ایزو چیست؟
Super User

Super User

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE بعنوان مهمترین استاندارد جهت تمامی شرکتها بخصوص شرکتهای پیمانکاری درخصوص سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای صحبت میکند و تمامی نیازهای شرکتهارا جهت ایمنی و بهداشت برآورده میکند و جهت مناقصات بسیار حائز اهمیت میباشد و بسیار پیش میایدکه کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها بخصوص شرکتهای پیمانکاری درخواست HSE کندکه البته بایستی توجه داشت HSE اداره کار با HSE کاملا متفاوتست و شرکت کننده مناقصه بایستی کاملا بداند مناقصه گزار منظورش کدام نوع HSE هست یعنی HSE اداره کار ویاهمان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی منظورش هست ویا کواهی HSE . ایندو کاملا موضوع وگواهی نامه جداگانه هستند. الزامات و موارد بیان شده درون HSE تماما الزامات درون دو استاندارد ایزو14001سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت بهداشت شغلی شباهت فراوانی دارند بهمین جهت سازمان متقاضی اخذ HSE و پیاده سازی کننده HSE طراحی و پیاده سازی دو گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001 بهترین راه برایشان هست و طبیعتا پیاده سازی HSE دراین صورت برایشان آسانتر میشود همچنین ایزو 9001 بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها مطرح هست و غالبا درکنار گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001 و گواهی نامه HSE، سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 نیز طراحی و پیاده سازی میگردد البته الزامی بابت دریافت ایزو 9001 ندارد و اما کمک فراوان و شایانی بابت بهره وری بهتر گواهینامه HSE میکند. اخذ مدرک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE صاحبان مشاغل رابابت افزایش ایمنی داخل محیط کاری بجهت ایمنی و سلامت کارکنان درون سازمان کمک میکند و بالطبع کارکنان بااطمینان خاطر و انگیزه بیشتری فعالیت میکنند.

گواهینامه HSE ازطریق مراجع ایزو دریافت میشود و درخصوص مراجع دریافت HSE یااینکه IAF هستند ویااینکه غیر IAF فقط مساله مهم اینست بایستی متقاضی محترم اطمینان حاصل کند گواهی دریافتیش کاملا معتبرست زیرا زیادند مراجع تقلبی که گواهی ایزو و HSE صادر میکنندکه فاقد اعتبار هست و متاسفانه بدلیل عدم نظارت یک نهاد دولتی تعدادشان کم نیست و روبه افزایش هست. گرفتن گواهینامه فرایندیست، اماحفظ گواهینامه بهمان اندازه دشوارست. بسیاری بنگاهها بمنظورگسترش دامنه فعالیت خود، تلاش خود رامنباب صدورگواهینامه میکنند.

گواهینامه HSE مزایای زیادی داردکه ازاین مزایا میتوان مواردی نام برد همچون عدم افزایش حوادث داخل سازمان. کاهش عواقب طولانی مدت برروی زندگی پرسنل بواسطه کاهش صدمات جانی و نقص عضو. ارائه تولید ویا خدمات بهتر و بیشتر جهت رسیدن به اهداف سازمان. افزایش انگیزه کارکنان بدلیل کار درون محیط امن و کارا و ایده ال. شناسایی و ارزیابی خطراتیکه درون محیط وجود دارد اما دیده نمیشود. عدم افزایش ضایعات محصول باشد ویاخدمات کاهش چشمگیرآلودگی محیط زیست شامل آلودگی آب، خاک و هوا. نگهداری منابع طبیعی جهت پایداری نسلهای آینده. مدیریت صحیح و بموقع پسماندها. کاهش بیماری و امراض بطرق حفظ اقلیم محیط زیست.

گواهی HSE تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای بعنوان یکی ازانواع گواهینامه هایی میباشدکه درخواست زیادی دارد زیراکه جهت تمامی مقاصد کاربرد دارد و مهمست و بهمین جهت سوالات بسیاری جهت متقاضیان پیش میاورد و سوالاتی ازاین دست بسیار پیش میایدکه:
گواهی نامه HSE چیست؟
HSEرااز کجا بگیرم؟
چگونگی اخذ گواهینامه HSE
مراجع و شرکتها و مراکز و سازمانها و نهادهای صادر کننده گواهینامه HSE
کواهینامه HSE ویا کواهینامه HSE-MS
گواهی HSE جهت شرکت در مناقصه رااز کجا بگیرم؟
گواهینامه HSE با HSE اداره کار چه تفاوتی دارد؟
هزینه اخذ گواهینامه HSE
مدت زمان دریافت گواهی HSE
نحوه دریافت و  اخذ گواهینامه HSE فوری
روش دریافت گواهینامه HSE ارزان
نحوه گرفتن گواهی نامه HSE ارزان و فوری
دریافت گواهینامه HSE و مدت زمان لازمه جهت دریافت گواهی نامه HSE
مراحل و شرایط و مدارک لازمه جهت اخذ کواهی نامه HSE و یا کواهینامه HSE-MS
و بسیاری سوالات دیگرکه متقاضیان گرفتن گواهی HSE باآن روبرو میشوند.

گروه بین المللی سامان کاران باتیمی قوی و باتجربه یکی ازقویترین موسسات مشاوره و نمایندگان ثبت و صدور استانداردهای ایزو ، HSE ، CE ، رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک و انواع گواهینامه ملی و بین المللی میباشد. بایک تماس ازمشاوره رایگان کارشناسان گروه بین المللی سامان کاران برخوردار شوید و جواب تمام سوالات خودرا گرفته و در کمترین زمان و باکمترین هزینه گواهی HSE خودرا بگیرید.

گواهینامه ایزو

ایزو ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند بمقاصد مختلف همچون صادرات ، مناقصات ، تبلیغات و رقابت . مطرح شدن درون بازار جهانی اقدام کنندبه اخذ گواهی ISO . ایزو انواع و اقسام مختلفی داردکه درکل شامل دو گروه عمومی و تخصصی میشوند: انواع عمومی استاندارد ایزو بیشتر مورد درخواست و تقاضا قرار میگیرد و فارغ ازفعالیت و فرآیند شرکتها کاربرد دارد و مورد استفاده و مورد نیاز تمامی شرکتها جهت بهره وری و پیشرفت بیشتر میباشد. ایزو 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه . انواع عمومی دیگرکه درمرحله بعدی عمومیت داشته و مورد درخواست هستند میتوان بدین گواهی نامه ها اشاره کرد: ایزو ۱۰۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو ۱۰۰۰۲ باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و ایزو ۱۰۰۰۴ تحت عنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان میباشد. انواع تخصصی ایزو شامل ، ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ، ایزو ۲۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو ۲۲۰۰۰ باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی و انواع دیگر ایزو .

اخذ ایزو و اولین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو انتخاب مرجع میباشد، مراجع متعددی هستند و گواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکل به دوگروه تقسیم میشوند، IAF International Accreditation Forum انجمن اعتباردهندگان بین المللی نامیده میشود ویاغیرIAF هستند وIAF یک نهادبین المللی میباشدکه برکارaccreditation body AB  نظارت میکند و بدانها اعتبارمیدهد و AB یکسری CB Certification Body مرجع گواهی دهنده مدرک ایزو تحت نظر داردکه بدانها اعتبار میبخشد. لازم بذکرست گواهینامه های ایزو که مراجع IAF صادرمیکند مستلزم زمان وهزینه بالایی میباشد متقاضیان لزوما بدانند کارفرمای مناقصه گزار درمواقع نادر ممکنست گواهی نامه ایزو زیرنظر مراجع IAF دریافت کند اما دراغلب موارد همان نوع غیر IAF گواهینامه ایزو کفایت میکند. اشخاص حقیقی ویا حقوقی متحمل هزینه بالا وصرف زمان طولانی میشوند اما بغیر اینصورت متقاضیان میتوانند رجوع به یک مرجع غیر IAF گواهینامه ایزو دریافت کنند و هزینه کمتر و حداقل زمان شامل حالشان شود ضمنا دریافت گواهینامه ایزو مرجع IAF علاوه برحضوردر مناقصات کمک شایانی بابت صادرات کالا و محصولات برون مرزی میکند.

ایزو بنظر و توان مالی وشرایط پیاده سازی و استقرار ایزو درمرحله ممیزی نیز انجام میپذیرد یعنی زمانیکه پیاده سازی صورت گرفته حالا یک شخص بعنوان ممیز بایستی ممیزی راانجام دهد وانطباقها وعدم انطباقها رابررسی کند سازمان راجهت رفع عدم انطباق کمک کند وتا زمان رفع عدم انطباق چندین مرحله ممکنست ممیزی زمان ببرد و البته خصوصا مراجع IAF سختگیرانه درخصوص مراجع غیرIAF ممیزی یک ویا دومرحله صوری انجام میگیرد و درنهایت ممیزسازمان جهت صدورگواهینامه ایزو تایید میکنند و اجازه صدورگواهینامه ایزو بابت شرکت مربوطه میدهد لازم بذکرست پیاده سازی یکسری گواهی ایزو مانند ایزو9001 و ایزو14001 و ایزو45001 و غیره بجهت سازمان ثمربخشترست.

متقاضیان گواهینامه ایزو و اخذ و گرفتن و دریافت گواهینامه ایزو ISO باسوالات بسیاری مواجه میشوندکه میتوان ازاین موارد بدین موارد اشاره کرد:
زمان و هزینه اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو
مراجع، مراکز، سازمانها و شرکتهای معتبر صدور گواهی نامه ایزو
مراجع و مراکز اعتبار دهنده و صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو
مدارک و مراحل و شرایط و ضوابط طراحی و پیاده سازی تازمان گرفتن گواهینامه
الزامات مورد نیاز سازمانها جهت استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو
مشاوره ایزو
ممیزی ایزو
متقاضیان کواهی نامه ایزو و دریافت و اخذ گواهی ایزو بایستی بااطلاعات کامل جهت دریافت گواهینامه ایزو ، ',HIDKHLI HDC, ، گواهینامه ISO ، ',HIDKHLI ISO ، گواهینامه هسخ اقدام کنند.

گروه بین المللی سامان کاران باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ، HSE  و CE بعنوان یک کارگزاری بعنوان یک کارگزار قابل اعتماد باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ،HSE  وCE  میتواند راهنما و کارگشای متقاضیان محترم باشد.

نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

نحوه اخذ رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک حائز اهمیت بوده و اولین و مهمترین سوال پیش آمده بابت متقاضیان اخذ و دریافت گرید و رتبه میباشد و بستگی بشرایط متقاضی دارد، عموما متقاضیان گواهی اخذ رتبه انفورماتیک ویا گرید انفورماتیک و همچنین گرید پیمانکاری و رتبه پیمانکاری بدلیل شرکت در مناقصات اقدام میکنندبه اخذ رتبه ویا گرید و بدلیل اینکه اخذ گرید ویاهمان رتبه ناشناخته و کمی شاید پیچیده باشد شرکتهاجهت شروع اولین گام بایدبا موسسات مشاوره درخصوص رتبه و گرید تماس گرفته و بعداز مشاوره اقدام کنندبه انجام کارهای لازمه و فراهم کردن شرایط اخذ رتبه .

نحوه اخذ رتبه پیمانکاری ویاهمان گرید پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مختص شرکتهایی میباشدکه درزمینه پیمانکاری فعالیت میکنند و فعالیتشان درحوزه آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. رتبه پیمانکاری از رتبه 1 الی 5 متغیرست و بهترین رتبه 5 و کمترین 1 میباشد. لازم بذکرست جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیزباید شرکتها درابتدا رتبه و گرید پیمانکاری رادریافت کنند. جهت اخذ رتبه پیمانکاری ویاهمان گرید پیمانکاری هرگاه شرکتی بخواهد توی مناقصات دولتی شرکت نماید، برایش سوال پیش میایدچه رتبه ای میتواند بگیرد و بدنبال اخذ رتبه بهتر و بالاتر میباشد و بهمین جهت اولین سوالش اینست چه رتبه پیمانکاری میتواند بگیرد آیا میتواند رتبه خوب و بالایی بگیرد و چکار کند رتبه بهتری بگیرد و حائز امتیاز خوبی شود. بدون داشتن رتبه پیمانکاری درحقیقت قادر نخواهید بود درهیچ مناقصه ای برنده شده و بکارتان ادامه بدهید.

نحوه اخذ رتبه پیمانکاری دراولین قدم اینست متقاضی اخذ رتبه پیمانکاری شرکت ثبت شده داشته باشد و دارای شرکت ثبت شده باشد. مشاورین محترم کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتوجه بنوع شرکت پیمانکاری و تخصص و خدماتیکه تمایل ارائه آنرا دارید مدارک لازم و تخصصهای مورد نیازتان رابه شما معرفی میکنند. سپس میتوانیداین امور رابدین کارگزاری محول نموده تاسایر کارهای لازم راانجام دهند. رتبه بندی شرکتها براساس دستور العملیکه توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری تهیه و اعلام شده وبراساس ضوابط مندرج درآن و باارائه کلیه مدارک تعیین میشود. هرمیزان برتجارب کاری و سایر مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری افزوده شده و تواناییهای شرکت پیمانکاری درارائه خدمات خودبه مشتریانش بیشتر شود ازاینرو میتوانید بابت اخذ رتبه 4 پیمانکاری و بالاتر اقدام نماید.

اخذ رتبه پیمانکاری نیازمند مدارک و شرایطی میباشدکه میتوان بدین موارد اشاره کرد: حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره میباید تحصیلات دانشگاهی مرتبط رشته پیمانکاری رادارا باشند و مدرک تحصیلی شان حداقل لیسانس باشد، ارائه کارت وضعیت خدمت وظیفه اعضای آقای هیئت مدیره، مدارک مربوط بسوابق بیمه ای، مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تغییرات،صورت جلسه، شرکت نامه و تقاضا نامه، سند مالکیت ویا اجاره نامه رسمی دفتر مرکزی شرکت، مدارک هویتی اعضا هیات مدیره و سهامداران و پرسنل امتیازآور، مستندات مربوطه تایید سوابق کاری و مرتبط بودن آنهابا رتبه درخواستی، سوابق تحصیلی هیات مدیره و پرسنل امتیازآور، اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی، قرارداد های 15 سال اخیر، مستندات مربوطه تاییدهای مالی قراردادها، تعهد نامه های قانونی. رتبه پیمانکاری توسط سازمان ساجات انجام میپذیرد.
نحوه اخذ گرید پیمانکاری ویاهمان رتبه پیمانکاری سوالات بسیاری جهت متقاضیان پیش میاورد. همچون:
گرید و رتبه پیمانکاری چیست؟
ازکجا و چگونه گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری بگیرم؟
مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری
مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری
شرایط و ضوابط و الزامات لازم جهت دریافت رتبه پیمانکاری
جهت شرکت در مناقصه چگونه رتبه پیمانکاری بگیرم؟
شرایط لازم جهت دریافت رتبه یک
و بسیاری سوالات دیگرکه برای شرکتها پیش میاید.
نحوه اخذ رتبه انفورماتیک مورد سوال شرکتهایی میباشدکه درزمینه انفورماتیک ( IT و ICT و رایانه و کامپیوتر ) فعالیت دارند. منظوراز شرکت انفورماتیکی، شرکتی باموضوع فعالیت درحوزه انفورماتیک هست و بطور قانونی ثبت شدست. رتبه انفورماتیک قبلا توسط شورایعالی انفورماتیک صادر میشد واما امروزه توسط سازمان برنامه و بودجه مدیریت شده و صادر میگردد. گرید انفورماتیک ، سطح کیفی و کمی شرکتهای فعال درعرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور رانشان میدهد. مرجع صدور رتبه بندی انفورماتیک ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ویا شورای عالی انفورماتیک کشورست. محدوده اخذ رتبه انفورماتیک از ۱ تا ۷ است. شرکتهای انفورماتیکی گریدهای ۱ و ۷ بترتیب دارای بالاترین رتبه و پایینترین رتبه هستند.

شرکتهای متقاضی رتبه انفورماتیک باسوالات متعدد جهت اخذ رتبه روبرو هستند و ازجمله سوالات میتوان بدین موارد اشاره کرد:

رتبه انفورماتیک چیست؟

از کجا رتبه انفورماتیک بگیرم؟

جهت اخذ رتبه انفورماتیک از کجا شروع کنم؟

رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک را چگونه بگیرم؟

مراکز صادر کننده رتبه و گرید انفورماتیک

چگونه بابت شرکتم رتبه انفورماتیک بگیرم؟

مدارک و شرایط و الزامات لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

موارد امتیاز آور جهت دریافت رتبه بالا

و بسیاری سوالات دیگرکه جهت شرکتهای متقاضی رتبه ویا گرید انفورماتیک پیش میاید.

گروه بین المللی سامان کاران ، مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ، HSE – MS  CE ، و رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک درسریعترین زمان ممکن و باکمترین هزینه صفر تاصد اقدامات لازمه راجهات متقاضیان محترم قرار میدهدتا هرچه سریعتر و زودتربه گواهی مورد نظر و مورد نیاز و گرید و رتبه انفورماتیک خودبرسند.

نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا

نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت میباشدکه زیرا گواهی نامه CE ازانواع مهم گواهی میباشدکه یکی ازانواع گواهینامه هایی نیزمیباشدکه بالاترین درخواست اخذ رادارد و درابتدا بایستی دانست CE چیست؟ CEمخفف عبارت انگلیسی Conformity European بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپاست. قرار دادن مارک CE برروی یک محصول، یک تولید کننده بطور مؤثر، تنهابا مسئولیت خود، مطابقت و باکلیه الزامات قانونی بابت دستیابی مارک CE اعلام میکند امکان فروش آزاد کالا سراسر منطقه اقتصادی اروپا فراهم میکند.گواهینامه CE و نشان CE کم کم تبدیل شدبه یک نشان جهانی و همه تلاش میکنندکه گواهینامه CE رادریافت کنند. حتی دربعضی مواقع نشان CE تبدیل شدبه یک ابزار تبلیغات و بدترازآنکه خیلی تولیدکنندگان بدون اطلاع داشتن ازمسائل فنی و حقوقی گواهینامه CE اقدام به درج نشان CE برروی محصولاتشان میکنند،چون کسی حاضر نیست تاجلودار و سدکارشان باشد فقط درصورتیکه قصد صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا راداشته باشند بدنبال گواهینامه CE اصل همراه با استعلام واقعی میروند.

شرکتهای تولیدی بمنظور صادرات محصولات خود بکشورهای عضواتحادیه اروپا وهمچنین کشورهای خارج ازاتحادیه اروپا بدنبال گواهی CE هستند البته بعضی ازشرکتها بدنبال برندسازی، تبلیغات مبتنی بررعایت استانداردهای بین المللی جهت دریافت گواهینامه CE اروپا اقدام میکنند.کواهی نامه CE اتحادیه اروپا اصولا توسط مراجعی بنام NB صادرمیشود مراجع ثبت وصدور گواهینامه CE همگی درکشورهای عضواتحادیه اروپا گاها درکشورهای مختلف درکل دنیا نمایندگی اعطا میکند وبدانها امتیاز میدهد. متقاضی گواهینامه CE توجه داشته باشد مدرک CE به هرمحصولی تعلق نمیگیرد بنابراین قبل از اقدامات لازمه مشخص کنید محصولات قابلیت ‘,HIDKHLI CE راداردویاخیر. مراجع صادرکننده معتبر تحت اعتبار NANDO بهمراه بازرسی ازخط تولید و نمونه برداری ازمحصول تست محصول نموده ودرصورت رعایت الزامات دراستانداردها مطابق اقدام بصدور گواهی نامه میکنند.

این مراجع دسته دوم گواهینامه CE همچون گواهی نامه خوداظهاری CE ویا گواهی نامه انطباقی CE مینامند متقاضیان میتوانند توجه داشته باشند درهنگام اخذ بایستی تصمیم بگیرندکه آیاگواهینامه CE انطباقی بکارشان میاید ویانه. همواره سودجویان درکمین هستند که گواهینامه های CE خود اظهاری ویا گواهینامه های CE انطباقی صادرشده رابجای گواهینامه CE اورجینال ارائه میدهند و متقاضیان که آگاهی و اطلاعات کافی ولازم راندارند درون دام افراد سودجو میافتند و اغلب عناوینی همانند وزارت صنایع ومعادن ، سازمان استاندارد ایران وغیره بکارمیبرند الزاما متقاضیان بدانندکه مدرک CE هیچگونه ربطی به ارگانها و سازمانها درداخل کشور ایران ندارد بلکه مدرک و گواهینامه و گواهی CE فقط توسط NB تحت نظر NANDO نظارت میشود.

نحوه اخذ و دریافت گواهی CE بااین تفاسیر درسه بخش CE خود اظهاری و اظهار نامه ، CE اورجینال ویا اصلی و CE انطباقی دسته بندی میشوند و هرکدام چگونه و توسط کدام مراجع بایستی اخذ گردند تشریح شد.

کارگزاری ثبت وصدور امکان ثبت بعنوان یک کارگزاری معتبر درخدمت متقاضیان گرامی بابت دریافت گواهی نامه های CE میباشد تاراهنمای لازمه باارائه کواهینامه خود متقاضی پس ازبرآورد کلیه محدودیتها ازلحاظ بودجه وهمچنین مالی و اهداف فروش درداخل بازار ودیگر اهداف غیرقابل بیان.کارگزاری ثبت وصدور امکان ثبت بعنوان کارگزاری قابل اعتماد شما دارای مشاورین متعهد و مجرب و اطلاعات بروز دراختیار متقاضیان قرارداده و چندین سوال برایشان پیش میایدکه شامل
گواهینامه CE چیست؟
نحوه اخذ گواهینامه CE ؟
ازکجاگواهینامه CE بگیرم؟
مراجع، سازمانها و شرکتهای صادرکننده گواهینامه CE کجا هستند؟
چگونه گواهی نامه CE اورجینال رااز گواهی نامه CEانطباق و خود اظهاری تشخیص دهیم؟
هزینه دریافت واخذ کواهی نامه CE چقدرمیباشد؟
مدت زمان موردنیاز جهت ثبت و صدور گواهی نامه CE چقدرست؟
NB چیست؟
NANDO چیست؟
مراحل و شرایط الزامات مورد نیاز جهت دریافت CE ‘,HID KHLI وبه چه محصولاتی تعلق میگیرد؟
گواهینامه CE توسط چه شرکتهایی صادر میشود و مدرک CE ارزان وفوری و قابلیت استعلام .

اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا جهت استفاده و بهره وری بهتر توصیه میگردد تولیدکنندگان ابتدا نسبت گرفتن گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 اقدام کنند. البته چنین موضوعی بدین معنی نیست الزاماً داشتن گواهینامه ایزو 9001 پیش نیازگرفتن گواهینامه CE میباشد. بلکه داشتن گواهینامه و سیستم مدیریت کیفیت ، راه راجهت پیشبرد پروژه اخذ گواهینامه CE هموار میکند. لازمست بدانیم نشان CE بابت همه محصولات صدق نمیکند و فقط منباب صادرات محصولات و حضور دربازارهای جهانی بویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا کارا بوده و الزامی میباشد.

گروه بین المللی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه، اخذگواهینامه ایزو و CE بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو و CEراه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتراز کارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه CE بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

نحوه اخذ گواهینامه HSE

نحوه اخذ و دریافت گواهی نامه HSE سوال مهمی میباشدکه بسیاری شرکتها باهاش روبرو میشوند زیراکه ازمهمترین گواهی مورد نیاز شرکتها جهت شرکت درون مناقصات میباشد وبه جرات بایستی گفت ازمهمترین گواهینامه هایی میباشدکه درون مناقصات ازطرف کارفرمای مناقصه گزار ازتمامی شرکتها جدااز نوع فعالیتشان درخواست میگردد.

نحوه اخذ گواهی نامه HSE بدو صورت انجام میپذیرد و انتخاب باخود شرکت متقاضی میباشدکه چگونه بخواهد HSE بگیرد. گواهی HSE راشرکتها میتوانند یامستقلا بگیرند ویا همزمان و بعداز اخذ و دریافت دو گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای . گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی مطرح میباشدکه همانطورکه ازنامش پیداست الزامات دو سیستم مدیریتی زیست محیطی ( ایزو 14001 ) و ایمنی و بهداشت حرفه ای ( ایزو 45001 ) رابیان میکند. باتفاسیر گفته شده بهترست و توصیه میشود سازمانهای متقاضی اخذ گواهی نامه HSE جهت بهره وری و پیشرفت بیشتر و روز افزون درابتدا ویا بطور همزمان بهترست سه استاندارد HSE ، ایزو 14001 و ایزو 45001 رادریافت کنند البته الزام نیست اما بهترست اینکار صورت بگیرد یعنی قبل طراحی و پیاده سازی HSE ویا HSE-MS دو سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 ISO 45001 رااجرایی کند و سپس کواهینامه HSE رابگیرد تابرایش بهره وری بیشتری داشته باشد. همچنین ایزو 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت نیزبعنوان پیش نیاز دریافت HSE نیزبسیار مهم و اساسی میباشد و لازم بذکرست از اخذ همزمان سه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 میگویند سازمان دست پیدا کردبه یک سیستم مدیریت یکپارچه یاهمان IMS و البته گواهینامه ای باعنوان IMS نیزبه سازمان اعطا میگردد.

نحوه اخذ و دریافت استاندارد HSE ممکنست باعنوان گواهی HSE اداره کار یاهمان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشتباه گرفته شود زیراکه ایندو کاملا بایکدیگر متفاوتند و ازراههای متفاوتی اخذ میگردند. HSE اداره کار توسط اداره کار صادر میشود و بعداز طی چهار دوره ایمنی عمومی کارگران مختص لیست بیمه و دوره ایمنی عمومی مخصوص کارفرمایان و دو دوره ایمنی عمومی مختص مسئولین ایمنی و دوره شناسایی و ارزیابی ریسک واما HSE توسط مراکز ثبت و صدور ایزو صادر میگردد. پس شرکتها ابتدا بایستی بدانند منظورشان کدام نوع HSE میباشد.

نحوه اخذ استاندارد HSE باتوجه بقصد و هدف سازمان متقاضی تعیین میشود و اغلب شرکتها بدنبال اخذ فوری و ارزان گواهی HSE هستند و بهمین جهت ازطریق مراجع غیر IAF اقدام میکنند و چنانچه قصدشان صادرات نباشد همین نوع گواهی نامه HSE کفایت میکند اماجهت صادرات تنها بایدکه ازنوع IAF بهره ببرند و توصیه میشود ایزو 14001 و ایزو 45001 را حتی ازطریق مراجع غیر IAF بگیرند و HSE رااز طریق مراجع IAF .
گواهی HSE بعنوان یکی ازانواع گواهینامه هایی که بالاترین درخواست گواهینامه رادارد سوالات بسیاری جهت متقاضیان پیش میاورد و ازجمله سوالات متداول میتوان بدین سوالات اشاره کرد:

گواهینامه HSE ویا HSE-MS چیست؟

HSEرااز کجا و چگونه بگیرم؟

مراجع و مراکز و سازمانها و نهادهای صادر کننده گواهینامه HSE

کواهینامه HSE ویا کواهینامه HSE-MS

گواهی HSE جهت مناقصه رااز کجا بگیرم؟

گواهینامه HSE با HSE اداره کار چه تفاوتی دارد؟

هزینه و مدت زمان اخذ گواهینامه HSE

دریافت و اخذ گواهینامه HSE و مدت زمان لازمه جهت دریافت گواهی نامه HSE

مراحل و شرایط و مدارک لازمه جهت اخذ کواهی نامه HSE و یا کواهینامه HSE-MS

و بسیاری سوالات دیگرکه متقاضیان گرفتن گواهی HSE باآن روبرو میشوند.

گروه بین المللی سامان کاران باتیمی قوی و باتجربه یکی ازقویترین موسسات مشاوره و نمایندگان ثبت و صدور استانداردهای ایزو ، HSE ، CE ، رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک و انواع گواهینامه ملی و بین المللی میباشد. بایک تماس ازمشاوره رایگان کارشناسان امکان ثبت برخوردار شوید و جواب تمام سوالات خودرا گرفته و در کمترین زمان و باکمترین هزینه گواهی HSE خودرا بگیرید..

 

نحوه اخذ گواهینامه ایزو

نحوه اخذ گواهینامه ایزو اولین و اساسیترین مساله ای میباشدکه شرکتها باآن روبرو هستند و زمانیکه سازمانها میخواهند جهت اخذ گواهی ایزو اقدام کنند نمیدانند چگونه و ازکجا شروع کنند و چطور ایزو بگیرند و بهمین جهت ازطریق گوگل اغلب جستجو میکنند و بامراکز و مراجع مختلفی برخورد میکنند و امروزه تعداداین مراکز بقدری زیاد هست و بزبان عامیانه دست رو دست زیاد شده شرکت متقاضی نمیداند ازطریق کدام مرکز اقدام کند و شناخت مراجع و آگاهی کامل دردرجه اول اهمیت قرار دارد زیرا متاسفانه بدلیل عدم نظارت یک نهاد دولتی برروی مراکز و شرکتها و مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو هستند شرکتهاکه گواهی نامه ایزو صادر میکنندکه قلابی و تقلبی بوده و فاقد هرنوع اعتبارست و سازمان و نهاد مربوطه نیزنمیداندکه مدرکش معتبر نیست یکباره و تحت شرایط خاصی متوجه میشود ایزو اخذ شدش فاقد اعتبار هست ویا ممکنه گواهی ایزو غیر IAF رابعنوان IAF بهش غالب کنند.

نحوه اخذ و دریافت ایزو ازآنجاکه مدرک و گواهینامه ایزو و گواهی ایزو بالاترین درخواست گواهی رادارد بسیار مهمست و نیازبه یک مشاوره داردتا متقاضی محترم بداند چگونه گواهی ایزو بگیرد. اخذ ایزو سه مرحله اساسی دارد: انتخاب مرجع مورد نظر ، پیاده سازی و ممیزی و درنهایت ثبت و صدور گواهی نامه ایزو و البته مرحله مشاوره نیزمیتواند بعنوان یکی ازمراحل صدور گواهی ایزو مطرح گردد. درادامه توضیح مختصری راجع هرکدام ازمراحل خواهیم داد.

نحوه اخذ گواهی نامه ایزو درمرحله اول شناخت مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو میباشد و سپس انتخاب آگاهانه یک مرجع باتوجه بمقصد و هدف سازمان متقاضی اخذ و دریافت کواهینامه ایزو . قبل هرچیز و حتی انتخاب مرجع شرکت بایستی بداندکه گواهی ایزو رابابت چی میخواهد بگیرد یعنی هدفش مشخص باشد. شرکتها گواهی نامه ایزو رابا اهدافی همچون صادرات ، مناقصات ، تبلیغات ، صادرات ، جلب رضایت مشتری ، برند سازی ، مطرح شدن درون بازارهای جهانی و هرنیت دیگر جهت اخذ ISO اقدام میکنند. مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو رادر اصطلاح و اختصازا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرکز بالادست باعنوان AB فعالیت میکند و درنهایت یک مرجع بالادست و جهانی باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی باعنوان IAF براین مراجع نظارت میکند. سازمانها و شرکتهای متقاضی جهت صادرات بایستی ازنوع گواهی IAF دریافت کنند و درمواقع نادر درخصوص مناقصات بنابر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار ممکنه درخواست نوع IAF گواهی ایزو شود. یکسری مراجع دیگر نیزهستندکه بدانها غیر IAF گفته میشود و درون ایران صادر میشوند و CB و AB داخلی بوده و تحت اعتبار و زیر نظر هیچ نهاد IAF نیستندکه بدانها غیر IAF گفته میشود و ایندست گواهی جهت مقاصد دیگر کار راه انداز هستند. ضمن اینکه سریع و ارزان و فوری بدست میایند.

نحوه اخذ گواهی ایزو درمرحله دوم پیاده سازی و ممیزی میباشدکه پیاده سازی جهت پیشرفت و بهره وری حائز اهمیت بالایی میباشد اماکه مدیران ازش بنابر دلایلی فراری هستند مثلا اینکه بدلیل مشغله کاری و عدم آگاهی ازمزایای پیاده سازی تنها بدلیل وقت و هزینه زیاد ازاین پیاده سازی فراری هستندکه البته درخصوص گواهینامه IAF بدلیل قوانین و مقررات جهانی و سختگیرانه پیاده سازی الزامی بوده وباید انجام گیرد و بعداز پیاده سازی بایستی شرکت مربوطه مورد ممیزی قرار گیرد و انطباقها و عدم انطباقها رفع گردد و ممیز تایید کندکه موسسه و نهاد و سازمان مربوطه میتواند گواهینامه ایزو اخذ کند و اجازه صدور گواهی ایزو رامیدهد. درباره گواهی نامه ایزو غیر IAF امااین موارد سختگیرانه نیست و پیاده سازی تنهابه درخواست خودشرکت متقاضی انجام میشود و ممیزی بصورت یکی دو مرحله و صوری انجام میگیرد.
نحوه اخذ استاندارد ایزو درمرحله و وهله آخر ثبت و صدور کواهی نامه ایزو میباشدکه گواهی ایزو دراین مرحله صادر میشود و بعداز طی مراحل مختلف سازمان میرسدبه گواهی ایزو ISO .

نحوه اخذ مدرک ایزو دغدغه بسیاری شرکتهاست و باسوالات متعددی روبرو میشوند:

نحوه اخذ و دریافت گواهینامه ایزو

ازکجا ایزو بگیرم؟

جهت اخذ ایزو از کجا شروع کنم؟

مراجع و مراکز اخذ گواهینامه ایزو ISO

مراحل و شرایط و ضوابط اخذ گواهی نامه ایزو ISO

هزینه اخذ گواهی نامه ایزو

مدت زمان اخذ گواهی ایزو

پیاده سازی و استقرار ایزو ISO

مشاوره ایزو

ممیزی ایزو ISO

متقاضیان نحوه گرفتن و اخذ گواهی نامه ایزو بایدکه بااطلاعات کامل و کافی جهت دریافت گواهینامه ایزو ، ',HIDKHLI HDC, ، گواهینامه ISO ، ',HIDKHLI ISO ، گواهینامه هسخ اقدامات لازمه راانجام دهند.

گروه بین المللی سامان کاران باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ،HSE  و CEبعنوان یک مرکز بعنوان یک مشاور قابل اعتماد باحضور مشاورین خبره و باتجربه باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ،HSE  , CE بعنوان راهنما و کارگشای متقاضیان محترم میباشدتا هرچه سریعتر و باهزینه کمتر دست پیدا کنندبه گواهی مورد نظرشان.

گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

گرید و رتبه پیمانکاری از انواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بالاترین سطح درخواست گواهینامه را دارا هستند و مورد استفاده شرکتهای پیمانکاری میباشدکه میخواهند غالبا درون مناقصه شرکت کنند و ازآنها درخواست رتبه و گرید پیمانکاری میشود همچنین شرکتهاکه ازشان درخواست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیز میشوند بعنوان پیش نیاز بایستی گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا همان گرید و رتبه پیمانکاری را داشته باشند سپس بتوانند گرید پیمانکاری بگیرند. گرید پیمانکاری ویا رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مورد نیاز و استفاده شرکتهای پیمانکاری میباشدکه درحوزه شرکتهای پیمانکاری فعال دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد.

گرید پیمانکاری ویاهمان رتبه پیمانکاری وهمان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری دارای ۵ رتبه میباشدکه بالاترین رتبه ۱ و پایینترین رتبه ۵ میباشد و شرکتها دراولین درخواست تنها میتوانند درخواست دو رتبه ۵ بکنند و تنها شرکتهای پیمانکاری میتوانند رتبه و گرید پیمانکاری بگیرند و شرکتها بایستی باتوجه بنوع فعالیتشان اقدام کنندبه اخذ گرید و رتبه مورد نظرشان.

رتبه پیمانکاری و گرید پیمانکاری توسط سازمان ساجات صادر میگردد و بدلیل درخواست بالای شرکتها بخصوص جهت کسب امتیاز درون مناقصات متقاضیان رابا سوالهای متعددی روبرو میکند مثلا اینکه:

گرید و رتبه پیمانکاری چیست؟

ازکجا رتبه پیمانکاری بگیرم؟

مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

شرایط و ضوابط و الزامات لازم جهت دریافت رتبه پیمانکاری

جهت شرکت در مناقصه چگونه رتبه پیمانکاری بگیرم؟

شرایط لازم جهت دریافت رتبه یک

و بسیاری سوالات دیگرکه برای شرکتها پیش میاید.

گرید و رتبه انفورماتیک ویا گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی مورد نیاز شرکتهای فعال حوزه IT و ICT ودر کل رایانه و کامپیوتر میباشد و بالاترین درخواست گواهی نامه شرکتهای فعال در حوزه کامپیوتر و رایانه هست. گرید و رتبه انفورماتیک ویاهمان گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی قبلا توسط شورایعالی رتبه انفورماتیک صادر میشد و امروزه سازمان برنامه و بودجه صادر کننده گرید انفورماتیک هست. رتبه انفورماتیک دارای ۷ رتبه میباشدکه پائینترین ۷ و بالاترین رتبه ۱ میباشد و شرکتها دراولین درخواست میتوانند درخواست رتبه ۷ بدهند.

شرکتهای متقاضی رتبه انفورماتیک باسوالات متعدد جهت اخذ رتبه روبرو هستند و ازجمله سوالات میتوان بدین موارد اشاره کرد:

رتبه انفورماتیک چیست؟

از کجا رتبه انفورماتیک بگیرم؟

جهت اخذ رتبه انفورماتیک از کجا شروع کنم؟

رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک را چگونه بگیرم؟

مراکز صادر کننده رتبه و گرید انفورماتیک

چگونه بابت شرکتم رتبه انفورماتیک بگیرم؟

مدارک و شرایط و الزامات لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

موارد امتیاز آور جهت دریافت رتبه بالا

و بسیاری سوالات دیگرکه جهت شرکتهای متقاضی رتبه ویا گرید انفورماتیک پیش میاید.

گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک دو مبحث جدا هستند و شرکتها باتوجه زمینه فعالیتشان بایستی دقت کنندکه کدام نوع گرید و رتبه بدردشان میخورد و بکارشان میاید.

گروه بین المللی سامان کاران، مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ،HSE – MS CE ،  و رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک درسریعترین زمان ممکن و باکمترین هزینه صفر تاصد اقدامات لازمه راجهات متقاضیان محترم قرار میدهدتا هرچه سریعتر و زودتربه گواهی مورد نظر و مورد نیاز و گرید و رتبه انفورماتیک خودبرسند.

گواهینامهCE

گواهینامه CE اتحادیه اروپا باعنوان انطباق سازی باقوانین اتحادیه اروپا ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بیشترین و بالاترین درخواست رادارد و شرکتهاکه میخواهند درون مناقصه شرکت کنند ویا میخواهند صادرات انجام دهند ویا هرمنظور دیگر بهش نیاز دارند. CE تنها یک گواهی نیست، شاید بهترین تعریفش یک تایید برروی کیفیت اجناس تولید شدست،.این کلمه مخفف CONFORMITY EUROPEAN هست و توسط انجمنی دراروپا صادر میگردد، ازانجاکه اروپا براجناس و کالاهای ورودی بدین قاره حساسیت زیادی دارد گواهی CE بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید ویا بدین قاره وارد میشوند.

گواهینامه CE یکی از انواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مقاصد مختلف ازجمله شرکت در مناقصات میباشد و البته مهمترین کاربردش بابت صادرات هست.

گواهی نامه CE بعنوان بالاترین درخواست گواهینامه مطرح میباشد که جهت صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا و خارجش بابت تولید کنندگان کاربردی میباشد. بسیاری شرکتها نیز هستند قصد صادرات ندارند اما جهت تبلیغات و جلب رضایت مشتریان و برند سازی و همچنین تبلیغات بابت اینکه الزامات محصول باقواعد و قوانین اتحادیه اروپا همراستاست اقدام میکنندبه اخذ CE اتحادیه اروپا و البته دراین مواقع بجز صادرات اغلب شرکتها ازانواع دیگر گواهی CE بهره میبرندکه درادامه انواع CE رابیان میکنیم و بیشتر بدان میپردازیم.

گواهی CE اتحادیه اروپا ازطریق مراجعی باعنوان نوتی فایبادی notify body اختصارا N.B مدیریت شده و اعتبار یافته و صادر میگردد. اینگونه مراجع ثبت و صدور کواهی CE درون کشورهایی فعالیت دارندکه عضو اتحادیه اروپا میباشند والبته درکشورهای مختلف نمایندگیهای مختص خودرا دارند‌.
گواهینامه CE بابت تمامی محصولات صادر نمیگردد وبه تمامی محصولات تعلق نمیگیرد و اما شرکتها بدون اطلاع ازاین قضیه میایند و درخواست گواهی CE میکنند بدون آنکه بدانند محصولشان قابلیت اخذ CE دارد یانه؟ و متاسفانه دراین میان ممکنست درگیر مراکزی شوندکه گواهی CE رابه آنها باهزینه بالا وبه اسم CE اورجینال ارائه بدهد حال آنکه فاقد هرگونه اعتبار هست. ویا دیده میشود شرکتها بدون اطلاع از اصالت و ماهیت CE نشان CE رابر محصولشان میزنند.

گواهی CE سه نوع هستند و درسه نوع مختلف صادر میگردند: نوع اول CE اصلی ویا همان اورجینال میباشدکه تحت اعتبار NANDO ناندو هستند وبعد آزمایش محصول توسط سازمان ناندو و تایید محصول مطابق دایرکتیوهای تعریف شده سازمان صادر میشود. نوع دوم CE خوداظهاری ویا اظهارنامه میباشدکه سازمان خودش آزمایش میکند و خودش اظهار میکند استاندارد محصولاتش مطابق قواعد و قوانین اتحادیه اروپاست. گواهینامه انطباقی نوع سوم گواهی نامه CE میباشد.

اخذ گواهی CE و دریافت CE بعنوان یکی ازانواع گواهینامه هاکه بالاترین درخواست را درمیان انواع گواهینامه ملی و بین المللی دارد بااین تفاسیر بابت هرقصد و نیت میتواند متفاوت باشد یعنی شرکت متقاضی اول بایستی مشخص کند کدام نوع CE رامیخواهد بگیرد آیاباید گواهینامه اورجینال CE رابگیرد ویا اینکه نوع گواهینامه انطباقی CE و نوع گواهی خود اظهاری CE کارشان راراه میندازد. توصیه اساسی و مهم بشرکتها اینست که حتما باآگاهی کافی جهت دریافت CE اقدامات لازمه رابکنند تا دردام افرادی نیفتندکه گواهینامه خوداظهاری ویا انطباقی رابا اخذ هزینه های گزاف و نجومی بجای CE اورجینال بشرکتها غالب میکنند. اینکه گواهی CE ازطریق کدام مراجع دریافت گردد بسیار مهم هست. درخصوص گواهی CE شرکتهای تولیدی تجهیزات پزشکی بایستی گفت آنها بایدتوسط ۵ مرجعی گواهی CE بگیرندکه اداره کل تجهیزات پزشکی تایید کرده و تعریف کردست.

گواهینامه CE چیست؟

چگونه و ازکجا بایستی گواهی CE بگیریم؟

شرکتها و سازمانها و مراجع و مراکز صادر کننده گواهی نامه CE

مراجع و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهی CE درکشور

طریقه تشخیص گواهی CE اورجینال ازانواع گواهی CE خوداظهاری و CE انطباقی

هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه CE

چگونه گواهی CE رااستعلام بگیریم

نوتی فایبادی NOTIFY BODY چیست؟

ناندو NANDO چیست؟

اخذ گواهی نامه CE بابت صادرات

مراحل و شرایطو الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE

',HIDKHLI SD HD چیست؟

',HIDKHLI زث چیست؟

گواهینامه CE مورد استفاده کدام محصولات هست وبه کدام محصولات تعلق میگیرد؟

گواهی نامه CE توسط کدام مراجع صادر میشود؟ و جهت اخذ گواهی CE بکجا بایستی مراجعه کرد

قوانین اتحادیه اروپا درمورد گرفتن گواهی نامه CE

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family