ایزو چیست؟

ایزو ارزان - سامان کاران | 44810270 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

  • اخذ ایزو ارزان

    اخذ ایزو ارزان

    اخذ ایزو ارزان یکی ازانواع دریافت گواهی ایزو میباشدکه متقاضیان زیادی دارد، متقاضیان اخذ گواهی ایزو غالبا دنبال دریافت گواهینامه ارزان هستند بنابر دلایل مختلف و متفاوتی شرکتها اقدام میکنندبه اخذ ایزو ارزان . سازمانهای متقاضی بدنبال دریافت گواهی ایزو دراغلب موارد میخواهندکه ایزو ارزان و فوری بدست بیاورندکه البته ازطریق مراجع غیرIAF کار سختی نیست و مراکز بسیاری هستندکه گواهی ایزو ارزان صادر میکنند و تعدادشان زیادست و شرکتها باتوجه توانشان میتوانند ازهر کدام مراجع میخواهند گواهی ایزو صادر کنند.

    اخذ ایزو ارزان درخصوص انواع عمومی گواهی نامه ایزو راحتتر و بهتر بدست میاید و ارزانتر . بدین معناکه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای وHSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی هزینه اخذشان بنسبت دیگر انواع ایزو کمترست بهمین جهت طبیعتا ارزانتر و باقیمت کمتر بدست میایند و مهمتر ازدیگر انواع اخذ فوری گواهینامه ایزو همین 4 استاندارد ایزو هست بعلاوهIMS و البتهIMS گواهینامه نیست وبنامIMS خوانده میشود وبه سازمان طراح و پیاده سازی کننده سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 اصطلاحا اطلاق میشودکه یک سیستم مدیریت یکپارچه رابرای سازمانش طراحی و پیاده سازی کردست و درقالب یک گواهینامه ازسوی مراجع غیرIAF بصورت رایگان بسازمانها داده میشود.

     

     

    گواهینامه ایزو فوری و ارزان

    اخذ ایزو ارزان و معتبر و قابل استعلام

     

     

    اخذ ایزو ارزان درابتدای امر مستلزم شناخت هدف میباشد و اینکه شرکت متقاضی باچه هدف میخواهد ایزو بگیرد و سپس انتخاب یک مرجع مناسب متناسب نیاز سازمان . درکل مراجع اخذ ایزو دو دسته میشوند یااینکهIAF هستند ویا غیرiaf . گواهینامهIAF دارای اعتبار بین المللی بوده و توسط مراجع صادر کننده زیر نظر نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی بانامIAF مدیریت شده و ساماندهی میشوند و اعتبار میگیرند. مراجع صادر کننده گواهی ایزو رادر اصطلاحCB مینامندکه خوداینCB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوانAB مدیریت شده و اعتبار میگیرند و درنهایت یک نهاد بین المللی باعنوانIAF برآنها نظارت میکندکه گواهی نامه ایندست دارای بالاترین سطح اعتبار بوده و پیاده سازی و ممیزی درآنها باسختگیری انجام میگیرد و پروسه زمانبر و هزینه بریست. درخصوص مراجع غیرIAF بدلیل اینکه توسطCB وAB داخلی مدیریت میشوند ارزان و راحت بدست میایند و پیاده سازی بدلخواه سازمان و ممیزی صوری و ظاهری صورت میگیرد.

     

     

    iso certification

    اخذ ایزو ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

     
     
    اخذ ایزو ارزان شرکتهارا باسوالات متعددی روبرو میکند. سوالاتی از ایندست:
    هزینه اخذ ایزو
    مدت زمان اخذ ایزو
    هزینه دریافت ایزو ارزان
    مدت زمان اخذ ایزو ارزان
    شرایط دریافت اخذ گواهی ایزوارزان
    مراحل گرفتن گواهینامه ایزو ارزان
    مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو ارزان
    مراجع و مراکز صادر کننده ایزو
    مراجع صادر کننده ایزو ارزان
    مراجع صادرکننده ایزو ارزان و فوری
    ایزو ارزان از کجا بگیرم؟
    ایزو ارزان و فوری ازکجا بگیرم؟
    گروه بین المللی سامان کاران بعنوان یک مرکز معتبر مشاوره و ثبت و صدور گواهی ارزان نمایندگی معتبر انواع برندهای ایزو راداراست و متقاضیان میتوانند بایک تماس اطلاعات کافی راکسب کرده و باانتخاب مرجع مورد نظر باتوجه نیازشان در سریعترین زمان و باکمترین هزینه برسندبه گواهی ایزو .
    Read more
  • اخذ نشان ISO

    اخذ نشانISO

    اخذ نشانISO راههاي زيادبراي پيشرفت شغلي وجود دارد ويكي ازاين راهها، جلب اعتماد مشتريان است اما اين اعتماد چگونه بوجود ميايد؟ گاهي اوقات سالها زمان لازم است تا اطمينان مشتريان رابدست آوريم البته روش هاي ديگري هم هست كه بواسطه آن درزمان كمتري اين اطمينان راايجاد كرد. برخوردار بودن ازعلائم استاندارد يكي ازاين روشهاست. حال چگونه مي توان اين علائم رااخذ كرد؟ISO ازنوع استاندارد هايي استكه درميان مردم جايگاه ويژه اي پيدا كرده وبا قاطعيت ميتوان گفت، تاثير بسياري دراعتبار بخشي به كسب وكارها خواهد داشت. تعداد اين سيستم هاي مديريت كم نيستند وهر كدام ازآنها بيان كننده دستورالعمل هاي مشخصي هستند. دسته اي ازانواع ايزو هاعمومي بوده ودر حوزههاي بسياري كاربرد دارند. برخي ازآنها نيز تخصصي مي باشند ومحدوده مشخصي دارند.

     

     

    certification iso

    اخذ نشان ایزو معتبر و ارزان و فوری جهت شرکت توی مناقصات

     

     

    ISO 9001 يا سيستم مديريت كيفيت ازاين دسته است كه جزء شناخته ترين آنهاست والزامات آن، جهت بالا بردن سطح كيفيت توليدات تعيين شده است.ISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) نيز ازاين قبيل ميباشدكه مصوباتش بخاطر توجه بيشتر بمنابع طبيعي شكل گرفته وپياده سازي آنها باعث كاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي ميگردد.ISO 45001 ياهمان سيستم مديريت ايمني وبهداشت نيز ازاستاندارد هاي پر مصرف محسوب ميشودكه مستنداتش براي بهبود سطح امنيت وسلامتي كاركنان ومحيط كاري وضع گشته اندو اجراي آنها موجب كاهش خطرات وحوادث شغلي خواهد شد. باتوجه به اين مسئله وايجاد محيطي ايمن براي پرسنل، بطور حتم انگيزه كارمندان نيز افزايش پيدا خواهد كرد ودرنتيجه، راندمان سازمانها بالا خواهد رفت. استفاده زياد ازاين گواهينامه ها، باعث شده تا سيستم هاي مديريتي ديگري شكل بگيردكه اين سه آيزو راشامل شود مانند سيستم مديريت يكپارچه (IMS ) وازآنجائيكه هر سه ازاهميت ويژه اي برخودار هستند، به اجراي آنها بطور همزمان ميپردازند. البته اين امر مزيت هاي ديگري هم دارد وباعث شده تا وقت وزمان كمتري صرف آنها شود. دسته ديگر گواهينامه ها، تخصصي هستند مانندISO 22000 ( سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي ) وتنها درحوزه فعاليت هاي صنايع غذايي مورد استفاده قرار ميگيرند. بنابراين نمي توان ازآن درصنعت ديگري مثل پتروشيمي وراهسازي بهره برد. نكته ديگر درباده اين نوع گواهي نامه ها، اين است كه براي دستيابي به آنها ميبايست ايزو هاي عمومي مانندISO 9001 رااخذ كرد.

    اخذ نشان ایزو باتوجه توضيحات بالا، اولين قدم براي كسب نشانISO ، انتخاب سيستم مديريت متناسب با شرايط مجوعه متقاضي ميباشد. قدم دوم يافتن مرجع صادر كننده آن است. سازمان جهاني آيزو، عضو فعالي دارد بنام انجمنIAF كه وظيفه آن معرفي نماينده هاي سازمان دركشور هاي مختلف است. اين نمايندگان بهACRIDATE BODY يا (AB) معروف هستندكه مسئول ارزيابي مراكز صادر كننده بوده وسطح اعتبار آنها رامشخص مينمايند. مراكز صادر كننده(CERTIFI BODY ) نشان ايزو رابا دقت وسخت گيري بسياري ارائه ميدهند ومدارك آنها ازاعتبار بالايي برخوردار است. بنابراين اجراي استاندارد ها شامل صرف هزينه وزمان زيادي ميشودو اين مسئله براي برخي شركتها ودرخواست كننده ها چندان خوشايند نمي باشد چراكه قادر به اعمال اين شرايط نيستند. گاهي مواقع موسسات نوپا وتازه تاسيس، علائم ايزو راتنها جهت تبليغات وبرند سازي درخواست ميكنند وپرداخت هزينه هاي آنها برايشان مقرون بصرفه نخواهد بود. همچنين بعضي پيمانكاران كه براي ورود بمناقصات احتياج بدريافت گواهينامه ها دارند، درصورتيكه به اجراي صحيح آن بپردازند، زمان رااز دست داده وپيرو آن، ازمناقصه باز خواهند ماند. بنابراين بدنبال اخذ گواهي فوري برميايندكه بطور حتم ازمراجع تحت نظارت انجمنIAF، امكان پذير نخواهد بود. دركشور ما، صادر كننده هايي وجود دارندكه زير نظرIAF نيستند ودر پياده سازي مستندات سيستم هاي مديريت، سختگيري زيادي ازخود نشان نميدهند اما بطور حتم مدارك آنها اعتبار چنداني نداشته وتنها درايران وبعضي كشورهاي همسايه قابل قبول ميباشد. بااين اوصاف نرخ صدور گواهينامه ها ازآنها پايين تر بوده وقادر هستند درزمان كوتاهي آنرابه ثبت برسانند.

     

     

     

    اخذ نشان ISO

    اخذ ایزو معتبر ازطریق مراجع صادر کننده ISO

     
     
    اخذ ایزو پس ازانتخاب نوع گواهي ويافتن صادر كننده ایزو ، متناسب باوضعيت موسسه، قدم بعد اجراي دستورالعمل هاي استاندارد مورد نظر ميباشدكه دشواريهاي خاص خودرا دارد. البته درصورتيكه قرار بر برپايي كامل آن باشد. شناسايي كليه عملكردها و فرايندهاي مجموعه، بررسي ساختار وتدوين طرحهاي برنامه ريزي شده، ازمراحلي است كه بايد توسط متقاضي انجام شود. البته مراكز مشاوره ميتوانند دراين خصوص كمك بسياري به متقاضيان نمايند ودرتمام مراحل آنها رامساعدت نمايند. يكي ازبند هاي استانداردها، آموزش كاركنان مجموعه درخصوص الزامات آن ميباشدكه ميبايست توسط افراد متخصص صورت گيرد. قدم بعد، پياده سازي مستندات واجراي طرحهاي تهيه شده ميباشدو پس ازارزيابي وبازبيني هاي فراوان، مركز صادركننده اقدام به انجام مميزي خواهد كرد. درنهايت، چنانچه مميزي انجام شده ومشكلات عمده اي درتمهيدات صورت گرفته ديده نشود، گواهينامهISO اعطاء خواهد شد.
    Read more
  • از کجا ایزو بگیریم

    از کجا ایزو بگیریم

    از کجا ایزو بگیرم؟ سوالاتی ازاین قبیل سوال بسیاری متقاضیان ایزو میباشدکه درگوگل انرا جستجو کرده و بدنبال راهی منباب اخذ گواهی نامه ایزو هستند، اینکه ازکجا باید شروع کرد میتوان گفت بهترین کار برای شروع اخذ گواهی نامه ایزو تماس بایک مرکز مشاوره خوی و معتبر و مشورت درباره اخذ گواهینامه ایزو ست، تماس بامرکز مشاوره ایزو و مشورت بایک کارشناس درزمینه ایزو میتواند راهنمایی بسیار خوب و مفیدی درمورد اخذ گواهینامه و مراحل دریافت ایزو در اختیار شما قرار دهدتا باتوجه به توضیحات مربوط یک انتخاب عاقلانه و منطقی کرده و بهترین راه رابا توجه به دلیل اخذ ایزو انتخاب کرده و متناسب بانیاز مجموعه مراحل دریافت ایزو راپشت سربگذارید،

    ازکجا ایزو بگیرم اولین مرحله جهت اخذ ایزو همانطورکه گفته شد تماس بایک مرکز مشاوره خوب و مشورت باکارشناسان مرتبطت دراین زمینه است سپس کارشناسان براساس چند فاکتور مهم شمارا راهنمایی میکنند، اصلی ترین فاکتور دلیل اخذ ایزو است، ازاین رو دلیل اخذ ایزو توسط شمارا جویا میشونداگر گواهی نامه ایزو مرجعIAF یا غیرIAF رابه شما پیشنهاد دهند، اینجا سوال افرادی کهIAF رانمیشناسند اینستکه تفاوت دو مرجع نامبرده چیست، بهمین دلیل توضیحی اجمالی و کلی رااز استاندارد ایزو منباب مدیران و عزیزان مجموعه متقاضی ایزو راکه کامل بابحث ایزو و مراجع صدور ایزو ندارند میدهیم،international standard organize با نام مخففISO صادر میگردد.

     

     

    ازکجا ISO بگیریم

    ازکجا ایزو بگبربم و مراحل صدور گواهینامه ایزو معتبر

     

    مشاور ایزو علاوه برمعرفی سازمان ایزو باید وظایف سازمان ایزو را هم کاملا توضیح دهد وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی برای بهترشدن ویک مجموعه ست، مشاور ایزو بابهترین مشاوره میتواند مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار دهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارد بانام کامل لاتینCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، مشاور ایزو یکی ازاعضای مهمCBها هستند،CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند،AB گفته میشودکه اعتبار دهندهCB هستند،AB بانام کامل لاتین:ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشورAB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعهIAF هستند بانام کامل لاتینINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمنIAF برای هرکشور یکAB کاملا مجزا و مستقل درنظر گرفته است، انجمنIAF یکAB هم برای ایران درنظر گرفته است،NACI تنهاAB تعیین شده توسط انجمنIAF درایران است.

     

     

    ازکجا ISO بگیریم 2

    مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام

     
     
    ازکجا ایزو بگیرم؟ اکنون که ایزو استاندارد و مراجع صدور ایزو و انجمنIAF اشنا شدیم میتوان تفاوت مدرک صادر شده از مراجعIAF و مراجع غیرIAF چه تفاوتی دارند، دریافت گواهی ایزو ازمراجع IAFپروسه ای حداقل نزدیک بیکماه زمان میخواهدکه این زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکند ومشاور ایزو بایدزمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده وبه مخاطب یاداوری کندتا انتخاب درستی انجام دهد وغیره، معمولا مدیرانی که اهداف تبلیغاتی دارنداز مراجع غیرIAF استفاده میکنند.
    مراجع غیرIAF مراجعیست خصوصی و زمان و هزینه بسیار کمتری بنسبت مراجعغیرIAF بر مجموعه تحمیل میکنند وبرای مجموعه ای که اهداف تبلیغاتی جهت اقدام بدریافت گواهی ایزو ویا استاندارد ایزو میکنند، اما پروسه اخذ ایزو ازمراجع عضوIAF بسیار پرهزینه است و حداقل زمان اخذ گواهینامه ایزو مراجعIAF 35 تا 40 روزست، بهمین دلیل بیشتر مدیرانی قصد شرکت درمناقصه ویا فعالیت بین المللی دارند اقدام باخذ گواهی نامه ایزو مرجع عضوIAF میکنند، یکی ازسوالات متعدد دیگر درباره مدارک ایزو میباشدکه اکنون مهمترین مدارک بیشتر مستندات ومدارکیست جهت اثبات اجرایی شدن وپیاده سازی کامل استانداردها باید ارائه شود، البته این پروسه بحدی سخت، وقتگیر و پرهزینه میباشدکه بیشتر مدیران بالاجبار ازاین مساله شانه خالی میکنند عدم سختگیری و نظارت کافی به مجموعه هانیز میتواند ازدلایل مهم عدم رعایت استانداردها و ارائه مدارک ومستندات اجرایی ان باشد البته بیشتر برای مدیران و مسئولان مجموعهای واقع درایران این امر بدلیل تحریمها و عدم فعالیت های بین المللی اتفاق میوفتد
    گروه بین المللی ثبت و ارتتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتیمی قوی و باتجربه اماده ارائه خدمات درزمینه های گواهی نامه ایزو ، مجوزCE ،گواهی نامه IMS و HSE-MS واهی و انواع مجوزهای اداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیرست.
    باتماس بامرکز مشاور سامان کاران و ازمشاوره تلفنی رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید
    Read more
  • ایزو

    گواهینامه ایزو

    ایزو

    ایزو یکی از مواردی است که در مناقصه ها زیاد استفاده می شود. برای افراد متقاضی در مناقصه ها انواع مختلف ایزو وجود دارد که هر فردی برای به دست آوردن امتیاز بالا به آنها نیاز پیدا می کند که خوب اسیت بدانند مانند: مدرک تاییدیه صلاحیت پیمانکاری، تاییدیه انفورماتیک سازمان ها، گواهی ایزو، مدرک ملی و.........که همه این موارد از مهم ترین موارد گواهینامه ایزو است.

     

    انواع گواهی ایزو

    انواع گواهی ایزو متناسب نیاز سازمانتان رااز مرکز سامان کاران بخواهید

    گواهیISO

    گواهی ایزو موارد گوناگونی دارد که به دو بخش تقسیم می شود. بخش عمومی و خصوصی.

    بخش عمومی:

    مدیریت کیفیت ایزو 9001 مورد استفاده قرار می گیرد

    زیست محیطی ایزو 14001 مورد استفاده قرار می گیرد

    امور بهداشت شغلی ایزو 45001 مورد استفاده قرار می گیرد

    مدیریت کیفیت که مشتریان را راضی نگه بدارند ایزو10001 مورد استفاده قرار می گیرد

    راضی نگه داشتن مشتریان ایزو1000 کاربرد دارند

    رسیدگی به شکایت خریداران ایزو 10002 کاربرد دارند

     

    بخش خصوصی :

    سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ایزو 22000
    مدیریت کیفیت برای صنایع گاز، نفت، شیمی ایزو 29001
        تجهیزات پزشکی ایزو 13485
    و موسسات خودروسازی ایزو 16949 کاربرد دارد.

    گرفتنISO  متناسب با انتخاب کردن مدل ایزو فرق می کند وقابل تغییر است و مراکز صادرکننده گواهی ایزو زیاد هستند. موسسات ایزو به دو گروهIAF و غیر IAF تقسیم می شود.

     

    گواهی ایزو IAF

    گواهینامه IAF دارای بالاترین سطح اعتبار و بین المللی و جهانی

    IAF چیست؟

    IAF مرکزمعتبری است که مشمول اعتبار بین المللی است و دارای دفاتر نمایندگی در ایران و اغلب کشورها هستند. در ایران این نمایندگی هاNACI نام دارد و در کشورهای دیگرCB نام دارند که این نمایندگان تحت حمایت مرجع بالاتر از خود هستند به نامAB وAB تحت حمایتIAF هست. کسانی که این گواهی را دارند می توانند کار صادرات انجام دهند

     

     

    گواهینامه ایزو غیر IAF

    گواهینامه غیر IAF سریع و ارزان و فوری متناسب نیاز سازمان را از سامان کاران بخواهید

    غیرIAF چیست؟

    موسسه غیر مجازی است که بصورت فرمالیته و غیر قانونی فعالیت خود را آغاز کرده است و علاوه بر ایران در کشورهای محدودی وجود دارند با نامAB و CB.گرفتن مدرک ایزو بسیار ارزان و در زمان بسیار کم قابل دسترسی است و از این گواهی برای کارهایی مانند، رقابت، تبلیغ استفاده می شودو ممکن است برای کار صادرات از این گواهی استفاده کرد.

     

     

    مراحل گرفتن ایزو

    مراحل گرفتن ایزو شامل طراحی و پیاده سازی و استقرار و صدور گواهی ایزو میشود

    مراحل گرفتنISO

    مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو برای افراد متقاضی خود نحوه گذراندن مراحل گرفتن گواهی ایزو را توضیح می دهند و کمک آنها می کنند تا مراحل را بدون نگرانی پشت سر بگذرانند. مراکز مشاوره های معتبر در مناطق مختلف وجود داردکه در زمینه راهنمایی کردن افراد فعالیت می کنند و دارای تجربه و داشتن کافی هستند و حتی ممکن است از صفر تا صد مرحله را بگذرانند و در آخر مدرک را به افراد تحویل دهند.

     

    گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران

    سامان کاران دارای کارشناسان و مشاوران خبره هستند که فعالیت های زیادی در زمینه ایوز انجام داده اند از جمله: طراحی ایزو ، نگه داری سیستم ، صادر کردن گواهی ایزو ، مشاوره دادن ، تمدید اعتبار مدرک ایزو ، اطلاع رسانی ، پیاده سازی فرایندهای لازم ، ثبت ایزو ، و.......

    دادن اعتباررسمی دفتر نمایندگی به بیش از هزاران نفر موسسات اعتباردهنده خارجی

    مشاوره دادن به متقاضیان

    ارسال بسته های حاوی اطلاعات ایزو به صورت رایگان برای سازمان ها که بالغ بر 5هزار موسسه هستند که در داخل ایران و خارج از ایران فعالیت می کنند.

    داشتن مشاوران متخصص که به صورت های مختلفی فعالیت می کنند به اینگونه که 20 نفر بصورت رسمی و ده ها نفر بصورت پاره وقت شاغل هستند

    وجود سابقه بالغ بر ده ها سال و وجود گواهی معتبر

    Read more
  • تماس با ما ایزو ISO , HSE
    Read more
  • روش اخذ ایزو فوری

    روش اخذ ایزو فوری

    روش اخذ ایزو فوری درشرایط متفاوت و موسسات مختلف صدور ایزومتفاوت میباشد، اگر علاقمندبه دریافت گواهینامه ایزو فوری میباشید باید حاقل تاحدودی شرایط رادر سازمان خودبه وجود آورید تابتوانید درسریع ترین زمان ممکن مدرک بین المللی ایزو رابرای سیستم و کسب و کارخود دریافت کنید. بهمین دلیل دراینجابه شکل کامل درباره اخذ ایزو و درخصوص شرایط اخذ ایزو فوری توضیح میدهیم.

    روش اخذ استاندارد ایزو دغدغه بسیاری ازمدیران کسب و کارهای مختلف میباشد البته مسئولانی نیز متفاوت میباشندازنظر تفکردربرخی مواردکه تنهابه دنبال اخذ گواهینامه ایزو فوری هستند و نمیخواهند مستندات و الزامات ایزو درسازمان ویامجموعه آنها پیاده سازی شود. ودربرخی مواردنیز استاندارد ایزو رامدیریت تنهابا پیاده سازی هرچند حداقلی رین پیاده سازی قبول میکنند ولیکن حداقلی ترین پیاده سازی حداقل تاحدودی میتواند الزامات استاندارد ایزو رابرای شرگت و کارکنان روشن کند، اگر قصد دریافت گواهینامه ایزو معتبر هستید بایدبدانیدکه حتما مستندات مربوطه در سازمان شما اجرایی شود. اما تنها راه دریافت مستندات دردو بخش خلاصه می شود.

     

     

    روش اخذ ایزو فوری

    روش اخذ ایزو فوری و ارزان و معتبر دارای قابلیت رجیستری

     

     

    روش اخذ ایزو فوری رادر متن بالا تاحدودی توضیح دادیم، درمتن بالا اشاره کردیم بایستی مستندات ایزو درسازمان شمابه اجراء دربیاید. مستندات ایزو میتواندبه دو طریق درسازمان شما اجرایی شودکه وقت و هزینه کمی رابرای شما بگیرد، روش اول اینکه یک شخص قابل اعتماد و بنوعی نماینده مدیریت رادرسازمان خوداستخدام کنید تا بتواند مستندات ایزو راازما دریافت کند و درسریع ترین زمان ممکن الزامات ایزو رادر مجموعه پیاده سازی کرد، بطور مثال منباب پیاده سازی مستندات ایزو 9001 ، ازچنین روشی تنها دریک هفته کاری میتوان مستندات ایزو رابصورت حداقلی پیاده سازی و اجرا کرد، روش دوم دریافت مستندات ازطریق سایت شرکت امکان ثبت هست. مستندات استاندارد ایزو و انواع ایزو شامل تمامی روشهای اجرایی ، فرمها و دستورالعمل هاست، گواهینامه ایزو فوری، هزینه اخذ گواهینامه ایزو فوری ، دراین روش اخذ استاندارد ایزو فوری تنها هزینه دریافت گواهینامه ایزو ازشما دریافت میشود. بهمین دلیل میتوانیددر هزینه هاو زمان صرفه جویی کنید. سایر روشهای دریافت ایزو امادربرخی موارد مدیر کسب و کار قصد پیاده سازی و مشاوره استاندارد مربوطه رادارد. دراین روش یکی ازشرکتهای فعال درزمینه مشاوره ایزو راانتخاب کنیدوبا قرار داد بستن با چنین شرکتی میتوانید خیلی راحت گواهینامه استاندارد ایزو رابصورت کامل درسیستم خودبه اجرا درآورید و بعداز گذراندن دوره های ممیزی ازشرکت متقاضی استاندارد ایزو گواهی ایزو مربوطه رادریافت کنید.گواهینامه ایزو فوریبهترین روش اخذ ایزو فوریاما همانطورکه درمطالب بالا عنوان کردیم سه روش کلی جهت دریافت ایزو وجود دارد. برخی مدیران شاید نتوانند تشخیص دهندبرای مجموعه آنهاکدام روش بهترست ودراینجا بهترین کار تماس بایک مرکز مشاوره ایزو و گرفتن مشاوره ازکارشناسان استاندارد ایزو میباشد و سپس کارشناسان ایزو بهتر میتوانند تشخیص دهندکه کدام روش مناسب میباشد وبخصوص درسازمان ویا مجموعه شما کدام یک ازروش های اخذ و پیاده سازی استاندارد ایزو مناسب ترین گزینه هاست. خودمدیران بایدنخست سازمان ویا مجموعه خودرا مورد ارزیابی قرار دهد و سپس بودجه میخواهیدبه اخذ استاندارد ایزو راتخصیص دهید رابسنجیم و درآخرین مرحله بایدمدت زمانیکه دراختیار دارید تابتوانید استاندارد رادریافت کنید رابررسی کنیم.

     

     

    روش اخذ ایزو فوری ISO

    روش اخذ فوری و ارزان ازطریق مراجع معتبر صادر کننده ایزو

     
     
    روش اخذ ایزو فوری معمولا بدلیل عجله منباب صدور استاندارد بایداز مراجع غیرIAF باشدروش اخذ ایزو فوری دریافت گواهی ایزو ازمراجعIAFپروسه حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی داردو اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا بایدقبل درخواست ایزو حتما زمان لازم تازمان اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باآن و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره، ایزوهای مورد نیاز هرمجموعه متفاوتست دراینجا بامعرفی مختصری ازنوع ایزوها ابهام رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیاز هم میتواند بعد ازصحبت با یک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، دراین زمینه میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استانداردرا جهت اجرا تدوین وانهارا به موسسه های زیربط ابلاغ کرده وبااعداد انرا نامگذاری کردست وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی این تاییده رادر قالب یک گواهی بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو و انواع ایزو میتوان گفت پیشنیاز تمام استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزوست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوانISO9001 ارائه شده است، و درآن سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه
    گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران همواره پیشرو درصدور استاندارد های بین المللی جهانی ایزو ISO, HSE, CE, گرید و رتبه و انواع میباشد.
    Read more
  • شرايط ثبت گواهي ايزو ارزان

    give reach iso

    شرايط ثبت گواهي ايزو ارزان

    گواهينامه ايزو رااز روش هاي مختلفي مي توان دريافت كرد. برخي ازاين روش ها نيازمند صرف زمان مي باشد. باوجود افراد سودجو كسب اطلاعات بيشتر دراين زمينه بسيار ضروري مي باشد. دراين مقاله سعي كرده ايم تا روش اخذ ارزان گواهينامه ايزو راگرد آوري كنيم. بطور كل گواهينامه هاي ايزو رامي توان ازمراجع بسياري كه دركشور ما وجود دارند دريافت كرد اما براي ايزو هاي ارزان اين مسئله صدق نمي كند.

    سازمان جهاني ايزو عضو فعالي بنامIAF دارد كه وظيفه آن معرفي نماينده هاي ايزو دركشور هاي ديگر است. اين نمايندگان راACRIDATE BODY ياAB مي گويند.وظيفهAB ها تعيين اعبتار مراكز صادر كننده گواهينامه ايزو مي باشد. اين مراكز راCERTIFI BODY ياCB مي نامند. درايرانCB هاي بسياري وجود دارد كه بخشي ازآنان زير نظر انجمنIAF فعاليت مي كنند. اين مراكز براي صدور گواهي ايزو مي بايست توجه ودقت زيادي داشته باشند ودر مورد اجراي مصوبات ايزو بسيار سختگير مي باشند. بنابراين نمي توان ازاين مراجع گواهينامه ايزو ارزان اخذ كرد. براي اينكار مراكزي كه تحت اعتبار انجمنIAF نيستند مناسب مي باشند. اين مراكز سختگيري چنداني درپياده سازي استاندارد هاي ايزو ازخود نشان نمي دهند. بطور حتم اجراي صحيح الزامات گواهينامه ايزو نيازمند صرف هزينه بسياري نيز مي باشد.

    شرايط ثبت گواهي ايزو ارزان بدين صورت است كه ابتدا نوع گواهينامه ايزو مورد نياز رابايد مشخص كرد. انواع گواهينامه هاي ايزو ازدو بخش تشكيل شده اند. بخش اول ايزو هاي عمومي مي باشند. اين نوع ايزو ها كاربرد بسياري داشته ودر زمينه هاي فراواني كاربرد دارند. گواهينامه ايزو 9001يا سيستم مديريت كيفيت يكي ازاين نوع ايزو ها مي باشد كه الزامات آن درخصوص بهبود كيفيت محصولات وخدمات تعيين شده است. گواهي ايزو 45001 ياسيستم مديريت ايمني وبهداشت نيز جزء اين دسته ايزو ها مي باشد كه استاندارد هاي آن باعث كاهش خطرات وحوادث شغلي مي شود. پياده سازي مستندات ايزو 45001 يا سيستم مديريت ايمني وبهداشت، هزينه هاي زيادي راشامل خواهد شد. بسياري ازشركتهاي تازه تاسيس ونوپا كه فقط براي تبليغات نياز به اخذ گواهي ايزو دارند نمي توانند اين هزينه ها رامتحمل شوند. همچنين پيمانكاراني كه براي ورود به مناقصات مي بايد گواهينامه ايزو رادر كارنامه خود داشته باشند، براي چنين قرار دادي كه برنده شدنشان درآن اصلا مشخص نيست، هزينه كردن مبالغ بالاي پياده سازي استاندارد ايزو برايشان مقدور نيست. ازاين جهت نياز به ايزو هايي دارند كه مبالغ هنگفتي براي آن نپردازند. ايزو 14001 يا سيستم مديريت زيست محيطي نيز يكي ديگر ازايزو هاي عمومي مي باشد كه اجراي الزامات آن باعث توجه بيشتر به منابع طبيعي ومحيط زيست مي شود. برخي ازاين ايزو ها، پيش نياز ايزو هاي تخصصي نيز محسوب مي شوند.

    درحالت عادي پس ازانتخاب نواع گواهي ايزو ومرجع صادر كننده آن، قدم بعد تكميل درخواست وتحويل آن يه صادر كننده گواهينامه ايزو مي باشد. پس ازآن تهيه طرحهاي اجرايي استاندارد ها براساس ساختار مجموعه و پياده سازي الزامات ايزو گامهاي بعد براي اخذ گواهينامه ايزو مي باشد كه يكي ازاين الزامات آموزش كاركنان مجموعه متقاضي مي باشد. بعد ازانجام اين مراحل وپس ازبازنگريهاي فراوان درخصوص اجراي صحيح مصوبات ايزو، صادر كننده گواهي راجهت انجام مميزي مطلع مي نمايند. صادر كننده كارشناسي رابه مجموعه فرستاده تا نحوه پياده سازي استاندارد رامورد بررسي قرار دهد. به اين كارشناس افسر مميزي مي گويند. سپس افسر مميزي درصورت عدم مشاهده اشكالي درپياده سازي استاندارد ها، تاييده خود رابه مركز صادر كننده ابلاغ مي نمايد ومرجع گواهينامه ايزو راصادر مي كند. اما چنانچه مشكلي درسيستم مديريت ديده شود، مميزي به زمان ديگري موكول خواهد شد واين چرخه تااجراي صحيح الزامات ادامه پيدا خواهد كرد.

    شرايط ثبت گواهي ايزو ارزان ، ملزم به همكاري بامراكز مشاوره مي باشد. اين مراكز بااستفاده ازتجربياتشان، مستندات گواهينامه هاي ايزو رابه صورت آماده نگهداري مي كنند. روال كار بدين صورت است كه ابتدا قرار دادي بين مركز مشاوره ومتقاضي منعقد مي گردد ومشاوران سي دي محتويات مستندات رادر اختيار متقاضي قرار مي دهند تااقدام به اجراي استاندارد ها نمايند. سپس باهماهنگي مركز مشاوره مميزي صورت گرفته ودر نهايت گواهينامه ايزو صادر مي شود. البته روش ديگر اخذ ايزوي ارزان، واگذاري كليه مراحل به مركز مشاوره مي باشد وطي قرار دادي اين وظيفه به آنها محول خواهد شد. مركز مشاوره تمامي فرايند هاي دريافت گواهي، از صفر تاصد آنرا انجام داده وايزوي مورد نياز رااخذ مي نمايند.

     

    شرايط ثبت گواهي ايزو ارزان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

    Read more
  • شرایط اخذ ایزو ارزان .

    شرایط اخذ ایزو ارزان

    گرفتن گواهی ایزو ارزان شاید درابتدا اسم مقرون بصرفه ای بنظر بیاید اما منظور ازاینکه میخواهم گواهنامه ایزو ارزان بگیرم تنها بحث هزینه گرفتن استاندارد ایزو مطرح نیست و بحث اینست،گه گواهینامه ایزو و استاندارد ایزو ارزان و معتبر میخواهیم و مدرک ایزو گرفته شده نیز همچنان اعتبارش دراولویت قرار داشته، یعنی استاندارد ایزو دریافت شده درکنار ارزان بودن معتبر هم باشد، اخذ ایزو ارزون بدلایلی میتوان گفت کاملا شدنیست. دلایل بسیاری باعث ایجاد موج تقاضا دربحث استاندارد ایزو ارزان شده و ازجمله دلایل اخذ ایزو ارزان میتوان بافزایش تعداد مراکز و یاموسسات صادرکننده گواهی نامه ایزوارزان یاهمان شرکتهای ثبت وصدور گواهی نامه ایزو درکشور میباشد. باافزایش چشمگیر و ناگهانی لیست مراکز شرکتهای ثبت وصدور گواهینامه ایزو ارزان وهمچنین تمایل بسیار زیاد متقاضیان دریافت گواهی ایزو ارزان باعث شده مراجع ویا موسسات صدور استاندارد ایزو درایران به اصلی ترین مراجع صدور استاندارد ایزو ارزان درکشور تبدیل شوند ومراجع وشرکتهایCB صادرکننده گواهینامه با اعتبارIAF تقربیا ازدور خارج گردند. شاید الان اینسوال برای کسانیکه بابحث استاندارد ایزو اشنایی کاملی ندارند مطرح شودکه استاندارد ایزو ازکجا صادر میشود وCB یاIAF مطرح شده درمقاله چه معنایی دارد، گواهی ایزوISO توسط سازمانی بین المللی بنام سازمان بین المللی استانداردinternational standard organization بطور مخففISO صادر میشود، وظایف سازمان ایزو به بخشی خاص یاوظیفه مشخص محدود نمیشو ودر حوضه و بخشهای زیادی استاندارد وظایفش راگستردگی داده اما مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین قوانین و پروتکلها منباب بهترشدن مجموعه ویکسان سازی قوانینی راکه خود تدوین نموده درجهانست، اگرمدیر مجموعه بخواهد تاثیر استاندارد ایزو رادر مجموعه خود ببیند باید تمام الزامات استاندارد ایزو راکامل اجرا کند و الزامات استاندارد ایزو رادر مجموعه خود تبدیل بقوانین ملزم باجرا کند و انگاه میتوان تاثیرات بسزای استاندارد ایزو درمجموعه خودرا ببیند، ایزو باعث ترقی مجموعه میشود. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارند بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ، مراکز مشاوره و صدور گواهی ایزو نیز ازاعضای مهمCB هادرایران میباشند،CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انهاهم محسوب میشود موسساتی بنامAB مراجع بالاتر و اعتبار دهندهCB هاهستند،AB بانامACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده هستکه هرکشورAB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه انجمن بین المللی واحدی هستند و براین موسسات نظارت دارند بانامIAF هستند بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی و انجمنIAF نیزبرای هرکشورAB مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت انجمنIAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشور رامشاهده کرده و البته انجمنIAF برایران نیزنظارت دارد البته. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF میباشد.

     

    ISO3

    شرایط اخذ ایزو ارزان درایران با کشورهای دیگر متفاوت است بواسطه عدم وجود بازرسی های سختگیرانه جهانی

     

     

    شرایط اخذ ایزو ارزان ازطریق مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو ارزان بدلایلی رواج پیدا کرده و ازعمده ترین دلایل میتوان به شرکت درمناقصات ویا اخذ استاندارد ایزو جهت اهداف تبلیغاتیست و البته عدم کنترل دقیق سازمانها و ارگانهای ناظر براستاندارد کشور و عدم آگاهی جاهاییکه متقاضیان گواهی نامه ایزو منباب انجاها اقدامات لازم اخذ استتاندارد ایزو راانجام داده قصد دارندکه گواهی نامه ایزو راکه میگیرند به انها ارائه نمایندهمچنین با قوانین و قواعد ساده جهت اخذ ایزو وهمچنین موارد فنی و حقوقی و هزینه بسیار پایین بنسبت گواهینامه عضو انجمنIAF باعث شده تاموضوع اخذ ایزو ارزان باب شود .و جای خودرا درمیان موسسات و مراجع صدور ایزو بازکند.

     

     

    استانداردهای ایزو

    گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران

     

    گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و وسعه سازمانی سامان کاران باکارشناسانی باتجربه متناسب با نیاز واقعی متقاضیان کلیه مراجع صادرکنندهISO ایزو رادرایران دراختیار عموم قرار داده درسایت خود و. دراین لیست شرکتهایCB درایران تمامی مراجع وCB های فعال درکشور معرفی شده ومتقاضیان اخذ استاندارد ایزو میتوانند باشناخت کامل شرکتهایCB صادرکننده گواهینامه ایزو درایران وحتی خاورمیانه وکشورهای همسایه یکCB رابا شرایط خود و مجموعه وهزینه تعریف شده وهمچنین زمان ومحدودیتهای زمانی جهت رسیدن ویا گرفتن گواهینامهISO ، گواهینامهHSE گواهیIMS و غیره تصمیم گیری کنند. طبعا هزینه وزمان مهمترین عامل درتصمیم گیری متقاضیان واقعی گواهیISO ویاHSE-MS بوده واهداف واقعی وخواستهای واقعی استانداردهای ایزو ویاHSE دردرجه دوم میباشد ومتقاضیان مدرکISO ویامدرکHSE متاسفانه جهت دریافت گواهینامه ایزو به نوع برتر ویا نام مرکز صادرکننده اصلا توجهی نمیکنندکه همین امرپای افراد سودجو و کلاهبردار رانیزبه بحث صدور ایزو بازکرده است و گواهینامه ایزو نامعتبر و غیرقابل رجیستر نیززیاد شده درسطح کشور، مهمترین عامل تصمیم افرادی که کورکورانه بدون استعلام گواهینامه ایزو دریافت میکنند اینست که فقط تنها هدف چنین افرادی اخذ گواهینامه ایزو ارزان هست. بهتراست قبل ازهر اقدامی منبب اخذ استاندارد ایزو بامشاوران و کارشناسان مرکز سامان کاران تماس گرفته و ازمشاوره رایگان مرکز سامان کاران استفاده کنید.

    Read more
  • شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری

    شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری

    شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری وموسساتیکه بجهت تجارت خود،درپی کسب اعتبار بیشتر هستند، میتوانند ازطریق اخذ ایزو بدین امر دست پیدا کنند. بدیهیست صدور انواع گواهینامه ایزو ، تابع شرایط خاص و شامل صرف هزینه هایی نیزمیباشد. حال چنانچه شرکت یاسازمانی بابت فعالیت شغلی خودبه گواهی ایزو نیاز داشته باشد اماازپس هزینه هایش درحال حاضر برنیایدچه بایدکرد. بسیاری ازمواقع پیمانکاران جهت ورودبه مناقصات، مباید اقدام دریافت ایزو نمایند چراکه کارفرمایان مناقصه گزار، شرط ورود مناقصه رادارا بودن گواهینامه ایزو قرار داده انداما صرف هزینه اخذ ایزو ، آنهم درشرایطیکه مشخص نیست آیادر مناقصه برنده میشوند یاخیر، چندان برایشان باوجود مشکلات موجود، خوشایند نیست. بنابراین بدنبال اخذ ایزو ارزان هستنداین وضعیت بجهت قشرهای دیگر شغلی نیزممکنست ایجاد شود. بعنوان مثال شرکتهای نوپا و تازه تاسیس توانایی صرف هزینه گواهینامه ایزو راندارند وتنها جهت تبلیغات وکسب اعتبار اولیه درپی دریافت گواهی ایزو میباشند، بطور حتم گواهی ایزو ارزان برایشان مورد قبولتر خواهد بوداما ایزو ارزان چگونه و تحت چه شرایطی بدست میآید.

     

     

    گواهینامه ایزو فوری و ارزان

    اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو ازطریق مراجع معتبر

     

     

    شرایط اخذ ایزو ارزانابتداباید ازانواع گواهینامه های ایزو اطلاع کافی داشت. بطور کل ایزو هابه دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول گواهینامه های پرکاربرد هستندکه ازعمومیت بالایی برخوردارند. ایزو عمومی بعنوان اقسام ایزو پایه شناخته میشوند وحتی دربرخی مواقع پیش نیاز ایزوهای تخصصی هستند. بدین صورت بابت اخذ ایزو تخصصی حتما میبایست قبل ازآن گواهینامه ایزو عمومی رادریافت کرد. دسته دوم ایزو تخصصی هستندکه تنها درحوزه خاصی قابل استفاده میباشندبرای مثال ایزو 22000 ویا سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی قابل استفاده درفرایندهای صنایع غذایی میباشدو نمیتوان ازآن درون صنعت دیگری همچون پتروشیمی بکار برد. ایزو عمومی بجهت شرکتهاکه جهت تبلیغات و برند سازی درپی اخذ ایزو هستند، بسیار مناسب میباشد. ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) ازجمله ایزو عمومیست و استاندارد هایش بجهت پیشبرد کیفیت محصولات و خدمات موسسات وضع شدست. اجرای کامل مستندات ایزو 9001باعث پیشرفت جامعه شغلی میشود. ایزو 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) یکی دیگراز ایزو پرکاربرد محسوب میشود. پیاده سازی استاندارد ایزو سبب توجه بیشتربه منابع طبیعی و محیط زیست شده و مانع عوارض وآلودگیهای زیست محیطی میگردد. ایزو 45001 ( سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ) نیزاز اقسام ایزو پرکاربردمی باشد. اجرای استاندارد های ایزو 45001 ببالا رفتن امنیت و سلامتی محیط شغلی وکارکنانش کمک فراوانی کرده و همین مسئله سبب ایجاد انگیزه کارکنان میشود. درنتیجه بهره وری مجموعه بیشتر خواهد شداز ترکیب ایزو 14001 ویا سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001یاهمان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت، (سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ومحیط زیست)یا گواهیHSE تشکیل می گردد.

     

     

    مراحل اخذ ایزو ارزان

     

    شرایط و مراحل اخذ ایزو ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

     

     

    شرایط اخذ ایزو فوری و ارزان، بجهت مرجع صادر کننده گواهی ایزو وابسته میباشد. ایزو ارزان رانمیتوان ازهر مرجعی دریافت کرد. بسیاری ازاین مراکز دراجرا و پیاده سازی استانداردهای گواهی ایزو دقت و سختگیری بسیاری اعمال میکنند. ازآنجائیکه صادر کنندگان ایزو ، تحت نظارت انجمن IAFفعالیت میکنند، نمیتوانند گواهینامه ایزو رابدون اجرای کاملش اعطا کنند. درایران تعداد زیادی مراجع صادر کننده گواهی ایزو وجود دارد. برخی ازآنان ازاعتبارIAF برخوردارند وبرخی دیگراین اعتبار راندارند. انجمنIAF عضوی ازسازمان جهانی ایزو هست و وظیفه آن معرفی نمایندههای سازمان ایزو درکشور های دیگرست. واین نمایندگان بهAB معروفند.AB هانیز مسئول اعتبار بخشی مراجع صادر کننده ایزو میباشندکهCB نام دارند. درکشور ما تنها یکAB معرفی شدهNACI نام دارد.اماCB هانیز درکشور ما فعالیت دارندکه زیر نظر انجمنIAF نمیباشندتنهااین مراجع میتوانند گواهی ایزو ارزان صادر کنند.

    اخذ ایزو ارزان ، مجموعه متقاضی ، چندان شرایط خاصی نمیباشد. تنهامیبایست یکی ازاین مراجع صادر کننده راپیدا کرده و فرم درخواست رابه آنهاارائه کردتا قرار داد فی مابین منعقد گردد. نحوه پیاده سازی استانداردهای ایزو ، بمتقاضی بستگی داردکه تاچه حد ازملزومات گواهی ایزو راپیاده سازی خواهد کرد. ازطرفی مراکز مشاوره نیزمیتوانند دراین زمینه کمک شایانی بمتقاضیان نمایند. برخی ازاین مراکز بااستفاده ازتجربیاتشان، مستندات گواهی ایزو رابصورت آماده دراختیار داشته وچنانچه متقاضی باآنها قرار داد منعقد کند، سی دی حاوی مستندات رابه آنها داده تابه اجرای مصوبات ایزو بپردازند. سپس مرجع صادر کننده رامطلع کردتا ممیزی راانجام دهد ودر نهایت گواهینامه ایزو درخواستی، صادر گردد.
    Read more
  • گواهینامه ایزو ارزان

    گواهینامه ایزو ارزان

    دنیای کسب وکار امروزه جهت رشد کارخود گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایجاد شده گواهینامه ایزو بصورت بین المللی یاخصوصی صادر میگردد. مراجع بین المللی هزینه بالا جهت صادر کردن گواهینامه ایزو دریافت میکنند، برای همین مراجع خصوصی ایجاد شده. این مراجع گواهینامه ایزو ارزان دسترس متقاضیان قرار میدهند. دلیل صادر کردن گواهینامه ایزو ارزان شرکت کردن متقاضیان جهت مناقصه همچنین صادر شدن یک روزه گواهینامه میباشد. متقاضی جهت شرکت کردن مناقصه نمیتواند منتظر یک ماهه باشد بنابراین تصمیم برای گرفتن گواهینامه ایزو ارزان میگیرد. گواهینامه ایزو ارزان همان مورد درخواستی متقاضیان میباشد. صادرکردن گواهینامه ایزو ارزان داخل ایران مشغول فعالیت بوده تمام شهرهای مختلف مراجع خصوصی گواهینامه ایزو ارزان مشغول فعالیت میباشند. مزیتهای گواهینامه ایزو ارزان باتوجه کسب وکار امروزه مفید بوده تمایل مشتریان جهت گرفتن گواهینامه ایزو ارزان بیشتر میباشد.

    برای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو ارزان مهم برند سازی جهت جذب مشتری، همچنین سودآوری مشتری میباشد. نکته مهمتر نیاز نیست گواهینامه ایزو ارزان ارائه کارفرما یارجیستری تحویلشان دهد. پس گزینه گرفتن گواهینامه ایزو ارزان بهترین میباشد. صادر کردن گواهینامه ایزو ارزان یک روزه بوده مشتری میتواند بسرعت گواهینامه تحویل بگیرد. مزیت بعدی گواهینامه ایزو ارزان مستندات آن میباشد مرجع صادرکننده همراه گواهینامه ایزو ارزان فایل مستندات هم تحویلشان میدهد. مستندات گواهینامه ایزو ارزان جهت بکار بردن مجموعه مورد نظر کاربرد داشته مطالب مفید این مستندات پیشرفت کارهمچنین سودآوری جهت مجموعه مورد نظر بهمراه دارد. بیشترین افراد متقاضی گواهینامه ایزو ارزان مجموعه هایی هستندکه سودآوری، مناقصه داشتن اولویت کارشان میباشد.

     

     

    دریافت فوری گواهی ایزو

    گواهینامه ایزو ارزان و رایگان معتبر و قابل استعلام

     

     

    مراجع صدور ایزو گوناگون جهت همین گواهینامه ایزو ارزان مشغول فعالیت بوده هزینه متفاوت بمشتری اعلام میکنند. حال متقاضی هخذ ایزو باید تصمیم بگیرد مراجعی جهت گرفتن گواهینامه ایزو ارزان انتخاب کند. حتی مراجع صادر کردن گواهینامه ایزو ارزان متفاوت بوده هرمرجع طبق سیاست کاری خود اقدام جهت صادر کردن گواهینامه ایزو ارزان انجام میدهند. صادرکردن گواهینامه ایزو ارزان نیاز جهت پیاده سازی واقعی نداشته همچنین هزینه مشاوره هم نیاز نیست پرداخت کنند. درک محیط برون سازمانی میتوان درنظر گرفتن مشائل آمده محیط های قانونی، فن آوری، رقابتی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خواه بین المللی، ملی، منطقه ای یامحلی تسهیل نمود.

    درک محیط درون سازمانی میتوان درنظر گرفتن مسائل مرتبط فرهنگ دانش همچنین عملکرد سازمان تسهیل نمود.
    کسب وکار گواهینامه ایزو ارزان تفسیر عام معنی آن دسته ازفعالیتهایی میباشد مرکز مقصود اصلی سازمان عمومی بوده .
    اجتناب ریسک، قبول ریسک بمنظور دنبال کردن یک فرصت حذف منبع ریسک، تغییر احتمال یاپیامدهای ریسک یاعواقب آن اشتراک گذاری ریسک، حفظ ریسک، تصمیم آگاهانه.
    فرصت میتواند منجربه روال های جدید، ایجاد محصولات جدید گشایش بازارهای جدید، پرداختن بمشتریان جدید، ایجاد مشارکت ها، استفاده فناوری جدید ودیگر امکانات مطلوب مناسب جهت پرداختن نیازهای سازمان بامشتریان آن شوند.
    زیرساخت میتواند شامل موارد زیر باشد:
    ساختمانها، تاسیسات مرتبط.
    تجهیزات جمله سخت افزارها، نرم افزارها.
    منابع حمل و نقل.
    فناوری های اطلاعات وارتباطات.
    یک محیط مناسب میتواند ترکیبی عوامل انسانی، فیزیکی مانندموارد زیر باشد:
    عوامل اجتماعی بدون تبعیض، آرام.
    عوامل روانی استرس، کاهنده پیشگیریازخستگی، حفاظت کننده ازنظر احساسی.
    عوامل فیزیکی: دما، گرما، رطوبت، نور، جریان هوا، پاکیزگی صدا.
    این عوامل بسته بمحصولات، خدمات ارائه شده میتواند متفاوت باشد.
     
     
     

    ایزو

    مراجع صادر کننده اخذ گواهینامه ایزو ارزان و رایگان معتبر و قابل استعلام

     

     

    دانش سازمانی دانشی میباشدکه خاص همان سازمان بوده معمولا طریق تجربه بدست می آید. این دانش اطلاعات بمنظور دستیابی جهت اهداف سازمان مورد استفاده قرار گرفته اشتراک گذاشته میشود.

    دانش سازمانی میتواند مبتنی موارد زیر باشد:

    منابع درون سازمانی سرمایه فکری، مطالب فراگرفته شده طریق تجربه، آموخته های حاصل شکست ها، پروژه های موفق ثبت به اشتراک گذاشتن دانش وتجربه های مستند نشده نتایج حاصل بهبود فرآیندها محصولات وخدمات.

    منابع برون سازمانی استانداردها، دانشگاه ها، کنفرانس ها، جمع آوری دانش مشتریان یاتامین کنندگان برون سازمانی.

    اقدامات قابل کاربرد میتواند شامل موارد زیر باشد:

    فراهم آوری، آموزش، مربی گری، انتصاب مجدد افراد، استخدام یابستن قرارداد باافراد شایسته.

    میزان اطلاعات مستند جهت یک سیستم مدیریت کیفیت میتواند دلایل متفاوت داشته باشد:

    اندازه سازمان، نوع فعالیتها، فرآیندها، محصولات خدمات آن.

    پیچیدگی فرایندها، تعاملات آنها.

    شایستگی افراد.

    دسترسی میتواند معنای تصمیم دادن اجازه ی مشاهده ی صرف یک اطلاعات مستند یااعطای اجازه، اختیار مشاهده اعمال تغییر اطلاعات مستند باشد.

    Read more
  • گواهینامه ایزو ارزان چگونه اخذ میگردد؟

    گواهینامه ایزو ارزان چگونه اخذ میگردد؟

    گواهینامه ایزو ارزان چگونه اخذ میگردد؟

    گواهینامه ایزو ارزان در ایران یکی از پرطرفدار ترین انواع گواهینامه ایزو می باشد که متقاضیان قصد دارند به صورت فوری اخذ کنند. اخذ گواهینامه ایزو ارزان،روشجدیدی است که برای هر سازمانی باهراندازه‌ایو فرآیندیامکان‌پذیرمی باشد. اخذ گواهینامه ایزو ارزان در کمترین زمان، این عنوان در تبلیغات شرکت های گواهی دهنده بی نام و نشان و افراد کلاهبردار بسیار مشاهده می شود. متاسفانه برخی از این افراد کلاهبردار با اخذ مجوز از مراکز دولتی، به صورت علنی اقدام به فروش گواهینامه ایزو جعلی می نمایند.جهت دریافت گواهینامه ایزو و استانداردهای مدیریتی در کمترین زمان به صفحه اخذ گواهینامه ایزورجوع کنید، تا مشاورین سامان کاران شما را با مشاوره رایگان تلفنی راهنمایی کنند و مسیر دریافت ایزو را برای شما به راحتی آب خوردن تبدیل کنند.

    سازمان ایزو دقیقا چیست؟

    ایزو حروف اختصاری International Organization for Standardizationبه مفهوم “سازمان بین المللی استانداردسازی” است که متشکل از یک مجمع بین المللی از سازمانهای استاندارد کشورهای عضو است .اعضای ایزویا در دولت و مؤسسات دولتی دارای سمت هستند یا نماینده ی دولت اند. به همین دلیل، ایزو نقش مهمی بین بخشهای خصوصی و عمومی بازی می کند. اصولاَ تنها مراجعی که حق صدور گواهی نامه ایزو را دارند،certify Body  است. پس CBیک مرجع گرفتن گواهینامه است. ایزو به معنی سازمان بین مللی استاندارد سازی است. سازمان بین المللی استاندارد که تشکیل شده از تعدادی موسسات استاندارد که در ١۵٧ کشور دنیا وجود دارد. برای تجارت، داشتن ایزو بسیار مهم است و حرف اول را می زند. گواهینامه ی ایزو سندی است که نشان دهنده ی این است که یک شرکت دارای سیستم مدیریتی درستی است و محصولات و خدمات خود را به خوبی نشان می دهد .

    انواع استاندارد ایزو

    استاندارد مدیریت کیفیت iso9001

    استانداردiso 9001 به محصول داده نمی شود بلکه مراحل تولید کالا و خدمات را مورد سنجش قرار می دهد .

    مزایای استفاده از iso 9001

    • مراحل و شاخص ها را در سازمان نشان می دهد.
    • هر سازمانی اهدافی دارد حال این استاندارد این اهداف را مورد ارزیابی قرار می دهد.
    • در سطح بین المللی میزان رقابت را بالا می برد .

    استاندارد محیط زیست iso 14001

    استاندارد مشخص شده ای که بین المللی است و برای محیط زیست بکار می رود.این استاندارد را معمولا به سازمان هایی می دهند که در جهت حفظ محیط زیست در مدت زمان طولانی فعالیت داشته اند و به حفظ محیط زیست کمک کرده اند .

    مزایای استاندارد  iso 14001

    • باعث می شود قوانینی که برای محیط زیست وجود دارد بهتر اجرا شود.
    • استفاده از قوانین مدیریت در محیط زیست.
    • برای سازمان ها ارزش افزوده ی بیشتری بوجود می آورد.

    استاندارد مدیریتی در زمینه ی بهداشت و ایمنی ISO45001

    سازمانها باید از لحاظ ایمنی و بهداشت استانداردی داشته باشند، برای همین ISO45001 بوجود آمده تا سازمان بتواند از لحاظ ایمنی و بهداشتسیستم مدیریتی خود را مورد امتحان و بررسی قرار دهد. این استاندارد با استانداردهای 9001 و 14001 دارای یک خط مشی هستند و در یک راستا قرار دارند و به طوریکه سیستم ها از لحاظ مدیریت کیفیت محیط زیست و بهداشت شغلی می توانند با هم یکی شوند .

     

    مزایای ایزو45001

    • روشی مناسب برای سازمان از لحاظ بهداشت و امنیت شغلی.
    • محیط کار از لحاظ امنیت بالا می رود

    استاندارد مدیریت سالم بودن مواد غذایی iso22000

    بوسیله این استاندارد اطمینان حاصل می کنیم که از لحاظ سالم بودن مواد غذایی در طول زنجیره ی غذایی مشکل وجود ندارد.

    استاندارد iso/IEC-17020

    ملاکی عمومی برای فعالیت سازمان بررسی کننده.

    استاندارد تایید صلاحیت آزمایشگاه iso/IEC-17025

    این استاندارد برای آزمایشگاه های تخصصی است که از لحاظ اندازه گیری، کالیبراسیون و فعالیت می کنند .

    استاندارد iso/TS-16949

    برای مشخصات فنی در صنعت خودروسازی.

    استاندارد HACCP کنترل کننده ی نقاط بحران در صنایع غذایی

    این استاندارد به سازمان این اطمینان را می دهد که با کمترین هزینه مطمئن ترین کنترل را از لحاظ گرفتن مواد اولیه، تولید نگهداری انجام می شود.

     

    فواید گواهینامه ایزو چیست؟

    به دلیل افزایش بهره وری و روند رو به مدرن شدن شرکت ها و همچنین دسترسی به بازارهای جدید، فواید گواهینامه ایزو ارزان بسیار بر سر زبان ها افتاد.پیشنهاد متخصصین سامان کاران مطالعهفواید گواهی ایزو (ISO)می باشد. که این مزایا عبارتند از:

    صرفه جویی و کم شدن هزینه های مجموعه

    یکی از فواید ایزو و استاندارد های بین المللی این است که، به فرآیند بهینه سازی و در نتیجه بهبود خط پایان کمک می شود.

    افزایش رضایتمندی مشتری

    گواهی ایزو به شما کمک می کند که کیفیت محصولاتتان را بالا ببرید و در نتیجه مشتریان رضایت بیشتری داشته باشند و در نهایت منجر به فروش بیشتر شما شود.

    امکان راه یابی به بازرهای جدید و جهانی

    از دیگر مزایای ایزو، باعث می شود که شما موانع تجاری را کنار زده و محصولات شما به بازارهای جهانی راه پیدا کنند که در نتیجه باعث می شود، پهنای بازار کار شما گسترش یابد.

    گرفتن مقدار زیادی از سهم بازار

    این مزیت به این صورت است، زمانی که شما بهره وری از محصولات خود را بالا ببرید، در رقابت از حریفان خود پیشی میگیرید و مقدار زادی از سهم بازار را به نام خود می کنید.

    مزیت کمک به محیط زیستمان

    یکی دیگر از فواید گواهی ایزو، این است که ایزو، اثرات بد و منفی محصولات بر روی محیط زیست را به حداقل می رسانند یا آن ها را از بین می برند.

    مزیت گواهی ایزو برای جامعه

    یکی از مزایای مهم گواهی ایزو در جامعه این است که، تمام جوانب زندگی روزمره ی انسان ها در استاندارد های سازمان بین المللی استاندارد سازی(ISO)  در نظر گرفته شده است؛ و می توان به جرعت گفت که وقتی محصول یا خدمت تحت گواهی ایزو ارائه می شود، به مصرف کننده این حس را منتقل می کند که، این محصول امن، قابل اعتماد و با کیفیت بهتری نسبت به نسخه ی بدون گواهی ایزو ارائه شده است.

    مزیت ایزو برای دولت

    یکی از فواید مهم گواهی ایزو در جامعه این است که، استاندارد های ایزو در سطح جهان و بین الملل وضع می شنود، که می توانند به تغییرات قوانین داخلی در زمینه ی تولیدات و خدمات به مسئولین و دولت کمک بکنند؛ همچنین دولت های ملی می توانند از استانداردهای ایزو بصورت یک نیاز نظارتی آن هم بطور داوطلبانه بهره مند شوند.

    مراحل گرفتن گواهی نامه ی ایزو به چه عامل هایی بستگی دارد:

    • عوامل داخلی:
    1. مدیران وکارکنان یک موسسه یا سازمان قادر باشند به صورت سیستمی کار کنند.
    2. مدیران و کارکنان یک شرکت چقدر با isoآشنا هستند.
    3. مجموعه عملیات و مرحله هایی که شرکت انجام می دهد تا isoرا اخذ کند.
    4. با دقت به زمینه ای که موسسه فعالیت می کند که شامل مقدار تولید محصول یا خدمات آن است.
    5. سیستم مدیریت به درستی اجرا شود.
    6. مقدار تحصیلات و آموزش کارمندان

    • عوامل خارجی
    1. مقدار توقع مشتریان از شرکت مورد نظر
    2. به نوع برندی که برای آن می خواهند گواهینامه بگیرند و مرکزی که آن را صادر می کند.
    3. کشورهایی که این گواهی نامه را صادر می کند.
    4. مراکز و موسسه هایی که این گواهی را صادر می کنند دارای قیمت های متفاوتی هستند.
    5. در زمینه ی کاری که شما فعالیت می کنید رقبای شما که این گواهی را اخذ کرده اند.

    در انتها مراحل اخذ گواهینامه ایزو به طور خلاصه به شرح زیر است:

    • تصمیم و تعهد مدیریت به پیاده سازی صحیح و مناسب سیستم.
    • انتخاب مشاور جهت پیاده سازی صحیح و مناسب سیستم.
    • شناخت سازمان و تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی سازمان.
    • ارائه آموزش های لازم به کارکنان و مدیران.
    • تشکیل کمیته راهبری و کمیته اجرایی.
    • طرح ریزی سیستم به وسیله کمیته های راهبری سازمان.
    • تدوین مستندات مورد نیاز ( همچون خط مشی، اهداف، نظامنامه، تهیه فرمها..)
    • اجرای سیستم و رفع مشکلات و عدم انطباق ها.
    • ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق ها.
    • ممیزی خارجی و صدور گواهی نامه به عنوان آخرین مرحله استقرار نظام مدیریت.

    گواهینامه ایزو ارزان چگونه اخذ میگردد؟

    گواهینامه ایزو ارزان در ایران یکی از پرطرفدار ترین انواع گواهینامه ایزو می باشد که متقاضیان قصد دارند به صورت فوری اخذ کنند. اخذ گواهینامه ایزو ارزان،روشجدیدی است که برای هر سازمانی باهراندازه‌ایو فرآیندیامکان‌پذیرمی باشد. اخذ گواهینامه ایزو ارزان در کمترین زمان، این عنوان در تبلیغات شرکت های گواهی دهنده بی نام و نشان و افراد کلاهبردار بسیار مشاهده می شود. متاسفانه برخی از این افراد کلاهبردار با اخذ مجوز از مراکز دولتی، به صورت علنی اقدام به فروش گواهینامه ایزو جعلی می نمایند.جهت دریافت گواهینامه ایزو و استانداردهای مدیریتی در کمترین زمان به صفحه اخذ گواهینامه ایزورجوع کنید، تا مشاورین سامان کاران شما را با مشاوره رایگان تلفنی راهنمایی کنند و مسیر دریافت ایزو را برای شما به راحتی آب خوردن تبدیل کنند.

    سازمان ایزو دقیقا چیست؟

    ایزو حروف اختصاری International Organization for Standardizationبه مفهوم “سازمان بین المللی استانداردسازی” است که متشکل از یک مجمع بین المللی از سازمانهای استاندارد کشورهای عضو است.اعضای ایزویا در دولت و مؤسسات دولتی دارای سمت هستند یا نماینده ی دولت اند. به همین دلیل، ایزو نقش مهمی بین بخشهای خصوصی و عمومی بازی می کند. اصولاَ تنها مراجعی که حق صدور گواهی نامه ایزو را دارند،certify Bodyاست. پس CBیک مرجع گرفتن گواهینامه است. ایزو به معنی سازمان بین مللی استاندارد سازی است. سازمان بین المللی استاندارد که تشکیل شده از تعدادی موسسات استاندارد که در ١۵٧ کشور دنیا وجود دارد. برای تجارت، داشتن ایزو بسیار مهم است و حرف اول را می زند. گواهینامه ی ایزو سندی است که نشان دهنده ی این است که یک شرکت دارای سیستم مدیریتی درستی است و محصولات و خدمات خود را به خوبی نشان می دهد .

    انواع استاندارد ایزو

    استاندارد مدیریت کیفیت iso9001

    استاندارد iso 9001به محصول داده نمی شود بلکه مراحل تولید کالا و خدمات را مورد سنجش قرار می دهد .

    مزایای استفاده از iso 9001

    • مراحل و شاخص ها را در سازمان نشان می دهد.
    • هر سازمانی اهدافی دارد حال این استاندارد این اهداف را مورد ارزیابی قرار می دهد.
    • در سطح بین المللی میزان رقابت را بالا می برد .

    استاندارد محیط زیست iso 14001

    استاندارد مشخص شده ای که بین المللی است و برای محیط زیست بکار می رود.این استاندارد را معمولا به سازمان هایی می دهند که در جهت حفظ محیط زیست در مدت زمان طولانی فعالیت داشته اند و به حفظ محیط زیست کمک کرده اند .

    مزایای استاندارد iso 14001

    • باعث می شود قوانینی که برای محیط زیست وجود دارد بهتر اجرا شود.
    • استفاده از قوانین مدیریت در محیط زیست.
    • برای سازمان ها ارزش افزوده ی بیشتری بوجود می آورد.

    استاندارد مدیریتی در زمینه ی بهداشت و ایمنی 0NSAS-1800

    سازمانها باید از لحاظ ایمنی و بهداشت استانداردی داشته باشند، برای همین  ONSAS-1800بوجود آمده تا سازمان بتواند از لحاظ ایمنی و بهداشت سیستم مدیریتی خود را مورد امتحان و بررسی قرار دهد. این استاندارد با استانداردهای 9001 و14001 دارای یک خط مشی هستند و در یک راستا قرار دارند و به طوریکه سیستم ها از لحاظ مدیریت کیفیت محیط زیست و بهداشت شغلی می توانند با هم یکی شوند .

    مزایا ONSAS-1800

    • روشی مناسب برای سازمان از لحاظ بهداشت و امنیت شغلی.
    • محیط کار از لحاظ امنیت بالا می رود

    استاندارد مدیریت سالم بودن مواد غذایی iso-22000

    بوسیله این استاندارد اطمینان حاصل می کنیم که از لحاظ سالم بودن مواد غذایی در طول زنجیره ی غذایی مشکل وجود ندارد.

    استاندارد iso/IEC-17020

    ملاکی عمومی برای فعالیت سازمان بررسی کننده.

    استاندارد تایید صلاحیت آزمایشگاه iso/IEC-17025

    این استاندارد برای آزمایشگاه های تخصصی است که از لحاظ اندازه گیری، کالیبراسیون و فعالیت می کنند .

    استاندارد iso/TS-16949

    برای مشخصات فنی در صنعت خودروسازی.

    استاندارد HACCP کنترل کننده ی نقاط بحران در صنایع غذایی

    این استاندارد به سازمان این اطمینان را می دهد که با کمترین هزینه مطمئن ترین کنترل را از لحاظ گرفتن مواد اولیه، تولید نگهداری انجام می شود.

    فواید گواهینامه ایزو چیست؟

    به دلیل افزایش بهره وری و روند رو به مدرن شدن شرکت ها و همچنین دسترسی به بازارهای جدید، فواید گواهینامه ایزو ارزان بسیار بر سر زبان ها افتاد.پیشنهاد متخصصین سامان کاران مطالعهفواید گواهی ایزو  (ISO)می باشد. که این مزایا عبارتند از:

    صرفه جویی و کم شدن هزینه های مجموعه

    یکی از فواید ایزو و استاندارد های بین المللی این است که، به فرآیند بهینه سازی و در نتیجه بهبود خط پایان کمک می شود.

    افزایش رضایتمندی مشتری

    گواهی ایزو به شما کمک می کند که کیفیت محصولاتتان را بالا ببرید و در نتیجه مشتریان رضایت بیشتری داشته باشند و در نهایت منجر به فروش بیشتر شما شود.

    امکان راه یابی به بازرهای جدید و جهانی

    از دیگر مزایای ایزو، باعث می شود که شما موانع تجاری را کنار زده و محصولات شما به بازارهای جهانی راه پیدا کنند که در نتیجه باعث می شود، پهنای بازار کار شما گسترش یابد.

    گرفتن مقدار زیادی از سهم بازار

    این مزیت به این صورت است، زمانی که شما بهره وری از محصولات خود را بالا ببرید، در رقابت از حریفان خود پیشی میگیرید و مقدار زادی از سهم بازار را به نام خود می کنید.

    مزیت کمک به محیط زیستمان

    یکی دیگر از فواید گواهی ایزو، این است که ایزو، اثرات بد و منفی محصولات بر روی محیط زیست را به حداقل می رسانند یا آن ها را از بین می برند.

    مزیت گواهی ایزو برای جامعه

    یکی از مزایای مهم گواهی ایزو در جامعه این است که، تمام جوانب زندگی روزمره ی انسان ها در استاندارد های سازمان بین المللی استاندارد سازی(ISO)  در نظر گرفته شده است؛ و می توان به جرعت گفت که وقتی محصول یا خدمت تحت گواهی ایزو ارائه می شود، به مصرف کننده این حس را منتقل می کند که، این محصول امن، قابل اعتماد و با کیفیت بهتری نسبت به نسخه ی بدون گواهی ایزو ارائه شده است.

    مزیت ایزو برای دولت

    یکی از فواید مهم گواهی ایزو در جامعه این است که، استاندارد های ایزو در سطح جهان و بین الملل وضع می شنود، که می توانند به تغییرات قوانین داخلی در زمینه ی تولیدات و خدمات به مسئولین و دولت کمک بکنند؛ همچنین دولت های ملی می توانند از استانداردهای ایزو بصورت یک نیاز نظارتی آن هم بطور داوطلبانه بهره مند شوند.

    مراحل گرفتن گواهی نامه ی ایزو به چه عامل هایی بستگی دارد:

    • عوامل داخلی:
    1. مدیران وکارکنان یک موسسه یا سازمان قادر باشند به صورت سیستمی کار کنند.
    2. مدیران و کارکنان یک شرکت چقدر با isoآشنا هستند.
    3. مجموعه عملیات و مرحله هایی که شرکت انجام می دهد تا isoرا اخذ کند.
    4. با دقت به زمینه ای که موسسه فعالیت می کند که شامل مقدار تولید محصول یا خدمات آن است.
    5. سیستم مدیریت به درستی اجرا شود.
    6. مقدار تحصیلات و آموزش کارمندان

    • عوامل خارجی
    1. مقدار توقع مشتریان از شرکت مورد نظر
    2. به نوع برندی که برای آن می خواهند گواهینامه بگیرند و مرکزی که آن را صادر می کند.
    3. کشورهایی که این گواهی نامه را صادر می کند.
    4. مراکز و موسسه هایی که این گواهی را صادر می کنند دارای قیمت های متفاوتی هستند.
    5. در زمینه ی کاری که شما فعالیت می کنید رقبای شما که این گواهی را اخذ کرده اند.

    در انتها مراحل اخذ گواهینامه ایزو به طور خلاصه به شرح زیر است:

    • تصمیم و تعهد مدیریت به پیاده سازی صحیح و مناسب سیستم.
    • انتخاب مشاور جهت پیاده سازی صحیح و مناسب سیستم.
    • شناخت سازمان و تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی سازمان.
    • ارائه آموزش های لازم به کارکنان و مدیران.
    • تشکیل کمیته راهبری و کمیته اجرایی.
    • طرح ریزی سیستم به وسیله کمیته های راهبری سازمان.
    • تدوین مستندات مورد نیاز ( همچون خط مشی، اهداف، نظامنامه، تهیه فرمها..)
    • اجرای سیستم و رفع مشکلات و عدم انطباق ها.
    • ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق ها.
    • ممیزی خارجی و صدور گواهی نامه به عنوان آخرین مرحله استقرار نظام مدیریت.

    مقاله گواهینامه ایزو ارزان که مطالعه کردید حاصل تلاش فراوان متخصصین سامان کارانبوده که برای شما آماده شده. در آخر نظرات خود را برای ما بیان کنید.

    نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

    Read more
  • مراحل ISO فوری

    GIVE EXPORT ISO

    مراحلISO فوری

    ابتدا شرکت ایزو بصورت مجمتع کوچکی کارش را شروع کرد که از آغاز فعالیتش سالهای طولانی میگذرد. هنوز کماکان به شغلش بصورت احسن ادامه میدهند و گذشت زمان تجارتشان افزودند و گستره کاری خودشان قسمتهای مختلفی توسعه دادند کبصورت جهانی مطرح شده. یکی از دلایلیکه موسسه قادر شد پیشرفت و توسعه روزافزون داشته باشند استاندارد بودنشان و توجه بعلایق مردم بود. آنها قانومند بودن در راستای هدفشان قرار داده بودند و میخواستند تمامی شرکتها مطابقش کارایی داشته باشند. سرمایه داران علاقه زیادی داشتند که با جدیت و کوشش مضاعف کار کنند و رضایت خاطر مشتریانشان اولویت قرار بدهند زیراکه برای فروش کالاهایشان و محبوب شدن و بشهرت رسیدن بایستی ابتدا خریداران راضی نگه داشت و آنها بسمت خود کشید. کارخانه داران دارای مدرک اینکار میکنند تا با جلب رضایت مصرفکنندگان و ارسال بموقع موادهای موردنیازشان برایشان اعتمادشان بدست آورند، تعداد کاربران خودشان افزوده شود و اینگونه در جای جای جهان بسرعت شناخته شده و مشهور شوند. برند بودن موجب میشود دیگر موسسه ها مایل شوند سران کارخانجات دارای گواهینامه و معتبر بشناسنند و رابطه دایمی ایجاد کنند بگونه ایکه ردوطرف منفعت بدست آورند. گذر زمان ثابت کرده است مدلهای جدیدتری بوجود آمده بهتر نوعهای قبلی است. عملکرد هرکدام با دیگران فرق دارد ولی مقصد همه آنها استاندارد بودن است.

    ISO بصورت جهانی ویژگی های خاصی دارا میباشد متقاضیان بایستی ضوابط داشته بشاند یا آنها بدست آورند. سرمایه داران کمی حاضر میشوند سطح بین المللی اقدام بدریافت کنند. خصوصیات سختش پرداختن هزینه زیاد بوسیلة شرکت های خواهان ایزو میباشند. درخواست دهندگان ملزم هستند برای تحویل گرفتن فاصلة زیادی بگذرانند موفق شوند بوسیلة مراجع صادرکننده ، آرم دریافت کنند ولی تحقیقات نشان داده است مدیران دوست دارند خیلی سریع مدرک دست پیدا کنند و علاقه ندارند زمان زیادی صرف کنند چون که خسته می شوند و فرصت کاری ازدست میدهند.خوشبختانه بعضی درخواستدهندگان پس از تاییدگرفتن صلاحیت و اخذ ایزو ، اقداماتی برای تشکیل ساختمانی جدید انجام می دهند و تلاش برای رسیدن اهدافشان هستند و بعد گذر زمان محصولاتشان تولید میکنند قادرخواهندشد ساخته هایشان به موسسات کشورهای نزدیک، دور ارسال کنند و اینگونه رابطه خوبی دیگر صاحبان سازمانها برقرارکنند و شریکانی برای سرمایه کردن پیدا کنند. معروف شدن اسم شرکت و سازمانشان و روسا و بالارفتن سود درپی خواهد داشت. ضوابط قسمت داخلی بسیار آسان است چونکه برای داوطلبانیکه می خواهند گواهینامه فوری اخذ کنند سریع قابل دسترسی میباشد. کارخانه داران قادر هستند سطوح داخلی براحتی برند دریافت کنند چونکه قیمتش بسیار مناسب است و هر صاحب داری می تواند بدستش بیآورد.ویژگیههای دیگرش این است شرکت ها برای دستیافتن آرم محتاج گذراندن فرصت زیادی نیستند وطول کمترین فاصله خواهند توانست علامت بدست بیاورند. فقط مقرراتیکه که سرمایه داران اعمال کنند ملزم هستند قبل ورود بمراجعه کردن برای اخذ علامت، نسبت به ایزو، عملکردش، اهدافش اطلاعات و بررسی های لازمه انجام دهند. چونکه نداشتن تحقیق قطعاً برای مدیران مفید نخواهد بود. شرکت ها بایستی در تمامیه جلسات مناقصه هایی که کارشناسان برای زمان ومکان مخصوص مشخص میکنند حاضر شوند و نکات و مواردیکه سخنرانان نطق میکنند بایستی قسمت کاریشان لازم است نکته برداری کنند و تمامی گفته ها حوزه شغلیشان پیاده کنند.علاوه بر اجرای خودشان، اعضای موسسه در مسیر مقصد نهایی تفهیم شوند و برکارشان احاطه کامل داشته باشند و از ایجاد هرگونه سهل انگاری، مشکلی که مقصد رساندن سازمان آسیب برساند خودداری کنند و کارکنان موظف شوند بدقت فعالیتشان انجام دهند و از بروز نقص جلوگیری کنند. فعالیتشان پیرو هدف ادامه دهند و بجاییکه دوست دارند برسند و خودشان و محصولاتشان در همه سطوح دنیا بنمایش بگذرانند و معروفیت سهم خودشان کنند. بااین وجود بعضی سرمایه داران بخاطر رقابت کردن، چشم و هم چشمی، پیشرفت کردن نسبت بدیگران بدون اینکه بدانند گواهینامه چیست یا فعلیتش درچه زمینه ای است و تحقیقات خواسته شده انجام دهند بسوی ساختمانهای صادرکننده برند میروند و میخواهند ایزو فوری سریع و بدون فاصلة زمانی بدست آورند و کارکردشان شروع کنند و فکر می کنند چون قسمت اولش آسان بوده بنابراین تمامیه مراحل دیگر اجرایی و کارایی همینطور آسان خواهد بود و خیلی راحت قادر میشوند پولیکه بدنبالش بودند بدست بیاورند ولی بعد مدتی سازمانها مشاهده می کنند که پیشرفتی درشغلشان نمیبینند و برعکس شرکتشان رو به شکست میرود زیراکه سران بدون دانش یا حتی بدون استفاده تجربه دیگر شرکتها مکانی راه اندازی کردند و میخواهند راه صدساله را یک شبه بروند که بخاطر همین فکر اشتباه کارخانه بورشکستگی میکشانند.

    نحوه اخذ ايزو ارزان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

    Read more
  • مراحل اخذ گواهینامه ایزو

    مراحل اخذ گواهینامه ایزو

    مراحل اخذ گواهینامه ایزو

    دریافت گواهینامه ایزو شامل مراحل زیر می باشد: درابتدا نوع گواهی نامه ایزو رامشخص میکنیم، انتخاب شرکت ثبت و صدور بسیار مهم میباشد، طراحی اجرا پیاده سازی مستندات و درآخر اخذ مدرک معتبر و اصل اتفاق میافتد. شما متقاضی محترم ایزو باید قبل ازانجام هرکار و عملیاتی درابتدا اهداف خودرا ازدریافت گواهی نامه ایزو مشخص کنید. شما متقاضی محترم ایزو بهتراست قبل ازانجام هرکار و فعالیتی هدف سازمان راازدریافت گواهی مشخص کنید. بیشتر سازمانها و‌ شرکتهای پیمانکاری جهت شرکت درمناقصات و برنده شدن درمناقصات و بستن قرار دادهای پرسود بدنبال گذراندن مراحل دریافت ایزومی آیند و همچنین اکثر سازمانها هم بجهت تبلیغات و معرفی برند مجموعه بدنبال دریافت ایزو می آیند.یکسری سازمانها هستندکه هدفشان بالا بردن سطح کیفیت محصولات و خدماتشان است و درصدد بالا بردن توان رقابتی سازمانشان و افزایش صادرات میباشند.

    اهداف سازمان از اخذ ایزو

    شفاف بودن هدف ازگرفتن ایزو باعث بالارفتن سرعت اخذ ایزو میشود.

    اهداف سازمان ازدریافت گواهی نامه ایزو چیست؟

    شناخت اهداف میتواند درگذراندن مراحل دستیابی به مدرک ایزو بسیار کمک کننده باشد. گاهی اوقات باانجام فتوشاپ ازروی گواهیهای اصل کار راه انداز یک سری اهداف است. برای مثال جهت شرکت درمناقصات وقتی ازشما مدرک ایزو درخواست میشود میتوان بااستفاده ازنرم افزار فتوشاپ ازروی عکس و تصاویر گواهینامه های موجود درآدرسwww.google.com گواهی مورد نیاز رااتخاذ کرد. البته مؤسسات بزرگ و‌معتبر بجهت حفظ اعتبار و خوب نشان دادن اسم و رسم مجموعه شان نه تمایل دارند ازگواهی فتوشاپ استفاده کنند و نه اینکه ازمراجع غیرIAF دار مدرک استاندارد ایزو رااخذ نمایند.

    مراجع اخذ گواهینامه ایزو

    IAF چیست؟

    IAF مخفف جملهInternational Accerditation Forum بمعنی انجمن بین المللی اعتبار دهندگان هست. این نهاد مسئولیت مدیریت مراجع اعتبار دهنده سازمانهای صادر کننده ایزو رادارد. متقاضیان محترمی که بدنبال اخذ گواهی قانونی و معتبر هستند قطعا باید گواهی بااعتبارIAF رابگیرند. بهتراست جهت سواستفاده نکردن ازاطلاعاتIAF بااطلاعات این سایت آشنا شوید. آدرس سایتwww.IAF.NU میباشد. مراحل دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع معتبرIAF بعلت داشتن زیر ساختهای بیشتر و پیاده سازی مستندات زمان بیشتربرای دریافت ایزو بکار میرود.

    IAF یک نهاد بین المللیست و تمامی مراجع اعتبار دهنده کشورها مقید و‌متعد هستند کلیه قوانین و ملزوماتش رارعایت کنند.

    مراجع غیرIAF

    سازمانهایی که مراکز اعتبار دهنده ندارند یااگر هم دارند عضو نهاد بین المللی نیستند رامراجع غیرIAF می‌نامند. مراکز صدور غیرIAF اکثرا گواهینامه های خودرا خوشگل و مزین کرده و باانواع لیبل و برچسب و انواع کدها گواهی خودرا معتبر جلوه میدهند. حتی جهت اطمینان بااعلام اسم سایت گواهی راقابل ریجستری اعلام میکنند و اعلام میکنند گپاهینامه اخذ شده زیر نظر آلمان، انگلیس، کانادا هستند. درایران مراجع غیرIAF زیادی فعالیت میکنند و البته این نوع گواهی هم بسیار کاربرد دارد. انواع کاربرد شامل پیمانکارنیست که قصد ورودبه مناقصات رادارند. سازمانهایی که میخواهند تبلیغات کنند و قصد برند سازی دارند. اکثر این سازمانها چون قصد دریافت انواع گواهی رادارند برایشان مقرون بصرفه نیست هزینه های بالا کنند پس ازمراجع غیرIAF گواهی دریافت میکنند.

    مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو

     

    مراحل قانونی اخذ گواهی نامه ایزو

    ISO و متقاضیان انواع استانداردهای ایزو اگر تمایل دارند مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزورابطور کامل بدانند و دانش و اطلاعاتشان رابالا ببرند میتوانند درسایتwww.samankaran.ir مطالعه و تحقیق کنند. درتمامی صفحات سایتهای مرکز مراجعه کنندگان می‌توانند بانشانیهای اخذ شده بامشاوران و کارشناسان ارتباط برقرار کنند. وقتی حرف ازمراحل قانونی اخذ گواهی زده میشود ممکن است یکسری ازسازمانها تمایلی نداشته باشند مراحل قانونی راطی کنند و دوست دارند سریع و فوری باحداقل هزینه لازم مدرک ایزو رادریافت کنند. باکم رنگ کردن یا حذف یکسری مراحل قانونی میتوان بادغدغه کمتری استاندارد مورد نیازمان رابگیریم. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باشعار سرعت، دقت، مشتری مداری و صداقت و باارائه مدارک داخلی و خارجی خدمت رسانی میکند. سیستم کاران بصورت کاملا رایگان کلیه موارد رامشاوره میدهد. شما جهت کسب اطلاعات درفضای مجازیgoogle نیازی نیست هیچ وجهی پرداخت کنند و گرفتار دلالان این حوزه شوند.

    گروه سامان کاران

    گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران مجموعه ای حرفه ای و متخصص درزمینه مشاوره ، طراحی ، اجرای مستندات و پیاده سازی سیستم مدیریتی و مستقر کردن الزامات و دستورالعملها و انجام ممیزی داخلی و معرفی مراجع صدور گواهی و انجام ممیزی مستندات وهماهنگی جهت انجام ممیزی اصلی و درنهایت آموزش حفظ و نگهداری ازسیستم مدیریتی پیاده شده و انجام مراقبتی ممیزیهای‌ سالیانه و تمدید اعتبار گواهی فعالیت میکند.

    Read more
  • نحوه اخذ ايزو ارزان

    نحوه اخذ ايزو ارزان

    نحوه اخذ ايزو ارزان

    سازمان جهانيISO درراستاي بهبود جامعه شغلي، شاخص هايي رامعيين كرده تا همه كسب وكارها بتوانند استاندارد مشخصي رابراي پيشبرد سطح كيفيت خدمات ومحصولات شغلي خود بدست آورند. اين ارگان استاندارد هايي تعين كرده كه متقاضيان آنها رابعنوان گواهي آيزو دريافت ميكنند. تعداد زيادي ازشركتها ومراكز به صدور اين اسناد مشغول هستند اما بعضي ازآنها تحت نظارت انجمنIAF بوده وبرخي ديگر بصورت مجزا فعاليت مينمايند.

    نحوه اخذ آیزو ارزان، مراجعه به مرکزی است که بتواند اینگونه مدارك را صادر نماید. درحالت عادی همه مراجع نمی توانند گواهينامه ها رابا هزینه های پایین ارائه دهند چراکه اجرای مستندات آنها، مشمول صرف مبالغ بالايي است. بنابراینISO ارزان راباید ازموسساتي تهیه کرد که دراجرای مصوبات سخت گيري چنداني نشان ندهند. سازمان جهانی ایزو نهادی رابنا کرده بنامIAF تا مسئول معرفی نمایندگان سازمان درکشور هاي مختلف باشد. این نمایندگان راAB می نامند. درکشور ما تنها یک نماینده وجود دارد کهNACI نامیده شده است. وظيفهAB ها اعتبار دهي بمراکز صادر کننده ایزو ميباشدكه به آنهاCB میگویند. این دسته ازCB ها مدارك خودرا تنها درصورتی که استاندارد های آن بطور کامل اجرا شده باشد، صادر مینمايند درنتیجه اخذ اين اسناد، شامل هزینه های اجرای آن میشود. براي اطمينان ازمعتبر بودن مراجع ميتوان نام شركت صادر كننده رادر سايت اصليISO وسايت انجمنIAF جستجو كرده تا اطمينان حاصل شود كه اين شركت اززير مجموعه هاي سازمان ايزو بوده وتحت اعتبار انجمنIAF ميباشد. چنانچه به سايت هاي اصلي مراجعه كنيد ونامCB هاي مورد نظر راجستجو نماييد، به نمايندگي ودفتر ايران وآدرس آنCB ارجاع داده ميشود. سايت مركز ملي تاييد صلاحيت ايران (NACI ) ازجمله سايت هايي است كه ميتوان درآن نام صادر كننده راجستجو وباليست مندرج درسايت تطبيق داد. البته بايد درنظر داشت كه نام مركز بدرستي تلفظ شده باشد. در ایرانCB های بسیاری وجود دارد که فقط بخشی ازآنها میتوانند گواهینامه ارزان صادر کنند. اينCB ها تحت نظارت انجمن جهانیIAF نمی باشند. بنابراين اعطاء مدرك آيزو توسط اینCB ها با سخت گیری کمتری انجام می شود. این مطلب بدان معنی است که دیگر نیاز به پیاده سازی تمام مستندات استاندارد مورد نظر نیست، درنتیجه هزینه کمتری را شامل میشود.

    ازدیگر شرایط دریافت گواهينامه ارزان، انتخاب نوع گواهي متناسب بازمینه فعالیت متقاضی است. آیزو ها دو بخش میباشند. بخشی ازآنها عمومی بوده ودر تمام صنایع استفاده میشوند.ISO9001 یا سیستم مدیریت کیفیت جزء این دسته میباشد. سیستم مدیریت کیفیت يكي ازاصلي ترين استاندارد ها ميباشدكه الزاماتش براي بهبود كيفيت كالا ها وخدمات تعيين شده است.ISO45001 یاسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت نیز ازاین قبیل میباشدكه مصوباتش باعث بالا رفتن سطح امنيت وبهداشت وسلامت كاركنان ومحيط هاي شغلي ميگردد. همچنینISO 14001 یاهمان سیستم مدیریت محیط زیست ازاين قبيل محسوب میشودكه استانداردهايش جهت حفظ محيط زيست ومنابع طبيعي وضع شده وپياده سازي آن باعث توجه بيشتر به محيط زيست وكاهش آلودگيهاي زيست محيطي ميگردد. بخش دیگر آیزوها تخصصی بوده ودر صنایع مخصوص به خود قابل استفاده هستند. گواهیHSE يكي ديگر ازاستاندارد هاي پركاربرد بوده كه به نوعی ترکیب سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 و سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ایزو45001 شكل گرفته وسیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ومحیط زیست عنوان می گیرد.

    پس از انتخاب مرجع صادر کننده ونوع آيزو مناسب، نوبت به طراحی ساختار استاندارد براساس فرایند های مجموعه میباشد. مراکز مشاوره میتوانند با استفاده از تجربیات خود، شرایط اجرای مصوبات رامحیا سازند. مراکز مشاوره مستندات وطرحهای لازم رابصورت آماده دراختیار دارندو بنا بدرخواست متقاضي میتوانند سی دی حاوي این مستندات رادر دسترس متقاضیان قرار دهندتا سازمانها براحتی درصدد اجرای آنها برآیند که دراین صورت بمیزان قابل توجهی ازهزینه ها کاسته خواهد شد.

    روش دیگری وجود دارد که درآن موسسه متقاضی طبق قراردادی که بامرکز مشاوره منعقد خواهد کرد، ومرکز مشاوره اقدام به اجرای ملزومات سيستم مديريت مینماید. دراین روش، همه مراحل دريافت آیزو ارزان، ازتکمیل فرم درخواست متقاضی تا صدور گواهینامه، توسط مرکز صورت میگیرد وبنا به درخواست متقاضی شرایط اخذ استاندارد به اجرا در می آید. دراین روش مرکز مشاوره متناسب با شرايط سازمان ومناسب باهزینه هایی که برای اخذ مدرك موردنظر درنظر گرفته اند، اقدام به دریافت گواهی مینمایندو دیگر نیازی به اجراي كامل دستورالعمل ها نميباشد. البته چنانچه بعداز مدتی موسسه قصد ارتقاء مدرك خودرا داشته باشد، این امر امکان پذیر خواهد بودو فقط با پرداخت اختلاف هزینه های پياده سازي، میتوانند گواهی خودرا ازمراجع زیر نظرIAF دریافت نمایند.

     

    نحوه اخذ ايزو ارزان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

    Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family