نمایندگی ایزو

نمایندگی ایزو درحقیقت امر دوگروه و دو تیپ و دودسته و نوع میشوندکه یااینکه عضو انجمن بین المللی IAF میباشند ویا غیر IAF . مراجع صادر کننده ایزو رابه اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت میگردد و اعتبار میگیرد ودر راس اینها IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه مراجع صادر کننده ایزو اعتبار میدهد و دارای بالاترین سطح اعتبار ودر سطح جهان کاربردی دارای اعتبارست و توصیه میشود سازمانها چنانچه دارای موقعیت اقتصادی و مالی مناسبی دارند بهترست ازنوع IAF بهره ببرند و همینطور اگرکه ازنوع شرکتهای صادر کننده هستند و صادرات انجام میدهند بایستی جهت صادرات ازنوع IAF استفاده کنند البته چنانچه ازنوع غیر IAF نیزبخواهند استفاده کنند باهرهدفی بخواهنداز مدرک ایزو استفاده کنند بجز صادرات میتوانند گواهی ایزو غیر IAF بگیرند وحتی اگربعداز اخذ ایزو غیر IAF بخواهند مدرک رابه مدرک IAF تغییر دهند میتوانند زمانیکه گواهی ایزو غیر IAF اخذ کردنند سپس برروی گواهی IAF باپرداخت مابه التفاوت به مرجع صادر کننده تغییر مرجع ایزو بدهند. درهر صورت مدرک ایزو صادرشده مرجع IAF بهترین و معتبرترین نوع گواهینامه ایزو میباشدکه درسطح بین الملل معتبر هست.

 

 

نمایندگی ایزو ISO

 اخذ ایزو فوری و معتبر و قابل استعلام جهت شرکت در مناقصات

 

 

نمایندگی ایزو یاهمان موسسات مشاوره ایزو البته درایران اکثرااز نوع غیر IAF هستندکه CB و AB ساختگی ایرانیها هستند و درون ایران ساخته شده و پرداخته شده اند و شرکتها باهر هدفی میتوانند ازآن استفاده کنند مگر اینکه بخواهند صادرات کنند ودرحوزه مناقصات نیزبه ندرت بنابر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار ممکنست درخواست گواهی ایزو IAF شود و درباقی موارد و مقاصد گواهی ایزو غیر IAF کافی میباشد. مقاصدی همچون مناقصه و تبلیغات و رقابت و چشم و همچشمی و جلب رضایت مشتری و هرمقصد دیگر میتوان ازتیپ غیر IAF استفاده کردکه ضمن اینکه سریع و آسان و ارزان بدست میایند جهت ارائه کافی میباشد.

نمایندگی ایزو راکه همان موسسات مشاوره و صدور ایزو میباشند درایران گواهی ایزو مختلفی صادر میکنندکه حتی دربرخی مواقع گواهی ایزو راکه مراجع عضو IAF صدورش راجایز نمیدانند، مادر اینجا مهمترین گواهینامه ایزو درخواستی متقاضیان رابیان میکنیم گواهینامه هاراکه بسیار مهم هستند و درانواع زمینه هادرکشور ازشرکتها خواسته میشونددراینجااین 5 گواهی معتبر رانام میبریم و انهارا توضیح میدهیم زیراکه بیشترین استفاده رادر مناقصات دارند و اکثر شرکتها بدنبال همین 5 گواهینامه هستند سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو  45001 ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه( طراحی و پیاده سازی و تهیه و تدوین سه سیستم مدیریتی فوق یعنی سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و یاهمان سه استاندارد بالا یعنی ایزو  9001 و ایزو  14001 و ایزو  45001 بصورت همزمان و یکپارچه میگویند سازمان موفق گردیدبه طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه جهت سازمانش واصطلاح گواهینامه بررویش تنها یک عنوان هستو درنهایت HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ، سه گواهی بیان شده کاربردی ترین هستند و مراکز غیر IAF آنهارا صادر میکند وهمچنین سه استاندارد مشتری مدار بابت اغلب سازمانها کاربرد داردکه میتوان بدین استانداردها اشاره کرد گواهی نامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و البته انواع تخصصی مبنابر نوع فرآیند و تخصص و فعالیت سازمان تعیین میگردد.

 

 

نمایندگی ایزو

نمایندگی ایزو جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر و فوری و قابل استعلام

 

 

نمایندگی ایزو واعتبارسنجی مدارک ایزو و شناخت مراجع صدور گواهی ایزو ازجمله خدمات رایگان مرکزما میباشد و شما میتوانید تنهابا یک تماس بامرکز بدین منوال میباشدکه متقاضی محترم باگروه بین المللی ثبت و ارتقا برند سامان کاران تماس میگیردو درخواست خودرا مطرح میکندو گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند سامان کاران متناسب بادرخواست و بودجه و زمان درخواست گواهینامه ایزو ازطرف شرکت متقاضی صفرتا صد کاررا انجام میدهدتا شرکت متقاضی گواهی نامه ایزو دست پیداکندبه گواهینامه ایزو تنها لازمست نوع گواهینامه ایزو خودرا انتخاب کنید و صفر تاصد کاررا تارسیدن گواهینامه بما بسپارید.
گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران با تیمی زبده و حرفه ای درزمینه اخذ گواهی نامه ایزو نیزاز مرجع عضو IAF وهم مراجع غیر IAF بااعتبار تضمین شده و قابلیت استعلام درسایت مرجع، اخذ گواهینامه های مربوط به اداره کار مانند گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری و رتبه و غیره درخدمت شما سروران گرامی میباشداز مشاوره تلفنی رایگان کارشناسان سامان کاران درهر زمینه استفاده کنید

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family