ایزو چیست؟

مشاور ایزو - سامان کاران | 44810270 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • مراحل اخذ گواهینامه ایزو

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو

  دریافت گواهینامه ایزو شامل مراحل زیر می باشد: درابتدا نوع گواهی نامه ایزو رامشخص میکنیم، انتخاب شرکت ثبت و صدور بسیار مهم میباشد، طراحی اجرا پیاده سازی مستندات و درآخر اخذ مدرک معتبر و اصل اتفاق میافتد. شما متقاضی محترم ایزو باید قبل ازانجام هرکار و عملیاتی درابتدا اهداف خودرا ازدریافت گواهی نامه ایزو مشخص کنید. شما متقاضی محترم ایزو بهتراست قبل ازانجام هرکار و فعالیتی هدف سازمان راازدریافت گواهی مشخص کنید. بیشتر سازمانها و‌ شرکتهای پیمانکاری جهت شرکت درمناقصات و برنده شدن درمناقصات و بستن قرار دادهای پرسود بدنبال گذراندن مراحل دریافت ایزومی آیند و همچنین اکثر سازمانها هم بجهت تبلیغات و معرفی برند مجموعه بدنبال دریافت ایزو می آیند.یکسری سازمانها هستندکه هدفشان بالا بردن سطح کیفیت محصولات و خدماتشان است و درصدد بالا بردن توان رقابتی سازمانشان و افزایش صادرات میباشند.

  اهداف سازمان از اخذ ایزو

  شفاف بودن هدف ازگرفتن ایزو باعث بالارفتن سرعت اخذ ایزو میشود.

  اهداف سازمان ازدریافت گواهی نامه ایزو چیست؟

  شناخت اهداف میتواند درگذراندن مراحل دستیابی به مدرک ایزو بسیار کمک کننده باشد. گاهی اوقات باانجام فتوشاپ ازروی گواهیهای اصل کار راه انداز یک سری اهداف است. برای مثال جهت شرکت درمناقصات وقتی ازشما مدرک ایزو درخواست میشود میتوان بااستفاده ازنرم افزار فتوشاپ ازروی عکس و تصاویر گواهینامه های موجود درآدرسwww.google.com گواهی مورد نیاز رااتخاذ کرد. البته مؤسسات بزرگ و‌معتبر بجهت حفظ اعتبار و خوب نشان دادن اسم و رسم مجموعه شان نه تمایل دارند ازگواهی فتوشاپ استفاده کنند و نه اینکه ازمراجع غیرIAF دار مدرک استاندارد ایزو رااخذ نمایند.

  مراجع اخذ گواهینامه ایزو

  IAF چیست؟

  IAF مخفف جملهInternational Accerditation Forum بمعنی انجمن بین المللی اعتبار دهندگان هست. این نهاد مسئولیت مدیریت مراجع اعتبار دهنده سازمانهای صادر کننده ایزو رادارد. متقاضیان محترمی که بدنبال اخذ گواهی قانونی و معتبر هستند قطعا باید گواهی بااعتبارIAF رابگیرند. بهتراست جهت سواستفاده نکردن ازاطلاعاتIAF بااطلاعات این سایت آشنا شوید. آدرس سایتwww.IAF.NU میباشد. مراحل دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع معتبرIAF بعلت داشتن زیر ساختهای بیشتر و پیاده سازی مستندات زمان بیشتربرای دریافت ایزو بکار میرود.

  IAF یک نهاد بین المللیست و تمامی مراجع اعتبار دهنده کشورها مقید و‌متعد هستند کلیه قوانین و ملزوماتش رارعایت کنند.

  مراجع غیرIAF

  سازمانهایی که مراکز اعتبار دهنده ندارند یااگر هم دارند عضو نهاد بین المللی نیستند رامراجع غیرIAF می‌نامند. مراکز صدور غیرIAF اکثرا گواهینامه های خودرا خوشگل و مزین کرده و باانواع لیبل و برچسب و انواع کدها گواهی خودرا معتبر جلوه میدهند. حتی جهت اطمینان بااعلام اسم سایت گواهی راقابل ریجستری اعلام میکنند و اعلام میکنند گپاهینامه اخذ شده زیر نظر آلمان، انگلیس، کانادا هستند. درایران مراجع غیرIAF زیادی فعالیت میکنند و البته این نوع گواهی هم بسیار کاربرد دارد. انواع کاربرد شامل پیمانکارنیست که قصد ورودبه مناقصات رادارند. سازمانهایی که میخواهند تبلیغات کنند و قصد برند سازی دارند. اکثر این سازمانها چون قصد دریافت انواع گواهی رادارند برایشان مقرون بصرفه نیست هزینه های بالا کنند پس ازمراجع غیرIAF گواهی دریافت میکنند.

  مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو

   

  مراحل قانونی اخذ گواهی نامه ایزو

  ISO و متقاضیان انواع استانداردهای ایزو اگر تمایل دارند مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزورابطور کامل بدانند و دانش و اطلاعاتشان رابالا ببرند میتوانند درسایتwww.samankaran.ir مطالعه و تحقیق کنند. درتمامی صفحات سایتهای مرکز مراجعه کنندگان می‌توانند بانشانیهای اخذ شده بامشاوران و کارشناسان ارتباط برقرار کنند. وقتی حرف ازمراحل قانونی اخذ گواهی زده میشود ممکن است یکسری ازسازمانها تمایلی نداشته باشند مراحل قانونی راطی کنند و دوست دارند سریع و فوری باحداقل هزینه لازم مدرک ایزو رادریافت کنند. باکم رنگ کردن یا حذف یکسری مراحل قانونی میتوان بادغدغه کمتری استاندارد مورد نیازمان رابگیریم. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باشعار سرعت، دقت، مشتری مداری و صداقت و باارائه مدارک داخلی و خارجی خدمت رسانی میکند. سیستم کاران بصورت کاملا رایگان کلیه موارد رامشاوره میدهد. شما جهت کسب اطلاعات درفضای مجازیgoogle نیازی نیست هیچ وجهی پرداخت کنند و گرفتار دلالان این حوزه شوند.

  گروه سامان کاران

  گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران مجموعه ای حرفه ای و متخصص درزمینه مشاوره ، طراحی ، اجرای مستندات و پیاده سازی سیستم مدیریتی و مستقر کردن الزامات و دستورالعملها و انجام ممیزی داخلی و معرفی مراجع صدور گواهی و انجام ممیزی مستندات وهماهنگی جهت انجام ممیزی اصلی و درنهایت آموزش حفظ و نگهداری ازسیستم مدیریتی پیاده شده و انجام مراقبتی ممیزیهای‌ سالیانه و تمدید اعتبار گواهی فعالیت میکند.

  Read more
 • مشاور ایزو

  مشاور ایزو

  مشاور ایزو درتمامی موسسات مشاوره ایزو یکی ازمهمترین اعضا بحساب میایند، زیرابنوعی میتوان گفت میزان معلومات و اطلاعات مشاور ایزو و نوع مشاور دادن کارشناسان بیانگر سطح موسسه مشاوره ایزو ست، سطح موسسه مشاوره ایزو نیز باعث میشود متقاضی ایزو بامجموعه همکاری کند، ازاینرو باید مشاور ایزو درهر حالتی میزان اطلاعات خودرا درمورد استاندارد ایزو درسطح بسیار بالایی نگهدارد، مشاور ایزو موارد مختلفی راباید درمورد متقاضی استاندارد ایزو درنظر بگیرد، تابتواند یک مشاوره خوب و منطقی رابه متقاضی استاندارد ایزو ارائه کرده و منباب اخذ استاندارد ایزو بهترین راهکارهارا ارائه کندما دراینجابه راهکارهای برسی مشاور ایزو میپردازیم.

  مشاور ایزو هنگامیکه بامتقاضی استاندارد ایزو صحبت میکند، ابتدا و مهمترازهمه بایدبا حوصله و خوش اخلاق باشد و بتمامی ابهامات متقاضی بنحو احسنت پاسخ دهد و بتواند بالحنی خوب چه درموارد مشاوره تلفنی وچه درمواردیکه مشاوره حضوریست بهترین و کاربردی ترین مشاوره راباتوجه بشرایط متقاضی به،او بدهد، درکنار اخلاق خوب و خوش بیان بود همانطورکه گفتم میزان اطلاعات و تسلط برمباحث استاندارد ایزو نیز بسیار مهمست، تسلط کامل باعث میشودکه پس ازشنیدن صحبتهاو دلایل متقاضی ایزو بهترین پیشنهاد راصادقانه دراختیاراو قرار دهید، بطور کلی زمانیکه یک متقاضی دریافت ایزو بامرکز ویا موسسات مشاوره ایزو تماس میگیرد مشاور ایزو چندین عامل رابررسی میکند اول و مهمترین عامل اینستکه دلیل تصمیم دریافت ایزو رااز متقاضی ایزو جویا میشود و میتوان گفت مهمترین عمل تصمیم و ارائه پیشنهاد و راهنمایی برای دریافت بهترین استاندارد ایزو متناسب بانیاز و دلیل اخذ استاندارد ایزومیباشد و درمرحله بعد کارشناس ایزو میزان هزینه درنظر گرفته شده ازطرف شرکت ویا مجموعه جویا میشود و میخواهد دلیل اخذ استاندارد ایزو رابا میزان هزینه درنظر گرفته شده میسنجد و میخواهد ببیند آیا دریافت کدام استاندارد ایزو ازکدام مرجع توجیه دارد.

   

   

  مشاور ایزو

  مشاور ایزو و مشاوره ایزو جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام

   

   

  مشاور ایزو درهرصورت بایدچند مطلب رابرای متقاضی ایزو توضیح دهد یعنی مشاور ایزو چند توضیح عمومی دارد ابتدا خود استاندارد ایزو و سپس توضیح مراجع صدور ایزو میباشدما دراین مقاله توضیحات عمومی راکه مشاور ایزو بایدبرای تمام متقاضیان ایزو بدهد ارائه میکنیم تابا خواندن بتوانید پیش نیاز توضیحات و مشاره ایزو شود، ابتدا معرفی استاندارد ایزو گواهی استاندارد ایزو توسط سازمان جهانی استاندارد صادر میشودکه همیشه بصورت مخفف ایزو مشاهده میکنید نام کاملشinternational standard organization صادر میگردد، مشاور ایزو علاوه برمعرفی سازمان ایزو بایدتاحدودی سطحی درحدیکه خسته کننده نباشد کارهای سازمان ایزو راهم توضیح دهد وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین قوانین و پروتکل هایی منباب بهترشدن مجموعه دریافت کننده ایزو میباشد، درمبحث بعدی مشاور ایزو ، مراجع صدور ایزو راتوضیح میدهد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارد بانامCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزومیباشد، مشاور ایزو یکی ازاعضای مهمCB هاهستند،CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند،AB گفته میشودکه اعتبار دهندهCB هستند،AB بانامACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشدکه هرکشورAB مجزا ومخصوص بخود راداردکه همگی زیرمجموعه انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعهIAF بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمنIAF درهرکشور یکAB کاملا مجزا و مستقل درنظر گرفتهNACI تنهاAB تعیین شده توسط انجمنIAF درایران میباشد اکنون باتوجه بتوضیحات داده شده میتوان نوع مدرک استاندارد ایزو راکه قصد دریافت آنرا دارید بیشتر بشناسید البته درکنار توضیحات عمومی مقداری نیز توضیح منباب تفاوت مدرک ایزو هامیدهیم، تفاوت ایزو هادر تفاوت مراجع صدور ایزو میباشد مراجعIAF و مراجع غیرIAF ، دریافت گواهی ایزو مراجع IAFپروسه ای حداقل نزدیک بیکماهه وحتی 40 روز زمان نیاز دارد واینزمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند.

   

   

  مشاور ایزو ISO

  مشاور ایزو جهت اخذ ایزو ارزان و معتبر ازطریق شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو

   

   

  کارشناسان نیزدرمراجع غیرIAF بسیارراحتتر صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکند ومشاور ایزو بایدزمان لازم تاوقت دریافت گواهی ایزوراسنجیده وبه مخاطب یاداوری کندتا انتخاب درستی انجام دهد و توضیحات دیگر، معمولا مدیرانی بااهداف تبلیغاتی بیشتراز مراجع غیرIAF استفاده میکنند مراجع غیرIAF مراجعی خصوصیست و زمان و هزینه بسیار کمتری بنسبت مراجعIAF برمجموعه تحمیل میکنند وبرای مجموعه هایی بااهداف تبلیغاتی استاندارد ایزو میخواهد بسیار مناسب میباشد، اماپروسه دریافت استاندارد ایزو مراجع عضوIAF بسیار پرهزینه بوده و حداقل زمان دریافت گواهینامه ایزو مراجع عضوIAF 35 تا 40 روزاست.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باکارشناسانی باتجربه و همکاری باسازمان های بزرگ منباب اخذ مجوزهای بین المللی همواره معتبرترین گواهی نامه های بین المللی ایزوIMS ،HSE ،CE وغیره راثبت و صادر کرده و تمامی گواهینامه های صادر شده ازسامان کاران قابلیت استعلام مراجع معتبر رانیز داشته و دارد سپس ارائه مشاوره توسط کارشناسان مجموعه بزرگ سامان کاران رایگان میباشد. باما در تماس باشید.
  Read more
 • مشاور ایزو ، مشاوره ایزو

  Consulting centers references iso

  مشاور ایزو ، مشاوره ایزو

  آیا تا کنون از خود پرسیده‌اید که دلایل افت اقتصادی و بر شکستگی سازمانها و شرکت‌‌های فعال در حوزه‌های تجاری، صنعتی، پیمانکاری و صنایع غذایی و صنایع کشاورزی و تولیدات و پوشاک و کارهای خدماتی چه مسائلی می‌تواند باشد؟ بله درست است شاید یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی و نابودی یکسری از سازمان‌ها و شرکت‌ها تحریم‌های اقتصادی و بحران‌های شدید مالی و نبود مواد اولیه باشد ولی اصولی نبودن و بروز نبودن خطوط تولید و فرآیندها، محصولات و خدمات و کاهش مصرف کنندگان و مطابق نبودن با استانداردهای جهانی ایزو دلایل محکم دیگری هستند که رشد و توسعه سازمان‌ها را رو به زوال و شکست برده‌اند. در اینجا نقش یک مشاور ایزو بسیار برجسته و نمایان می‌شود. هر کاری برای رسیدن به اهداف متعالی نیازمند راهنمایی و مشاوره مفید و کاربردی می‌باشد.‌

   

  چرا پیاده سازی استانداردهای ایزو نیاز به مشاوره ایزو ، مشاور ایزو دارد؟

  استانداردهای سیستم های مدیریتی ابزارها و دستورالعمل‌هایی استراتژیک هستند که به سازمان‌ها کمک می کند تا با برخی از چالش‌های تجاری و رقابتهای امروزی مقابله کنند. آنها اطمینان حاصل می‌کنند که عملیاتهای مؤثر در فرآیندهای تجاری تا حد امکان کارآمد هستند. بهره وری را افزایش می‌دهند و به سازمان ها کمک می کنند تا به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند. استفاده از مشاوره در پیاده سازی سیستم‌های مدیریتی با بهینه کردن عملیات‌ها در هزینه‌ها، صرفه جویی می کنند و بنابراین اثربخشی و کارایی فرآیندها را بهبود می بخشند. مشاور ایزودر پیاده سازی استانداردهای سیستم ایزو و بهبود کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان و به فروش بیشتر کمک می‌کند. استانداردهای ایزو دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می‌کنند. موانع موجود در تجارت را برطرف می‌کنند و راه بازارهای جدید را هموار می‌کنند. همچنین مشاوره ایزو در پیاده سازی استاندارد‌های ایزو به افزایش بهره‌وری کارایی و مزیت رقابتی کمک می‌کند و سهم سازمان را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش می‌دهد. بر بهبود اثرات بر محیط زیست کمک می‌کند و رضایت طرف های ذینفع را افزایش می‌دهد.

   

  وظایف مشاور ایزو چیست؟

  مشاور ایزو ابتدا از سازمان و‌ محل کار شما بازدید می‌کند. با مدیریت مجموعه صحبت می‌کند و نظرها و اهداف و برنامه‌هایی را که در نظر دارد را جویا می‌شود. با پرسنل و کارگران مجموعه مصاحبه می‌کند و تمامی اسناد مربوطه را مطالعه می‌نماید و در نهایت یک گزارش شفاف و ساختارمند از وضعیت امور سازمان می‌دهد. نقاط قوت و زمینه‌های بهبود را برجسته می‌کند و توصیه‌های عملی متناسب با ساختار سازمان مربوطه ابراز و اعمال می‌نماید. مشاور ایزو کلیه مستندات و اسناد مفید و‌مؤثر را می‌نویسد تا بتواند تمام جزئیات یک پروژه را تا کوچکترین قسمت هدایت کند. مشاور ایزو متخصص کلیه مستندات نگارش شده را قابل دسترس و سازمان یافته می‌کند و نمودارهای سازمانی و شرح وظایف و نقشه‌های فرآیندها و رویه‌های کاری و عملیاتی، نقشه برداری و الگو برداری را بدرستی انجام می‌دهد. مشاور ایزو با نوشتن مستندات شرح شرایط شرکت بهمراه شرح وظایف مدیریت و کارکنان مجموعه و شرح فرآیندها و رویه‌های کاری و ممیزی داخلی و بررسی شناسایی خطرات و شناسایی دانش و مهارت هر یک از اعضای فعال در سازمان، وظیفه خود را انجام می‌دهد. اخذ گواهینامه ایزومی‌تواند یک پروژه بزرگ باشد، یک مشاور ایزو توانمند و کارآمد می‌تواند استاندارد‌های اخذ شده را پایدار و‌مستقر کند. با توجه به وظایف مشاور ایزو مسلما سازمان با افزایش سطح کیفیت محصولات و خدماتش مواجه می‌شود. براحتی در بازارهای داخلی و خارجی پیشرفت می‌کند. اعتماد مصرف‌کنندگان و مشتریان را به راحتی جلب می‌نماید و سودآوری بیشتری را به ارمغان می‌آورند. براحتی می‌توانند در مناقصات رقبا را از میان بردارند. بهبود مستمر و توسعه پایدار و پیشرفت روز افزون در فرآیندها و افزایش خطوط تولید از دیگر فواید یک مشاوره ایزو خوب برای یک سازمان می‌باشند.‌

  صداقت، تعهد و مشتری مداری و درک متقابل نیازها و انتظارات مشتریان و دستیابی به بالاترین سطح از استانداردها و پاسخگویی شبانه روزی خدمت متقاضیان محترم از جمله مهم‌ترین ارزش‌های مرکز سامان کاران می‌باشند. مشاوران و کارشناسان مجرب فعال در مرکز امکان ثبت از تخصص و حرفه لازم در امر مشاوره ایزو برخوردار هستند و از صفر تا صد پروژه در کنار سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو می‌مانند. مرکز سامان کاران با توجه به چندین سال سابقه درخشان در حوزه ایزو کلیه مستندات مربوط به تمام استانداردهای ایزو را جمع آوری کرده و بصورت رایگان در دسترس تمامی متقاضیان اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو قرار داده است جهت اخذ رایگان مستندات با مرکز سامان کاران تماس حاصل بفرمایید.‌

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

  Read more
 • مشاوره بهره وری

  مشاوره بهره وری

  مشاوره بهره وری

  بهره وری را می توان به عنوان حلقه مفقوده سازمانها و مجموعه ها دانست و مدیران وقت سازمانها هر کدام از بهره وری تعبیر و تفسیری خاص دارند و خودشان را بهره ور می دانند. بسته به نیاز سازمانها و زمینه فعالیت آنها و الزاماتی که برایشان مهم هست متناسب شرایط مالی و اقتصادی و سیاسی آنها دید مدیران نسبت به بهره وری متفاوت از یکدیگر هست و هر کدام نیز ایده خود را در بهره وری قبول دارند. مدیران وقت سازمانها جهت تخریب مدیران قبلی خود را به عنوان مدیری بهره ور می دانند و اقداماتی را در جهت بهره وری انجام داده و اعمال می کنند.

  بهره وری از نظر و دید جناب مهندس مجید کریمی یکی از بزرگترین مشاوران در حوزه بهره وری در سطح دنیا تعبیر و تعریفی کامل و جامع هست. آقای مهندس مجید کریمی اعتقاد دارند زمانی یک بهره وری درست و حقیقی انجام می شود که آن بهره وری باعث افزایش ارزش سازمانی شود و در ارتقای سازمان تاثیرگذار باشد. یک بهره وری واقعی از ید ایشان اینست که سطح انتظارات ذینفعان را برآورده کند و الزامات مد نظر آنها برآورده شود. ایشان همچنین ذینفعان را طور کلی دو دسته می کنند: ذی نفعان داخلی ، ذی نفعان خارجی . از نگاه جناب مهندس مجید کریمی مشاوره حرفه ای حوزه بهره وری ذی نفعان سهامداران مجموعه، هیات مدیره سازمان، پرسنل و کارمندان و کارکنان یک سازمان و مشتریان را شامل می شود و ذی نفعان خارجی ادارات دولتی همچون اداره مالیات، سازمان بیمه تامین اجتماعی، اداره شهرداری، محیط زیست و... را در برمی گیرد. از نظر جناب آقای مهندس مجید کریمی همچنین وقتی در یک سازمان می توان گفت که بهره وری صورت گرفته که تمامی ذی نفعان خارجی و ذی نفعان داخلی به سود دهی و بهره وری رسیده باشند. چنانچه حتی یکی از ذی نفعان متضرر شود به این فرآیند بهره وری گفته نمی شود و این فرآیند را نمی توان بهره وری نامید حتی چنانچه دیگر ذی نفعان به سود دهی رسیده باشند. پس به قول معروف بایستی برای تمامی ذی نفعان داخلی و خارجی یک مجموعه، سیستم برد-برد ایجاد گردد.

  مشاوره بهره وری همچنین از نظر و دیدگاه جناب مهندس مجید کریمی فرآیندی تعریف می شود که توسط مشاوری انجام بشود که دارای تمامی ابزارهای مدیریتی هست. مشاوره بهره وری بایستی مجهز به به روزترین و جدیدترین فن آوریهای فنی ،it و همینطور مدیریتی باشد. از طرفی وقتی یک سازمان ومجموعه ای قصد دارد بهره وری را در سازمانش اجرا کند بایستی از یک مشاور خوب بهره وری کمک بگیرد. تعریف آقای مهندس کریمی به عنوان یک مشاوره حرفه ای بهره وری اینست که چنانچه جهت هر یک از شاخصهایی که نمایانگر افزایش بهره وری هستند خط کش و میزانی در نظر گرفته بشود و بعد وضعیت موجود با همین شاخصها و میزانها سنجیده بشود هر تغییر مثبت و اتفاق مثبتی که در شاخصها نمایان بشود به عنوان بهره وری تلقی می گردد. بنابراین چنانچه یک مشاور بتواند تضمین دهد و ضمانت کند که همه ی شاخصهای تعریف شده برای بهره وری با میزان رشد خوبی مواجه شوند به عنوان یک مشاور بهره وری خوب تلقی می گردد.

  مشاوره بهره وری قطعا بایستی منجر به سودهی به کلیه ذی نفعان مجموعه گردد. و این سودهی بایستی از سوی مشاور بهره وری تضمین واقعی گردد. نحوه تضمین گذاری بین کارفرما و مشاور بهره وری می توانند روشهای مختلفی از جمله تخصیص حق الزحمه مشاور بصورت درصدی از رشد شاخصها بصورت ریالی باشد.

  گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی بزرگترین مرجع مشاوره در حوزه بهره وری و سیستمهای مدیریتی در خدمت کلیه سازمانها و شرکتهای خواهان بهره وری جامع و واقعی هست.

  با ما در ارتباط باشید...

   

  مشاوره بهره وری صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family