22000 ایزو 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی نمایند. جهت بهره وری بیشتربرای سازمانها بسیار ثمر بخش میباشد.

  گروه سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

  Read more
 • تماس با ما ایزو ISO , HSE
  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family